1 WWW.ffO ratechniek ml Gratis Beroepenspel Infratechniek Opleiding Middenkaioerlunctionari ZEELAND n ronassam Wegenbouw Landm zijn samengevoegd onder INI RATECHNII K. wil je meer deze opleiding? Kom dan naar de Open Dagen van het RO( bij jou in de buurt. Voor meer Informatie over opleidin gen en beroepen in de infrastructuur: Wie gaat vooi Infratedu vooi hel ec hte werk. Var kantoor met de nieuwste computers werk je aan bouwwerken die onmisbaar zijn in de infrastructuur. De afwisseling tussen het werk binnen en buiten, maakt zo n baan nog interessanter. Je ziet je eigen results ten overal terug: logisch dat je tfOtS bent! ftOC Zeeland weten ever Woensdag 20 februari 2002 van 15.00 tot 21.00 uur Wil je meer we uitoefenen? Vf W6 DE BEVELANDER Woensdag 13 februari 2002 van VMBO/HAVO/VWO (doorhalen wat niet van toepassing is) .-.v, - bezoekadres voor de open dag Oude 1 Opstuien in erm lop zonder postzegel iwr Go infra, Antwoordnummer 440, 3840 VB Harderwijk (alléén volledig ingévuldé bonnet) worden gehonoreerd) Naam Adres Postcode Woonplaats Emailadres Telefoon Ik Zit in klas ■MMH 1 SéSSsSs^ n***w**w^ -■ O™“ weg a> naar

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 16