Ter zake Land in zicht Toekomst van Goese binnenstad Onderdelenhuis Goes verhuisd Ballet en bodypaint s Gootsteen verstopt? XPOSITIES Podium Kleding kopen zonder stress X. J Jl e\tra-e\tra-LekKer MARCONIS I RAAI, OOI S I O N A L E pagina 9 woensdag 13 februari 2002 door Paula Koster L.-. Rob en Elly Jongerius. Cameleon. ii viiull lirl op «Ir Woontioulrvai tl ‘s-HEER HENDRIKSKINDEREN - Het van oorsprong Canadese en tegenwoordig wereldwijd opererende bedrijf Weekenders biedt vrouwen de mogelijkheid dameskleding te zien, te passen en aan te schaffen in een ongedwongen sfeer tijdens een huispresentatie. Tevens biedt weekenders vrouwen de mogelijkheid een eigen bedrijf te starten. Wilfreda van Domburg uit ‘s-Heer Hendrikskinderen weet er alles van. KAPELLE - Den Dekker Mu ziek was altijd al een begrip voor Zeeuwse muzikanten. In de zaak heeft een specta culaire verbouwing plaats gevonden. Het winkeloppervlak is ver dubbeld doordat een tweede verdieping boven op het be staande pand is geplaatst. 28 februari wordt de nieuwe zaak geopend. Heropening Den Dekker Muziek Geen gejaag door de stad, geen stress over parkeerme ters die in de gaten moeten worden gehouden, geen win keljuffrouwen die je iets op dringen. Onze presentaties vinden plaats bij een gast vrouw, die 4 tot 6 dames uit nodigt. De coördinatrice laat de gasten niet alleen zien hoe Weekenders kleding er vol gens de laatste mode uit kan zien, met een sportieve of ge klede look, maar ook hoe deze kan passen in hun garderobe. Stijl en kleuren zijn op elkaar afgestemd en de mogelijkhe den zijn legio, niet in de laat- KAPELLE - De Goese fotograaf Co Coppoolse exposeert in fe bruari en maart zijn ballet- en bodypaintfoto’s in de Abn Am- robank in Kapelle. Copoolse wist met zijn werk al behoorlijk De kleding van Weekenders is verkrijgbaar in de maten XS t/m XL (een deel van de col lectie gaat tot maat 56) en is vervaardigd van gebreide jer sey, 50% katoen/50% polyes ter. Centraal in een outfit staat vaak een jasje, dat zich laat combineren met verschillende andere kledingstukken uit de collectie. ste plaats door de verrassende accessoires die bij de kleding te verkrijgen zijn”. wat prijzen in de wacht te sle pen. Zijn foto’s zijn altijd fanta sievol en sprookjesachtig. De tentoonstelling is van maant tot en met vrijdag tussen 9 16 uur te bezichtigen. Op de oude locatie, waar elke centimeter benut was, was het Onderdelenhuis na twaalf jaar uit z’n jasje gegroeid. De winkel is nu veel ruimer van opzet en klanten kunnen op hun gemak rondkijken en zo nodig advies vragen. Uit voorraad zijn een kleine tienduizend onderdelen lever baar, die allemaal terug te vin den zijn op een cd-rom die ter plekke geraadpleegd kan wor den. Elly Jongerius: „Zo kunnen mensen direct zien of het on derdeel dat gezocht wordt er bij zit. Belangrijk blijft natuurlijk dat de klant merk, type en het onderdeel van het apparaat meeneemt om onnodig zoeken te voorkomen. Als het gezochte onderdeel niet voorradig is en besteld moet worden kan dat binnen vierentwintig uur gele verd worden”. Die snelheid is mede te danken aan de aanslui- centreerd gewerkt (zie foto). De race met zus Neeltje Suzanna kon Sara echter niet meer win nen. Neeltje Suzanna staat al weer enkele weken uit te hijgen Later volgende week houdt de gemeente nog tal wat andere activiteiten waar géïnteresseer- ting bij de keten Europart. „Wanneer het onderdeel in Ne derland niet op voorraad zijn, dan leveren wij de klant in ach tenveertig uur”, vertelt Elly Jon gerius verder. Of ben je toe aan een compleet nieuwe keuken, mooie verlichting, een lekker kussen... op Bevelandse bodem. De af bouw van de Westerscheldetun- nel neemt nog een kleine ander half jaar in beslag. Medio zomer 2003 gaat de tunnel open. ties enorm moeilijk zijn. Ze durven niets te doen uit angst meer schade te veroorzaken. Die angst is nergens voor nodig. De meeste apparaten kennen een logische manier van wer ken. De status die het vroeger gaf als je voor elk klusje een mannetje liet komen is omge slagen. Nu is doe-het-zelf een motto. Voor iedereen, van huisvrouw tot tandarts, iedereen is in staat kosten te besparen door zelf ap paraten te repareren. Het is vaak ook heel leuk om op die manier zelf-redzaam te zijn”. WOENSDAG 20 FEBRUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Haagse Sjaak Bral, ca- baretprogramma ‘Hurken in de berm’, 20 uur. ELLEWOUTSDIJK - De boor Sa ra koerste vorige week recht op Ellewoutsdijk af. Alles verliep gladjes. In de controlekamer werd desondanks zeer gecon- den hun mening over de plan nen voor de binnenstad kwijt kunnen. Van 18 tot en met 22 februari is er een expositie over de binnenstadsplannen in win kelpand nr. 68 in de Lange ELLEWOUTSDIJK ‘t Kerkje van Ellediek, Adrie Duvekot, tekeningen, etsen en schilderijen. Zaterdag- en zondagmiddag (vanaf 16 febru ari). HEINKENSZAND ‘t Kunstuus, Dorpsstraat 43, He Qi, Bijbelse taferelen uitge voerd in Chinese knipkunst. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10-16 uur. Gemeentehuis, Stenevate 10, Karlijn Haars, ‘Weg van het wa ter’. Tijdens kantooruren (t/m 14 februari). Openbare Bibliotheek Borsele, Stengeplein 1, Anneke Pool, sieraden. Ma., wo. en vr. van 14-20.30 uur. KAPELLE Gemeentehuis, Kerkplein 1, Vera Rijgersberg, ‘Blijf’ olieverf schilderijen van honden. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur. Fruitteeltmuseum, Biezelingseweg 10, ‘99 jaar Zeeland’s proeftuin, het Proefstation voor de fruitteelt te Wilhelmina- dorp, 1901-2000’, fotoverzameling en onderzoeksinstrumen ten. Wo. T/m za. Van 13-17 uur. ABN-AMRO Bank, Biezelingsestraat 7, Co Coppoolse, ballet - en bodypaintfotos’. Ma. t/m vr. van 9-16 uur. MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, ‘222 Bruidsparen', bruids-paren gefotografeerd door Jac. Dieleman (1945- 1958). Ma. van 17.30-21 uur. Di. t/m vr. van 10-21 uur Za. van 10-13 uur. Zeeuws Archief, Hofplein 16, ‘Van familiezieken en hielen likkers’, gedichten en rijmelarij door diverse Zeeuwen die door de eeuwen heen zijn geschreven. Ma. t/m za. van 9-17 uur. Galerie Icon, Wagenaarstraat 16, tentoonstelling gewijd aan het leven van schrijfster Elisabeth Augustin. Wo. t/m za. en elke eerste zondag van de maand van 12-16 uur. De Vleeshal, Markt 1, ‘Higher Truth no. 5’, project over mode. Wo„ vr., za. en zo. van 13-17 uur. Do. van 13-20 uur. De Kabinetten van De Vleeshal, Zusterstraat 7, ‘Higher Truth no, 71’, fotografische werken. Wo., vr., za. en zo. van 13-17 uur. Do. van 13-20 uur. VLISSINGEN Begijn, Badhuisstraat 1, Leen van Duivendijk, schilderijen. Ma t/m vr. van 9-17 uur. Za. van 12-16 uur. Galerie El deSeo, Bellamypark 24, Barbara Drees, Jeroen Harthoorn, Inge Lankhof en Barbara Voit, sieraden. Wo. T/m za. Van 13-18.30 uur. Als de dagen lengen gaat de winter strengen of, ‘als de dagen lengen gaan de eetgewoonten strengen'. En dat laatste is bedoeld om steun te geven aan het Nieuwjaars voornemen om minder te gaan eten, meer te bewegen en zo dus wat kilo’s kwijt te raken. Afvallen, en fanatiek gezien heet dat bij mij de Af valrace. Tja, de zonnige reisgidsen voor zomerse be stemmingen zijn al weer uit en als je in zwembroek, bikini of niks-ikini loopt wil je er toch nog wel een beetje uitzien. Vandaar dat er in deze periode veel mogelijkheden zijn om op een of andere manier af te vallen. Toch is het lichaamsgewicht niet altijd te beïnvloeden. Vele factoren kunnen meespelen, en of schoon een oud en wijs gezegde luidt: ‘ieder pondje gaat door het mondje’, kan men, ondanks alle in spanningen niet in de buurt van het gewenste ge wicht komen. Er zijn mensen die wanhopig bij de dokter zitten omdat ze graag wat kilo’s meer willen wegen, en omgekeerd mensen die wel tien, twintig kilo willen missen. Carin en haar dochter verkeer den in zo’n situatie. Als Carin al aan eten dacht kwam ze bij wijze van spreken al een ons aan. Dochterlief met qua stofwisseling een hoge verbran ding, kon eten wat ze wilde; ze viel eerder af dan dat er wat bij kwam. Dat gaf nog al eens discussie tus sen die twee. “Kunnen jullie niet iets met elkaar rui len”, vroeg vader Frans, die overal de positieve kant van inzag, “dan hebben jullie het allebei goed en ik rustig."Hij lag niet direct wakker van haar kleding- maten; ze hadden het samen leuk en goed, die twee maatjes. Als de dames gingen shoppen, vooral kle dingzaken, dan was het voor hem altijd spannend afwachten waar ze mee thuiskwamen. Carin zat al geruime tijd in XL maten en daar was modieus aan bod genoeg in. Vorige week kwamen ze thuis van een winkel expeditie, Carin sip met een pruillip: “Nu zit ik warempel al in XXL, en ik dacht nog wel dat er wat af was.” Maar Frans nam haar liefdevol in zijn armen: "Dat geeft toch helemaal niks, schatje. XXL betekent voor mij gewoon eXtra-eXtra-Lekker". WÖêNBO GOES - De gemeente Goes houdt dinsdag (19 februari) een BinnenstadsDebat voor inwoners van Goes, bedrij ven en andere belangstel lenden. De gemeente wil tij dens de debatavond de me ning van alle betrokkenen peilen over de toekomst van de binnenstad. Het Binnen stadsDebat begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Grote Kerk te Goes. toekomstige bestratingsmateri- aal in de Lange Vorststraat. Be langstellenden kunnen hun re actie op het bestratingsmateri- aal en de binnenstadsplannen geven via de internetsite www.goes.nl/masterplan of via een reactieformulier dat tijdens de expositie in de winkel ver krijgbaar is. ■^AGENDA GOES - Het Onderdelenhuis Goes is onlangs verhuisd. In een compleet verbouwd pand aan de Keizersdijk 4 helpen Rob en Elly Jongeri us hun klanten met onder delen en goede raad om ze te kunnen monteren. Geïnteresseerden kunnen bij mij terecht voor meer infor matie. Ook gastvrouwen wor den van harte uitgenodigd zich aan te melden”. Dat kan bij Wilfreda van Domburg, tel. 0113-251192. De debatavond staat onder lei ding van journalist Peter Joosse en wordt op een bijzondere wij ze ingevuld. De deelnemers Voor de regio Zeeland is Week enders Nederland op zoek naar enthousiaste coördina trices. Wilfreda van Domburg: „Weekenders biedt vrouwen van deze tijd een uitstekend carrièreperspectief. Zij bepa len zelf wanneer en hoe vaak zij werken en daarmee hoe veel zij verdienen. Er wordt geen druk uitgeoefend, er hoeven geen quota te worden behaald. Coördinatrices be ginnen een eigen zaak met een, door henzelf te bepalen, kleine investering en kunnen gebruik maken van fiscale af trekposten. Mij bevalt het werken bij Weekenders uitste kend. Ik kan het prima combi neren met mijn gezinsleven. DINSDAG 19 FEBRUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Garmisch-Partenkir- chen, literair toneel van Frank Houtappels, 20 uur. krijgen twintig stellingen voor gelegd waarover zij hun mening kunnen geven door middel van stemkastjes. Vertegenwoordi gers van ondernemersorganisa tie OOG en OCG, de horeca, de bewoners van de binnenstad en Vorststraat. Vanaf 18 februari de wethouders geven hun visie liggen er proefstroken van het op het project. Ook is er een film te zien ov.er bestratings- proefstroken en van voorbij gangers die worden geïnter viewd over het toekomstige be- stratingsmateriaal. Om onderdelen zelf te vervan gen zijn geen aangeboren ta lenten nodig. „Wij begeleiden mensen stap voor stap zodat ze bij het beschadigde onderdeel kunnen komen, het kunnen verwijderen en vervangen door het nieuwe”, verzekert Elly Jon gerius. Ze legt uit: „Veel men sen hebben het idee dat repara- GOES Art M, M. Smallegangesbuurt 65, Mathisse Arendsen, olie verven. Alleen op afspraak tel. 0113-232291. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Frank Halmans, '(alweer) elders’, ouder en nieuw werk. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur (t/m 16 februari). Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, Charlotte Houwing, ach tergronden, animatiefilms en vrij werk. Oosterscheldeziekenhuis, ‘s-Gravenpolderseweg 114, Du mont, koperen beelden en constructies ‘Mafketels en Fan- tasma’s’. Diverse fotografen, foto-expositie ‘Foto Nationaal'. Dagelijks geopend. Zorgcentrum Gasthuis, Kievitlaan 64, Elma en Martin Smit van Wuijkhuijse, poëzie en foto’s. Dagelijks van 8-18 uur. Bloedbank, ‘s-Gravenpolderseweg 4a, Marja Driessen-Dies- sel en Petra van der Bijl, foto-expositie ‘Stad en land’. Ma., di. en do. Van 14-20 uur. Vr. van 12-15.30 uur. ZONDAG 17 FEBRUARI Concert- en Gehoorzaal, Middelburg; Camerata Anto nio Lucio, werken van Bach, Haydn, Avison en Louiré, 15 uur. Café ‘t Schuttershof, Middel burg; Kees Meerman, Leen- dert Haaksma, Ivo Severijns en Leon Klaasse, ‘The sparks that set the fire’, 17 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Hans Klok, illusionist ‘Magic impossible’, 20 uur. Sinds twee jaar is Weekenders ook in Nederland actief. Begin 2001 werd Wilfreda van Dom burg, woonachtig in ‘s-Heer Hendrikskinderen, de eerste manager binnen de Neder landse tak van het bedrijf. Zij is werkzaam als coördinatrice en geeft in die hoedanigheid professionele modepresenta- ties bij mensen thuis. Ook geeft zij leiding aan een groep van 30 coördinatrices ver spreid over heel Nederland. „Gebleken is, dat de formule van kleding bij vrouwen aan huis showen en verkopen zeer goed aansluit bij wat veel vrouwen wensen. Het biedt hen de mogelijkheid in alle rust en in een prettige, ont spannen sfeer kleding te be kijken, te passen en te kiezen, op een moment dat het hen schikt. Bijvoorbeeld onder schooltijd, of ‘s avonds. DONDERDAG 21 FEBRUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Bram Vermeulen, kleinkunstprogramma verzameling’, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Bruun Kuijt Erna Sassen, try-out ‘Bloed’, 20.15 uur. VRIJDAG 15 FEBRUARI Dorpshuis The Cameronian, Baarland; Toneelvereniging Baarland, komedie ‘Boeren kool met worst’, 19.30 uur. Nederlands Hervormde Kerk, ‘s-Heer Abtskerke; Fer dinand Borger, ‘Bijzinnen’, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Crème Fraiche, nieuwe cabaretprogramma ‘Cinq’, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Harry Sacksioni, ‘Helden 2’, 20.15 uur. DONDERDAG 14 FEBRUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Potash Perlemoer Deel 2, blijspel ‘Op vakantie’, 20 uur. Café ‘t Schuttershof, Middel burg; Pharmacy Five Plus Three, jazzband, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Wofa, zeven drummers en drie dansers uit Guinée, 20.15 uur. Podium 't Beest, Goes; Theatergroep Aluin, ‘Corio lanus’ van William Shakes peare, 20.30 uur. Hg 1 Sw: ZATERDAG 16 FEBRUARI De Drukkery, Middelburg; Kwintes Ensemble, 14.30 uur. Dorpshuis De Brug, Colijns- plaat; Solistenconcours brassband Wilhelmina, 19 uur. Elimkerk, ‘s-Gravenpolder; Koor Vox Jubilans, 19.30 uur. Dorpshuis The Cameronian, Baarland; Toneelvereniging Baarland, komedie ‘Boeren kool met worst’, 19.30 uur. De Meiboom, Krabbendijke; Cabaretavond: Alkemade Bloemen, ‘Sudomotorisch’ en Reijn Goed, 'Glad ijs', 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Hans Klok, illusionist ‘Magic impossible’, 20 uur. Podium ‘t Beest, Goes; For mica en Meindert Talma the Negroes, 21 uur Café De Patrijs, Colijnsplaat; Bad Hair Day, coverband, 22 uur. De Piek, Vlissingen; Johnny O Band, 22 uur. v 2Le ==- I* t tel» FOTO PETER VERDURMEN ‘De Privé E VA R D I Oplage: 43.200 Bezorging: (0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 17.00 uur. Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes. Ellen de Dreu-Erkens (0113) 274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail:red.bevelanden®whz. wegener.nl A‘-F> -'VF;,'.. d'Vr.', E,;: fc V-- Mévmhh De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Kantoor Goes, Fruitlaah 4c, Postbus 5 Redactie: 4460 AA Goes, tel.: (0113) 274000 fax: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113) 274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (aquisitie) (0113) 274031 privé (0113)342535 Cora Slot (aquisitie) (0113) 274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113) 274032 privé (0113)213463 hlihio tluktl»i hiHyhidh kiiihi-iis fl HaUhaimiï 111 hUIi«>|i|k i tlüüliüi Mtuyaiia MartjU.am»-i a liHnit-tii Intaal Lê fïcuai' VVihuh gAMMA. hkvafitUHi 11\ h luutnut V*-»f ft VVanU rahiiu SiuUm "Jkkpy MÜNÏfci i»Mi.i.ik to iku» ntu i I l FOTO ANTON DINGEMANSE I I F.:. .-.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9