O o v'zere wery on+Juts kaar geheime is altijd ‘r-HÊEREAZWCK - De carnavalsvereniging De Koenfcel^ot en vele inwoners van ‘s~tfeeren6oefc zl/n a( drofc Mef cfe voorbereidingen bezi^9 wan* hef jaarlijk se carnaval barst volgend weekend los. /n het weekend van 9? 10 en 11 februari wordf de naaiM van het üevelandse dorp zoals leder jaar weer voor enkele da^en veranderd in Paerehat. Ha tien Jaar bestuurd fe zUn door Ton? gaat het Paerehat nu kennismaken Mef haar nieuwe prins Richard. Samen Met zijn gevolg zal hij onder het Motto ‘Oe fcan ‘t zo groele’ ‘s-Heerenhoek helemaal op zijn kop zetten* ‘prins zi/n is een ui^da^in^’ pagina 15 woensdag 6 februari 2002 van e(f. I leeft en bruist. Carnaval is het toch en het is de kunst dat in Hanzehat te vieren". zeker niet het geval want het familiebal is altijd top", weet Edwin. „Dit jaar zijn er een paar leuke acts en kinderen kunnen zich la ten schminken". de optocht in het 'Einehat ('s-Heer Hendriks- kinderen) en eindigen met een carnavals bal in het Heer Hendrik Huis". Het carnavalslied Hanzehat 2002 is op cd uitgebracht en is voor 5 te koop in café De Bal en zondagmiddag in De Spinne leder jaar luidt de Goese dweilband de plaatselijke carnaval in met een thema avond. Zo feeste je in vorige jaren bijvoorbeeld als cowboy in' het wilde westen of als tiroler in de Alpen. Dit jaar wordt het iets dichter bij huis gezocht onder het thema 'De avond van het Nederlandse lied’. De diverse uitgenodigde dweilbands uit de omge ving zullen deze avond dan ook proberen het Ne derlandse lied-gehalte omhoog te halen. Naast de diverse bands die ten tonele zullen verschijnen, zijn er ook diverse acts en artiesten, die voor een echte Nederlandse gezellige sfeer zullen zorgen. Uiteraard is iedereen vrijdag vanaf 20.30 uur van harte welkom bij het speciaal voor deze gelegheid tot Café de Bal omgetoverde Café Baarends. En tree is gratis. Lang voor de elfde november is de carna valsvereniging al actief om alles klaar te hebben als in februari/maart carnaval voor de poort van Hanzehat staat. Er moet een prinsenwagen zijn, het motto wordt geko zen, de insignes voor dit jaar ontworpen, gemaakt en nu te koop. De tekst en muziek voor het carnavalslied komen uit de feest- toeter en moeten ingestudeerd en gerepe teerd worden. Erwin Mijnsbergen van Arti kent de gang van zaken: „Een paar jaar ge leden raakte ik bij Arti betrokken en van het een kwam het ander. Nu ben ik ondermeer voor de carnavalskrant actief. Het motto dat voor dit jaar gekozen is heeft een reden. Je ziet landelijk, ook in de traditionele carna- valsgebieden, dat de belangstelling voor carnaval minder is. Alles en iedereen heeft wel eens een mindere periode, dat gebeurt met veel zaken en zo ook met carnaval. Ver gelijk het maar. Maar alles trekt bij, ook car naval. Als we praten over Goes, Hanzehat, dan praten we over een grote traditie die al 56 jaar bestaat. Dat betekent veel geschie denis, veel mensen die er bij betrokken zijn, er waren bijzonder mooie tijden. Wat is nu de sleutel om meer mensen te krijgen? Als alle feestneuzen dezelfde kant op zouden staan dan konden we zeker een dag langer carnaval vieren. Het is op zich al knap om dat zo lang vol te houden. Arti is waardevol omdat het al zo lang bestaat. Dat is iets wat je niet zo maar weg moet gooien. Vandaar HANZEHAT - „Deze week is het gelukkig weer zo ver", kraaien vele Hanzehatters op getogen en blij. Hét leutigste feest van het jaar kan weer gevierd worden, het is carna val. Goes wordt tijdelijk omgedoopt tot Hanzehat en zal in die periode voor de acht ste keer in carnavaleske zottigheid gere geerd worden door Prins Alex en zijn Raad van Elf. Hoe meer mensen zich in het feest gedruis storten des te liever heeft de orga niserende vereniging Arti et Amicitae dat. Het voor dit jaar gekozen motto sluit daar uitnodigend bij aan: Kom 't er mè bie! Een jaarlijks hoogtepunt bij Arti carnaval is het familie- en kinderbal op zondagmiddag in De Spinne. Vanaf 13.30 uur wordt het daar een leutige boel met medewerking van The Pink Panthers en Vals Alarm. „Mocht carnaval iets teruglopen, hier is dat GOES - Het wordt nu al als een'van de hoogte punten van het Hanzehatse carnaval beschouwd; het door s.c.h. De Sjokkers georganiseerde them- afeest in Café De Bal aan de Westwal in Goes. De prinsentitel dragen, dat langere tijd. Na vijftien jaf&r Carnaval in 's Heerenhoek is zeker leuk voor buitenstaanders. Prins Richard: „Ik heb daarover wel eens van mensen uit Breda de opmerking gekregen dat het hier veel meer een feest van de straat is waarin je gemakkelijk jezelf beweegt. En het uitgaansleven begint hier ook vroeg. Om acht uur 's avonds kun je al volop feesten, want de cafés sluiten om twee uur." De optocht die op zondag 10 februari om 14 uur begint is natuurlijk dé publieks trekker van het carnaval. Tussen de vijftig en zestig deelnemende groepen lopen in de optocht mee. Maar er gebeurt meer in het Paerehat. De ouwehoeravond, waar op de deelnemers het thema nog eens belichten, is al achter de rug. „Een van die typisch 's-Heerenhoekse tradities is de donderdagavond voor carnaval als de wagenbouwers met elkaar een borrel gaan pakken en waarop ze eikaars' gehei men proberen te ontfustelen", vertelt Ri- nus Knuit. Op vrijdag is het kindersong- festival in de Geveltjes, waar dit jaar ze ker tien groepen aan deel gaan nemen en op zaterdag is dan ook de kinderoptocht. als je er op blaast. Daarna begint het bou wen van de wagens voor de grote op tocht. Hier nog eens stukje vakwerk, want ze worden nog zelf gebouwd." Op een van de wagens wordt traditiegetrouw een klein toneelstukje opgevoerd tijdens de grote optocht, dat weer met het thema te maken heeft. Arno Witkam doet aan dit onderdeel al voor de twee en twintigste keer mee. „Het publiek staat daar ieder jaar weer op te wachten en ook dit jaar hebben we weer een leuk stuk, maar dat blijft nog een verrassing." Prins Alex en de Raad van Elf wacht een druk programma. Donderdags naar Den Berg, vrijdag scholenbezoek en 's middags Speciaal voor de kinderen wordt op school ieder jaar een prins of prinses gekozen en een hofnar. Dit jaar hebben prinses Yvonne van der Straat en jeugdnar Ditmar Geijs de eer prins Ri chard te vergezellen. Na het songfesti val begint het opwarmbal. Wethouder Van Opdorp overhandigt dan officieel de sleutel van 's Heerenhoek aan prins Richard. Tijdens het bal zijn nog diver se optredens onder meer van Arno Witkam en zijn vier broers, de Witkam- metjes geheten. Zaterdag wordt de uit slag van het best versierde huis in het dorp bekend gemaakt. „Aan dit spon taan onder de bevolking ontstane on derdeel doen de laatste jaren steeds meer 's Heerenhoekers mee. Omdat wij dat waarderen zijn we er een prijs aan gaan verbinden", vertelt prins Richard. Zondagavond is er een kroegentocht en worden een aantal cafés bezocht. Mid City, De Bal en Bolle Ed zijn cafés die actief mee doen met carnaval. Mid City organiseert maandagmiddag het gehandicapten bal en de deelnemers worden thuis opgehaald en teruggebracht. Maandagavond kroegen tocht en zeker een bezoek aan Mid City waar een carnavalsbal georganiseerd wordt. Dinsdagavond wordt net voor mid dernacht carnaval in Hanzehat tradioneel afgesloten met de Zevensprong, dit jaar op de Grote Markt. Wil je weten hoe dat gaat? Kom 't er mè bie!!! scholenbal in De Spinne. 's Avonds is er in café De Bal (café Baarends in de Voorstad) de 'Sjokkersshow', een must voor de carna valsvierder. Zaterdag is de Intocht, vertrek vanaf café De Bal, met op het stadhuis op de Grote Markt overhandiging van de stadssleutel door burgemeester van der Zaag aan Prins Alex. „Dat gaat dit jaar an ders dan anders", vult Edwin, lid van de Raad van Elf aan, „het carnaval wordt daar symbolisch geopend met een speciale cere monie. De Intocht eindigt met prijsuitreiking in café De Bal. Zaterdagavond gaan we in van De Koenkeipot en driePrins Richard en zl/n hofdames Jannefce en FeMRe. jaar in het bestuur gezeten te hebben, stelde hij zich kandidaat en werd unaniem gekozen. „Prins zijn is een uit daging en hier in het Paerehat toch wel een eretitel. Ik verheug me op de sfeer en de aankondigingen en toespraken die ik mag gaan doen." Samen met waarne mend voorzitter Rinus Knuit en bestuurs lid Arno Witkam geeft hij een beeld van de voorbereidingen en wat het dorp de komende dagen te wachten staat. „Op de elfde van de elfde is het natuurlijk al be gonnen. Toen is de raad van elf geïnstal leerd en werd het thema bekend ge maakt. leder jaar hebben we ook wat kleinhandelswaar, hier negotie genoemd, het motto "Kom 't er mè bie". Als alles op perbest gaat dan zijn er altijd wel mensen die voorop willen staan; mensen die nu Arti de rug toekeren. Ik heb waardering voor de mensen van Arti die nu de kar trekken, die hebben een carnavalshart.ü Als zaterdag de Intocht van Prins Alex is en hij de sleutel van de stad krijgt dan merkt je dat carnaval Prins Richard, in werkelijkheid Richard Hazen geheten, zwaait dit jaar de scepter in het Paerehat. Samen met de leden van de carnavalsvereniging en zijn raad van elf is hij al druk met de voorbereidingen bezig. Het programma is klaar, de pakken zijn geperst en de speeches zijn geoe fend. Prins Richard wordt dit jaar verge zeld door twee nieuwe hofdames, te we ten Femke ArSfcen Janneke Franse. Ook maandag wordt nog volop ge danst en gehost, maar dinsdag is tradi tioneel een rustdag. „Dan kunnen we zelf carnaval gaan vieren", besluit prins Richard. „Tenminste als we niet te moe zijn." aerehat (daarvoor bef carnaval 4 J Komt er mè bie* in het Hanzehal mcii ii idi luuiöWddi, niüf iicyuLie yei iuui i iu, wilde.Hazen al dat met het thema te maken heeft. Dit lidmaatschap jaar is dat een fluitje dat uitzet, dus groeit

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 15