Streeknieuws L Bevelandse kinderen lezen voor Klaverblad zoekt ervaringen XPOSITIES Bevelander puzzel Nieuwe dirigent voor Excelsior OPNIEUW REIKIE-CURSUS VAN BEKENDE MASTER t I REGIONALE j I pagina 15 f|A G E N D A rODIUM door Trea Borghstijn 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GOES - De bekende Reikie-Master Arie Luyerink komt 19 en 20 maart weer naar Goes om een cursus Reikie-I te geven. Deelnemers leren op zo’n Reikie- cursus universele levensenergie ontvangen en door te geven, waardoor spirituele groei en genezing van zichzelf en anderen tot stand zou komen. De cursus wordt gegeven bij Atie de Visser die door het open- stellen van haar huis wil bijdragen tot verspreiding van de kennis op dit gebied. St. Jacobskerk, Vlissingen; Radio Kamer Orkest Polen, 20.15 uur. Vestzak99, Vlissingen; De Zeeuwse Komedie, première ‘Vuur in de sneeuw’, 20.15 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Stef Bos, theatershow ‘Niemandsland’, 20 uur. De Stenge, Heinkenszand; Toneelvereniging OVU, blij spel ‘Trouwdag met trub bels’, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Liam O’Flynn The Piper’s Call Band, tradionele Ierse volksmuziek, 20 uur. Podium ‘t Beest, Goes; In cense featuring VJ Stalker, Supernatural en dj Foetus Dreams, 21 uur. De Piek, Vlissingen; Nimbus en Ibis, 22 uur. Discotheek The Nighttrain, Middelburg; Nice Time, 23 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; ‘Vallende sterren’ ko medie met onder andere Pe ter Tuinman, 20 uur. Ze volgde ook Reikie II, voor meer verdieping. .„Nu kan ik nog sterker met mezelf en anderen werken. Met Reikie II kun je ook ande- Ik behandel mezelf iedere dag en ik voel me daardoor beter. Sommige lichamelijke klachten die ik jaren had zijn verdwenen en ik heb meer innerlijke rust gekregen”. Voordat het zover is worden lie velingsboeken gelezen, herle zen en voorgelezen. Favoriete schrijvers zijn Carry Slee, Fran cine Domen en Jacques Vriens. In Zuid-Beveland zijn inmid- Bij Stichting Het Klaverblad hebben ze er lang over gebrain stormd. Met het project ‘Van Vraag tot Klacht’ verzamelt de instelling gegevens om invloed uit te oefenen op beleidskwes ties of veranderingen. ren op afstand behandelen. Zo heb ik ooit mijn dochter behan deld tijdens haar rij-examen. Ze vertelde me na afloop dat ze het duidelijk had gevoeld! Mijn man en kinderen hebben allen een cursus gevolgd en voelen zich er erg goed bij." Reikie is de Japanse term voor universele levensenergie. Deze energie zorgt, zo is de theorie, voor groei en genezing van alles wat leeft. Zieke of vermoeide mensen, planten en dieren heb ben een tekort aan die energie. Het vermogen om genezende energie te ontvangen en via on ze handen aan anderen door te geven heeft ieder in zich. Maar slechts weinigen gebruiken de ze vaardigheid die ten onrechte vaak paranormaal genoemd wordt. Bij vrijwel iedereen raakt tijdens de eerste levensjaren het vermogen die energie te ont vangen geblokkeerd. De Japanner Dr. Mikao Usui ontdekte begin van de vorige eeuw hoe we weer toegang kun- De presentatie op 6 en 13 maart is, evenals vorig jaar in handen van docent Gert-Jan Verburg, Wie eenmaal een cursus ge volgd heeft, kan een beroep doen op de ‘crisislijn’. „Zijzelf of naaste familieleden die ernstige Van Thienen studeerde aan de Conservatoria te Gent, Maast richt en Antwerpen en heeft een ruime orkestervaring. Mo menteel is hij als trompettist verbonden aan het Groot Har- Horizontaal: 1 onzin, larie. 2 lof, hengelsnoer, uitroep. 3 geldbakje, balspel. 4 kapseizen. 5 gereed, lidwoord. 6 koket, kunstmest. 7 muzieknoot, voorzetsel. 8 zwemvogel. 9 Germaanse godheid, open plek in een bos. 10 vreemde munt, lichaamsdeel, stap. 11 gedaantevorm van een insect, muggenlarve. Verticaal: 1 trefwoord, afvoerkanaal. 2 soort papegaai, tovergodin, meteen. 3 stad in Nevada, een beetje. 4 gloeien zonder vlam. 5 loofboom, aartsbisschop. 6 sneeuwhut, kleur. 7 voorzetsel, persoonlijk voor naamwoord. 8 gelijkenis. 9 nakomeling, plakband. 10 mager, aan wijzend voornaamwoord, vis. 11 dochter van Tantalus, aanvanke lijk. Stuur uw oplossing voor don derdag 14 maart naar de redac tie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. monieorkest van de Belgische Gidsen en is Principal Cornet van de Brassband Midden-Bra- bant. Tevens dirigeert hij een België, die uitkomen in de Su perieure afdeling. Excelsior, dat uitkomt in de Vaandelafdeling, is al geruime tijd bezig met de voorbereiding op het Topcon- cours van de Koninklijke Ne derlandse Federatie van Mu ziekgezelschappen. Dat wordt op 16 maart in Arnhem gehou den, met als inzet de kam pioenstitel in de secties Harmo nie, Fanfare en Brassband. de Bevelander van woensdag 20 maart bekend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 20 februari: ‘Medaille’. T.H. Kaste lein uit Geersdijk won door het inzenden van de goede oplos sing twee vrijkaarten voor bio scoop Cine City in Vlissingen. Oosterscheldeziekenhuis, ‘s-Gravenpolderseweg 114, Di verse fotografen, foto-expositie ‘Foto Nationaal’. Dagelijks geopend. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Bernard Heesen, ‘Glazen gewrochten’. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur. Bloedbank, ‘s-Gravenpolderseweg 4a, Marja Driessen-Dies- sel en Petra van der Bijl, foto-expositie ‘Stad en land’. Ma., di. en do. Van 14-20 uur. Vr. van 12-15.30 uur. ABN-AMRO Bank, Biezelingsestraat 7, Co Coppoolse, bal let- en bodypaintfotos’. Ma. t/m vr. van 9-16 uur. Stadskantoor, Oostsingel 2, Raili Kokkola-Beck, fotografi sche reisimpressies. Tijdens kantooruren. Galerie-Atelier De Kaai, Turfkade 7, Peter de Jonge, schilde rijen en objecten. Ma. t/m vr. van 9-16 uur. Atelier Opaal, Opaal 6, Cor van der Poel; pentekeningen, aquarellen, acryl en olieverfschilderijen, sculpturen van brons, speksteen en keramiek. Corrie Akkermans; olieverf schilderijen, sculpturen van brons, speksteen, keramiek en mergel. Ma t/m zo. op afspraak tel. 623050. Gemeentehuis, Stenevate 10, P.J. Rouw, ‘Zee-Land’. Tijdens kantooruren. Openbare Bibliotheek Borsele, Stengeplein 1, Anneke Pool, sieraden. Ma., wo. en vr. van 14-20.30 uur (t/m 11 maart). Fruitteeltmuseum, Biezelingseweg 10, ‘99 jaar Zeeland’s proeftuin, het Proefstation voor de fruitteelt te Wilhelmina- dorp, 1901-2000’, fotoverzameling en onderzoeksinstru menten. Wo. T/m za. Van 13-17 uur. Zeeuws Archief, Hofplein 16, ‘Van familiezieken en hielen likkers’, gedichten en rijmelarij door diverse Zeeuwen die door de eeuwen heen zijn geschreven. Ma. t/m za. van 9-17 uur. Galerie Icon, Wagenaarstraat 16, tentoonstelling gewijd aan het leven van schrijfster Elisabeth Augustin. Wo. t/m za. en. elke eerste zondag van de maand van 12-16 uur. Hotel Arneville, Buitenruststraat 22, Lex de Meester, ‘Aan de kust'. Dagelijks van 9-22 uur. Galerie De Vier Gemeten, Lange Noordstraat 50, Piet Bul thuis, olieverven, gouaches, tekeningen en grafiek. Do. t/m za. van 12-18 uur. Galerie ‘t Haentje te Paart, Spanjaardstraat 19, Riek Sander- se, keramische objecten. Do., za. en zo. Van 14-16.30 uur (t/m 10 maart). Zorgcentrum Ter Reede, Koudekerkseweg 81, Ida Groene- veld-Nauta, ‘sfeer landschappen, bloemen en stillevens in acryl, aquarel en pastel. Dagelijks van 9-17 uur. Galerie El deSeo, Bellamypark 24, Barbara Drees, Jeroen Harthoorn, Inge Lankhof en Barbara Voit, sieraden. Wo. T/m za. Van 13-18.30 uur. Notariskantoor Sauer Donk, Badhuisstraat 181, Adri Hoefkens, tekeningen en schilderijen ‘Lijn, kleur, abstrac tie’ (t/m 13 maart). ‘t Spui, Spuistraat 6, Rachel Daniëlse grafiek, olieverf en acryl. Ma. van 13-18 uur. Di. t/m do. van 10-18 uur. Vr. van 10-21 uur. Za. van 10-17 uur. ZONDAG 10 MAART De Stenge, Heinkenszand; Peter Dieleman, zanger en verteller, 13.30 uur. DINSDAG 12 MAART St. Jacobskerk, Vlissingen; ‘O sole mio’, 3-tenorenconcert, 20 uur. DONDERDAG 14 MAART Stadsschouwburg, Middel burg; Eric van Sauers, repri se van zijn cabaretprogram- ma ‘Een fijn warm mens', 20 uur. ELLEWOUTSDIJK ‘t Kerkje van Ellediek, Adrie Duvekot, tekeningen, etsen en schilderijen. Zaterdag- en zondagmiddag. KAPELLE Gemeentehuis, Kerkplein 1, Vera Rijgersberg, ‘Blijf’ olieverf schilderijen van honden. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur (t/m 8 maart). MIDDELBURG De Drukkery, Markt 51, Pieter de Bodt, schilderijen en pen seeltekeningen. Ludmila Kalmaeva, ‘Plenty to go on’ foto’s en schilderijen. Ma. van 11-18 uur. Di., wo. en vr. van 9-18 uur. Do. van 9-21 uur. Za. van 9-17 uur. VLISSINGEN Begijn, Badhuisstraat 1, Leen van Duivendijk, schilderijen. Ma t/m vr. van 9-17 uur. Za. van 12-16 uur. WOENSDAG 13 MAART De Zwake, ‘s-Gravenpolder; Hilbert Geerling, 'Woens dagmiddag’, 14 uur. GOES Art M, M. Smallegangesbuurt 65, Mathisse Arendsen, olie verven. Alleen op afspraak tel. 0113-232291. DOMBURG Badhotel, Domburgseweg la, Kunstenaars De Glazen Pui, aquarel, ecoline, gemengde technieken en acryl. Dagelijks tot 23 uur. HEINKENSZAND 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, cursisten beeldhouwgroep- ROC, ‘Hart voor steen’. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13- 21 uur. Za. van 10-16 uur (vanaf 8 maart). MELISKERKE Zijdemuseum, Dorpsstraat 3, ‘Vorstelijk gekleed’, zijden feest- en bruidskleding van mode ontwerper Hak Stam. Ma. van 13-17 uur. Di. t/m za. van 10-17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, ‘Manteling van Walcheren’, tentoonstelling over het natuurgebied De Manteling. Jurassic Polderland, Nederlandse amfibieën en reptielen: kikkers, padden, salamanders, hagedissen en slangen. Di t/m zo. van 12-17 uur. Vijf jaar geleden sloegen zes or ganisaties die actief zijn in de zorg- en dienstverlening in Zee land hun handen ineen en vormden samen Stichting Het Klaverblad. Vorige week vrijdag werd dit eerste lustrum gevierd met een symposium, getiteld ‘Samen sterk in de regio'. Naast de gebruikelijke bespiegelingen over de afgelopen jaren, werd op deze dag ook nadrukkelijk ingegaan op de toekomst. Want, zo menen Hans Notenboom (directeur) en Marleen Vermeer (beleids- en pr-medewerkster), de communicatie kan altijd be ter. „Bereikbaar zijn voor iedereen die vragen heeft, dat is natuur lijk van belang”, licht Noten boom toe. „Dat geldt zowel voor mensen met hun eigen in dividuele problemen, die ons bellen of een hulpaanvraag doen. Maar we willen ook alge- mene vragen kunnen beant woorden door middel van voor lichting. Vraag blijft natuurlijk hoe je dat kunt verbeteren. We geven al folders uit, we hebben een website en daarnaast is er de nieuwsbrief. Onlangs zijn we van start gegaan met iets nieuws, namelijk het project Van Vraag tot Klacht.” Wellicht wordt op die dag een van de basisschoolleerlingen uit Zuid-Beveland als Nationaal Voorleeskampioen gehuldigd in de grote zaal van Muziekcen trum Vredenburg in Utrecht. dels op 22 basisscholen span nende en zenuwslopende voor leesdagen gehouden, die gere sulteerd hebben in even vele winnaars. Deze 22 winnaars zullen in de 2 regionale finales van Zuid-Beveland tegen elkaar uitkomen. Begeleid door vele fans lezen 11 kandidaten op woensdag 6 maart en op woensdag 13 maart een frag ment voor uit een zelfgekozen boek. Zij treden op van 14 tot 16.30 uur in zorgcentrum Het Gasthuis in Goes en worden be oordeeld door een deskundige jury bestaande uit docenten, bibliothecarissen en bewoners van het zorgcentrum. die voorlezers en toehoorders tot grote geestdrift weet te brengen. Tijdens het juryberaad is er een muzikaal intermezzo, waarna voor een jong en oud publiek de 2 winnaars van Zuid-Beveland bekend worden gemaakt. Zij hebben de eer om in Mid delburg mee te dingen naar de titel van provinciaal finalist om vervolgens de provincie Zee land te vertegenwoordigen tij dens de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd op woensdag 15 mei. Stadsschouwburg, Middel burg; Theatergroep Hobo, minimusical ‘Haantje de voorste’, 15 uur. DONDERDAG 7 MAART St. Jacobskerk, Vlissingen; Israël Symfonie Orkest, 15 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Brigitte Kaandorp, Badwater’, 20 uur. woensdag 6 maart 2002 KLOETINGE - Na het vertrek van Anno Appelo is de Belg Bert van Thienen aangesteld als nieuwe dirigent van de Kloe- tingse Brassband Excelsior. Uittweetal muziekverenigingen in een tiental sollicitaties die men binnen kreeg en drie proefdi- recties die daarop volgden is door de leden van Excelsior ge kozen voor Bert van Thienen. bij toekomstige projecten om een belangrijke bijdrage te leve ren aan de vraaggestuurde zorg. Want dat is wat we willen berei ken, beleid ontwikkelen geba seerd op eerdere praktijkerva ringen. Juist omdat we te ma ken hebben met een steeds ver der terugtredende overheid moeten de patiëntenorganisa ties een vuist maken. De aan bieders en de verzekeraars zijn al georganiseerd en daarom een sterke onderhandelingspartner. Dat is ook hard nodig voor de zorgvragers.” Zowel Hans Notenboom als Marleen Vermeer zijn niet bang dat het medium internet een drempel zal vormen bij het ver zamelen van de resultaten. „In tegendeel”, zo menen beiden. „Een computer met interne taansluiting is tegenwoordig in bijna ieder verzorgingstehuis te vinden. Het is laagdrempelig, goed toegankelijk en de belang stelling van mensen in de leef tijdscategorie van vijftig tot ze stig jaar is enorm.” Natuurlijk blijft Het Klaverblad ook rekening houden met die genen die niet in staat zijn om een computer te bedienen. Ook via de huis-aan-huis bladen, zoals deze krant, zal de organi satie vaker van zich laten horen en zal ze zich tot de doelgroep, de zorgvragers richten. „Want ons bestaan is afhanke lijk van deze mensen en we zul len er alles aan doen om deze doelgroep zo goed mogelijk te bedienen”, besluiten Hans No tenboom en Marleen Vermeer. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissin gen. De prijswinnaar wordt in GOES - Opkomend voor de belangen van gebruikers van de zorg- en dienstverle ning, wil je als zorgorgani satie graag weten wat er leeft binnen de doelgroep. Maar hoe kom je dat nu op een efficiënte, gebruiks vriendelijke en vooral effec tieve manier te weten? De vakjes met een sterretje vor men de oplossing van de puz zel. U moet ze alleen nog wel in 1 2 3 4 5 I* Doopsgezinde Kerk, Middel burg; Vocaal Ensemble Quodlibet en het koor Plur- ale Tantum, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Nuevo Ballet Espanol, moderne flamenco pro gramma ‘Furia’, 20 uur. De behandeling met Reiki is nooit in strijd met andere be handelmethoden. „Iedereen kan het leren”, vertelt Atie, en Dit project, waarvoor speciaal een projectleider is aangetrok ken en een extra subsidie is ontvangen van meerdere natio nale fondsen en de provincie, wordt de komende tijd verder ontwikkeld. Doel is een zo di rect mogelijke communicatie met de gebruikers op gang te brengen. Het grove raamwerk is al grotendeels klaar en het ligt in de bedoeling dat dit project voornamelijk via internet zal gaan lopen. Op de speciale website www.vanvraagtot- klacht.nl kan iedereen die dat wil zijn persoonlijke ervaringen kwijt. Goede maar uiteraard ook slechte ervaringen zijn wel kom. „De informatie kan doel gericht worden gebruikt”, ver volgt Notenboom. „Bijvoor beeld om problemen aan de kaak te stellen. Stel dat er meer dere bewoners van één verzor gingstehuis klagen over de war me maaltijd, dan kunnen we daar direct op inspringen. Daarnaast hopen we ook objec tieve gegevens te kunnen verza melen. De resultaten worden middels staafdiagrammen op de website in beeld gebracht en kunnen later gebruikt worden Concert- en Gehoorzaal, Middelburg; Het Zeeuws Or kest, werken van Rossini, Dvorak en Moussorgski, 20 uur. Grote Kerk, Goes; Het Zeeuws Orkest, werken van Rossini, Dvorak en Mous sorgski, 20 uur. de goede volgorde zetten. Deze week heeft het woord te maken met de politiek. 6 7 8 9 MB I* VRIJDAG 8 MAART De Griend, Hoedekensker- ke; Toneelvereniging Baar land, ‘Boerenkool met worst’, 19.30 uur. Atie de Visser volgde, alweer een paar jaar geleden, zelf Rei- kie-cursussen. Ze noemt de techniek ‘een verrijking van mijn leven’: „Er is een wereld voor me opengegaan, veel din gen uit mijn leven vielen op hun plek. Ik heb veel energie gekregen, waarbij Reikie II me nog meer gegeven heeft dan Reikie I. Ik ben mijn leven op een andere manier gaan bekij ken. Door Reikie merk je dat oude emoties naar boven ko men en een plaats krijgen. Blokkades worden als het ware opgeruimd. De Griend, Hoedekensker- ke; Toneelvereniging Baar land, ‘Boerenkool met worst’, 19.30 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Revival Jazz Band Metro politan Roof Orchestra, 20.15 uur. ZATERDAG 9 MAART De Drukkery, Middelburg; 'Domino’, sketches en lied jes over de gekte van de stad en haar bewoners, 14.30 uur. Minitheater, Middelburg; Het Middelburgs Theater, ‘Anne Frank’, 15 uur. Meer informatie over Reikie, cursussen en erkende behande laars is ook te vinden op www.reikiecentrum.com. Wie zich wil opgeven voor de cursus kan terecht bij Atie de Visser: 0113-212 720. ZUID-BEVELAND - Tien duizenden leerlingen in heel Nederland uit de groe pen 7 en 8 van de basis school doen mee aan de voorrondes van de 9e Natio nale Voorleesdag. Tijdens lokale, regionale en provin ciale voorleeswedstrijden, georganiseerd door de bibli otheken worden winnaars gekozen, waarvan uiteinde lijk de beste tot nationaal voorleeskampioen 2002 ge kroond zal worden op woensdag 15 mei. ik raad iedereen aan het te le ren, het is echt een verrijking. Verdriet, boosheid en angst kunnen worden omgezet in lief de. Hoe meer hoe liever in deze harde maatschappij, als we el kaar op deze manier kunnen helpen is dat toch prachtig! Men raakt zich meer bewust van waarmee men bezig is en leert meer liefdevol zonder vooroordelen leven.” Atie de Visser: „iedereen kan het leren.” nen krijgen tot dat vermogen om genezende energie te ont vangen en door te geven en gaf er de naam REIKIE aan. Hij ont wikkelde een methode waarbij in een korte cursus de deelne mers weer geopend worden voor die energie. In twee dagen tijd leert men deze eenvoudige en effectieve geneeswijze, die men voor zichzelf maar ook voor anderen kan gebruiken. t FOTO ANTON DINGEMANSE problemen hebben op geeste lijk of lichamelijk gebied wor den dan door middel van een ‘cirkel’ van mensen die Reikie II gedaan hebben op afstand be geleid. Het gaat hierbij soms wel om dertig mensen die een week lang één keer per dag ie mand behandelen.” 5 -1 Een leven zonder blokkades

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 15