Hartverwarmende valentijnsverhalen n Valentijn pagina 21 woensdag 13 februari 2002 We Daarom wil ik mezelf nu eens een i M. Blommaert uit Heinkenszand S. Janssens uit Rilland vindt dat i t diend omdat ze na een auto-on- geluk al een poosje in de lappen mand zit. P. den Engelsman uit Kloetinge stuurde de bon in voor Hanny Mo- reauw uit Heinkenszand omdat ze heel veel van haar houdt\. Demi en Indy Witte uit Baarland willen hun pappa Marin verrassen, zo zeggen zij: ‘Pappa fungeert regel matig als klimrek en we houden heel veel van hem’. Leonie Troost uit Kapelle vindt haar vriendin Lida van Dommelen uit Vlissingen een hele leuke en be gripvolle vriendin bij wie ze altijd terecht kan. Ze verdient het ge woon. Vivian Clement uit Rilland schrijft op haar bon dat ze Raymond Derk- sen uit Vlissingen na 6,5 jaar nog steeds de liefde jongen van de we reld vindt. H. van Stel-Korstanje uit Wemel- dinge heeft een hele brief inge stuurd voor Leuni Klap-Meijaard uit Wemeldinge. De reden dat ze Leuni eens in het zonnetje wil zet ten is omdat ze haar zo fijn helpt met de boodschappen. Ze is sinds een half jaar weduwe dus verdiend ze wel wat extra’s. Melvin Warrington uit ‘s-Graven- polder vindt dat zijn Opa en Oma de Jager uit ‘s-Gravenpolder het verdienen omdat: „mijn moeder een vervelende tijd doorgaat en ze staan altijd voor me klaar. Nooit is het te veel. Ik hou van jullie”. Lianne Danker uit Yerseke stuurde deValentijsbon in voor Piet Danker omdat: „Je mijn de mogelijk gaf een opleiding te volgen en je me daarin hebt gesteund". H.G. van Wieren uit ‘s-Gravenpol- der noemt de naam van Dirk Pal ma uit ‘s-Gravenpolder omdat hij de liefste vriend en een geweldige vader voor Xander is. Piet en Hanny de Jonge uit ‘s-Gra venpolder willen graag een Valent- ijscadeau geven aan J.C. Buteijn uit ‘s-Gravenpolder omdat, zo schrij ven ze: „Ze al jaren voor ons klaar staat en elke week op bezoek gaat bij mijn moeder in Randhof. Een geweldig iemand”. L de Visser-Raaymakers uit Goes denkt bij Valentijn aan haar man RA. de Visser omdat hij haar al een jaar trouw brengt en ophaalt met de auto. Hij moet dan ook vroeg opstaan. Mevrouw Melief uit Goes vindt dat haar schoonzoon Wim Sandee uit Goes het verdiend om hij voor ie dereen klaar staat en niets is hem teveel. K.C. van Hofwegen uit ‘s-Graven polder vindt R. Verschelling uit Hansweert het mooiste wat haar overkomen is. W. Stobbelaar uit Yerseke stuurde de bon in voor J. Hoekstra-de Boer uit Hansweert omdat ze haar eer ste huwelijksjaren voor haar blinde opa heeft gezorgd en nu zorgt ze al jaren voor haar 93-jarige moeder. Shereen Kropveld uit Goes vindt dat Peter Overdulve uit Goes het mooiste is dat haar ooit is overko men. A. Eversdijk-Haanraads uit Kapelle vindt dan Niels Eversdijk (4 jaar) wel een steuntje in de rug verdiend omdat hij op Valentijnsdag een in grijpende operatie moet ondergaan in het Ziekenhuis van Heerlen. Het Personeel van Vredelust uit Yerseke vinden dat zuster Lea Eb- bink uit Yerseke een hart van goud heeft. Marjolein Nieuwenhuizen uit Goes zegt over haar man Mare Nieuwen huizen dat hij zo’n lieve man is die haar altijd geweldig steunt tijdens haar tentamens. Joop Herlé uit Heinkenszand heeft veel bewondering voor Connie Herlé omdat zo schrijft hij: „Connie al langdurig onze gehandicapte neef uit Zuid-Afrika begeleidt en met alles helpt na een ernstig auto- ongeluk aldaar. Hij woont sinds au gustus jongstleden bij ons”. Jan en Inge van Dalen uit Goes, willen hun drie dochters Christa, Paulina en Ada bedanken omdat ze altijd voor hun klaar staan. René Nooy uit Goes vindt dat Co by de Nooy de vrouw is die deze attentie gewoon verdiend. Heleen de Schipper uit Yerseke stuurde de bon in voor Adrie Ste- ketee uit Yerseke omdat zijn deur altijd voor haar open staat en hij haar steun en toeverlaat is. Erik Voerman uit Goes wil Jessica Rovers uit Goes na een moeilijke periode eens verrassen met iets leuks. F. Smit uit Goes zegt „Na veertig koude en eenzame jaren heeft A. Boudraa uit Goes, me getoond wat liefde is en dat er voor iedereen een mooi mens bestaat die voor je is geschapen”. Sharon Doreen Dennis uit Goes schrijft ons over Patrice le Gogh: „Liefde is een mooi, speciaal sym bool tussen twee mensen in het le ven en ik hou zo veel van hem”. Voor Elma Poortvliet uit Kapelle is Doorje Cornelisse uit Middelburg haar Valentijn, maar dan net iets meer. Wanda Moerdijk uit Yerseke (1 jaar) vindt haar tante Corina Poortvliet uit Yerseke de liefste van de hele wereld. Ze speelt met haar, kroelt met haar en ver schoont ook nog haar luiers. Annette Hollestelle uit Goes stuur de ons een hele brief over Marco Dekker uit Goes omdat ze de laat- Petra Melissen uit Kapelle vindt haar man Ronald Melissen een grote steun en toeverlaat. Omdat Petra vaak rugpijn heeft helpt hij haar waar hij kan. Ondanks zijn drukke baan is niks hem teveel en klagen doet hij nooit. Anita de Bruyné uit Goes wil graag een valentijnscadeau geven aan Cor de Bruyne omdat de zon voor haar nog steeds schijnt sinds hij in haar leven is. M. Karreman-v.d. Tweel uit Goes vindt haar man C. Karreman er één uit duizenden omdat hij er al tijd voor haar is. Ria Hoogesteger uit ‘s-Heeren- hoek stuurde nog een bon in voor haar collega Christiane Bek- Minnaar uit Driewegen omdat ze zich de afgelopen periode ‘kei- goed’ heeft getoond. der Spek omdat hij het zelfs na 41 jaar nog steeds leuk vindt om haar te verwennen. Wallet uit Zierikzee bedanken omdat zij, qua begeleiding, ver zorging en coördinatie tijdens de ziekte en het overlijden van zijn vrouw méér dan een pluim ver dient. F. van ‘t Hof uit Goes wil zijn vrouw J.L. van ‘t Hof-van Eeke- len via deze bon zeggen dat hij heel veel van haar houd. On danks dat hij zich slecht kan ui ten en zijn gevoelens voor haar kan tonen. Zeker in deze moeilij ke periode voor hun en voor de kinderen. Adrie de Jager uit 's-Gravenpolder vindt dat Lien de Jager uit ‘s-Gra venpolder wel eens iets extra’s ver diend omdat ze er altijd voor ieder een is, ook wanneer het moeilijk is. Voor Melin ben je de liefste oma. Juan en José Fernandez uit Yerseke houden heel veel van Opa en Oma Lamper uit Yerseke en hopen dat ze veel op mogen passen. Esther van Kooten uit Goes zegt dit over Marten de Regt uit Goes: „Je hart is groter dan je mond, waar mee je mijn hart veroverd hebt. Mede daarom wil ik mijn hele leven bij hou zijn". Willemien Mallekote uit Kruinin- gen vindt Nel Dek uit Kruiningen de allerbeste moeder. Ze houdt heel veel van haar. deze manier haar moeder me vrouw Blomaard uit Kapelle laten weten dat ze van haar houdt. Ze heeft het de laatste twee jaar heel moeilijk gehad. Echtscheiding, kinderen die niet meer thuis ko men en een operatie. M.M. van Liere uit Kapelle wil graag een valentijnscadeau geven aan Van Liere-v.d. Berge uit Kapel le omdat zij tijdens haar ernstige ziekte zich heel dapper gedraagt. Mevrouw v.d. Plasse-Verschuure uit Yerseke heeft veel aan J. Ver- schuure-Koeman uit Yerseke te danken. Ze staat altijd voor ieder een klaar. Mevrouw de Putter-Nieuwdorp uit Kapelle denkt bij valentijn aan Corrie de Regt-Ijzerman uit Bieze- linge omdat ze er voor blijft zorgen dat de boodschappen nog steeds op het nieuwe adres komen. D. Dekker uit Kapelle stuurde de bon in zonder reden voor Rie San dee uit Kapelle. Simone van Riet uit Lewedorp denkt bij valentijn aan Wilma Kouwenberg uit Goes omdat, zo zegt ze: „In de liefde hebben we het samen soms niet breed, en dan zijn we er voor elkaar”. woorden waarin F. Smit zich uitlaat over A. Boudraa: „Na ijskoude en eenzame jaren heeft A. me ge toond wat liefde is. En dat er voor iedereen een mooi mens bestaat die voor je is geschapen". Bij Harry Hutjens in Goes kan dit gelukkige stel een waardebon ter waarde van 10 ophalen. Esther van Kooten uit Goes stuur de een Valentijnsbon in voor haar grote liefde Marten de Regt, even- J. Welles uit Goes vindt Tjeerd Bouma uit Goes de liefste man van de wereld. Mike Joziasse uit Biezelinge wil zijn Oma Bakker uit Vlissingen verrassen. Hij schrijft: „Oma zorgt zo goed voor me toen bijvoorbeeld mama in het gips zat. Twee keer in de week om 7.30 uur bracht ze me naar het zwembad en naar en van school. Een top oma”. A. de Kok uit Lewedorp schrijft ons overAdje Kraay uit Vlissingen: „Ondanks alle tegenslag en ver driet gaat ze door. Ik hou van jou”. Inger van Boven uit Wolphaarts- dijk wil Co van Boven uit Wolp- haartsdijk bedanken om dat hij geweldig werk heeft verricht in haar pas gekochte woning. J. den Boer-van Doezelaar uit Goes vindt dat M. de Boer uit Kloetinge wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Zo schrijft zij: „Zij is mijn grootste steun en toe verlaat. Ze is er altijd voor mij, ter wijl ze net zoveel geliefden heeft verloren”. C. Phagoe uit Kapelle stuurde de bon zonder reden in voor Marian Walraven uit Goes Carla Voileman uit Heinkenszand vindt dat hun oppas Jannie de Puntert uit Heinkenszand wel wat aandacht verdient. Jannie is al bij na tien jaar de oppas van hun drie kinderen. Er is haar nooit iets te veel. Ze is een oppas uit duizen den. Angelique en Charles Hoogerhe- ijde uit Kortgene vinden dat Ro nald en Patty Breunis uit Kortge ne wel eens in het zonnetje gezet mogen worden omdat ze de laat ste tijd veel tegenslagen, hebben gehad. Het toppunt was het over lijden van hun zwarte beertje. Elly van der Haar uit Kruiningen wil Rien Viergever uit Goes verras sen omdat hij heel veel vrijwilli gerswerk doet. Hij heeft het hart absoluut op de goede plaats zitten. AA. Schagen-Ouwehand uit Co- lijnsplaat over haar man S. Scha- gen: „Omdat hij na bijna twaalf jaar huwelijk nog steeds mijn Va lentijn is”. Sherlyn v.d. Ven uit Goes vindt hun Opa en Oma v.d. Berge uit Goes gewoon de liefste van de we reld. J. Jansen-Moerland uit Goes wil de familie Donker uit Domburg be danken omdat zij zich voor meer dan honderd procent hebben in gezet om hun dochter voor een jaar naar Nieuw Zeeland te laten gaan. Jannie Weststrate uit Krabbendij- ke stuurde de bon in voor Anja Versprille uit Krabbendijke omdat Anja al ruim een jaar thuis zit van wege een dubbele hernia. Ze is ge opereerd maar het wil allemaal nog niet zo. Vorige jaar heeft ze haar huwelijk moeten uitstellen. Nu wil ze dit jaar trouwen. Ze krijgt weinig bezoek, maar Jannie gaat elke week even bij haar kijken. Marianka de Hond uit Krabben dijke vindt dat Mario Verschuure uit Oostdijk altijd lief voor haar is. Carina Poortvliet uit Yerseke vindt haar moeder Willie Poort vliet de allerliefste moeder van de hele wereld. Ze is jong van hart, dus samen beleven ze veel leuke en spannende avonturen. Dus verdient ze wel wat. P.M. de Vos uit Wemeldinge denkt bij Valentijn aan G.J. Traas uit We meldinge omdat ze zielsveel van hem houd en gelukkig is met hun prachtige zoon. Ellie uit Goes wil Adie Saman uit Goes bedanken voor alles wat zijn voor haar gedaan heeft. A.H. Warren uit Goes vindt J.J. Geen uit Goes een rots in de branding en een eiland van rust. Mevrouw Dijkstra en haar twee kinderen uit Goes willen echtge noot en papa Dijkstra verrassen omdat hij door zijn baan altijd weg is. Elke dag missen ze hem. Zo schrijven ze:„ We willen meer bij je zijn omdat we zoveel van je houden”. E. Postmus uit Goes wil op deze manier het vierde kindje van de fa milie Kort uit Wolphaartsdijk wel kom heten. R. Wagenaar uit Colijnsplaat schijft ons liefdevol over Nancy Hertogh uit Colijnsplaat: „Ik hou van haar, want ze is een topvrouw. Ze is en blijft mijn hartendief, daarom heb ik haar zo lief”. N.N. uit Wissenkerke bewonderd Max Reijnhout uit Wissenkerke omdat deze man, zelf gehandi capt, elke dag aanwezig is in Be jaardenhuis Vredestein om men sen te helpen met hun eten. Ook helpt hij in het winkeltje waar hij iedereen bijstaat. G. de Jager uit Hoedekenskerke wil Mariska de Jager uit Driewe gen een steuntje in de rug geven omdat ze een moeilijke zwanger schap en bevalling achter de rug heeft. R.R Buys uit Goes willen op deze manier hun zoontje Quinty Buys laten weten dat ze heel veel van hem houden. Op 14 februari is hij acht maanden oud. Paulien Smulders-van Dalen uit Kloetinge denkt bij Valentijn aan haar zus Ada van Bremen-van Da len uit Goes omdat ze trots op haar is. Haar zus heeft zonder te mopperen of klagen haar ziekte weten te dragen. Marcella de Jonge uit ‘s-Heer Abtskerke wil tegen David v.d. Sterren uit Goes zeggen: „Ik hou van je. Dat weet je toch?” Familie de Kaart uit Goes wensen de familie J.W. de Regt uit Goes veel geluk toe omdat ze pas zijn verhuist. Ze hopen dat ze er sa men nog lang blijven wonen. Petra de Jonge uit Hansweert stuurde ons een brief van twee vel letjes voor Willem Roskam uit Naarden. In het kort komt het op het volgende neer: Petra en Willem zien elkaar alleen in de weeken den. Willem zit voor zijn studie in Naarden. Elke week moeten ze op zondag weer afscheid van elkaar nemen en dat doet pijn. Jan en Tanny Meijaard uit ‘s-Heer Arendskerke vinden het fijn dat hun kleinkinderen Esmeralda en Ricardo Meulmeester uit ‘s-Heer Arendskerke elke zondag bij hun om de koffie komen. Ze zijn er al tijd voor hun. C. Delzenne uit Goes wil zichzelf wel eens verwennen met Valentijn omdat ze jarig is op Valentijnsdag. En omdat ze op die dag jarig is krijgt ze niks voor Valentijn. M.M. Pagawska Kollo uit Goes wil de familie Jagroe uit Rotterdam bedanken voor alle zorg en steun die zij van hun kreeg tijdens het verblijf van haar man in het zie kenhuis en later voor het verlies van haar man. G. van Weele-Staal uit Krabben dijke stuurde de bon in voor Jopie Hirdes uit Krabbendijke omdat ze al dertig jaar vriendinnen zijn. Mevrouw van Dam uit Kats is een jaar ziek geweest en haar man M. van Dam heeft haar zo gesteund. Hij heeft ook nog het huis opgeknapt. D.M. Traas uit Heinkenszand wil Leandra Lammers uit Goes in het zonnetje zetten omdat Leandra en haar vriend vorige jaar hun eerste kindje kregen. Een kindje met het Down-syndroom waar ze heel veel van houden. A. Driedijk-Arkenbosch uit ‘s- Heer Arendskerke wil de familie Meulblok uit Heinkenszand be danken omdat ze voor iedereen altijd klaar staan. Ondanks hun leeftijd. Jan Leys uit Goes stuurde de bon in voor Jessica uit Goes omdat ze na een heel moeilijk jaar toch de moed er in houd. A. Driedijk uit Heinkenszand vindt P.C.M. Driedijk een pracht van een echtgenoot. E. Moens uit Lewedorp vindt dat D. Dhondt uit Lewedorp het ver diend omdat ze elkaar al 24 jaar kennen. Als ze haar iets vraagt staat ze altijd voor haar klaar. Maar ook voor anderen. Mary Andela uit Goes zegt dat ze zonder haar zus Marga den Hol lander uit Goes niet zou kunnen werken. Ze past op haar dochter van twee jaar. Nicole v.d Dries-Fennema uit ‘s- Heerenhoek wil graag een valen tijnscadeau geven aan haar ou ders Fenneme uit Heinkenszand omdat ze altijd, te pas en te on pas, op hun kleinzoon Menno willen passen. A. Versluis uit ‘s-Heer Arendsker ke vindt dat mevrouw en meneer Heyboer uit Goes het verdienen omdat deze mensen altijd klaar staan voor de ‘zwakke mens’ die onopgemerkt blijven. Ze zijn bei den heilsoldaat. Evelien van Kempen uit Wolp haartsdijk stuurde ons een hele brief over Marco Simonse uit Heinkenszand. omdat hij een re latie met haar aan durfde. Ze is tenslotte een zeevrouw en dat kan inhouden dat hij vaak alleen zal zijn. Vanaf 12 februari gaat het voor het eerst gebeuren. Dan gaat ze voor drie maanden varen. Ina Moerman uit Nieuwdorp wil haar dochter Jacqueline Moer man uit ‘s-Heerenhoek wel eens verrassen omdat ze met Valentijn altijd aan haar moeder denkt. Ook al is ze nu al elf jaar het huis uit. Daarom deze verrassing voor haar. f.M> Zuydwegt uit Rilland wil haar moeder C. Zuydwegt-de Graaf uit Rilland verrassen om dat ze zo moedig de tegenslagen verwerkt die zij in korte tijd te verduren krijgt. J.M. v.d Steenhoven-van Omme ren uit Goes vindt Hugo v.d. Steenhoven uit Goes een lieve schat omdat hij altijd klaar staat om het een of ander voor haar op te knappen. Vera Kolff uit Goes vindt dat haar vriendin Nel Versteeg uit Kapelle wel een steuntje in de rug ver diend omdat ze ondanks chemo en bestraling altijd vrolijk en ge zellig blijft. C. Zuijdweg uit Schore wil een va lentijnscadeau geven aan haar vriendin J. Boot Glerem uit Kruin- ingenomdat ze als kleine meisjes al met elkaar speelden. Ze nu nog steeds de allerbeste vriendinnen (67 en 69 jaar). Ze is erg op haar gesteld. Carla Volleman uit Heinkenszand vindt dat hun oppas Jannie de Puntert uit Heinkenszand wel wat aandacht verdient. Jannie is al bijna tien jaar de oppas van hun drie kin deren. Er is haar nooit iets te veel. Ze is een oppas uit duizenden. Mevrouw Duine uit ‘s-Graven polder vindt dat we de huisarts G.A.C. Aarnoutse uit Nieuwdorp wel eeris in het zonnetje mogen zetten omdat ze haar hart op de goed plaats heeft. Namens al haar patiënten en de families ver dient zij alle lof. Joke Walhout-Groendijk uit Goes zegt over Michel Mohr uit Goes: „Deze duizendpoot wil naast zijn studie, stage, werk en hobby toch nog mijn mentor bij mijn studie zijn”. A. Boudraa uit Goes over F. Smit: „Hij dacht altijd dat echte liefde niet bestond, maar hij kruiste mijn weg. Zacht, lief en trouw als een hond, altijd aan anderen denken. In een moeilijke tijd had ik een hoofd vol winter. Als ik hem zie of aan hem denk, bloeien de voor jaarsbloemen in mijn hoofd. Hij is mijn leven”. Sabire Özkurt-Özgan uit Goes stuurde de bon in voor Ahmet Özkurt uit Istanbul Turkije om dat ze elkaar al twee maanden niet kunnen zien. Toch wil ze het zo speciaal maken op 14 februari. Familie de Pree uit ‘s-Gravenpol der wil een valenstijncadeau ge ven aan mevrouw Hofftus- Meeuwse uit Goes omdat ze al een jaar revalideert in Ter Valcke. Na drie keer geopereerd te zijn aan haar knie begint ze iedere keer toch weer moedig aan de therapie. Patricia Flikweert uit Hansweert over haar man Ronald Flikweert: „We zijn bijna 12,5 jaar getrouwd en op deze manier wil ik hem la ten weten dat ik heel veel van hem hou”. Mevrouw Dijkstra en haar twee kinderen stuurden een bon in voor A. Dijkstra uit Goes. Mevrouw Dijkstra schrijft: „Doorje baan ben je altijd weg en daardoor haast on grijpbaar voor ons. Elke dag mis sen we je, we willen zo graag meer bij je zijn. We hebben je nodig, om dat we zoveel van je houden”. A. Dijkstra kan zijn cadeau, een ket ting met een hartvormige hanger, afhalen bij lansen luweliers. N. Scheffers-Witte uit Kapelle vindt dat Gre Paauwe-Scheffers uit Heinkenszand wel wat aandacht verdient omdat ze een borstopera- tie moet ondergaan. Sommige redenen behoeven niet veel woorden. Het korte briefje van Army van der Spek-Grip sprak toch wel boekdelen. De tekst op haar bon, opgedragen aan Wim van der Spek uit Goes: „Wim vindt het zelfs na 41 jaar nog steeds leuk om me r---Al„ liefde is! Bij Juwelier Clarijs uit Heinkenszand ligt een waardebon 10) voor Wim klaar. A.P. Bruinsters uit Colijnsplaat heel vroeg de wekker om te kijken wil op deze manier zuster Henny of ik nog wakker werd en niet in coma lag. Dat noem ik pas echte liefde”. Ria Hoogesteger uit ‘s-Heeren hoek wil haar broer Ko Geijs uit ‘s- Heerenhoek wel eens in het zon netje zetten omdat hij sinds hij in José Stange uit Rilland het ver- de ‘Fut’ zit zich voor tweehonderd procent inzet op een zorgboerderij voor gehandicapten. Lars de Jong uit ‘s-Heer Arends kerke wil Opa Vermue uit Goes bedanken omdat hij voor de beestjes zorgt zodat hun lekker op .vakantie kunnen. GOES - Talloze hartverwarmende reacties stroomden de afgelo pen weken binnen op het redactieadres van de Bevelander. Hon derden mensen vulden de bon in die woensdag 16 januari in De Bevelander stond. Niet voor zichzelf, maar voor een ander. Om te vertellen over sluimerende liefde. Of te bedanken voor steun in moeilijke tijden. Op deze pagina een bloemlezing, die meer dan ooit bewijst dat echte onbaatzuchtige liefde zeker nog bestaat. Al le inzendingen zijn stuk voor stuk een prijs waard. Toch kan niet iedereen winnen. Hier in het hart een overzicht van de prijswin nende inzendingen, die van onze adverteerders allemaal een ca deau ontvangen. In elk stadje een ander schatje. Het bekende gezegde gaat op voor veel zeelieden, maar niet voor le stuur man Evelien van Kempen uit Wolphaartsdijk. Op Valentijnsdag denkt ze speciaal aan haar vriend Marco Simonse uit Heinkenszand. „Omdat hij een relatie aan durfde te gaan met een zeevrouw, wat voor hem inhoudt dat hij vaak al leen zal zijn. We kennen elkaar nog rnaar kort, maar hij heeft er nog geen weet van wat een zeemansle ven inhoudt. Vanaf 12 februari ben ik weer drie maanden aan het va ren. Met Valentijnsdag kan ik hem dus niet verrassen. Ik hoop dan ook dat jullie het voor mij willen doen”. Bij deze. Grieks restaurant Saloniki doet er nog een schepje bovenop: wanneer Evelien terug is van haar reis kan ze samen met haar Valentijn heerlijk komen di neren. Oude vriendschap roest niet. Dat bewijzen G. Zuijdweg uit Schore en J. Boot Glerem uit Kruiningen al zowat hun hele leven. Mevrouw G. Zuijdweg schrijft: „Als kleine meis jes speelden wij al met elkaar. Nu we 67 en 69 jaar zijn, zijn we nog steeds de allerbeste vriendinnen. Ik ben erg op haar gesteld”. Me vrouw J. Boot mag, als dank voor haar trouwe vriendschap, een waardebon van 10 ophalen bij Naaimachineservice Van Oorschot in Goes. Valentijnsdag jarig en daarom krijg I ik nooit eens iets voor Valentijn. I Daarom wil ik mezelf nu eens een I keer verwennen”. Nou vooruit. I Speciaal voor Chantal bakt patisse- I rie Van Opdorp dit jaar een over- I heerlijke Valentijnstaart. Nu maar I hopen dat de visite in alle commo- I tie Chantals verjaardag niet ver- I geet! Yvonne Krajenbaink uit ‘s-Gra venpolder schrijft over Monique Minderhoud uit Oudelande: „Dagen lang, nachten lang cijfert ze zichzelf totaal weg. Ze zorgt voor haar gehandicapte zoontje. Ze is een lieve vriendin”. eens uit Goes. „Je hart is groter dan je mond”, laat ze weten, „en daarmee heb je mijn hart veroverd. Mede daarom wil ik mijn hele le ven bij je zijn!”Een liefdesverkla ring die schreeuwt om een leuke attentie. Voor dat laatste zorgt Ju welier Goudsmid Van Koeveringe in Kapelle, waar Marten een waar- te verwennen”. Als dat geen echte debon van 10 kan ophalen. Eigenlijk is het niet de bedoeling van deze actie om iets voor jezelf te vragen. De inzending van C. Delzenne uit Goes deed dan ook wel wat wenkbrauwen fronsen. Chantal schrijft: „Ik ben altijd op Ada van Bremen-van Dalen uit Goes stuude de bon in voor haar vader J. van Dalen uit Goes omdat hij ondanks zijn leeftijd van 83 jaar, iedere dinsdag door regen en windhaar zoontje van school haalt. Sandra Konst uit Goes wil haar schoonouders meneer en me vrouw Heijstek uit Colijnsplaat verrassen omdat ze van de zomer hoogzwanger was en haar man zat met zijn been in het gips. Haar dochter van vier had zomervakan tie. Gelukkig kwamen haar schoonouders bijna elke dag hel pen. Zij verdienen in haar ogen dus zeker een valentijnscadeau. Vita Anthonisse uit Goes wil op deze manier haar beste vriendin Claudia Timmerman uit Koetin- ge duidelijk maken dat ze van haar houd. Bijzonder zijn ook de inzendingen van A. Boudraa en E Smit uit Goes, I die elkaar hun liefde verklaren op onafhankelijk van elkaar inge stuurde bonnen. A. Boudraa I schrijft over F. Smit: „Ik dacht altijd I dat echte liefde niet bestond, maar toen kruiste hij mijn weg. Zacht, I lief, trouw als een hond en altijd aan anderen denkend. In een moeilijke tijd had ik een hoofd vol winter. Maar als ik hem zie of aan hem denk, dan bloeien de voor jaarsbloemen in mijn hoofd. Ik dank Allah voor dit godsge schenk!” Even bijzonder zijn de M.G. Kuyper-Leendertse uit Kruiningen vindt dat T. Bauwer- v.d. Berge uit Kruiningen wel eens in het zonnetje gezet mag worden omdat ze een grote steun is geweest nadat haar man twin tig jaar geleden is overleden. Yvonne Kragtenbaink uit ‘s-Gra venpolder stuurde een bon in voor Monique Minderhoud uit Oude lande. „Dagenlang, nachtenlang cijferde ze zichzelf weg voor haar I gehandicapte zoon Dave. Boven dien is ze een lieve vriendin”. Voor Monique Minderhoud ligt bij dro- gisterij-parfumerie Marijke in I Heinkenszand een waardebon van I €10 klaar. ingenomdat ze als kleine meisjes al met elkaar speelden. Ze nu nog steeds de allerbeste vriendinnen (67 en 69 jaar). Ze is erg op haar Anny van der Spek-Grip uit Goes Jolina Daniëlse uit Kloetinge wil op ste weken nogal prikkelbaar is. Ze denkt bij Valentijn aan Wim van schrijft: „Ik ben diabeet en ben op eind december begonnen met nieuwe insuline. Dit brengt span ningen- met zich mee. Hierdoor was ik nogal geïrriteerd, moeilijk Voor J. Versluys uit Geersdijk is en ook verdrietig. Marco is dan haar man M.A. Versluys nog al- ontzettend bezorgd en leeft enorm tijd haar hartendief, met me mëe. Hij is er altijd wan neer ik hem nodig heb. Hij zet zelfs Ella Koole uit Wolphaartsdijk schrijft ons over Bernard Krebs uit C. Zuijdweg uit Schore wil een va- ‘s-Heer Arendskerke: „Door jou is M, Blommaert uit Heinkenszand lentijnscadeau geven aan haar voor ons de zon weer gaan schij- wil haar zwager J. Allemekinders vriendin J. Boot Glerem uit Kruin- nen”. uit Heinkenszand verwennen - omdat hij zo’n lieve man is. Hij J. Eggebeen uit Goes vindt dat J. helpt zieke mensen terwijl hij Koster-Vermeulen uit Goes wel zelf heel ernstig ziek is. Laatst een steuntje in de rug kan gebrui- heeft hij nog een zieke buurman gesteld, ken omdat haar man pas overle- op bed helpen leggen. Nu moet denis. hij zelf naar de masseur omdat het in zijn rug is geschoten. Altijd staat hij voor iedereen klaar. Alle prijswinnaars ontvangen per- I soonlijk bericht en een afhaalbe- i wijs. Met dit bewijs kunnen ze de I genoemde prijs ophalen bij de be- I trokken winkelier. Over de uitslag I wordt niet gecorrespondeerd.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21