Ter zake K I Nachtlampje nodig? 0.670 Aandacht voor uw ogen! i EURO 1.180 IfWI 1.154 Hijn 3- i Het wordt steeds leuker bii Jan a onze brandstofnrijzen aela^^einueregio I Nieuw spel ZoeZaa verovert zeeland F/ f 0.758 HHIIIIII beveland Van dag tot dag WOENSDAG 1 I goes west DIESEL MARCONISTRAAT, GOES info-avonden De Muynck Oog- en oogdrukmeting SUPER SUPER PLUS EijserwtoW Optiek voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Geen KNWU-koers in Lewedorp tiet weten waard I 1 V lil! Bil pagina 11 woensdag 27 februari 2002 door Marja Minnaert De drie wethouders geven tekst en uitleg. Links presentator Peter Joosse. BIJ JAN 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS u vindt het op de Woonboulevard! GOES - Eindelijk was het dan zover. Inwoners van Goes mochten vorige week dinsdag hun mening ge ven over het ambitieuze Masterplan, dat een rigou reuze aanpak van hun binnenstad beoogd. Maar ook een duur plan welk het college tot op het bot gesple ten heeft. Voorstander en geestelijk vader wethouder Linssen, scepticus en portefeuillehouder van finan ciën wethouder ‘t Hart en middenmoter Heijning die nog het meest ziet in een gefaseerde uitvoering. Of ben je toe aan een compleet nieuwe slaapkamer, keuken, badkamer of een rol behang... Ondernemers betalen mee (Omdat ’t êne oöge ‘t oare nie is) ^U^UbEUKENHOF 1 GOES -M' HilU UT: loodvrij LANDELIJK 1.100 LANDELIJK met loodvervanger ongelood WINKELCENTRUM de BI o I Bh I I Masterplan voorgesteld aan publiek (advertentie) FOTO ANTON DINGEMANSE SS (advertentie) (advertentie) >sr CENTRUM J^LDE SPIEGFI :LSTRAA1 E VA R D WOON NS STATION IM Mikro Electro, Brugman Keukens Et Badkamers, Trendhopper, Roobol Woonwinkels, Morgana Slaapkamers, Interieur Totaal, Le Bazar Wonen, GAMMA, Kwantum, TMC, Runner, Verf Et Wand, Pardio Parket Studio, Sleepy, MONTÈL, Decorette en Beter Bed. Dorpshuis De Krabbendijke, Meer dan driehonderd bewo ners, bezoekers, ondernemers en andere nieuwsgierigen kwa men bijeen in de Grote Kerk, waar zoals beloofd een discus sie gevoerd zou worden over het onderwerp. Een discussie die van grote betekenis wordt voor de uiteindelijke besluitvor ming. Onder leiding van Omroep Zee land presentator Peter Joosse kreeg het college de kans om haar uiteenlopende ideeën toe te lichten. Een forum van zes betrokken Goesenaren dat ook op het podium zat, mocht eveneens een duit in het zakje doen. Ontwerper en medebedenker Huub Droogh van architekten- bureau Rothuizen van Doorn en ‘t Hoofd opende met een toelichting op het Masterplan. Dat behelst zo’n 27 grote en kleine projecten waarbij de his- De eerste vraag, waarin ge vraagd werd of het historisch centrum een opknapbeurt be- ca een nieuwe impuls nodig had. Mensen willen vermaakt worden en dat is soms nog wel een probleem. Dit spel biedt entertainment zoals nooit tevo ren". Het spel wordt gespeeld in twee Zeeuwse kroegen. Maar Rob van der Toorn is van plan met zijn spel heel Nederland te veroveren. „Op termijn gaan we naar Roosendaal, Breda en de randstad. Ik ben ervan over tuigd dat over een jaar iedereen weet wat ZoeZaa is”. Wie kennis wil maken met deze vorm van entertainment, doet er goed aan niet te lang te wachten. De komende weken is het eerste uur spelen gratis. Ge wonnen prijzen worden dan wel uitbetaald. Mensen willen vermaakt worden, ook in het café. vert slechts tweehonderd extra parkeerplaatsen op en dat voor 2270 euro per parkeerplaats per jaar. Dat de Oostwal mooier wordt, bestreed hij niet, maar de afweging in deze loopt vol komen mank, volgens de spre ker. Op dezelfde dag (20 april) wor den meerdere van dergelijke wedstrijden in ons land gehou den en de organisatie in Lewe- dorp vreesde daarom voor te veel concurrentie, wat een mi niem aantal inschrijvingen tot gevolg zou hebben. Daarom werden de koersen afgelast, te meer omdat een uitwijkdatum ook geen haalbare kaart was. Wel worden op 20 april in Le- wedorp wedstrijden voor zoge naamde Vrije Renners gehou den. Daarvoor bestaat reeds grote belangstelling en men re kent op circa honderd deelne mers. Het Masterplan behelst vele on derdelen en werd tijdens de met VOLOP parkeer- i gelegenheid rondom I HET WINKEL CENTRUM APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. W.J. Duininck, Dorpsstraat 93a, Krabbendijke, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. DIERENARTSEN Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: A.C. Mosselman, tel. 0113-381233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door: dr. R Stokman, ‘s-Graven- polderseweg 39, Goes, tel. 0113-213419 Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Ber- revoets afwisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Marieke Verschelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118- 414444. RIJKSWEG A 58 -- Er was de gemeente Goes dui delijk alles aan gelegen om goed voor de dag te komen. De Grote Kerk was voor de gele genheid omgetoverd in een sfeervol ontmoetingscentrum. Een verwarmde ruimte, koffie vooraf en een consumptie na afloop verhoogden het verga- dergenot. In Pake’s Sake in Goes en Café Het Fust in Middelburg is het tegenwoordig elke dinsdag, woensdag en donderdag spelen geblazen. Op de bar en tafeltjes zijn kleine apparaatjes opge steld die nog het meest lijken op mini-pinautomaten. Aan de muur hangt een groot scherm waarop een presentator aan het torie van de binnenstad als in spiratiebron is gebruikt. Een binnenstad met menselijke ma ten, overzichtelijk en waarin de structuur van de vesten nog te rug te vinden is. En die moeten hersteld worden, zo hadden de plannenmakers samen met de ambtenaren van de afdeling Stadsontwikkeling bedacht. De binnenstad moet weer een leuk woongebied worden, bereik baar voor iedereen. Schoon, groen en veilig en het blik dient uit het straatbeeld te verdwij nen. Met andere woorden de auto gaat onder de grond. Jaren van voorbereiding gingen aan deze avond vooraf, waarin uit eindelijk maar een grote vraag bleek te zijn: wie gaat dit beta len? Voorstander en initiatiefne mer van het eerste uur, Charles Linssen gaf aan hoe met behulp van de uitkomsten van de Ideeënmarkt in december 2000 men uiteindelijk tot het huidige plan gekomen is. Een belasting verhoging van dertien procent om het plan te bekostigen zoals wethouder ‘t Hart suggereerde werd door collega Heijning als absurd afgedaan. 1 RICHTING I X - 1 MIDDELBURG I VLISSINGEN - LEWEDORP - De wielerronde van Lewedorp voor KNWU-li- centiehouders, Amateurs en Nieuwelingen, gaat niet door. DINSDAG Zaal Zeelandia Hansweert, bingo voor 50-plussers, 14 u. Gemeentehuis Kruiningen, vergadering van de commis sie Welzijn gemeente Rei- merswaal, 20 u. Oosterkerk Goes, bijeenkomst Multiple- Sclerose vereniging, 14.45 u. werk te zien is. Ze legt de deel nemers vragen en puzzeltjes voor. De spelers kunnen door het indrukken van een knop op de pinautomaatjes kiezen welk antwoord goed is. Hoe sneller zij het juiste antwoord kiezen, hoe meer punten ze winnen. De winnaar wint een geldbedrag. Hoe meer mensen meespelen, hoe groter de prijs (maximaal a 50). Rob van der Toorn, de geestelijk vader van ZoeZaa, is zelf een horecaman in hart en nieren. Al enkele jaren liep hij met het concept van het spel op zak. „Ik zag als geen ander dat de hore- De avond was informatief, het publiek leek erg tevreden maar er ontbrak een sprankelende discussie. Het forum kwam on voldoende uit de verf en pre sentator Peter Joosse besteedde veel tijd aan het navragen van de kleine tegenstemmende minderheid. Zinvolle stellingen van deze groep zetten daardoor niet aan tot wat de avond ook had kunnen zijn: een interes sante gedachtenwisseling over iets waar uiteindelijk iedereen te zijner tijd wel een mening zal hebben. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Bi bliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Meiboom VrouwZijn-koffieochtend, 9.15 u. Ziekenhuis De Lie- vensberg Bergen op Zoom, inloopochtend voor whi- plashpatiënten, 10 u. Wijk gebouw Jan Ligthart Goes, bingo, 13.30 u. anthon^okkQstraal Tanken bij Jan is véél geld besparen! GOES - De Muynck Optiek be gint in maart met een paar voorlichtingsavonden over oogziekten. Vrijdag 15 maart wordt in de zaak informatie ge geven over cataract (staar). Vrij dag 19 april gaat het over glau coom (staar) en 17 mei staat slijtage van het netvlies (macu la degeneratie) centraal. Aan vang steeds 16 uur in de winkel aan de Ganzepoortstraat. MAANDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, AA-bij- eenkomst, 20 u. Gemeente huis Kruiningen, vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken gemeen te Reimerswaal, 20 u. Ge meentehuis Kruiningen, ver gadering van de commissie Openbare Werken gemeente Reimerswaal, 19.30 u. Ver enigingsgebouw Trefpunt Ovezande, officiële presenta tie boek ‘Ovezande, eiland in de Zwake’, 20 u. Gebouw Leger des Heils Goes, oecu menische gesprekskring van de Raad van Kerken Goes, 20 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Bi bliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Mi nima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, senioren wan- delmorgen, 9.30 u. De Mei boom Krabbendijke, bingo- middag voor senioren, 14 u. Stadskantoor Goes, vergade ring algemeen bestuur van de gemeenschappelijke rege ling ‘het Museum voor Zuid en Noord-Beveland’, 16 u. Stadhuis Goes, vergadering van de commissie Binnen stad, Cultuur, Sociale Zaken en Wijkaanpak, 19.30 u. De Stenge Heinkenszand, in spraak- en informatieavond over de tweede fase van be- stemminsplan ‘Over de dijk’, 20 u. ZONDAG NS Goes, activiteit NIVON: fotopuzzeltocht in Bouwers- haven, vertrek 13 u. ‘s- Landswelvaren Kwadendam- me, Victoriaschieting, 14 u. Kerk Ellewoutsdijk, meezing- middag met Westkappels Kwartet, 14.30 u. presentatie middels vragen weergegeven op een scherm waarop enkel met ja of nee ge antwoord moest worden. Met stemkastjes kon het aanwezige publiek haar mening kenbaar maken. En wat bleek: het volk was enthousiast en het college hoefde, hoe verdeeld ook, niets te vrezen. Voor het plan zoals het er nu ligt, willen de onder nemers zes miljoen euro vrij maken. De gemeente zal dan over de brug moeten komen met de overige 22 miljoen. Een groot bedrag en van overheids wege valt niet veel te verwach ten, reden waarom wethouder ‘t Hart vreest dat er de komende jaren niets anders meer gedaan kan worden in Goes. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastan- jestraat Goes, trimgroep, eenvoudige conditieoefenin- gen en spelvormen, 8.20 u. Buurthuis De Pit Goes, kin derclub met bijbelverhaal en knutselen, 10 u. De Zeeuw se Rozentuin Kats, snoeicur- sus, 10 en 14 u. Gerefor meerde Gemeente Kapelle, koor- en samenzang, 19.30 u. Ons Dorpshuis Kruiningen, feestavond buurtvereniging De Harmonie, 20 u. Buurt huis De Pit Goes, rommel markt, 9.30 u. Camping den Inkel Kruiningen, Den Inkel- loop voor wedstrijd- en trim- lopers, 14.45 u. Dorpshuis d’n Ostpit Oudelande, kle- dingbeurs, 10-12 u. De Stenge Heinkenszand, uit voering SV Atlas, 19 u. In formatiecentrum Schaaps kooi Heinkenszand, excursie vogels kijken Middelplaten, 10 u. Wijkgebouw De Spin ne Goes, bingodansant, 20 u. Zorgcentrum Ter Weel Goes en Krabbendijke, open dag, 10 u. Sporthal De Zwake ‘s- Gravenpolder, jaarlijkse vaar- digheidsproeven KNV EHBO, 10.30 u. Amicitia Kloetinge, soosavond jeugdsoos Amice, 19.30 u. Ook nieuwe winkelstraten, fietsbergplaatsen, een gezellige Grote Markt en een leuk theaterplein op het Bleekveld deden het goed bij de aanwezi gen. Als er dan bezuinigd moet worden op het plan, zo was de algehele mening, dan zou het beste zijn om een van de twee geplande parkeergarages te la ten vervallen. Vooralsnog zijn deze op papier gesitueerd aan het Bleekveld en bij de Oostwal, waar water en groen plaats moeten maken voor het par keerterrein bij de Aldi. Want zo rekende bestuurder ‘t Hart zijn publiek voor: het totale plan le- HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Sla ger, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-221344. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargeno men van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 19 uur door Dr. R.C. Rijken, Beethovenlaan 3a, Goes, tel. 0113-252797. Van zaterdag 19 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. D.W Thijssen, Heernisse- weg 87, Goes, tel. 0113-215003. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnenkamp wordt waargeno men door: R.B.T. Wolbers, Korte Achterweg 16, ‘s-Heer Arends kerke, tel. 0113-561202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Clara’s Pad 38, Hein kenszand, tel. 0113-561677. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. C.I. Risseeuw, Burg. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. 381566. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krab bendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Parklaan 1, Kapelle, tel. 0113-341264. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. J. Peene, Mon- sterweg 8, Borssele, tel. 0113-354010. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.RJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. G.RJ.M. van Delft, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat, tel. 0113-695304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. RICHTING ft ZIERIKZEE l ROTTERDAM MIDDELBURGSes>S^ hoeft, beantwoordde 89 pro cent positief. Een enkele tegen stemmer vreesde een stijgende leegstand in het centrum door oncontroleerbare onroerend goed prijzen. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreek uur Bureau Ouderen-hulp- verlening, 14-16 u. SPOS Zuid West Scottweg Goes, open dag opleidingscen trum, 9.30 u. Café De Goede Verwachting Lewedorp, avondruilbeurs, 19.15 u. Bouwopleiding Zeeland Goes, bouwtechniek-compe- titie, 13 u. GOES/MIDDELBURG - Nee, het is geen bingo. En het is ook geen gokken. Wat Zoe Zaa niet is, laat zich makke lijk omschrijven. Maar wat het dan wel is, dat is minder eenvoudig. Een soort televi- siequiz die je speelt in de kroeg. In ieder geval is het heel erg nieuw. En ligt het in de bedoeling om vanuit Zeeland heel Nederland te veroveren. 0^' Z f;, r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 11