I w 7 Wintersport Sale Een bijzondere kijk op... 10 in de regio 14 22 I Boor bereikt Bevelandse bodem 13 ft Liefdesperikelen in Colijnsplaat Zeeuwse Miss universe-voorronde 4 I H Kortingen tot 50% OUTLET alles 5,10,15,20 Euro LANDELIJKE POËZIEDAG IN BIBLIOTHEEK GOES ^*3 nr ■j I’ '3 i I 32^ C J 1 L WEEK Ik ben Fabia. Ontmoetingsplaats voor lotgenoten Samenwerking tussen voetbalclub en tennisvereniging <u PORS KEUKENS I 1 A 1 I A A N S DESIGN GREVELINGENSTRAAT 10H ZIERIKZEE A A T S T E Werk zoeken? Fototentoonstelling in Bloedbank I f Deze week in uw Bevelander ju-1 ^SEBIBLlOty Uitgebreid colofon: zie pagina 13 Feest in 's-Cravenpolder Zoekertjes Autowereld Woningkrant GOES - In heel Nederland zijn het donderdag (31 ja nuari) gedichten die de klok slaan. Opnieuw wordt dan weer een landelijke Gedichtendag gevierd. De bi bliotheek Goes heeft een uitgebreid programma rondom het Zeeuwse thema ‘Poëzie aan Zee’ samen gesteld. GOES - Ad Verdonk uit Goes gaat nergens heen zonder zijn fototoestel. Dus toen hij op een mooie zomerdag door Vlissingen liep en dit plaatje tegenkwam, hoefde hij geen moment te aarze len. Universe is de disco-tegenhan- ger van de wat chiquere Miss Nederland verkiezing, legt visa- giste Nicolle Wieme uit, die de Zeeuwse voorronde organiseert met disco-eigenaar Ralf Flemm. In de disco gaat het er allemaal wat luidruchtiger aan toe. De verkiezing van Miss, Universe Nederland blijft overigens wel een serieuze zaak, benadrukt de Oostburgse visagiste. Valentijnscruise naar Newcastle hun kleding zorgen. Er zijn drie ronden: de missverkiezing be gint met een discoronde, de kandidates kunnen de heupen lekker los gooien, daarna volgt een badpakronde. Het wedstrijdgedeelte eindigt met een gala-ronde, waarin de missen in spé stijlvolle avond kleding dragen. In de slotronde worden ze ook kort geïnter viewd. Daarna is het woord aan de jury met onder andere Hans Konings, directeur van Miss Ne derland, Nicolle Wieme en de Zeeuwse missen Annika Lansen en Daphne Goeseije. Elke week plaatsen we in De Bevelander een bijzondere foto. Heeft u onlangs ook zo’n mooie foto gemaakts? Aarzel dan niet maar stuur uw foto op naar de redactie van De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgen de week op deze plaats. speelt in het circuit van de raves en houseparty’s en regelmatig op podia en grote muziekfesti- ELLEWOUTSDIJK - De tunnel boor Neeltje Suzanna staat op Be- velandse grond! Zus Sara is nog slechts enkele honderden meters van de Scheldedijk in Ellewouts- dijk verwijderd. De tunnelbou- wers werden woensdag verwel- Het verhaal gaat over een echt paar dat hun zoon en dochter wil koppelen aan welgestelde dorpsgenoten. De kolderieke taferelen die daaruit voort vloeien volgen elkaar steeds op. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Ver&Sier in de Voorstraat. Spelers van het stuk Het huwelijk van uur tot uur vals in Nederland en Belgie te zien is geweest. Een spetterend optreden waar al velen razend zijn Zwaantje van Gilst, Rien Tazelaar, Leo Vink, Adrie Al- bregtse, Jan de Vos, Arianne Al- bregtse, Willeke van Gilst, John Hollestelle, Agnes Tiebout en Davonne Gast. De organisatie is in handen van Ineke Albregtse en Geja van enthousiast van genoten heb ben en dat bovendien gratis toegankelijk is. Gilst. Het stuk wordt uitgevoerd onder leiding van Kees van Bo ven en Piet van Gilst. Van brigadier tot rij-instructeur Zeeuw wint WK vogelkweken ZEELANDHALLEN-GOES za.+ zo.2 3 FEB. io-i6 uur (A £L GOES - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Emergis is onlangs begonnen met een forum op hun website www.emer- gis.nl. Op dit forum kunnen lotgenoten hun vragen en oproe pen over verschillende onderwerpen kwijt. Emergis wil met de service cliënten, familie en relaties tegemoet komen die op zoek zijn naar ervaringsdeskundigen of van gedachten willen wisselen over een bepaald onderwerp. LEWEDORP - De Lewedorpse Boys en tennisclub LTV gaan in de toekomst nauw samenwerken. De eerste jaren uit zich dat voornamelijk uit het gezamenlijk houden van sportevenemen ten. Later is het de bedoeling de samenwerking uit te bouwen. Het eerste succesje is al geboekt, zo laten G. Walhout van de Le wedorpse Boys weten. „Op 30 december werd een onderling voetbaltoernooi tussen de verenigingen georganiseerd. Vorig weekend was er in de tennishal van Kapelle een onderling ten nistoernooi”. 0J re O O T5 E re QJ N r BEW. EX. De Zeeuwse kandidates zijn een hele dag te gast in discotheek Joy. ‘s Middags krijgen ze een spoedcursus bewegen. De deel neemsters moeten zelf voor dens het treinritje richting Elle- woutsdijk verklaarde Barbé zich een soort Columbus te voelen. De Zeeuws-Vlaamse ‘ontdek kingsreiziger’ werd met luid ap plaus begroet toen hij uit de tun nelboor kwam gekropen. woensdag 30 januari 2002 jaargang 55 nummer 5 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 de beste gedichten. Uiteraard zijn alle gedichten op posterfor- maat tentoongesteld. Verder heeft de bibliotheek in Goes de primeur van de officië le opening van de nieuwe ge dichtensite ‘Poezie op Kennis net’. U kunt meereizen tijdens de rondleiding door deze ge dichtensite, waarna de site ver volgens de wereld in zal gaan en voor iedereen toegankelijk is via www.zebi.nl/poezie en www.kennisnet.nl. Ook is ‘De Kunstbende’ promi nent aanwezig in de hoedanig heid van stimulator van artistie ke en creatieve talenten onder jongeren. Op een groot scherm worden middels filmpjes van ‘De Kunstbende’ activiteiten belicht. Naast het voorlezen van gedich ten en het uitreiken van prijzen is er een uur lang een spectacu lair muzikaal optreden plaats vinden. Serge van Duijnhoven en zijn groep ‘Dichters dansen niet’ brengen in een zinderend decor een originele symbiose tussen poezie, beeld- en klank- Kandidates kunnen zich voor de casting nog inschrijven tot en met donderdag 21 februari bij organisatrice Nicolle Wieme in Oostburg (0117-454697). De winnares van Cadzand gaat met de andere Nederlandse finalis- tes eind maart naar Turkeije, waar tv-opnamen worden ge maakt. De landelijke finale vindt medio april plaats. Miss „We wandelden over het strandje onder aan de boule vard in Vlissingen. Zoals altijd keek ik in het rond voor mooie foto’s. Toen ik naar de hoog bouw aan de boulevard keer, trokken de kleuren en vormen mijn aandacht. Zelf vind ik de foto wel geslaagd". komd door minister Gerrit Zalm van Financiën (het rijk is groot aandeelhouder in de Wester- scheldetunnel). Burgemeester Ron Barbé van Terneuzen maakte als eerste hoogwaardigheidsbe kleder een rit door de tunnel.. Tij- GOES - De fotogra fen Marja Driessens en Petra van der Bijl exposeren in de Bloedbank in Goes, aan de ‘s-Graven- polderseweg 4a. Het duo kwam el kaar voor het eerst tegen in 1997 bij een workshop van Theo Janssen in Zoetermeer. Zowel op persoonlijk vlak als in de stijl van fo tograferen klikte het. Samen en apart gaan ze op pad om op een kunstzinni ge en creatieve ma nier de werkelijk heid vast te leggen. In de loop der tijd ontwikkelden ze allebei een eigen stijl. Kleuren, lijnen, vlakken en contrasten in de natuur en architectuur zijn belangrijke the ma’s in hun werk, waarbij ze graag gebruik maken van details en spiegelingen. Voor de expositie Stad en Land in Goes maak ten ze een selectie van foto’s uit West-Nederland. Ook zijn er een paar foto’s bij van de directe omgeving van Goes. De ten toonstelling is op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14 en 20 uur en op vrijdag van 12 tot 15.30 uur te bezichtigen. 1X ZEELAND - In discotheek Joy in Cadzand-Bad wordt zaterdag 23 februari de Zeeuwse voorronde gehou den van de Miss Universe Nederland verkiezing. experimenten en passende elektronische muziek. Een mul timediale poezieact die zich af- Onder het motto ‘Poezie aan zee’ is heel Zeeland overspoeld met ansichtkaarten en posters van het gedicht Zeeland 2002. Deze zijn verspreid onder win keliers, huisartsen, bakkers, verzorgingshuizen, bibliothe ken, boekhandels, gemeentelij ke instellingen, onderwijs, mu sea en bioscopen. Het is de be doeling dat iedereen dit gedicht hardop voorleest om 15 uur. Ook gaat dan een reclamevlieg- tuigje de lucht in met de titel van het gedicht en het adres van de website. Op radio en te levisie worden gedichten voor gelezen, oa. door Freek de Jon ge, tentoonstellingen zijn inge richt en een nieuwe gedichten site zal via internet geboren worden. In Goes hebben tweehonderd leerlingen uit het voortgezet onderwijs posters en bundels met gedichten gemaakt, die in de bibliotheek gepresenteerd zullen worden. Een beroepsju ry, waarin o.a. de wethouder van cultuur Charles Linssen, kent een officiële prijs toe aan COLIJNSPLAAT - De Toneel club voert vrijdag 1 maart en zaterdag 2 maart het toneelstuk Colijnse Liefdes Perikelen op. Het stuk, een humoristisch blij spel in 3 bedrijven, is door Kees van Boven geschreven in het Noord-Bevelands dialect. Twee Twee Tweeduizendtwee 2>J I I 5 JA? De nieuwe klasse van Skoda. EUROCAR GOES B.V. IB 'Poëzie aan zee', is het centrale thema van de landelijke poëziedag. FOTO ANTON DINGEMANSE (advertentie) (advertentie) JO www.pcdiscount.nl SBS6 TEXT PAG. 655 HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE Donderdag 13.00 - 17.30 uur - 19.00 - 21.00 uur Vrijdag 13.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 -17.00 uur Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 CA 0) N O) TEL. 0111 - 45 07 10 WWW.PORSKEUKENS.Nl V) 0) OJ LANGE VORSTSTRAAT 68 (DO., VRIJ., ZAT.) pagina's PC DISCOUNT DE COMPUTER KOOPJES BEURS ■K. lL <EÏIL; Volop aandacht voor gedichten A o I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1