•«til 27 11 7 Een bijzondere kijk... TA 16 17/1 19 De Bel, altijd prijs! bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz. DE BEL Sportprijzen^fP 13 ERA I Politiek Beveland strijdt om gunst kiezer Weinig animo voor popwedstrijd fei Te paard CDA-Goes Stem natuur in het waterschapsbestuur op 6 maart! 2 MAART 2002 CHARLES LINSSEN 1 ix Straatartiesten gezocht a> ro S aarends goes 0 H P U R 2 E T 0 0 N Z U 0 E T 2 N E Kleding- en speelgoedbeurs Lezing over het Zeeuwse licht L -Cv woensdag 27 februari 2002 jaargang 53 nummer 9 Advertentieverkoop: (0115) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 r—fl Ml nieuwe lente.” (advertentie) Woensdag 6 maart 2002 www.cdagoes.nl Kandidaten namens de natuur- en milieuorganisaties in Belastingadvies Breeduit - www.era.nl district Zuid-Beveland www.autoschadeteam. nl „De foto is alweer een poosje oud”, schrijft moeder Korstan- je, „maar wij vinden hem nog steeds geweldig”. Jarno, op de foto 5 maanden oud, heeft in middels zijn eerste verjaardag gevierd. OUDELANDE - Kinderfoto’s krijgen we genoeg voor de ze rubriek. Maar deze is wel heel grappig. Te zien is Jar no Korstanje uit Oudelan- de. Elke week plaatsen we in De Bevelander een bijzondere fo to, gemaakt door een lezer. Heeft u onlangs ook zo’n mooie foto gemaakt? Aarzel dan niet maar stuur hem op naar de re dactie van De Bevelander, post bus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgen de week op deze plaats. In plaats daarvan is bijna geen band te porren om mee te doen in de competitie die als voor gas”, legt hij uit. „De andere helft is te wijten aan natuurlijke schommelingen die bijvoor beeld door de zon worden ver oorzaakt. Ook vroeger hebben warme en koude periodes el kaar afgewisseld, maar nu is er meer aan de hand. We zien dat over de hele wereld de tempe ratuur toeneemt in een zeer korte tijd. En dat is de laatste 1000 jaar waarschijnlijk niet ge beurd. Na 1987 vindt er een grote omslag plaats. De top 10 van de warmste jaren van Ne derland bestaat uitsluitend uit jaren tussen 1989 en 2001. Dat is natuurlijk veelzeggend.” begonnen. Door de hoge tem peraturen ontwaken de padden eerder uit hun winterslaap en Toekomst De Zaete onzeker die zich wel inschreven Rebba the Lone uit Middelburg en de TwoTones uit Vlissingen. Toch hebben de zachte winter- temperaturen niet op alle bo men en struiken dezelfde in vloed. Chiel Jacobusse: „Er zijn een aantal soorten die door de lijk veel sterker op het aantal uren daglicht, de zogenaamde daglengte. Dieren daarentegen worden in hun gedrag vaker door de temperatuur beïn vloed. Zo is er een aantal vogel soorten die tijdens een zachte winter in Zeeland overblijven, terwijl ze vroeger altijd naar Afrika trokken om er te over winteren. Een voorbeeld hier van is de tjiftjaf. Die zag je vroe ger nooit in de winter, maar de laatste jaren blijven er een aan tal overwinteren, hoewel de meeste nog steeds naar het zui den gaan. Ook de kluut en de grote stern brengen hier steeds vaker de winter door. En dan zijn er nog een aantal vogel soorten die vanuit de meer zui delijk gelegen landen naar ons land ‘emigreren’ vanwege het Er wordt dan ook niet enkel meer ingezet op papier en goe de argumenten, ook ludieke ac ties doen het goed. Bovendien toont de partij zo dat ze betrok ken is. Het CDA in Goes begon er twee weken geleden mee: een kleur plaat voor jong en oud, in deze krant gepubliceerd waar lijst trekker Charles Linssen met zijn opvallende stropdas op af- gebeeld staat. De winnaar kan een dagje met CDA Tweede Ka merlid Siem Buijs voor het hele gezin winnen. Verder heeft de partij een winkelpand gehuurd in de Lange Vorststraat dat geo pend is op dinsdag, zaterdag en op donderdagavond. Binnen wordt middels een Powerpoint presentatie een toelichting ge geven op de CDA-ideeën. Ver der nodigt de partij burgers uit om mee te denken over veilig heid. Het winnende plan wordt omgezet in een raadsvoorstel en de bedenker mag ook weer mee naar Den Haag Goes pakt centrum aan Ook vlinders weten de laatste jaren hun weg naar onze pro vincie te vinden. Een mooi voorbeeld hiervan is de gehak kelde aurelia. Chiel Jacobusse: „Deze soort kwam tot 20 jaar geleden niet in Zeeland voor, O Q. voor Masterplan Binnenstad Veiligheid Sociale zorg Beveland gaat naar de stembus Kwaliteit van leven Omdat de stichting toch nog hoopt op meer aanmeldingen is de inschrijfdatum verlengd tot 15 maart 2002. Bands die een kansje willen wagen kun nen contact opnemen met Ro nald Koole: 0113 - 223 884. KOUDEKERKS - De oranjevereniging Koudekerke is al volop met de voorbereidingen voor koninginnedag bezig. Zij zoeken voor de feestelijkheden kleding voor lakeien en hofdames en pruiken, velourse stof voor overjassen, kant, bruids- of galajur ken, hoeden, witte lange kousen, schoenen met gespen. Ook is de vereniging op zoek naar straatartiesten, jong en oud, die een instrument bespelen, jongleren, zingen, clown spelen of wat dan ook. Meer info of aanmelding kan via: Wilma Dekker, tel. 0118-551857/ fax 0118-551206. j t i E ro o. In de Goese binnenstad is het een drukte van belang. Het wemelt er van voetgangers, passanten, toeristen, U weet wel, boeren, burgers en buitenlui. En dat in m/v. Al die drukte leidt er toe dat de overheid steeds meer toezicht over uitzicht wil of moet houden. In Goes is dat sinds vorig jaar maart voor het nachtelijk bezoek aan de binnenstad met zijn attracties en gast vrije horeca bezienswaardigheden afgeregeld met ca mera’s die het publiek in de gaten houden. Men kan niet anders vaststellen dat die maatregel no dig is. Als de drank is in de man,...denkt men dat men alles mag en kan. Sinds vorig week zweeft er een nieuw idee over de Grote Markt en rond de Maria Magdalena kerken, politie te paard in de stad. Het ini tiatief is nog vers maar de gedacht leeft om dit jaar te gaan experimenteren met politie te paard. Het zou natuurlijk prachtig passen in de plannen om rond de kerken de ‘kerktuinen’ in ere te herstellen. Een prach tige en brede groene border van erkend en gekwalifi ceerd Zeeuws hos (gras), speels onderbroken door moerbeibomen, denk aan Jacoba van Beieren, die op zonnige dagen voor de onontbeerlijke lommer zor gen. Hier zouden de politiepaarden tijdens een pauze in hun dienst kunnen rusten en het malse gras gra zen. De oude tijden zouden herleven, net als vroeger, de paarden van de bode diensten van de omliggende dorpen rond de kerk. Wat wekelijks te zien is in Trug- kieke bij Omroep Zeeland televisie wordt in Goes misschien weer werkelijkheid. Probleempjes die zich voor kunnen doen zijn op te lossen; het mestover schot, want een paard vervuilt, net zo goed als de au to, en mag een agent te paard handsfree telefoneren? Paard stallen in de betaald parkeerzone, kaartje ko pen. De agente of agente straalt natuurlijk gezag uit, hoog en droog te paard gezeten. In een cafeetje op de hoek was het plan onderwerp van ge sprek en Kobus, erkend rijme laar, dichtte spontaan: „Politie te paard is iedereen de baas, behalve op 5 december want dan rijdt Sinterklaas”. O Q <D Stem lijst 2 Graveren doen wij GRATIS! Autowereld Cf^rum^Vakcjpleidinci Tanitim günü... 5 Mart Bu dergideki ilanimiza bakiniz wachts overlijden van lijsttrek ker Van de Water van de PvdA voor ingetogen propaganda. In Kapelle gaat de PvdA op 2 maart gratis tomatensoep uit delen. ‘s Ochtends op het Dorpsplein in Wemeldinge, ‘s middags in Kapelle. Uiteraard zijn kandidaten dan aanspreek baar voor belangstellenden. warme weer. Zo kwam de klei ne zilverreiger vroeger nauwe lijks in Nederland voor, maar de laatste jaren is hij regelmatig in en rond het Veerse Meer te vinden. Ook onder de insecten zijn er een aantal nieuwkomers in Zeeland. Verschillende soor ten bijen, vliegen, wespen en li- belles zijn in de provincie ‘neergestreken’. Zo is de hoor naar, een grote wespensoort die hier vroeger niet voor kwam, nu geen bijzonderheid meer.” in het Poelbos bij Goes zijn de eerste uitlopers al goed te zien, gaan vervolgens meteen op zoek naar de sloot of het meer tje waar ze zelf geboren zijn. Eind januari werden de eerste padden al gezien in de bossen bij Oostkapelle en dat is erg vroeg. Maar ook de vogels laten dit jaar eerder van zich horen dan normaal. Zo waren de zanglijster en de koolmees met hun vrolijk gefluit voor mij al in KAPELLE - Speel-o-theek De Schatkist houdt dinsdagmorgen 19 maart een beurs voor zomerse kinderkleding en speelgoed. Tussen 9 en 11.30 uur is het dan ook snuffelen geblazen in De Vroone. Wie nog kleding of speelgoed heeft om te verkopen kan dat 's avonds tussen 19 en 20.30 uur melden bij Matty (0113 - 343 074) of Anita (0113 - 343 720). Het in te leveren speelgoed moet compleet zijn en de kleding schoon. Een derde van de op brengst is bestemd voor de speel-o-theek. GOES - Het Zeeuwse licht heeft beroemde schilders als Mond riaan en Toorop geïnspireerd tot prachtige werken. T. Lamper geeft er, op uitnodiging van de Zeeuwse Volksuniversiteit ZVU, dinsdag 12 maart een lezing over in het Buys Ballotcollege aan de Bergweg 4 in Goes. Hij laat voorbeelden zien uit de negen tiende een twintigste eeuw van (schilder)kunst die met Zee land te maken heeft. Aanvang 19.30 uur, toegang 5. Personeel Lijsttrekker Van Oosten van Groen Links deed afgelopen zondag al de kickoff in de rug bywedstrijd Tovaal - Oemoe- menoe uit Middelburg. Ook stonden kandidaten van de partij vorige week donderdag en vrijdag achter de bar in ‘t Beest. De PvdA in Goes zet in op jon geren: de 25-jarige Helbertijn Luijt die de zevende plaats be zet, hoopt door een directe be nadering jongeren van haar ei gen leeftijd te kunnen bereiken. Een flyer met een schitterende foto van Helbertijn omringd door rode rozen met daarop partijpunten gericht op de doelgroep worden door Helber tijn en vrienden van haar in het Goese uitgaanscentrum uitge deeld tijdens de drukste stap avonden. Woonruimte voor jongeren, een alternatief voor de stapperstaxi, de oprichting van een jongerenraad in de stad en het behoud van het ROC zijn enkele van de actiepunten. Een openbaar debat, een ver schijnsel dat in de landelijke politiek en in de grote steden al langer gedaan wordt, is op De Bevelanden in enkele gemeen ten gedaan. Goes, Noord-Beve- land en Borsele, waar de dorps raden de organisatie op zich namen, hebben er reeds kennis mee kunnen maken. Reimers- waal kiest vanwege het onver- S T Weerman Jos Broeke uit Rit- them heeft een verklaring voor de vroege lentes van de afgelo pen jaren. „Door de jaren heen zie je dat steeds meer weerkun digen er van overtuigd raken dat de temperatuursstijging van de laatste 15 jaar voor de helft veroorzaakt wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en aard- Boswachter Piet de Keuning van Staatsbosbeheer denkt daar echter anders over. „In'de laatste 100 jaar zijn er meer warme periodes geweest”, meent hij. „Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon; kwakkelwinters horen nu een maal bij ons zeeklimaat. De ho ge wintertemperaturen zorgen er weliswaar voor dat bomen en struiken vaak eerder uitlo pen, maar als het in februari of januari de voorboden van de maart alsnog gaat vriezen, werkt dat weer vertragend. Tot nu toe houdt de lente echter stand en zien we dat een aantal bomen en planten twee tot drie weken eerder uitlopen of in bloei komen dan normaal. Ook de paddentrek is dit jaar vroeg hoge temperatuur eerder uit zullen lopen. Maar op de mees te soorten heeft dit nauwelijks enig effect. Die reageren name- ronde voor de Grote Prijs van Nederland geldt. Slechts 5 bands schreven zich tot nu toe in.„Ik vind het eigenlijk te gê nant voor woorden”, zo re ageerde Ronald Koole van de SPZ op de bestuursvergadering van vorige week woensdag. SPZ heeft er volgens hem genoeg aan gedaan om bands enthou siast te krijgen. Onder de bands REGIO - Posters op de spe ciale plakplaatsen en aan lantaarnpalen, folders in de brievenbus. Dat kennen de meeste burgers wel. Maar van politieke partijen wordt steeds meer fantasie ver wacht als het gaat om de ta nende belangstelling van de kiezers. GOES - Eigenlijk schaamt de Stichting Popmuziek Zeeland (SPZ) zich kapot. De jaarlijks te rugkerende wedstrijd voor jon ge bands De Zeeuwse Belofte zou een opstap moeten zijn voor aanstormend talent. REGIO - Je zou er bijna aan gewend raken, want ook dit jaar is de lente weer vroeg begonnen. Diverse bo men en struiken staan door het zachte weer van de laatste maanden al in bloei of ontvouwen onver wacht hun frisse, tere blaadjes. Net als het klimaat lijkt ook de natuur danig van slag. „En dat heeft dui delijk gevolgen voor de Zeeuwse flora en fauna in de toekomst”, denkt Chiel Jacobusse van de stichting Het Zeeuwse Landschap. door George van den Berg „Die gevolgen kunnen voor mijn gevoel zowel positief als negatief uitpakken, maar alles bij elkaar denk ik dat de natuur in Zeeland er op achteruit zal gaan”, zegt hij. „Dat komt op de eerste plaats omdat we in onze provincie met natuurgebieden te maken hebben die nogal kwetsbaar zijn. Een kleine ver andering in bijvoorbeeld de grondwaterstand kan grote ge volgen hebben voor de planten in het gebied. Omdat er juist in die kwetsbare gebieden nogal wat zeldzame en bijzondere planten voorkomen, is het zo belangrijk dat de groeiomstan- digheden dezelfde blijven. Ver der zien we ook dat het leefge bied van een aantal planten- en diersoorten steeds meer naar het noorden opschuift. Dit be tekent dat er in de laatste jaren een aantal soorten in het Zeeuwse landschap bijgeko men zijn, terwijl er andere zijn verdwenen. De bonte kraai bij voorbeeld -kwam hier vroeger veel voor, maar de laatste jaren zien we hem nauwelijks meer. W' X s X AUTOSCMADETEAIVI Saskia Verheij Categorie: ingezetenen Rob tambeck U Categorie: ingezetenen V) 3 V) Q. IM BU^saas? Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 IXt Lij Mi! jkjl MAKELAAR ^atiexieook'0'06' 0V3«0°75 FOTO DE BEVELANDER maar op dit moment doen ze het hier erg goed. Zo goed zelfs dat hun aantal de laatste jaren is toegenomen, terwijl de meeste vlindersoorten juist in aantal achteruit zijn gegaan. Maar ondanks het feit dat in Zeeland het aantal planten- en diersoorten waarschijnlijk zal stijgen, ben ik niet optimistisch voor de toekomst. De kans is namelijk aanwezig dat er waar devolle, zeldzame planten en dieren door de klimaatsveran deringen zullen verdwijnen. Wanneer daar soorten voor in de plaats komen die bij wijze van spreken overal voorkomen, betekent dat een groot verlies voor de natuur. Ik vind dan ook dat we de natuur in Zeeland hier tegen moeten bescher men.” voorjaar lijkt steeds vroeger te beginnen -\«-ï i‘"

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1