Streeknieuws OEI E ZONNEBRILLEN Ben’ DIXTONE in GRATIS SPORTCHEQUE T.W.V. 30.-* ‘nieuwe wintersportcollectie! tiet weten waard Nieuw popkoor zoekt zangers en muzikanten Bevelander puzzel MAAK KANS OR EEN Ben'OLYMPISCH SNOWBOARD T.W.V. 300.- c GRATIS 1? Ben" ms Optiek MOEDERSCHAP HEEFT SOMS MINDER ZONNIGE KANTEN pagina 25 woensdag 6 februari 2002 (advertentie) E HUISARTSEN: 2 3 5 6 7 8 9 10 11 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (advertentie) TANDARTSEN: APOTHEEK: UlfiP VERLOSKUNDIGEN SAMSUNG R 210 SAMSUNG SGH-N400 DIERENARTSEN: DIERENAMBULANCE SAMSUNG W@P TOESTEL DESIGN BY PININFARINA TRILFUNCTIE PICTURE SMS TRILFUNCTIE 50 BELTONEN BLAUW 5-REGELIG DISPLAY BLAUW 6-REGELIG DISPLAY AUTOMATISCHE ANTENNE DIVERSE KLEUREN NU Lange Vorststraat 55, Goes Tel.: 0113 - 21 53 53 ZEELAND - Zwanger zijn moet leuk zijn, de aan staande moeder zit op één grote roze wolk. In de praktijk blijkt de zwangerschap en het moederschap echter voor veel vrouwen ook minder plezierige kan ten te hebben. Iets waar men niet mee te koop loopt want het algemene beeld, mede gevormd door de media, is toch dat van ‘rozengeur en maneschijn’. Bij Stichting Selene, een vrou wenhulporganisatie, weten ze dat die roze wolk soms ook wel eens heel grijs kan zijn. Tijdens en na de zwangerschap doe men nog al eens tal van onvoor ziene problemen en emoties op. De zwangerschap verloopt niet zoals gepland, er is niet plots de verwachtte en beloofde moederliefde, financieel blijkt het met een baby ineens een stuk zwaarder, het kind huilt veel of is ziekelijk. Allemaal din gen waar een aanstaande moe der (liever) niet aandenk, maar die wel degelijk voor komen. Of zoals Leida Passenier en Ans van Noppen van Selene het ver woorden: „Allemaal oorzaken die de roze dromen in werke lijkheid flink grijs kleuren”. „De werkelijkheid bestaat vaak uit een mengeling van positieve en negatieve gevoelens, zowel naar het kind, de partner en zichzelf. Niet zo gek, want de verantwoording voor een kind weegt zwaar en brengt onzeker heid en angst met zich mee”, GOES - Een aantal zangers dat momenteel koorloos is, gaat samen verder in een nieuw popkoor. Het koor richt zich op popnummers vanaf de jaren 70, zowel Ne derlands- als Engelstalig. Een naam voor het koor is er al, een combinatie van de Zeeuwse regio en een num mer van Queen: Vocal group ‘Seaside Rendez-vous’. Seaside Rendez-Vous zoekt en thousiaste zangers, zangeressen en muzikanten die mee willen doen. De repetities zijn weke lijks op dinsdagavond in de omgeving van Goes. Door hard te werken en samen veel plezier te maken hoopt het koor in de toekomst spetterende optre- ‘iedereen kent wel de baby-blues' dens te verzorgen. Begin maart wordt gestart met de stemtes ten. ‘soms worden de angsten extremer' zingt, zowel solo als in koorver band. Vorig jaar werkte ze mee aan het Tom Parker project ‘Guiding star’ als tweede diri- gente en met het Eindhovense Koor vereniging De Toonkunst als gast dirigente. Zangers en zangeressen met er varing, maar ook mensen die gewoon graag zingen worden uitgenodigd om zich aan te melden. Ook muzikanten die graag zangers en zangeressen willen gaan begeleiden zijn van harte welkom bij het koor. Be langstellenden kunnen tussen 20 en 21 uur contact opnemen met Marja Westrate tel. 0113- 330101 of Jankees Schout 0118- 614476. E-mailen kan ook se- asiderendezvous@hotmail.com het kennen. De babyblues gaat gepaard met huilbuien, prikkel baarheid en stemmingswisse ling. Meestal verdwijnen deze symptomen voor de kraamtijd om is. Maar, soms worden deze angsten of emoties wat extre mer en krijgt de moeder last van zware vermoeidheid, ver warring, eetproblemen, frigidi teit, schuldgevoel, geen gevoel hebben voor het kind of depres siviteit. We spreken dan van Post Parfum Depressie (PPD). Vroeger heette dit een Postnata le Depressie. Van de circa twee honderdduizend vrouwen die jaarlijks in Nederland zwanger, worden er twintigduizend ge confronteerd met PPD.” Het is volgens Stichting Selene be langrijk dat vrouwen deze pro blemen onderkennen en weten dat het een naam heeft, name lijk PPD. De cursus van Ans en Leida helpt vrouwen inzicht te krijgen in de problematiek en het genezingsproces. ‘actief aan genezing meewer ken’ losse toestel prijs 379.- in combinatie met een Ben extra 2 jaar abonnement Ans van Noppen en Leida Pas senier weten wat PPD betekent: beiden hebben zij een depres sie doorgemaakt en verwerkt. De vakjes met een sterretje vor men de oplossing van de puz zel. U moet ze alleen nog wel in de goede volgorde zetten. Deze week heeft het woord te maken met carnaval. Horizontaal: 1 zware hamer, kansspel. 2 soort papegaai, zoogdier, ver hoogde toon. 3 vogel, familiel id. 4 bejaarde personen. 5 mu zieknoot, uitroep. 6 verschoten, rivier in Spanje. 7 bevel, bazige vrouw. 8 te drinken geven. 9 koude valwind, waterplant. 10 uitroep, Spaanse uitroep, voor (Latijn). 11 landweg, ronduit. Verticaal: 1 dun, bevel. 2 bid (Latijn), bij belse vrouw, grondsoort. 3 vaar tuig, cijfer. 4 eiland van Indone sië. 5 rondhout, voegwoord. 6 bloedvat, ontploffing. 7 lang speelplaat, waterstand. 8 kwast je. 9 verfstof, op het kantje. 10 aanwijzing, deel van een schoen, tijdperk. 11 stad in Japan, quasi. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 23 januari: ‘Kalender’. C. Hartgers uit Hansweert won door het in zenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. Stuur uw oplossing voor don derdag 14 februari naar de re dactie van de Bevelander, Post bus 5,4460 AA in Goes. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hend- rikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Bin nenkamp wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Ha venweg 16, Nieuwdorp, tel. 0113-612327. Hansweert, Schore, Kruiningen enYerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. C. Ammerlaan, Zee burg 1, Yerseke, tel. 573520. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Clara’s Pad 38, Hein kenszand, tel. 0113-561677. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ove- zande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. A. Korstanje, Langeweg 40, ‘s-Gravenpolder, tel. 0113-311747. Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.H. Stam, Frans den Hollanderlaan 16, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, HJ. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door: PC. Stokman, ‘s-Gravenpol- derseweg 39, Goes, tel. 0113-213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Ber- revoets afwisselend weekenddienst. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Sla ger, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. Huysman, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 0113-272001. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargeno men van vrijdag 17.00 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. B.J.M. Schruer, v.d. Spiegelstraat 42, Goes, tel. 0113-214373. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: B.J. Boer, tel. 0113-313050. Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Joke Stevens en Marieke Verschelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gésprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duive- land: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Parklaan 1, Kapelle, tel. 0113-341264. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: De praktijk van dr. JA. Kersseboom, dr BJ.H. Hasken, dr. G.P.J.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. G.PJ.M. van Delft, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat, tel. 0113- 695304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. E Y E W „Iedereen kent wel de ‘baby- blues’”, vertelt Leida. „Zo’n 50 tot 70 procent van alle kraam vrouwen krijgt hier last van: een aantal dagen na de bevalling is de moeder emotioneel in de war. Dat mag, het wordt alge meen geaccepteerd omdat we Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krabbendij ke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. A R losse toestel prijs 239.- in combinatie met een Ben regelmatig 2 jaar abonnement EijserHiOT^> voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 beveland Van dag tot dag WOENSDAG Bibliotheek Goes, voor- leesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. De Jeugd- hoeve 's-Heerenhoek, in formatieavond over het weer door Jos Broeke, 19.30 u. Boekhandel De Koperen Tuin Goes, le zing door A.H. Weststra- te, ‘Kinderdromen’, 20 u. weet Ans Van Noppen. Ans is zelf moeder van 2 kinderen, heeft MBO en HBO-sociaal Pe dagogische Hulpverlening ge daan en werkt op een peuter speelzaal. Leida Passenier heeft een praktijk voor zwanger- schapsyoga en zwangerschaps- begeleiding en werkt ook nog parttime als kraamverzorgende. Samen starten deze (erva- rings) deskundigen 1 maart een cursus voor vrouwen die lijden aan depressieve gevoelens, die ontstaan zijn in of na de zwan gerschap. Hiervoor volgden zij via de Stichting Selene in Utrecht een training voor het begeleiden van groepen vrou wen met een Post Partum De pressie. Als dirigent is Gunita Jasinska aangetrokken. Gunita Jasinska is geboren in 1978 in Kuldiga, Letland. Van jongs af aan heeft haar leven in het teken van de muziek gestaan. Zij studeerde van 1994 tot 1999 aan het Vent spils Music College, met de spe cialisaties muziekonderwijs en koordirectie.Sinds september 1999 studeert zij koordirectie aan het Rotterdams Conserva torium. Ook is ze dirigent van het Zeeuws Mannenkoor in Goes en van het kerkkoor van Sint Jan te Roosendaal en lid van het Zeeuws Vocaal Ensem ble. Gunita speelt piano en „Deelneemsters aan de cursus krijgen veel her- en erkenning voor hun problemen en elke bijeenkomst wordt er een the ma behandeld. Van de vrouwen wordt verwacht dat zij actief aan hun genezing meewerken door huiswerkopdrachten te maken. Als er meer ondersteu ning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van medicatie of indi viduele therapie dan kan de hulp van een huisarts of andere hulpverlener worden ingescha keld.” De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van 2,5 uur (om de veertien dagen) en een te- rugkomavond/middag na drie maanden. De bijeenkomsten worden in de therapieruimte van Het Pakhuis aan het Oost- kerkplein te Middelburg ge houden. Voor meer informatie of aanmelden voor de cursus: Ans van Noppen, tel. 0118- 469982 of Leida Passenier 0118- 582650. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissin gen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van woensdag 20 februari bekend gemaakt. 9 Rpn’ ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kas- tanjestraat Goes, trim- groep, eenvoudige con- ditieoefeningen en spel vormen, 8.20 u. Buurt huis De Pit Goes, kinder club met bijbelverhaal en knutselen, 10 u. D’n Ospit Oudelande, verras- singsavond, 20 u. Zee- landhallen Goes, snuffel - markt en PC Discount beurs, 9 u. WOENSDAG Bibliotheek Goes, voor- leesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kinderen van groep 1 t/m 8, 14 u. Sportpunt Zeeland Goes, cursus Haptonomie, 19.30 u. Gemeentehuis Kruinin gen, vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken, 20 u. Wijkgebouw Jan Ligthart Goes, bingo, 13.30 u. DINSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, hobby-techniek- club voor jongens van 10 t/m 12 jaar, 19 u. Zaal Zeelandia Hansweert, bingo voor 50-plussers, 14 u. De Stenge Hein kenszand, lezing door Yvo van Orshoven, ‘Ge zond omgaan met stress’, 20 u. Basisschool De Poeljeugd 's-Heer Hend- rikskinderen, pleintjes- activiteiten, 15.30 u. Oosterkerk Goes, bijeen komst Multiple-Sclerose vereniging, 14.45 u. Ge meentehuis Kruiningen, vergadering van de com missie Welzijn, 20 u. VRIJDAG Informatiecentrum Zon- nebloemstraat Goes, spreekuur Bureau Oude- ren-hulpverlening, 14-16 u. De Burcht Kwaden- damme, jeugdsoos, 19.30 u. Kantine Betho Goes, jaarvergadering Theo Middelkamp, 20 u. Café De Goede Verwachting Lewedorp, avondruil- beurs, 19.15 u. Zeeland- hallen Goes, snuffel- markt, 14 u. MAANDAG Informatiecentrum Zon- nebloemstraat Goes, AA- bijeenkomst, 20 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, contactavond Fi- bromyalgie, 19.30 u. Gemeentehuis Kruinin gen, vergadering van de commissie Openbare Werken, 19.30 u. - Z DE COMMUNICATIESHOP ZONDAG Bethelkerk Goes, zang- dienst met gospelkoor Happiness, 18.30 u. Zeelandhallen Goes, snuffelmarkt en PC Dis count beurs, 10 u. Kerk Ellewoutsdijk, meezing- middag, 14.30 u. ‘lllftp .♦X DONDERDAG Beatrixhaven Yerseke, rondvaart over de mos selpercelen en langs de mosselindustrie, 13.30 u. Bibliotheek Goes, Lan delijke Gedichtendag met diverse activiteiten, vanaf 13.30 u. NU Ben* is fan van het Nederlands Olympisch Team Ben* Is fan van het Nederlands Olympisch Team 4 i partners in sport partners in sport Vraag naar de actievoorwaarden in onze winkel. "Verkoopprijzen zijn incl. €40.- factuurkorting. Prijzen zijn incl. BTW. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zet fouten voorbehouden. iïiTïsi 4,. 5a( Als de roze wolk grijs wordt Ben DE PRIJSWINNAAR!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 25