Bekendmaking imaboL p i laar - go es www.brugman.nl De Mooiste Serre VERANDA II KEUKENS BA DKAM ERS APPARAïUUR t. w. v 900, (ftLufight VRIJEN NAAR HARTELUST onderzoek veiligheid erectiepil bij hartpatiënten ZONWERING/ROLLUIKEN (pata& Goes €3.150,- AttES KAN MET BRUGMAN VERANDA PALACE SHOWROOM: Brugman Castilla t o GEZOND BEKEKEN ebruari/ I r— Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat O 6.942,- in het weekend kookdemonstraties GARAGE DEUREN Wij leveren originele HEROAL ROLLUIKEN I O y ~y 17 Woensdag 6 februari 2002 DE BEVELANDER besparing op de stookkosten; bescherming tegen straatlawaai en binnengluren; bescherming van uw interieur tegen zonnestralen; ideaal voor mensen die overdag moeten slapen. vindt u bij: Wet verontreiniging oppervlaktewateren Middelburg, 6 februari 2002. ir. W.P.A. Broeders Ministerie van Verkeer en Waterstaat Sanitair badmeubels O schouwen o garagedeuren stenen dakpannen Imabo Pilaar. Solide basis voor al uw bouwplannen. k tegels PILAAR Bouwmaterialen - Albert Joachimikade 33 4463 AA Goes Tel. (0113) 215 401 - Fax (0113) 216 232 maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur zaterdag 9.30 t/m 15.30 uur alle gemakken. Leverbaar in 2 kleuren. Compleet met inbouwapparatuur. Aan van der Endt-Louwerse B V. Hugo Bol en Zonen B V. De Meulemeester B V. Schot - Nieuwenhuize B V. Gebroeders Murre Visserijbedrijf Gerdia B V. Delta Mossel B V. Beroep en voorlopige voorziening Tegen de besluiten kan tot en met 21 maart 2002 beroep bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State worden inge steld door: a. degenen die bedenkingen hebben ingé bracht tegen het ontwerp; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; d. degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp. Showroom geopend: dagelijks van 9.00-17.00 uur zaterdag van 10.00-16.00 uur Zijn er grenzen aan tegels? Bijna niet bij Imabo Pilaar, want daar maakt u kennis met vrijwel onbeperkte mogelijkheden. Verbreed uw horizon en stap binnen bij Imabo Pilaar. De specialist die ook het tegelzetten en monteren perfect verzorgt! Wij leveren aan particulieren, aannemers en installateurs. Ook verzorgen wij de totale montage! De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, een stevige inspanning vergen. De genoemde studie onderzocht het effect van Viagra bij mannen met een erec- tiestoornis en chronische stabiele pijn op de borst. De deelnemers kregen het middel één uur voor een loopbandtest toegediend. Om te kunnen verge lijken kreeg een aantal deelnemers een placebo. De proefpersonen spanden zich maximaal in, tot een niveau dat twee maal zo hoog is als wat de mees te mensen ervaren tijdens seks. De resultaten laten zien dat het middel geen negatief effect heeft op het gemiddelde tijdstip waarop tijdens de inspanningstest pijn op de borst op treedt en de pijn op de borst zo hevig wordt dat de inspanning moet worden beëindigd, alsmede op de duur van de inspanning. “Deze bevindingen onder strepen het uitstekende cardiovascu laire veiligheidsprofiel van Viagra bij patiënten met chronische angina pec toris”, aldus Dr. H.R. Michels, cardio loog verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Een test op de loopband is bijzonder zwaar en is over het algemeen langer dan de duur van normale seksuele activiteit." Dit geneesmiddel is alleen op recept via een arts verkrijgbaar en moet altijd gebruikt en voorgeschreven worden volgens de bijsluiter. De arts die een middel voor erectiestoornissen voor schrijft, zal samen met de patiënt nagaan of er in het specifieke geval risico's verbonden zijn aan het bedrij ven van seks. Dat geldt bijvoorbeeld voor patiënten die kort geleden een hartinfarct hebben gehad. Het gebruik van nitraten, in welke vorm of op welk tijdstip dan ook, is een contra-indicatie bij gebruik van Viagra. Ze mogen nooit samen worden gebruikt. Nitraten komen voor in bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden door hartpatiënten, zoals in de tabletjes die onder de tong worden genomen. Redaktie: M. de la Rivière, arts Tevens leveren wij Livingstoneweg 44 - 4462 GL Goes (bij de Zeelandhallen) tel. 0113-221221 -fax:0113-221170 nummer WVO 677 WVO 675 WVO 674 WVO 672 WVO 673 WVO 676 WVO 678 ""’“•w*. en accessoires. Leverbaar in de I kleuren wit en pergamon bij besluit van met 25 januari 2002 25 januari 2002 25 januari 2002 25 januari 2002 25 januari 2002 25 januari 2002 25 januari 2002 Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met ten minste een vermelding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een vermelding van het bestuurs orgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit. De besluiten worden op 22 maart 2002 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is inge steld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van voornoemde afdeling. De besluiten worden niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Van de indiener van een beroepschrift/ verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling. Terinzagelegging De besluiten, alsmede de ontwerpbesluiten en andere van belang zijnde stukken liggen van 7 februari 2002 tot en met 20 maart 2002 ter inzage op de volgende adressen en tijd stippen: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koe straat 30 te Middelburg, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamer 3.12); 2. Gemeentesecretarie van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Op voorafgaand telefonisch verzoek (tel 0113 - 39 50 00) kunt u de stukken ook 's avonds inzien. Ook het adres voor uw KUNSTSTOF kozijnen nieuwe website: www.verandapalace.nl Marconistraat 34 Telefoon 011 3-246080 Met deze actie vervalt het recht op andere lopende aanbiedingen. Actie geldt niet bij aankoop van opruimingsmodellen. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden. Brugman e. Vergunningen voor de hierna genoemde bedrijven voor het storten van schelpdiertarra in de Oosterscnelde BELGRATIs\ 0800-0234560 VOOR OPENINGSTIJDEN r Wij leveren volgens de PLV kwaliteitsnormen VA adviescentrum zonwering, rolluiken WIJNGAARDSTRAAT 14 4461 DC GOES TEL 0113-220173 De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Aan de hierna genoemde bedrijven zijn vergunningen ingevolge de Wet verontreiniging opper vlaktewateren verleend voor het jaarlijks storten van schelpdiertarra in de Oosterschelde: In Amerika is een onderzoek uitge voerd bij mannen met een erectie- stoornis die een voorgeschiedenis hadden van pijn op de borst. Deze mannen gebruikten de erectiepil Viagra voorafgaand aan een zware inspanningstest. Gedurende de test hadden zij in vergelijking met de ‘placebo’-groep niet eerder pijn symptomen of een afname van het inspanningsvermogen. Deze onder zoeksresultaten werden onlangs gepresenteerd op de jaarlijkse bij eenkomst van de American Heart Association (AHA) in Anaheim, Amerika. Pijn op de borst is een symptoom dat erop duidt dat de hartspier niet genoeg zuurstofrijk bloed krijgt om een bepaal de prestatie te leveren. Patiënten met deze aandoening kunnen aanvallen hebben van pijn op de borst. Die pijn is meestal voorspelbaar en kan optreden bij inspanning, zoals bijvoorbeeld ren nen om de bus te halen. Een inspan ningstest kan uitwijzen of patiënten met een aandoening van het hart-vaatstel- sel fit genoeg zijn om een bepaalde fysieke belasting aan te kunnen. Werk, sport, maar ook een vrijpartij kunnen beveiliging tegen inbraak; kasten/wanden zeer praktisch meubel met veel I opbergruimte. Compleet met kranen iiïiüyMiöi Schitterende vanille landhuiskeuken voorzien van Bijzonder fraaie en uiterst sfeervolle badkamer. Bestaande uit een ruim ligbad, wandclosetcombinatie en een -»v*Vj»*T*XXIIIIXI**’^****‘*-* - - te '‘*‘****‘lmj J v sLs>s 'x I r I o i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 17