c 15 13 DAAN SCHUURMANS SAFETY PARTY Een bijzondere kijk op... Nieuw boek over Ovezande F de 12 17 1 Ovezande I FEESTCAFÉ KIEKIERIS 22 Zangavond van Hallelujah Planten in en rond de vijver uw feest?? rends goes KUNSTENARES ALIES DE JONGE UIT HEINKENSZAND I ijtenbeek i 0118 - 419367 Leren zeggen wat je denkt Boekverkoop in bibliotheek Goes Nieuw gebouw voor Rode Kruis Digitaal rijbewijs bewoners Ter Weel PORSKI II Ki 11$ Miss Nederland voorronde Hoogtepunt voor Stadspoort woensdag 6 maart jaargang 53 nummer 10 www.autoschadeteam.nl zaterdag 9 maart: Bekend van Costa en Westenwind zaterdag 16 maart: Personeelsadvertenties Belastingservice Wonen VERVROEGDE AFSLUITING HEINKENSZAND - Mensen boeien haar mateloos. Uren kan ze over én met ze praten. Alies de Jonge, beeldend kunstenares uit Heinkenszand, vindt in de wereld om haar heen altijd weer een bron van inspi ratie. Kijken, observeren en vooral goed luisteren en proberen aan te voelen wat er leeft in de medemens brengen nieuwe ideeën. Haar werk kenmerkt zich door een voortdurende ontwikkeling van technieken en stijlen. „Alles uitproberen en dan voelen of het bij me past”, vertelt ze in haar huis, dat bij gebrek aan een permanente expositieruimte als zodanig benut wordt. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: Redactie: vrijdag 8 maart 9.00 uur Advertenties: vrijdag 8 maart 17.00 uur Alies is volledig autodidacte, al le ontwikkelingen die ze in haar werk heeft doorgemaakt zijn gerelateerd aan nieuwe ontwik kelingsfasen in haar eigen le ven. Lang heeft ze portretten vervaardigd maar dat gaf op een zeker moment geen voldoe ning meer. „Ik had een vriendin Actiegroep Redt de Kaloot pro beert met man en macht het enige strandje van Zuid-Beve- land te redden van de onder gang, maar voorlopig ziet het er naar uit dat op de plaats waar deze foto genomen is straks een De Kaloot moet plaats maken voor de Westerschelde Contai ner Terminal. GOES - Zangkoor Hallelujah van de Vrije Evangelische Ge meente Goes houdt vrijdag (8 maart) haar jaarlijkse zang avond. In de kerk aan de Beat- rixlaan wordt het koor vanaf 20 ‘even heb ik gedacht aan een baan in de ge zondheidszorg' uur begeleid door brassband Excelsior uit ‘s-Heer Arendsker- ke en gospelkoor Laetare uit Schouwen-Duiveland. Koos van de Slikke is organist. Toegang vrij. vragen van beginnende en ge vorderde vijverliefhebbers. Nieuwe generatie voor Smit Schoenmode ‘Zoekschilderijen’ noemt ze de ze creaties, omdat iedereen er wat in kan zien. Een vierluik ge titeld 'leven in liefde’ geeft de vage omtrekken van twee figu ren, een man en een vrouw weer. Geborgenheid, zwanger schap en bij elkaar steun kun nen vinden zijn facetten die in haar werken uitkomen. „Geen mens kan leven zonder liefde. Het is een grote kracht, een on uitputtelijke bron.” Daarom zijn in sommige van haar schilderij- Alies heeft momenteel enkele van haar werken in haar eigen 'geen mens kan leven zonder liefde' Tjoba blijft nuchter woning tentoongesteld. Ook in de kapsalon in Zierikzee waar ze werkt, verfraaien haar schil derijen de wanden. Verder heeft ze wel eens geëxposeerd in het gemeentehuis van Kapelle en zelfs in Tarragona in Spanje zijn haar schilderijen bijna negen maanden te zien geweest. Alies is gehecht aan haar werk, maar ze verkoopt het wel en maakt ook in opdracht. „Ik vind het dan wel fijn als ik zelf toch eni ge vrijheid heb in de invulling, dat komt zowel mijn inspiratie als het werk ten goede.” Tot en met 16 maart hangen haar werken bij De Jonge Hoek van Dijke Interieurs aan de Ste- nevate te Heinkenszand ter on dersteuning van de introductie van de nieuwe meubellijn van Rolf Benz en B en O geluidsap paratuur. De showroom is dage lijks vrij te bezoeken en is op donderdag en vrijdag tot negen uur ‘s avonds open en op zater dag tot vijf uur. Leven zonder blokkades in verband met een bijeenkomst van de medewerkers van de drukkerij zijn wij genoodzaakt De Bevelander van 13 maart eerder af te sluiten. Tango in Middelburg Ze is geboren in Heinkenszand en er nooit meer weggegaan. Als klein kind was ze al graag met kwast of kleurpotloden in de weer, maar ze werd kapster in de kapsalon van haar ouders. En dat is ze nog steeds. „Even heb ik ook gedacht aan een baan in de geestelijke gezond heidszorg, maar na een korte stage bleek dat toch niks voor mij. En het kappersvak is leuk. Als ik kap ben ik bezig met het uiterlijk van de mensen, maar als kunstenares keer ik naar binnen. In mezelf en ik kijk naar anderen.” <u 00 eiland in de Zwake GOES - Mensen die last hebben van verlegenheid, moeilijk nee durven zeggen of nog anders niet voor zichzelf op kunnen ko men kunnen vanaf volgende week iets leren in het Centrum voor Vorming en Training in Goes. ROC Zeeland begint er 12 maart een assertiviteitscursus waarin gewenste vaardigheden stap voor stap worden aangeleerd. Zo leren deelnemers span ningen te beheersen, zich te uiten zonder een ander te kwetsen, complimentjes te geven en als persoon meer zelfvertrouwen te krijgen. Het motto van de cursus: ‘Leer doen en zeggen wat je denkt zonder dat je een ander krenkt'. De eerste bijeenkomst is dinsdag om 19.30 uur in het ROC-gebouw aan de Zusterstraat 11Er zijn 11 wekelijkse lessen. Meer informatie: 0113 - 558 000. GOES - In de bibliotheek in Goes worden vrijdag 8 en zaterdag 9 maart weer talloze afgeschreven boeken verkocht. Honderden exemplaren kunnen tijdens de openingsuren voor ‘n prikkie meegenomen worden. GOES - De afdeling Noord-West Beveland en het Rode Kruis district Oosterschelde verhuizen naar een nieuwe afdelingsge- bouw en districtskantoor. De officiële opening van het kantoor wordt zaterdag 16 maart om 14 uur verricht door commissaris van de koningin W. van Gelder. GOES - Een groepje bewoners van zorgcentrum Ter Weel heeft onlangs een cursus internetgebruik afgesloten. De Ter Weel- cliënten kwamen sinds september vorig jaar wekelijks bij elkaar om zich de beginselen van het computeren eigen te maken. On langs kreeg de enthousiaste groep cursisten een certificaat waaruit blijkt dat zij verantwoord om kunnen gaan met de pc, Windows 98 en internet. Tel.: 0113 214291 of 06 10730321 3 O n Autowereld (advertentie) en ook hartchakra’s benadrukl, de bron van waaruil alle gevoel, alle liefde voortvloeit. Ook aan schilderwerk op glas heeft ze zich inmiddels gewaagd. Een etstechniek die wat andere vaardigheden vraagt, maar zeer apart oogt. die een rondreis door Zuid- Amerika gemaakt heeft en zij maakte portretfoto’s van de lo kale bevolking. Die zijn lang een bron van inspiratie ge weest. Maar langzamerhand kreeg ik het gevoel dat ik enkel aan het kopiëren was. Ie kunt er niet veel van jezelf in kwijt en vooral als het opdrachten zijn, moet het gelijkend zijn en naar de zin van de opdrachtgever zijn. In maart 2000 ben ik ge stopt met deze techniek en heb mijn grenzen verlegd. Nu maak ik veel abstract werk met acryl verf op doek. Ook combineer ik technieken: ik schilder met kwast en spatel. En alhoewel niet direct zichtbaar zijn men sen nog steeds mijn bron van inspiratie.” Graag praat Alies met anderen over haar werk. Vaak is dat part ner Rudy, maar ze de belang stellende kijker krijgt uideg en ze probeert het gevoel dat ze zelf in haar werk tot uitdrukking heeft gebracht ook over te bren gen. En hoewel abstract, zijn er nog steeds figuren zichtbaar. De lezing begint om 20 uur in het verenigingsgebouw aan de Biezelingsestraat in Kapelle. Aanvang 20 uur. enorme kade wordt gebouwd. Het is dan ook afgelopen met het zoeken naar haaietanden. Die spoelen dagelijks in grote getalen aan en zijn te vinden op de vloedlijn. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Ben Vermeu len, een bekende inwoner van Ovezande. Aansluitend zal Jan de Ruiter aan de hand van een diaserie een presentatie hou den. In dit nieuwe boek geeft Jan de Ruiter een overzicht van de rijke geschiedenis van Ove zande, een dorp dat al ruim 700 jaar bestaat. Hij beschrijft be kende gebouwen, zoals de ker ken, de scholen, de molen en het viskot. Daarnaast brengt hij de mensen in beeld die in Ove zande hebben gewoond en ge werkt. De vele verhalen en fei ten in dit boek staan garant voor leesplezier. Het boek telt 80 pagina’s en bevat 93 afbeel dingen, waaronder vele histori sche en niet eerder gepubli ceerde foto’s. Aan het slot is een uitgebreide literatuurlijst en een naamregister opgenomen. De verkoopsprijs van het boek is 19,50. Vanaf dinsdag 5 maart is het verkrijgbaar bij De Koperen Tuin in Goes en via de erkende boekhandel. KAPELLE - J. Brokke, een auto riteit op het gebied van vijvers en hun planten, houdt vrijdag (8 maart) de lezing ‘Planten in en rond de vijver’. Op uitnodi ging van Aquariumvereniging De Vuurneon gaat Brokke in op OVEZANDE - In vereni gingsgebouw Het Trefpunt in Ovezande is maandag het boek ‘Ovezande, eiland in de Zwake’ gepresenteerd. Het is het negende deel in de reeks die auteur Jan de Ruiter maakt over de ker nen binnen de gemeente Borsele. Net als de vorige delen is ook dit boek een uitgave van De Koperen Tuin in Goes. GOES - Op vrijdag 8 maart vindt in uitgaanscentrum El Torro in Goes de provinciale voorronde plaats voor de Miss Nederland verkiezing 2002. De zaal gaat open om 22 uur; de missverkie zing begint rond 23 uur. De uitverkoren jongedames strijden op 6 september om de titel Miss Zeeland. Eind september doet Zeelands allermooiste mee aan de Miss Nederland Finale 2002. Miss Nederland vertegenwoordigt ons land bij de Miss World verkiezing, die dit jaar in november plaatsvindt. De Mis World verkiezing werd voor het eerst in 1951 gehouden en was daar mee de eerste internationale Miss verkiezing. Anno 2002 strij den deelneemsters uit meer dan 80 landen om de eretitel Miss World. Dames die denken een kans te maken op het Miss Zee- land-kroontje kunnen zich inschrijven bij Nicolle Wieme in Oostburg, 0117-454697. GOES - Met het bereiken van het hoogste punt van De Stadspoort krijgt het nieuwe gezicht van Goes steeds duidelijker contouren. Wethouder Ch. Linssen en M. Schouwenaar van Wes telijke Accountantskan toren vierden de mijl paal in de bouw van het majestueuze business center. Westelijke Ac countantskantoren is het eerste bureau dat zich in het gebouw vestigt. De bouw van het exclusieve zakelijk centrum wordt dit najaar voltooid. Kinderdisco in Goese Polder GOES - Wijkvereniging Goese Polder houdt zaterdag (9 maart) een kinderdisco in De Spinne. Kinderen tot 13 jaar zijn vanaf 19 uur welkom. Omgaan met diabetes Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 Advertentieverkoop: (0115) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 13 r verhuizers GOES - Oosterschelde Thuis zorg houdt vanaf donderdag 21 maart de cursus Omgaan Met Diabetes. Deelnemers leren over voeding, beweging en me dicijngebruik. Meer informatie: 0113-249 111. BORSSELE - De Wester schelde ademt overal waar ze komt een bijzondere ma gie. Maar die magie is onge twijfeld het sterkst op het kleine strandje van de Ka loot, aan de voet van de kerncentrale. W. de Kok uit Borssele stuurde ons een fo to van het strand na een flinke storm. 1 MMR De mens als grote inspiratiebron door Marja Minnaert Alies de Jonge: „Liefde is een grote kracht, een onuitputtelijke bron". FOTO ANTON DINCEMANSE de Ruiter (advertentie) Ovezande, eiland in de Zwake. (advertentie) AUTOSCH ADETEAM www.rederij-dijkhuizen.nl goede Complete dienstverlening bij uitvaarten in Zeeland Uitvaartverzorgster: Alexandra Markusse Dag en nacht bereikbaar zowel voor begraven als cremeren www.uitvaartinzectand.nl IMi JF II A I I A A N DIS I G N GREVELINGENSTRAAT 10H ZIERIKZEE TEL. 01 1 1 - 45 07 10 WWW.PORSKEUKENS.IIL MERKENDE VERHUIZERS In opdiuh: 'sin bet gcsucetsyb£«‘j'..r Bonx.'c das in ...SS?*' Stanlcyweg 8, 4462 CN Goes (0113) 230 230 www.geijtenbeek.com handen bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl Kom met de stapperstaxi Tin \mr'U n I I Jl_l l 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1