Streeknieuws Knipatelier in Hollandsche Hoeve fantastische nieuwe winkel voor u! Pearle Opticiens in Goes bouwt een Voetbalprograww Bevelander puzzel CDA-Goes Zuunig op Zeeuws Gezocht: schilders 1 Pearle epz wielerklassieker groot van opzet BORSSELE - De EPZ wieler klassieker over Zuid-Beve- land is dit jaar groter van opzet dan voorheen. Kwa men toen in hoofdzaak trimmers in actie, dit keer worden op zaterdag 13 april wedstrijden verreden voor Sportklassers A en Vetera nen. Dit zijn renners die aangesloten zijn bij de KN- WU en de Wielersport Fede ratie Nederland. De kwaliteit van het deelnemersveld pagina 7 woensdag 27 februari 2002 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (advertentie) (advertentie) maart bekend gemaakt. Feestelijke heropening op 9 maart! Kolveniershof 22-24 Tel. (0113) 22 87 27 Goes 10 11 YERSEKE - De Zaete in Yerseke ligt pal aan de Ooster- schelde temidden van de activiteiten waardoor de plaats wereldberoemd is geworden. Yerseke en de schelpdierencultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zo zou het ook moeten zijn met het Dorpshuis De Zaete en Yerseke. Toch blijkt deze band niet zo bestendig als wel door velen wordt gewenst. In de boezem van het gemeentebestuur zijn geluiden te horen dat het gebouw maar moet worden ver kocht. Bevelanders in finale bandstoten Moderne Zeeuwse architectuur En nu horen we steeds nadruk kelijker geluiden, dat De Zaete door de Gemeente Reimerswaal zou moeten worden verkocht. Het dorpshuis zou dan worden geïntegreerd in de nieuw te Van bomen met vogels tot bij belse voorstellingen. Annemiek heeft het zichzelf aangeleerd, in ‘haar tijd’ waren er nog geen cursussen. Inmiddels geeft An nemiek cursussen en een ogen schijnlijk ingewikkeld knipsel blijkt na enige lessen voor een beginner geen probleem meer. Sinds kort is het ook mogelijk om haar werkstukken nader te bewonderen, want Annemiek ‘bewoont’ een van de huisjes in de Hollandsche Hoeve. De papierknip- en snijkunst is oud. Vermoedelijk ging dit sa men met de uitvinding van het papiermaken rond het jaar 100 na Christus. In China -waar de ze uitvinding gedaan werd- be gon men in de vijfde of zesde eeuw met deze kunstvorm. De snijkunst in leer is zelfs ouder. Dat laatste materiaal was bij vele volkeren in gebruik als kle dingstuk of als behuizing (de Mongolen bouwden tenten van huiden). Zo werd in het graf van de Egyptische farao Thut- moses IV, die leefde in de vijf tiende eeuw voor Christus een besneden lederen koker gevon den in ajourwerk. Door het openen van belangrijke han- delsroutes zoals de zijderoute bouwen brede school, welke ge pland wordt aan de rand van Yerseke op de plaats waar nu sportvelden zijn gelegen. Ja ze ker, van de ene uithoek naar de andere. Dus evenmin in het centrum en wellicht met bedui dend minder faciliteiten dan in het huidige dorpshuis De Zaete. Immers, een multifunctioneel gebouw is veelal een compro mis tussen de wensen en ver langens van de diverse belang hebbenden, zodat allen min of meer water in de wijn moeten doen. Het zijn dan ook deze overwe gingen die voor de Christen Unie‘in de Gemeenteraad van Reimerswaal hebben geleid tot een ernstig protest tegen de be oogde plannen. Volgens het raadslid van de Christen Unie, Andries Jumelet, zijn duidelijke argumenten vóór de snode plannen moeilijk te verkrijgen. Vermoed wordt dat de finan ciën een rol spelen. Nu heeft hij niets tegen een efficiënt en zui nig financieel beleid, “maar in dit geval zou er wel eens sprake kunnen zijn van een onverant woorde kapitaalvernietiging. En het zou allemaal zo mooi kun nen zijn”. eniging voor Papierknipkunst. Tot nu toe heeft Annemiek het veelal voor haar plezier ge daan, maar ze heeft al enkele leuke opdrachten gehad. Zo knipt ze op verzoek geboorte-, felicitatie- of huwelijkskaarten of silhouetten en onlangs heeft ze een tafereeltje van een ou derwetse badkamer geknipt in opdracht van een loodgieters- bedrijf die dit logo gebruikt voor het bedrijf en haar wagen park er mee opgesierd heeft. Met de opening van het atelier in de Hollandsche Hoeve heeft Annemiek de volgende stap naar professionaliteit gedaan. Zo heeft ze in de ruimte haar mooiste kunstwerkjes tentoon gesteld, die daar iedere woens dag en zaterdag zijn te bewon deren. Eveneens is het moge lijk om in te schrijven voor cur sussen, zowel voor beginners als voor gevorderden. En uiter aard kan Annemiek geboekt worden voor het begeleiden van activiteiten voor kinder feestjes. Telefonisch in Annemiek Duy- zer bereikbaar via telefoon nummer: 0113-581814. SPOS staat voor Samenwer kingsverband Praktijk Oplei ding Schilderen. Erkende oplei- dingsbedrijven werken daarin samen om het praktijkgedeelte vatieve technologie is gereali seerd. Middels een informele enquête onder de plaatselijke industrie is Jumelet gebleken, dat men overwegend de voorkeur geeft aan het behoud van de Zaete op de huidige plaats. Dit zou in te genspraak zijn met de menig van het gemeentebestuur, dat er plaatselijk geen draagvlak zou zijn om het dorpshuis aan de Korringaweg te handhaven. de goede volgorde zetten. Deze week heeft het woord te maken met het weer. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 13 februari: ‘Romantiek’. C.M. de Leeuw uit Hansweert won door het inzenden van de goede op lossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissin- gen. de ne- Yerseke Zaterdag: Kruiningen 1 -Yerseke 1 (14.30); Yerseke 2 - Oranje Wit 3 (14.30); Yerseke 4 - WIK ‘57 2 (14.30; Yerseke 5 - V.C.K. 3 (12.45); Yerseke 6 - Rillandia 4 (12.45); Yerseke Cl - Wemeldinge Cl (10.45); Yerseke Dl - DFS DK10.45); Yerseke El - Lewedorp- se Boys El (9.30); Yerseke Fl - Arendskerke F1 (9.30); Yerseke F4 - Luctor F3 (9.30). Apollo '69 es-Cravenpolder) Zaterdag: VCK 1 - Apollo 1 (15.00); Apollo 2 - Wemeldinge 2 (14.30); Apollo 3 - Duiveland 4 (14.30); Apollo Bl - SVD Bl (11.15); Apollo Cl - MEVO C2 (11.15); Apollo D2 - Hansw. Boys DI (10.00); Apollo Fl - Hansw. Boys Fl (10.00). Kloetinge Zaterdag: Kloetinge 1 - GVW1 (15.00 uur); Kloetinge 3 - Arne- muiden 3 (15.00 uur); Kloetinge Al- Tern. Boys Al (15.00 uur); Kloetinge A2 - Dauwendaele A2 (12.45 uur); Kloetinge Bl - Zierikzee Bl (12.45 uur); Kloetinge B2 - Wemeldinge Bl (12.45 uur); Kloetinge C2 - Bevelanders Cl (11.15 uur); Kloetinge C3 - Serooskerke C2 (11.15 uur); Kloetinge C4 - Duiveland Cl (11.15 uur); Kloetinge D2 - RCS D2 (10.00 uur); Kloetinge D5M - Yerse ke D2 (10.00 uur); Kloetinge El - Zeelandia/Midd. (10.00 uur); Kloetinge E2 - Kloetinge E3 (9.00 uur); Kloetinge E5 - Bevelan ders El (9.00 uur); Kloetinge F2 - Patrijzen Fl (10.00 uur); Kloe tinge F3 - SSV65 Fl (9.00 uur); Kloetinge F4 - Colijnspl. Boys F2 (9.00 uur); Kloetinge F5 - Kloetinge F6 (9.00); Kloetinge F8 - Be velanders F3 (9.00 uur). SSI/ ‘65 (Coes) Zaterdag: WGZ - SSV‘65 (15.00): SSV2 - Kruiningen 2 (14.30); SSV 3 - Serooskerke 3 (14.30); Wolfaartsdijk 2 - SSV 4 (12.45); SSV 5 - VCK 5 (12.45); SSVD2 - Noormannen D2 (10.00); SSVE2 - Yerseke E2 (10.00); SSV F2 - Yerseke F2 (9.00); SSV F3 - Wemel dinge F2 (9.00). C.O.E.S. Zondag: RCS 1 -Goes 1 (14.30); Goes 3 - Patrijzen 2 (12.30); Goes 5 - Zeel./M’burg (10.30); zaterdag: Goes E2 - Waarde El (10.00); Goes F2 - Kapelle F4 (10.00). 10.30 en 13.30 uur Stadswandeling o.I.v. CHARLES LINSSEN Hoofdklasser Kloetinge krijgt zaterdag bezoek van GVW uit Veenendaal en heeft met deze tegenstander nog een appeltje te schillen. GVW trok destijds in eigen huis met 1 -0 aan het lang ste eind, een overwinning die bereikt werd met negatief spel. Ook dit keer wordt verwacht dat de gasten met verdedigend spel zullen trachten minstens één puntje in de wacht te slepen. Maar de formatie van Diederik Hiensch is daarop ingesteld en zal natuurlijk alles in het werk stellen om deze speelwijze te doorbreken, met aanvallend spel. Kloetinge heeft daar de spe lers voor want in de punt opereren topscorer Erik de Groene, Wilco de Valk en Ronald Zuijdwegt, een drietal dat van wanten weet. Van hen heeft Ronald Zuijdwegt de smaak weer ouder wets te pakken en is aan een uitstekend seizoen bezig. Ge steund door een goed middenrif moet het voor de aanvallers van Kloetinge dan ook mogelijk zijn om de productie op gang te brengen. De thuisclub is dan ook favoriet om drie winstpun ten te pakken. In de derde klasse B gaat Yerseke trachten zijn hoge positie waar te maken in de uitwedstrijd tegen Kruinin gen. Dat kan een spannend duel opleveren waarvan veel toe schouwers getuige willen zijn. De gezonde rivaliteit die bestaat tussen beide clubs staat er borg voor dat het volle bak wordt in Kruiningen. Een puntendeling bij deze wedstrijd zou bepaald niet verrassend zijn. In de derde klasse A gaat Apollo ‘69 op be zoek bij VCK in Koudekerke en dat wordt een lastig karwei voor de mannen van Hans de Bruine. In de eerste klasse speelt SSV ‘65 uit tegen WGZ en mag blij zijn als het aan dit duel één punt overhoudt. Hetzelfde geldt voor zondagderdeklasser GOES dat in Oost-Souburg RCS treft. OOST-SOUBURG - In Sport zaal ‘De Belt’ wordt van vrij dag 1 tot en met zondag 3 maart de districtsfinale der de klasse bandstoten klein van het rayon Walcheren - De Bevelanden gehouden. De wedstrijden beginnen op vrijdag om 18.30 uur. De fi nale op zondag wordt ver wacht om ongeveer 15.30 uur. Team-en wedstrijdlei der is J. Beenakker. Voor de eindstrijd hebben zich in volgorde van hun moyenne geplaatst: 1. Aaike Verweij van OHGL (Kwadendamme); 2. Guust Boonen Delta Co- lijnsplaat; 3. Bram Sandee VEGABV Oost-Souburg; 4. Johan de Punder DOS Ove- zande; 5. Ko Franse OHGL Kwadendamme; 6. Piet Mal- jaars VEGABV Oost Souburg; 7. William de Jonge De Toe komst ‘s-Heerenhoek; 8. Jo han de Pundert OHGL Kwa dendamme. Eerste reserve is Loet de Jonge De Toekomst ‘s-Heerenhoek. Het is inmiddels een vrijetijds besteding met duizenden en thousiaste beoefenaars in Ne derland, waarvan velen ver enigd in de Nederlandse Ver- ExpresZo (dirrom zó) Reagere? Schrief naè expreszo@zeelandnet.nl volgens de “Schriefwiezer” wor ‘t Nederland- se “naar’’en ‘t Bevelandse “nl", bevoordeeld as M "naè" eschreve. Toch pas ik ‘tafentoeeen bitje an om ‘t leesboer te ouwen. Toegegeven, de locatie van een dorpshuis is bij voorkeur het centrum van een dorp. Dat wil evenwel niet zeggen dat de hui dige plek niet zou deugen. Er is ruimte in het gebouw, voldoen de voor uiteenlopende activitei ten. Er is ruimte voor theater producties, voor kleinschalige vergaderingen en alles wat daar tussen ligt. Er is ook ruimte rond het gebouw. De parkeer gelegenheid is prima. Er kan een aantrekkelijk terras worden gecreëerd met een riant uitzicht over de Oosterschelde. Zoals gezegd, de ligging is temidden van de toeristen trekkende mossel- en oestercultuur. Kort om het gebouw voldoet aan een veelheid van eisen. Volgens het gemeentebestuur is er geen draagvlak om het dorpshuis aan de Korringaweg te handhaven. GOES - De Zeeuwse Volks Universiteit (ZVU) begint woensdag 13 maart de cur sus Moderne Zeeuwse Ar chitectuur. Deelnemers krij gen in drie lessen informatie over de ontwikkeling van de architectuur in Zeeland van 1950 tot 2000. De cursus wordt gegeven door de be kende Middelburgse archi tect Johan de Koning. In de eerste les wordt een over zicht gegeven van de be langrijkste stromingen in de bouwkunst van de tweede helft van de 20e eeuw, waar in de zakelijheid die in het interbellum gezaaid werd tot volle bloei kwam. In de tweede les staat het werk van Arend Rothuizen (1906- 1990) centraal, die met zijn moderne architectuur uit ging van de grote voorbeel den en streefde naar de technische vernieuwingen. Rothuizen kreeg daardoor veel invloed in de regio. In de laatste les is er een over zicht van het werk van Piet Götzen (1914-1977), die een poging waagde om strenge en radicale vorm van mo dernisme in Zeeland te ves tigen en daarmee grote faam verwierf. De cursus wordt gehouden in Sport- punt Zeeland te Goes. Meer informatie of aanmeldin gen: 0118-634 800. De vakjes met een sterretje vor men de oplossing van de puz zel. U moet ze alleen nog wel in Verticaal: 1 muurhagedis, Turks gerecht. 2 vlaktemaat, sneeuwschaats, bij belse naam. 3 beenderinhoud, ongeschonden. 4 soort aap. 5 spil, uitroep van afkeer. 6 clown, denkbeeld. 7 familielid, voorzetsel. 8 schaaldier. 9 wisselborgtocht, damesjapon. 10 schaakterm, man nelijk dier, mager. 11 godin van de vrede, uitroep tegen een hond. Horizontaal: 1 toonladder, stad in Florida. 2 lof, graafwerktuig, jonge stier. 3 middelpunt, landgoed. 4 geklepper. 5 rund, muzieknoot. 6 zee- rand, bewijsstuk. 7 wiskundig getal, klein kind 8 vervoermiddel. 9 slim, vrachtrijder. 10 Engels bier, sprekende vogel, blikken trom mel. 11 landhuis, dorpsweide. die naar het Westen leidde, raakte de papiersnijkunst ook bekender in het Midden Oos ten. Al in de zestiende eeuw werd er in Perzië wijd verbreid geknipt en in Constantinopel (het huidige Istanboel) bestond zelfs een gilde van prenten- knippers. Gaandeweg kwam ook Europa in aanraking met deze kunst en in Nederland worden in de zeventiende eeuw, de Gouden eeuw, voor het eerst knipsels en snijwer ken vervaardigd. Ook Zeeland bracht een kunstenaar op dit gebied voort: Jan de Prenten- knipper, die in de negentiende eeuw rondtrok in Zeeland en knipsels van boerderijen en oud-testamentische voorstel lingen maakte. Het SPOS Zuid West, een regio naal opleidingscentrum voor schilders in Zeeland en West- Brabant, houdt 1 maart een open dag. Wie maar wil kan kennis komen maken met de verschillende mogelijkheden van het schildersbedrijf. Stuur uw oplossing vóór don derdag 7 maart naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissin- gen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van woensdag 13 Noe a oanze dochter naè schole gaet, proat ze steeds minder Zeeuws. Dat vinne me jammer. Want daèmie gaet er een stiksje van oanze eigen cultuur verlore wir a me best hroós op bin. Me probere eur en d’r broertje toch nog zovee meugelijk Zeeuws te leren, zodat ‘r toch nog een klein bitje van bewaerd bluuft. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op ‘t Bevelans. Om d’n are weke mag ik nog steeds mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op schrieve. Dat doe’k in ‘t Zeeuws zoas a ik dat proate: in ‘t West Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schriefwie zer*, zodat ‘t Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. Nog veertien daegen, en dan wor de petitie over erkennege van ‘t Zeeuws as Streekstaele aan meneer de Vries anebö. Die erkennege kan d’r voe zurge da d’r bevoor- beeld subsidies komme om leuke diengen mie 't Zeêuws te doen. De wae- reld wor a steeds kleiner, en dan is ‘t mooi da je in dat geheel iets voe je’n eigen en van je’n eigen kan ouwe en deur kan geve an je huus. Bevoor- beeld in de vurm van je moedertaele. Want nog even, en me proate oal Engels. In het centrum van Yerseke slui mert het schelp- en schaaldie renmuseum. Nu gevestigd in het voormalige gemeentehuis, ligt het buiten de route van de toeristen die de oester- en mos- selbedrijven bezoeken. Dit wordt erkend en men denkt na over verplaatsing naar het in- wordt daarmee verbeterd. De organiserende EPZ Sportclub heeft in samen werking met de Stichting Ar- jaan de Schipper Trofee en Trimbelangen Midden-Zee- land gekozen voor ongetwij feld interessante wedstrij den. De eerste daarvan voor Veteranen begint om 10 uur en daarin moeten drie om lopen van in totaal 90 kilo meter worden afgelegd. De Sportklassers A vertrekken .om 14 uur, afstand 120 kilo meter. Er kunnen ploegen van maximaal zes renners inschrijven en tevens indivi- duelen. De start- en finish- plaats is op de Wilhelmina- hofweg in Borssele. De wed strijd voor Sportklassers telt mee voor het Super Prestige Klassement Nederland. Dit houdt in dat veel renners van buiten Zeeland van de partij zullen zijn. Maar ook een flink aantal Zeeuwen komt in actie. Z van de ’n/ opleidin gen te verzorgen. De SPOS-cur- sist werkt namelijk vier dagen per week bij een aangesloten erkend opleidingsbedrijf en gaat daarnaast nog een dag naar school. Tijdens de open dag is er een aantrekkelijk programma waar in informatie, noviteiten, doe- activiteiten en vakwedstrijden elkaar afwisselen. Aanvang 9.30 uur aan de Scottweg 19 in Goes. GOES - Met engelengeduld priegelt ze de mooiste kunstwerkjes. Annemiek Duyzer uit Wolphaartsdijk beoefent de papierknip kunst. Aangestoken door een buurvrouw deed ze in 1983 de eerste pogingen. En het werd wat, want ze ver vaardigt de prachtige tafe reeltjes. kluuten over ‘t dek van ‘t huus naè de puuten in de dulve”. Zo kun je zië da ‘t Zeêuws best nog vee “ei- ges" ei. Kiek mè: “The children are thro wing chunks/balls of mud over the roof of the house toward/at the frogs in the ditch."(Engels) “The bairns flings dauds o glaur ower the hoose at the puddocks in the sheuch.”(Schots) “De(i) kinnere smaëte mé klotte moeëter over ‘t dak naa de vösn in de grècht” (Brabants) “De Kinner/Göörn smiett mit Muddklüten over dat ‘t) Dack na de Poggen in Slood/Sloot.” (Noord dersaksisch: een streektae le uut Noord Duitsland) dustriegebied. Maar dan niet naar één van de aftandse ge bouwtjes, die daar nog wel zijn te vinden. Wat zou mooier zijn dan het museum een plek te ge ven in De Zaete. Touringcars kunnen er parkeren. De bezoe kers kunnen er genieten van een kopje koffie en tegelijkertijd een eerste oriëntatie over het mossel- en oesterbedrijf krij gen. Eveneens kan een beel dend exposé worden gegeven over de onlangs voltooide vers waterleiding, die een belangrij ke impuls betekent voor de plaatselijke industrie en die dankzij hoogwaardige en inno- GOES - Goed opgeleid per soneel is ook in de schil- dersbranche moeilijk te X krijgen. Wie kiest voor een y carrière als schilder hoeft pA daarom meestal niet lang te zoeken naar een baan. De puuten lieke dan wè een bitje op puddocks en kluuten en klüten mikt ok nie zo vee verschil, mè ‘t klienkt nergest zo goed as in ‘t Zeêuws. Kiek: en ddt wille me noe zo ouwe... Toch ei die kleine wae- reld ok voordelen. Want omdat de petitie ók op internet stoeng, bin d’r een reeke mensen van buuten Zeêland die a ete- kent omda ulder ‘t be- langriek vinde da streek- taelen en dialecten bluuve bestae as “cultu reel erfgoed”. An een paer van die men sen 'k evroge om een Zeêuwse zin te vertaelen: “De huus gooie mie I c,.A- Toekomst De zaete onzeker door Henk Backer FOTO HENK BACKER I Zaterdag 2 maart 2002 ZIET 'T VERSCHIL www.cdagoes.nl >1 Daarom zijn wij gesloten van maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart. Vertrek: CDA-Winkel Lange Vorststraat 104 4461 JR Goes door Marja Minnaert OPTICIENS Annemiek Duyzer te midden van haar werk, geflankeerd door een van de jongste cursisten, de vierjarige Ruben, foto tannie de jonge

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7