ter zake XPOSITIES Correspondente begint eigen bedrijf Kerken in de zak CDA Goes schrijft wedstrijd uit on Podium ‘Zevende Tuin vee de moeite waard’ Lil Magnetiseur verlicht chronische pijn ZEELANDHALLEN VOL GROEN- IDEEËN EN MODELTUINEN woensdag 6 februari 2002 nog steeds hartstikke leuk.” I De beurs brengt landbouw en veeteelt dichter bij het publiek. „De Zeeuwse Rundvee Stichting brengt hier alle betere Zeeuwse koeien bij elkaar voor een vee- keuring. In drie klassen, jong, midden en oud, wordt dan de kampioen van Zeeland bekend. En inmiddels is de beurs uitge breid met schapen, paarden, struisvogels, sierduiven en ko nijnen”. De beurs is een groot succes bij het publiek. „Dat het aanslaat bewijst de vorige editie, toen we achttienduizend betalende be zoekers in drie dagen telden. Het is beslist de moeite waard en een leuk vakantie-uitje voor toeristen die de voorjaarsva kantie hier doorbrengen”. Vorig jaar, op 1 september, startte Marja Minnaert haar ei gen bedrijf. „De naam ervan, Maraton, staat voor Marja, Ru ben en Amber, mijn kinderen, enTonny, mijn man”, legt Marja uit. „Mijn werk bestaat niet al leen uit het schrijven van tek sten, maar ook uit het nakijken en corrigeren van teksten die door anderen geschreven zijn. Natuurlijk kijk ik naar de in houd, maar ook de gebruikte stijl is belangrijk. Een tekst moet geschikt zijn voor de le zers waarvoor het geschreven is. Een artikel in deze krant bij voorbeeld moet al in de inlei ding uitnodigen tot verder le zen en niet te zwaar zijn. Een interview dient een juiste weer gave te zijn van hetgeen daad werkelijk gezegd is en notulen moeten bijvoorbeeld niet te droog zijn. Geen telegramstijl, maar ook geen woordelijk ver slag. Teksten die prettig zijn om te lezen, blijven immers langer in iemands’ gedachten.” wat er gebeurt in hun omge ving. Wie goede ideeën op voelt borrelen kan ze vanaf 16 febru ari doorgeven aan de CDA-win- kel aan de Lange Vorststraat 104. E-mailen kan ook: cda- goes@hetnet.nl De jury bestaat behalve uit het Goese tweede kamerlid Siem Buijs ook uit de raadsleden Rinus Dieleman en Guust de Kok. Alle goede ideeën kunnen wor den omgezet in raadsvoorstel len. Winnaars mogen een dagje met Siem Buijs mee naar Den Haag. Aan de orde komen onderwer pen als de bouwgeschiedenis, grafzerken, restauraties, bouw kundige details, kerkinterieur, luidklokken en heraldiek. Ook gaat De Ruiter in op de taken kers, er komt een imker en ook KMTP Groei en bloei afdeling Goes is op Tuin Vee te vin den. Het is een bont en boeiend geheel, van alles wat”. De Tuin Veebeurs begint alle dagen om 10 uur en is vrijdag om 22, zaterdag om 21.30 en zondag om 18 uur gesloten. De entree is voor volwassenen 5, kinderen van 4-12 jaar 1,50, houders van 65+ pas 4. aties te bedenken waarbij een magnetiseur het genezingspro ces kan versnellen”. 'het reinigt aan de binnenkant' VRIJDAG 8 FEBRUARI Arsenaaltheater, Vlissingen: Vincent Bijlo, ‘De beurs van Bijlo’, 20.15 uur. DONDERDAG 7 FEBRUARI Podium ‘t Beest, Goes: De Wetten van Kepler, ‘Antigo ne’, 20.30 uur. WOENSDAG 13 FEBRUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Ernst-Daniel Smid, voorpremière. 20 uur Arsenaaltheater, Vlissingen; Blof, cd-tour Blauwe Ruis, 21 uur. ZONDAG 10 FEBRUARI Cine City, Vlissingen; Les Si renes, 11.30 uur. Café De Pompe, Goes; Hugo Remmelt en Thijs Muus, sin- gersongwriters met Ameri- aanse getinte popsongs, 17 uur. DONDERDAG 14 FEBRUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Potash Perlemoer Deel 2, blijspel ‘Op vakantie', 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Wofa, zeven drummers en drie dansers uit Guinee, 20.15 uur. ZOUTELANDE Het Winkeltje van Jannetje, Langstraat 23, De uier Blommen, moederen drie dochters, quilttentoonstel- ling. Vr„ za., ma. en di. Van 10-16 uur (t/m 12 febru ari). MAANDAG 11 FEBRUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Frank Groothof, mu- ziektheatervoorstelling ‘Pi nocchio’, 19 uur. DINSDAG 12 FEBRUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Introdans, ‘Giselle en Co’, 20 uur. DOMBURG Badhotel, Domburgseweg la, Kunstenaars De Gla zen Pui, aquarel, ecoline, gemengde technieken en acryl. Dagelijks tot 23 uur. HEINKENSZAND ‘t Kunstuus, Dorpsstraat 43, He Qi, Bijbelse taferelen uitgevoerd in Chinese knipkunst. Wo. en do. van 13- 18 uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10-16 uur. Gemeentehuis, Stenevate 10, Karlijn Haars, ‘Weg van het water’. Tijdens kantooruren. MELISKERKE Zijdemuseum, Dorpsstraat 3, ‘Vorstelijk gekleed', zij den feest- en bruidskleding van mode ontwerper Hak Stam. Ma. van 13-17 uur. Di. t/m za. van 10-17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, ‘Man teling van Walcheren’, tentoonstelling over het na tuurgebied De Manteling. Jurassic Polderland, Ne derlandse amfibieën en reptielen: kikkers, padden, salamanders, hagedissen en slangen (vanaf 9 febru ari). Di t/m zo. van 12-17 uur. VLISSINGEN Restaurant Brasserie Bleij, Bellamypark 16, Geor gette van Noppen, acrylverfschilderijen in zwart/wit. Dagelijks (t/m 9 februari). Begijn, Badhuisstraat 1, Leen van Duivendijk, schil derijen. Ma t/m vr. van 9-17 uur. Za. van 12-16 uur. Zorgcentrum Ter Reede, Koudekerkseweg 81, Ida Groeneveld-Nauta, ‘sfeer landschappen, bloemen en stillevens in acryl, aquarel en pastel. Dagelijks van 9-17 uur. Galerie El deSeo, Bellamypark 24, Barbara Drees, Je roen Harthoorn, Inge Lankhof en Barbara Voit, sie raden. Wo. T/m za. Van 13-18.30 uur (vanaf 2 febru ari). Notariskantoor Sauer Oonk, Badhuisstraat 181, Adri Hoejkens, tekeningen en schilderijen ‘Lijn, kleur, abstractie’. Theo van Doesburgcentrum, Brouwenaarstraat 2, Ineke Holtkamp, schilderijen. Ma. t/m do. van 9-22 uur. Vr. van 9-17 uur (t/m 6 februari). pagina 21 „Op deze manier heb ik om le ren gaan met mijn eigen ener gie en het leren gebruiken om anderen te helpen in hun gene zingsproces. In mijn praktijk er vaar ik bijvoorbeeld dat men sen, die chronisch pijn lijden, veel minder pijn hebben na een consult. Op die manier werkt het dus verlichtend. Ook men sen die vaak erg vermoeid zijn of herstellen van een ongeval of operatie vinden vaak baat bij de hulp van een magnetiseur. En zo zijn er nog veel meer situ- begonnen toen mijn kinderen nog heel klein waren. Het was gemakkelijk te combineren en dus kon ik daadwerkelijk aan de slag. Afgelopen zomer kwam ik echter in contact met vier oud- studiegenoten, waardoor er het een en ander is veranderd. We kwamen namelijk op het idee om gezamenlijk seminars te gaan houden, iets wat we nu ook daadwerkelijk doen. We hebben allemaal ons eigen vak gebied; zo verzorg ik de teksten en mailings en doe de organisa tie. Om dit allemaal mogelijk te maken, moest ik wel een bedrijf oprichten en dat werd dus Ma raton Bedrijfs Advisering.” Voor Ebbo Leemburg is zijn werk als magnetiseur niet los te zien van zijn levensvisie. Ebbo: „In mijn ogen is alles energie. Wanneer ik iemand magneti seer, ben ik enkel een doorgeef luik van de energie, die voor ie dereen beschikbaar is. Maar bij magnetiseren gaat het niet al leen om het doorgeven van energie; het is ook belangrijk om te kijken naar de oorzaak van de klachten. Die klachten zijn er niet voor niets, vaak heb ben ze iets te vertellen over hoe we met onszelf omgaan. Samen met de cliënt probeer ik achter de oorzaak van een klacht te komen en de klacht of de blok kade vervolgens te behandelen door energie van mij naar de cliënt te laten vloeien.” Mh AGENDA MIDDELBURG De Drukkery, Markt 51, Gerda Rutters, ‘Echtpaar in de trein’. Ingrid en Dieter Schubert, ‘Dat komt ervan’ de originele illustraties. Pieter de Bodt, schilderijen en penseeltekeningen. Ma. van 11-18 uur. Di., wo. en vr. van 9-18 uur. Do. van 9-21 uur. Za. van 9-17 uur. Atelier Opaal, Opaal 6, Cor van der Poel; penteke ningen, aquarellen, acryl en olieverfschilderijen, sculpturen van brons, speksteen en keramiek. Cor rie Akkermans; olieverfschilderijen, sculpturen van* brons, speksteen, keramiek en mergel. Ma t/m zo. op afspraak tel. 623050. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, ‘222 Bruid sparen’, bruidsparen gefotografeerd door Jac. Diele man (1945-1958). Ma. van 17.30-21 uur. Di. t/m vr. van 10-21 uur. Za. van 10-13 uur. Zeeuws Archief, Hofplein 16, ‘Van familiezieken en hielenlikkers’, gedichten en rijmelarij door diverse Zeeuwen die door de eeuwen heen zijn geschreven. Ma. t/m za. van 9-17 uur. Galerie Icon, Wagenaarstraat 16, tentoonstelling ge wijd aan het leven van schrijfster Elisabeth Augustin. Wo. t/m za. en elke eerste zondag van de maand van 12- 16 uur. De Vleeshal, Markt 1, ‘Higher Truth no. 5', project over mode. Wo., vr., za. en zo. van 13-17 uur. Do. van 13- 20 uur. De Kabinetten van De Vleeshal, Zusterstraat 7, Hig her Truth no, 71’, fotografische werken. Wo., vr., za. en zo. van 13-17 uur. Do. van 13-20 uur. GHL, Gravenstraat 63, Jean A. Dominique Ingres, ‘Es- cercizi di stile’. Do. t/m za. van 12-17 uur (vanaf 9 fe bruari). Tuin Vee is een eigentijdse beurs waar standhouders laten zien wat er op gebied van tui nen mogelijk is. Er zijn aange legde tuinen, sierbestrating, tuinmeubelen en diverse novi teiten. Zoals de spiksplinter nieuwe John Deere tuintrekker SST, een electrische paardende ken en een schitterende collec tie nieuwe brievenbussen. Piet Hannewijk van de Zeeuwse Rundvee Stichting: „Deze beurs is toevallig ontstaan. Het is moeilijk om een hal met een evenement vol te krijgen. Ik kwam in contact met iemand die hetzelfde probleem had. We hebben de handen ineen gesla gen en zo is Tuin Vee gebo ren”. Sinds 14 januari heeft Ebbo zijn eigen praktijk aan de Wijn gaardstraat 12 in Yerseke. „Voordat ik voor mijn gevoel met magnetiseren kon begin nen, heb ik eerst moeten leren omgaan met deze gave. Jaren geleden is me door mensen, die dezelfde gave hebben, al ver teld dat ik mensen kan magne tiseren. Indertijd heb ik dat voor kennisgeving aangeno men, maar sinds twee jaar ben ik me er intensief mee gaan be zighouden. Ik ben in de leer ge gaan bij mensen die deze gave al hadden ontwikkeld en er in hun dagelijks leven gebruik van maakte”. 4 GOES - Stallen, stands, groen-ideeën en modeltuinen; de Zeelandhallen staan dit weekend (van 8 tot en met 10 februari) weer helemaal in het teken van de twee jaarlijkse Tuin Vee. De organisatie is in handen van de Zeeuwse Rundvee Stichting en organisatiebureau De Weerd uit Sint Maartensdijk. In 2000 wist de beurs een kleine twintigduizend bezoekers te trekken. GOES - ‘t Is wel een heel bijzondere manier om bur gers bij de politiek te betrekken: een wedstrijd waar in iedereen ideeën kan aanleveren om de Ganzestad veiliger te krijgen. De beste gedachtenspinsels wor den omgezet in een voorstel aan de gemeenteraad en wellicht omgevormd tot beleid. Het CDA in Goes is van mening dat een stad als Goes alleen vei liger kan worden als inwoners daarbij helpen en alert zijn op I KAPELLE Gemeentehuis, Kerkplein 1, Rachel en Oty, grafisch, abstract en figuratief werk. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur (t/m 8 fe bruari). Fruitteeltmuseum, Biezelingseweg 10, ‘99 jaar Zee- land’s proeftuin, het Proefstation voor de fruitteelt te Wilhelminadorp, 1901-2000', fotoverzameling en onderzoeksinstrumenten. Wo. T/m za. Van 13-17 uur. ZUID-BEVELAND - De Zak van Zuid-Beveland is niet al leen vermaard vanwege het waardevolle cultuurlandschap dat er te vinden is. Ook de prachtige middeleeuwse kerken die het gebied kent zijn uniek. Historicus Jan de Ruiter geeft binnenkort een cursus over de Borselse kerken in re latie met de ontstaansgeschiedenis van de Zak. Veel kerken in de Zak van Zuid- Beveland stammen uit de mid deleeuwen. Toch zijn er ook na de reformatie in de 17e eeuw nog kerken gebouwd. In de loop van de 19e eeuw werden vooral katholieke en gerefor meerde kerken gesticht. Ander zijds zijn in deze laatste perio de ook veel kerken afgebroken. YERSEKE - Hij wist al jaren geleden, dat hij het in zich had, maar nu heeft Ebbo Leemburg uit Yerseke daad werkelijk van het magnetise ren van mensen zijn beroep gemaakt. Maar wat is mag netiseren nu precies? „Het is misschien het best te om schrijven als het doorgeven van energie om een tekort of een behoefte aan energie bij iemand aan te vullen”, legt Ebbo Leemburg uit. WEMELDINGE - Marja Min naert uit Wemeldinge runt sinds enkele maanden haar eigen bedrijf: Maraton Be drijfs Advisering. Vanuit haar huis schrijft ze niet al leen haar eigen teksten en artikelen, maar verleent daarnaast ook secretariële diensten zoals notuleren, het opstellen van brieven en het corrigeren van teksten en verslagen. Oplettende le zers kennen haar naam al van de artikelen die ze schrijft voor De Bevelander. der zoal te doen is. „Er zijn er een groot aantal Zeeuwse pro ducten zoals rode bessenwijn, paardenmelk, witlof, advocaat, mosterd, schapenkaas, rund vlees, kwaliteitswijn, en struis vogeleieren. Een paar hove niersbedrijven hebben hier complete tuinen aangelegd met alles wat er bij hoort. En dat be tekent modeltuinen, tuinarchi tectuur, aanleg onderhoud, Een belangrijke reden voor Marja om het schrijven weer op te pakken, zijn de flexibele werktijden. Marja: „Ik ben als correspondent voor deze krant „Bij een behandeling maak ik ook vaak gebruik van mijn ken nis van de gelaatskunde”, ver telt Ebbo Leemburg. „Deze kennis kan mij helpen om snel ler tot een ‘diagnose’ te komen. Verder werk ik al 5 jaar met voe dingssupplementen zoals aloë- vera en een aantal bijenproduc ten. Aloë-vera zorgt ervoor dat afvalstoffen sneller uit het li chaam verdwijnen; het reinigt het lichaam aan de binnenkant. Ik beperk me dus niet alleen tot het doorgeven van energie, maar probeer vanuit verschil lende achtergronden oplossin gen aan te bieden.” Voor infor matie: 0113-576043 of e-mail- en: leemburg@zeelandnet.nl Naast het voorbereiden van de seminars levert Marja nog een aantal andere diensten. Zo no tuleert ze voor enkele gemeen teraden en verenigingen op de Bevelanden, werkt ze als inval- secretaresse en geeft rondlei dingen op de stormvloedkering. „Stuk voor stuk leuke bezighe den en ik werk wanneer het no dig is. Dus ook ‘s avonds of in het weekend en voor een zeer redelijke prijs, want ik heb geen overheadkosten”, benadrukt Marja. Maraton is te bereiken onder telefoonnummer: 0113- 621682 of 06-12574127. planten, bloemen, heesters, maar ook blokhutten, tuinhuis jes, kweekkassen, tuinmeube len, sierbestrating, gereed schap, machines. Standhouder het Groene Kikkertje uit Wemel dinge is aanwezig, gespeciali seerd in vijvers en water ele menten. Als je wilt zien hoe klompen gemaakt worden kan dat bij Traas Klompenmakerij uit Heinkenszand. Er zijn kwe- „Mijn hele leven ben ik al gefas cineerd door het geschreven woord”, vertelt Marja. „Ik herin ner me nog goed dat ik in mijn lagereschooltijd een heleboel poëziealbums vol gedichten heb geschreven. Later schreef ik ook voor de schoolkrant en stie kem droomde ik er wel eens van om ooit een boek te gaan schrijven. Na de middelbare school heb ik levensmiddelen technologie gestudeerd en raakte het schrijven wat meer op de achtergrond. Maar na en kele jaren op Curasao te heb ben gewoond en gewerkt, heb ik de draad .weer opgepakt. En nu schrijf ik alweer drie jaar voor de Bevelander en vind het Tijdens de Tuin- en Veebeurs wordt er ook een aantal demon straties gegeven. Er is een kal- ver-voorbrengwedstrijd voor kinderen tot 14 jaar, presentatie van een aantal schapenrassen, klein-dier show met een groot aantal kippen-, konijnen- en duivenrassen, presentatie van veertien verschillende paarden rassen en een demonstratie van de Kynologenclub Zeeland. Gi- ny de Weerd van Organisatiebu reau De Weerd somt op er ver- en functies van kerknotabelen, sociale controle en bezittingen van de kerk. Aan de hand van een diaserie, sheets en gegevens uit archie ven, boeken en periodieken wordt een beeld geschetst van de kerk als bouwwerk en de kerk als instituut. Een excursie naar een van de mooie Beve- landse kerken besluit het ge heel. De cursusdagen zijn 21 en 28 februari. Meer inlichten zijn verkrijgbaar bij de Zeeuwse Volksuniversiteit: 0118 - 634 800. GOES Art M, M. Smallegangesbuurt 65, Mathisse Arendsen, olieverven. Alleen op afspraak tel. 0113-232291. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Frank Halmans, ‘(alweer) elders’, ouder en nieuw werk. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, Vincent van Lim- bergen, wandobjecten. Oosterscheldeziekenhuis, ‘s-Gravenpolderseweg 114, Dumont, koperen beelden en constructies ‘Mafketels en Fantasma’s’. Dagelijks geopend. Zorgcentrum Gasthuis, Kievitlaan 64, Elma en Mar tin Smit van Wuijkhuijse, poëzie en foto’s. Dagelijks van 8-18 uur. Bloedbank, ‘s-Gravenpolderseweg 4a, Marja Dries- sen-Diessel en Petra van der Bijl, foto-expositie ‘Stad en land’. Ma., di. en do. Van 14-20 uur. Vr. van 12- 15.30 uur. ZATERDAG 9 FEBRUARI De Zaete, Yerseke; De Tin kerbells, theatersprookje 'Elfenstreken’, 14.30 uur. De Drukkery, Middelburg; Jeugdtheater Goes, liedjes uit de musical ‘Geheim’, 14.30 uur. Concert- en Gehoorzaal, Middelburg; Orgelconcert door de Amerikaanse orga nist Jelani. Eddington, 20 uur. De Piek, Vlissingen; Reggae- avond met Demolition Man, Dutchman, The Revivals, Curly, Gijs Winteren en Sista Elsira, 20 uur. Sporthal Baskenburg, Vliss ingen; Blof, cd-tour Blauwe Ruis, 20.15 uur. Theater Vestzak99, Vlissin gen; Stichting Zep, 'Sex sells’, 20.15 uur. Podium ‘t Beest, Goes; Dan ceparty ‘Op goed geluk’, 21 uur. FOTO TANNIE DE JONGE Privé Oplage: 43.200 Bezorging: (0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. I door Léon Janssens Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: j maandag 17.00 uur. Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113) 503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes. Ciny de Weerd: „Het is een bont en boeiend geheel". Marja Minnaert: „Mijn hele leven ben ik al gefascineerd door het geschreven woord”, foto anton dince- manse De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V| I Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 14460 AA Goes, Itel.: (0113)274000 Ifax: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes I Pieter Karman (bladmanager) (0113) 274090 I privé (0113)613394 I Henk Mallekote (aquisitie) (0113) 274031 I privé (0113)342535 I Cora Slot (aquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (aquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 Redactie: Maraton

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21