NIEUWE WINTERSPORTCOLLECTIE Streeknieuws ZONNEBRILLEN 7^0 Bevelander puzzel CDA-Goes MAXIMALE KANS OP WERK! Eijserwi«ms Optiek Beveland Van dag tot dag SIS Centrum Vakopleiding Opendag... PROVINCIE RICHT VEERSE MEER GEBIED ANDERS IN 2 3 1 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 Minicursus bowlen voor senioren ‘waterkwaliteit is in één woord belabberd' Filatelistenvereniging Beveland viert 75-jarig jubileum Kookcursus voor 55+ mannen ‘ambities van provincie zijn veel te hoog' ‘het Schenge wordt weer zout' REGIO - Na jaren van klachten heeft het bestuur van de provincie Zeeland besloten tot een drastische her inrichting van het gebied rondom het Veerse Meer. Deze klachten waren vooral afkomstig van onderne mers uit de toeristische sector, die door het gebrek aan onderhoud door de overheid zowel de aantallen toeristen als hun inkomsten zagen afnemen. woensdag 13 februari 2002 HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: februari bekend gemaakt. DIERENAMBULANCE www.cdagoes.nl op 5 maart 2002 van 10 tot 15 uur opening CDA-Winkel Lange Vorststraat 104 4461 JR Goes Om de problemen op te lossen heeft de provincie aan een aan tal belangenorganisaties op het gebied van landbouw, infrast ructuur, recreatie en natuur en milieu gevraagd om gezamen lijk een plan op te stellen voor een nieuwe inrichting van het Veerse Meergebied. Als eerste stap daartoe heeft elke sector vorig jaar zijn eigen ‘verlang- GOES - Senioren kunnen bin nenkort beginnen met een mi nicursus bowlen in Goes. Bow len is een sport die beoefend kan worden door personen van alle leeftijden en op verschillen de niveaus. En bowlen is niet al leen leuk om te doen, maar ook gezond en bovenal ontspan nend. Bowlen is verder een ma nier om met andere mensen in contact te komen. De minicur sus begint 21 februari en duurt 4 lessen. Inlichtingen bij B. Daalmans: 0113 - 249 741. Zeljka: “Ik kom uit voormalig Joegoslavië, dus toen ik in Nederland kwam vond ik het belang rijkste om eerst de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Via Sociale Zaken heb ik daar om gedurende anderhalf jaar een cursus Nederlandse taal gevolgd. Nadat ik deze cursus had afgerond ben ik via een oriëntatie- gesprek met het Arbeidsbureau, tegenwoordig Centrum voor Werk en Inkomen, in contact gekomen met Centrum Vakopleiding. Uit dit gesprek bleek dat mijn interesse lag binnen de zakelijke dienstverlening, ik heb toen gekozen voor de opleiding "Secretarieel administratief 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes www.centrumvakopleidingzwn.info Er zijn postzegels te koop, maar er zijn ook bijzondere thema- collecties en landenverzame- lingen te bewonderen. De in zenders komen uit heel zuid west Nederland. Opleiding afgerond en dan? "Tijdens mijn studie in ex-Joegoslavië heb ik stage gelopen bij een bank. Daarom heb ik na mijn opleiding bij Centrum Vakopleiding open sollicitatiebrieven geschreven naar twee ban ken. Binnen drie dagen kreeg ik voor beide een uitnodiging! Ik ben gaan werken bij de ABN- AMRO Bank. Hierna heb ik nog een aantal aan vullende cursussen gevolgd, waardoor ik ben opgeklommen tot kas baliemedewerkster”. Het derde belangrijke struikel blok is het waterpeil in het Veer se Meer. Jo Kodde: „Het huidige peil kent twee niveau’s, een zo mer- en een winterpeil. Het zo- merpeil is het Nieuw Amster dams Peil maar in de winter ligt dit 1 meter lager voor een goede afwatering van de omliggende polders. De provincie en na tuurorganisaties willen echter •een vast peil voor het Veerse Meer in zomer en winter op NAP-hoogte. Technisch gezien is dat misschien wel mogelijk, maar voor de boeren in de om geving is het toch weer een ex tra risico. Dus daar zijn we niet blij mee.” bedoeling dat alle betrokken partijen nog dit jaar een geza menlijk plan uitwerken. Maar als dat al mocht lukken, denkt hij dat het waarschijnlijk nog 10 a 15 jaar gaat duren voordat het grootste deel van de plannen Het gebied rondom het Veerse Meer heeft volgens de provincie een flinke impuls nodig om het voor toeristen weer aantrekke lijk te maken. de goede volgorde zetten. Deze week heeft het woord te maken metValentijn. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 30 januari: ‘Bruidsjurk’. A.M.S. Marree-vanm Unen uit Goes won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaar ten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hend- rikskinderen, Nisse, 's-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Bin nenkamp wordt waargenomen door: dr. J. Binnekamp, Veerweg 6A, Wolphaartsdijk. tel. 0113-581231, spoednr. 582060. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. A. Plaisier, Burg. Vo- gelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. 381566. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. S.S. Mulder, Vinke- nissestraaf2, Rilland, tel. 551343. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Clara's Pad 38, Hein kenszand, tel. 0113-561677. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 0113-341290. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ove zande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 0113-311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr BJ.H. Hasken, dr. G.P.J.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland, tel. 0113-371338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr BJ. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W.L. Verboom, tel. 0113-342486. Goes, Heinkenszand, Noord- Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, H.J. van Dijk en P Stokman wordt waargenomen door: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendrikskinderendijk 118, Goes, tel. 0113-220656. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Ber- revoets afwisselend weekenddienst. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Sla ger, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr van Straalen, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 0113-272005. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargeno men van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 19 uur door dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes, tel. 0113-214450. Van zaterdag 19 uur tot zondag 19.00 uur door: Dr. R.C. Rijken, Heer- nisseweg 87, Goes, tel. 0113-252797. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Marieke Verschelling en Joke Stevens, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. R.W. de Bruin, Vermetstraat 15, ‘s-Heer Arendskerke, tel. 06-53 25 7131. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duive- land: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot22.00uur, tel. 0118-473256. c,- I Zaterdag 16 februari 2002 09.30 uur ter- en Westerschenge met het Veerse Meer en de Oosterschel- de. Volgens Gijs van Zonneveld is dit niet alleen noodzakelijk omdat op die manier de water kwaliteit van het Veerse Meer zal verbeteren, maar komt zo’n maatregel ook de natuur ten goede. „Het water in het Schen ge is nu zoet, maar door de uit spoeling van meststoffen is het zo voedselrijk geworden dat er weinig verschillende planten soorten in het gebied voorko men. Wanneer er een verbin ding komt met het Veerse Meer wordt dit water weer zout. Het gevolg daarvan is, dat er een he- (advertentie) Stuur uw oplossing voor don derdag 21 februari naar de re dactie van de Bevelander, Post bus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissin gen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van woensdag 27 Zeljka Podnar-Pejic. Voor de sector Zakelijke Dienstverlening heeft zij de opleiding “Secretarieel administratief medewerkster" gevolgd. moet dan vanuit de lage gebie den via de hogere gebieden in de Oosterschelde worden ge pompt.” staat, waardoor de natuurwaar de toeneemt.” Ook ZLTO is voor een verbete ring van de waterkwaliteit van het Veerse Meer. „Maar we vin den het niet nodig om daarvoor Volgens Jos Vaessen is het de een verbinding met het Schen ge te maken”, legt Jo Kodde uit. De voorraad zoet grondwater wordt hierdoor kleiner terwijl we dat juist willen behouden en De vakjes met een sterretje vor men de oplossing van de puz zel. U moet ze alleen nog wel in Verticaal: 1 muskus, besef. 2 kippenloop, soort papegaai, wilde haver. 3 sier plant, stoot. 4 een prachtige ontwikkeling vertonen. 5 lidwoord, voegwoord. 6 zeemansloon, plezier. 7 Japans bordspel, bijwoord. 8 in weerwil van. 9 te eniger tijd, tapkast. 10 vordering, grootva der, ontkenning. 11 landweg, vogel. Horizontaal: 1 vuurgloed, afstralingshitte. 2 mager, ik (Latijn), nageslacht. 3 parvenu, rivier in Frankrijk. 4 sierlijk. 5 familielid, voegwoord. 6 zwart afzetsel, verlichtingsmiddel. 7 voorzetsel, gereed. 8 teneer- geslagen. 9 klank, Europese zeestraat. 10 geladen atoom, Griekse letter, uitroep. 11 graveren, schijfkosten. Waterkwaliteit moet naar hoger peil Om- of bijscholing via Centrum Vakopleiding biedt medewerkster". Deze opleiding duurde zes maanden. De eerste drie maanden waren o.a. gericht op computervaardigheden. Het twee de gedeelte van deze opleiding bestond uit een praktijksimulatie. Deze simulatie omvat een klein bedrijf met verschillende afdelingen; o.a. export/import, personeelszaken, receptie en een financiële afdeling. Op iedere afdeling moetje een paar weken meedraaien. De werk zaamheden variëren. Op de afdeling export import van offertes aanvragen tot factureren. Op de financiële afdeling van bankafschriften verwerken tot fiatteren. Tijdens de simulatie word je intensief begeleid en wordt er regel matig geëvalueerd. Vooral van deze praktijksi mulatie heb ik veel geleerd. Een hoop dingen heb ik kunnen toepassen in mijn eerste baan". lijstje’ opgesteld. Zo willen de natuur- en milieuorganisaties bijvoorbeeld dat de natuur meer ruimte krijgt in en rond het Veerse Meer. „Op dit mo ment is de kwaliteit van de na tuur in het gebied veel te laag”, zegt Gijs van Zonneveld van de Zeeuwse Milieu Federatie. In de functie van Hoofd Groene Ruimte is hij nauw betrokken bij het overleg met de provincie en de overige belangenorgani saties. „Het ZMF heeft vorig jaar een visie voor de toekomst gepresenteerd voor het gebied rondom het Veerse Meer. Die vi sie is opgesteld door verschil lende organisaties op het ge bied van natuur en recreatie. Het belangrijkste punt in deze visie is een uitbreiding van het oppervlak aan natuurgebied met zo’n 4500 hectare. Om dat te realiseren wil de overheid in de komende jaren veel van de vrijkomende landbouwgrond in het gebied opkopen om het door boeren in de omgeving en natuurorganisaties laten behe ren. Bij de verdeling van de grond in de zestiger jaren is na melijk alle goede grond voor de landbouw gereserveerd. Zo bleef er heel weinig over voor natuurontwikkeling. Het is nu een mooi moment om de ba lans meer in evenwicht te bren gen om op die manier de na tuur en de uitstraling van het gebied een extra impuls geven. Als de natuur veel mooier wordt, is het er vanzelfsprekend ook veel leuker om te fietsen of te wandelen. We willen dit be reiken door onder andere op markante plaatsen nieuw bos aan te leggen. Ook zouden de oevers langs het Veerse Meer niet alleen breder moeten wor den maar ook beter aan moeten sluiten op het water. Nu zie je nog dat landbouwgewassen vaak tot aan het water staan.” voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Maar juist die grote claim op de landbouwgrond in het gebied is de Zeeuwse Land- en Tuinbouw Organisatie een doorn in het oog. Volgens bestuurslid Jo Kodde zal de ZLTO zijn uiterste best doen om het aantal claims op goede landbouwgrond terug te dringen. „We vinden de am bities van de provincie en de natuurorganisaties veel te hoog”, stelt hij. „Zeeland heeft de beste landbouwgrond van Nederland dus moeten we daar heel zuinig mee zijn. Ik geloof le gevarieerde begroeiing ont- ook niet dat toeristen zoveel be hoefte hebben aan nieuwe bos sen in het gebied. Bossen horen van nature ook niet thuis in het Zeeuwse landschap. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we geen landbouwgrond in hoeven te leveren om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Zoals het er nu voor ligt, gaan die plannen er volgens mij nooit door, dat zou een enorme klap vergroten. De boer heeft name- zijn voor de landbouw in Zee land.” GOES - Voor oudere mannen die het koken niet echt in de vingers hebben houdt de Stich ting Welzijn Ouderen Goes een kookcursus. Deze begint dins dag 19 februari in scholenge meenschap Groot Stelle. In 9 lessen van 2.5 uur leren de he ren hoe ze eenvoudige maar voedzame maaltijden kunnen maken. Kosten bedragen 45, de ingre diënten zijn bij dit bedrag inbe grepen. Inlichtingen en aan melding: 0113 - 223 723. door George van den Berg „Maar dat is niet de enige reden waarom we als provincie beslo ten hebben dat het gebied een belangrijke impuls nodig heeft om het voor de toerist weer aantrekkelijk te maken”, vertelt projectleider Jos Vaessen van de provincie Zeeland. „Ook de kwaliteit van het water in het Veerse Meer is in één woord be labberd; je kunt er nog in zwemmen, maar het zou veel schoner moeten zijn. In het brakke water gedijt vooral de zeesla goed, maar dat zorgt te gelijkertijd voor een hoop over last voor de watersporters. Het merendeel van de klachten had echter betrekking op het beleid van de provincie zelf. Veel on dernemers klaagden erover dat de provincie belangrijke recre atieve voorzieningen zoals bij voorbeeld aanlegsteigers in de jachthavens niet op tijd of zelfs helemaal niet verving. De voor zieningen zijn nu verouderd en sluiten niet goed meer aan bij de wensen van de toeristen. Een andere, daarmee samen hangende klacht betrof aller hande maatregelen waarmee de provincie de problemen dacht te kunnen oplossen, zoals het Veersemeer-tientje. De onder nemers wilden een einde aan de warboel aan regelgeving in hun sector.” ADVERTORIAL GOES - De filatelistenvereni ging De Bevelanden bestaat 75 jaar. Om het jubileum te vieren staat Sportpunt Zeeland 14, 15 en 16 februari helemaal in het teken van het kleine waardepa- piertje. lijk voor intensieve teelten veel zoet water nodig maar daar is in uitgevoerd zal zijn. Zeeland niet genoeg van aan wezig. Het inlaten van zout wa ter is hier dan ook mee in strijd. Het is ook maar de vraag of de Een ander heikel punt is de mo- waterbeheersing hierdoor nog gelijke verbinding van de Oos- wel optimaal blijft. Het water WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Sportpunt Zeeland Goes, seni oren wandelmorgen, 9.30 u. Boekhandel De Koperen Tuin Goes, lezing ‘Kinderen coachen, creatief opvoeden in deze tijd’, 20 u. De Rancke Krabbendijke, krea-doe avond, 19.30 u. Ambachtscentrum Goes, doedag met onder ande re, gipskopjes verven, kaarsen maken, bloemstukjes, schel penkransjes en kaarten bordu ren, 13 u. De Stenge Hein kenszand, scholen handbal- toernooi, 9 u. De Zwake ‘s- Gravenpolder, sport- en spel- instuif voor 55 plussers, 14 u. Zorgcentrum Ter Weel Goes, oriëntatiedag voor leerlingen uit de eindexamenklassen Mavo en VBO, 8.30 u. Ge bouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bij stand en Minima van de ge meente Goes, 9.30-11.30 u. DONDERDAG Beatrixhaven Yerseke, rond vaart over de mosselpercelen en langs de mosselindustrie, 13.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, postzegeltentoonstel- ling, 19 u. Ambachtscentrum Goes, doedag met onder ande re gipskopjes verven, kaarsen maken, bloemstukjes, schel penkransjes en kaarten bordu ren, 13 u. Fruitteeltmuseum Kapelle, knutselworkshops voor de kinderen, 13 u. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, spreek uur Bureau Ouderen-hulpver- lening, 14-16 u. Verenigings gebouw Trefpunt Ovezande, bandstoten-klein 5e klasse ge west, 19 u. Sportpunt Zee land Goes, postzegeltentoon- stelling, 10 u. Gebouw De Le- gerdiek Goes, jaarvergadering Bondenberaad Groot Goes, 9.30 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastanje- straat Goes, trimgroep, een voudige conditieoefeningen en spelvormen, 8.20 De Blauwe Reiger Heinkenszand, winterwandeltocht, 5,10 en 15 kilometer, 11-13 u. Thorbec- kelaan 6 Goes, Energy Trans Dans, 20 u. Verenigingsge bouw Trefpunt Ovezande, bandstoten-klein 5e klasse ge west, 19 u. ‘t Aerum Uus Krabbendijke, bingo, 19.30 u. Zeelandhallen Goes, Model- bouwshow, 10 u. Sportpunt Zeeland Goes, postzegelten- toonstelling, 10 u. Hotel Goes, lezing door M. Philippe Gumplovicz voor de Alliance Fran^aise, 20 u. ZONDAG Verenigingsgebouw Trefpunt Ovezande, bandstoten-klein 5e klasse gewest, 19 u. Zee landhallen Goes, Modelbouw- show, 10 u. Gebouw De Le- gerdiek Goes, koffieochtend, 10.30 u. MAANDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat 53 Goes, AA-bij- eenkomst, 20 u. De Stenge Heinkenszand, bijeenkomst Vereniging van Park- en Sier- watervogelsAviornis, 19.30 u. DINSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, hobby-techniekclub voor jon gens van 10 t/m 12 jaar, 19 u. De Stenge Heinkenszand, in stuif ouder- en peutergym, 9.30 u. "Wijkcentrum De Spin ne Goes, bijeeenkomst Vereni ging Oud Militairen Indiëgan- gers, 13.30 u. Het Trefpunt Yerseke, bingo voor 50-plus- sers, 14 u. Dorpshuis De Mei boom Krabbendijke, dia- avond Vogelvrienden Krab bendijke en Omstreken, 19.45 u. Dorpsplein Hansweert, eerste paal voor dorpshuis, 14.45 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8,14 u. Bibli otheek Goes, voorlezen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Minima van de ge meente Goes, 9.30-11.30 u. De Jeugdhoeve 's-Heerenhoek, lezing 'Angst en depressie, ie dereen kan ermee te maken krijgen’, 19.30 u. Bergweg 88 Goes, maandelijkse bijeen komst Women’s Aglow, 9.30 u. WfeMl 'TI' - -- ■p- - 1 - - - ASÜ - - i’M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13