Sport Meer dan 200 judoka's op de mat Opruim finale! i De bevelander Eindstand MTB-competitie indoor tenniscompetitie TSl VGQES i A Zaalvoetbal FRANSE SLUIT AAN BIJ WILLEBRORD WIL VOORUIT 2 voetbalprogramma MARCONISTRAAT, GOES Finale hoofdklas libre Sportpunt sponsort jeugd Bevelanders I woensdag 23 januari 2002 Francois Franse: ,,Het is me niet aan komen waaien". 'met pijn in mijn Part' Hoe dan ook: Francois Franse Bevelanders D1. ...u vindt het op de Woonboulevard! Grijp uw kans tijdens de laatste opruimweek! Apollo stelt orde op zaken Bloemisterij Wisse was niet helemaal van slag en won later in de week met dub bele cijfers van café De Ko renbeurs (2-13). FC Haven zicht 2 zette een goede prestatie neer door kamer breed met 8-5 te verslaan. Camping De Paardekreek had weinig moeite met FC Total en won met 7-2. In de derde klas is Rojas Tan- kersshipping van slag en moest deze ronde Sturris Yerseke een 4-4 gelijkspel toestaan. Uitslagen 3de klas: Sturris Yerseke - Rojas Tankers. 4- 4; Rabobank - Delta Mos sel 6-4; LW/Meijer - Delta Nuts 9-2. Stand: Intersport 11-27; Rojas Tankers. 12- 26; Robur 11-24; LW/Me- ijer 12-23; Delta Mossel 11- 18; Delta Nuts 13-18; Ra bobank 12-16; Colijn IT 10-14; Sturris Yerseke 11- 14; Kloetinge 6 11-9; Fabe- ry De Jonge 9-6; Keurings dienst 11-0. „Mijn goesting voor de wieler sport is nog steeds groot en op de racefiets voel ik me in mijn element. Dan kan ik me heerlijk uitleven, in de goeie zin van het woord dan en zolang ik nog niet als figurant hoef rond te rijden in het amateurpeloton zal die liefde ook wel blijven bestaan”. De renner uit Kwadendamme zal in het komend seizoen niet meer rondfietsen in het tenue van zijn oude club Theo Middelkamp. Hij is inmiddels overgestapt naar de Brabantse vereniging Willebrord Wil Vooruit. „Dat besluit heb ik toch wel met pijn in het hart ge nomen”, verklaart Franse. „Want bij Middelkamp heb ik het jaren lang goed naar mijn zin gehad en kon ook met mijn maten goed opschieten. Maar een gerezen conflictsituatie tussen het club bestuur en mij, veroorzaakte tenslotte de druppel die de em mer deed overlopen”. De affaire ontstond nadat in het jaar 2000 aan de renners van Theo Middelkamp die uitkwa men in de nationale clubcompe- titie een financiële tegemoetko- ming in het vooruitzicht werd gesteld voor elk gescoord punt tijdens de finalewedstrijden van genoemd kampioenschap. Vol gens Francois Franse is die belof te niet waar gemaakt. „Dat vond ik een kwalijke zaak en daarom heb ik mijn biezen gepakt”. ‘ook in Zeeland zal ik me laten zien' gaat zijn geluk zoeken bij Wille brord Wil Vooruit en wil zich daar opnieuw waar maken. In een aantal klassieker, terwijl ook criteriums op zijn programma staan. „Ook in Zeeland zal ik me genoeg laten zien. Meer dan vo rig seizoen denk ik, want toen was het al juli voordat ik op gang kwam. We hebben namelijk een ander huis betrokken en daarin heb ik veel geklust. Vorig jaar heb ik nog wel zo’n dertig koersen ge reden, maar in tegenstelling tot andere jaren bleven mijn resulta ten aan de magere kant. Daar voor had ik te weinig kilometers was een tweede plaats in Tholen. Maar in het nieuwe seizoen wil ik laten zien dat ik helemaal nog niet versleten ben. Ik ga me seri eus voorbereiden en bij gunstig weer stap ik ook deze winterpe riode op m’n fiets”. GOES - Voor de derde ach tereenvolgende keer is Eric Vereecken als eerste geëin digd in de Zeeuwse winter competitie voor mountain bikers. De 36-jarige Hulste naar scoorde in de A-cate- gorie 36 punten meer dan zijn naaste volger Michel Rommers uit Kapelle. De hoveniers verloren hun wed strijd echter tegen het team van Delta bouw/D.H.V steigerbouw met 9-15. Het team van Zuid West lease plukte hiervan de vruchten. Zij wonnen hun wed strijd wel tegen visrestaurant De Zeekoe met 15-9 waardoor ze de mannen van Paardekooper van de tweede plaats verdrongen. Ruim dertig overwinningen zijn daarvan een bewijs. Behalve in criteriums, de koersen rond de kerktorens, kon Franse ook in het grotere werk zijn man staan. Hij triomfeerde twee keer in de Omloop van de Braakman en werd winnaar in de Ster van Bra bant. „In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan en suc ces geboekt. Maar het is me niet aan komen waaien. Wie als wielrenner wil slagen moet hard zijn voor zich zelf. Een mentaliteit die helaas wel eens ontbreekt bij een deel van de jonge generatie”. Uitslagen. Heren poule B: Vis- rest.de Zeekoe - Zuid West lease 9-15; Rob Jacobs mannenmode - aann. bedr. Reimerswaal 13-11; Sportpunt Zeeland - Tec. Tec. Services 12-12; Schoonen Elek tra - Franse sch./I.B.G. instal.17- 7; Hertel isolatie - Rentmeester bouw/Lamse aardh. 14-10; hove- niersbedr. Paardekooper - Delta bouw/D.H.V steigerb. 9-15. Dames sponsortennis: Tennishal Goes - Special Mundi 11-13. Steakhouse de Lachende Koe competitie: Melse 2 wielers - Het Toppunt 11-5; De Setters - The Volunteers 15-1; Smach - No Nonsens 7-9; De Meppers - Zer Oirts 5-11; Trijers - De Racket Girls 11-5; tv. Yerseke - De Beve landers 8-8. Als Kloetinge zich in de top van de ranglijst wil handhaven zal de zaterdag-hoofdklasser thuis van Zwart Wit '28 moeten win nen. Wanneer trainer Diederik Hiensch kan beschikken over een fit en homogeen team behoort dat tot de mogelijkheden. In de eerste klasse krijgt Kapelle bezoek van Dinteloord. De thuis club staat voor een lastig karwei en het is dus zaak voor de man nen van Alexander van Keulen dat ze vanaf het begin scherp zullen staan. Vierdeklasser Wemeldinge gat het thuis opnemen tegen Cadzand. Dit duel tussen twee gelijkwaardige clubs kan veel spanning opleveren. Een puntendeling zou daarom geen verrassing zijn. In dezelfde klasse is Wolfaartsdijk gastheer van Spui en de Zuid-Bevelandse club is daarbij lichtjes in het voor deel. Opgezweept door enthousiaste toeschouwers kan Wolf aartsdijk wellicht drie punten pakken in dit duel. In de vijfde klasse zondag is Robur natuurlijk favoriet in de thuiswedstrijd tegen lantaarndrager Volharding. Robur dat dit seizoen onder leiding van trainer Carlos de Jonge veel beter draait dan in voor gaande jaren zal zich dan ook wel niet laten verrassen. Op vrijdag beginnen de wedstrijden om 18.30 uur. In volgorde van hun moyenne hebben zich geplaatst: 1. Leen van Boven, ReHawe Vlissingen 9.81; 2. Johan de Punder, DOS Ovezande 7.52; 3. Chris Coomans, VEGABV Oost-Souburg 7.o5; 4. Nico de Winter, DOS Ovezande 7.00; 5. Jan Westdorp, ALM Goes 6.84; 6. Jan Goud zwaard, VEGABV Oost-Souburg 6.72; 7. Jan van de Guchte, HIO Heinkenszand 5.86; 8. RobTupenwael, ReHaWe Vlissingen 4.66. OOST-SOUBURG - Acht biljarters komen in actie tijdens de dis- trictsfinale hoofdklas libre klein van Walcheren - De Bevelanden. Deze wordt gehouden in Sportzaal Van Duijvenvoorde in Oost- Souburg van vrijdag 1 tot en met zondag 3 februari. KAMPERLAND - Sportpunt Zeeland heeft het Dl team van Beve landers van een nieuwe out-fit voorzien. Op de onderste rij vanaf links: Yannick, Ruben, Lionel, Ilse, Kees, Erik, Timo, Kevin en Sander van de Kreeke (leider); Hans Mol van Sportpunt Zeeland en Henk Peet de leider van Dl (links midden); bovenste rij vanaf links: Jimmy, Jeffrey, Minca, Jean-Paul, Niels en Jan de Bruine (trainer). Benjamin die ook bij Dl speelt staat niet op de foto. De voorzitter van Theo Middel kamp, Fester Aarts heeft echter een ander verhaal en zegt: „Franse heeft in eerste instantie wel geld van ons ontvangen maar vergeet er wat bij te vertel len. Met de betrokken renners was de afspraak gemaakt dat'zij ook het jaar daarna, of liever nog langer, voor onze club beschik baar zouden blijven. Temeer om uit te sluiten dat zogenaamde overlopers zich bij ons als lid zouden aanmelden. Vorig sei zoen deden wij meerdere keren tevergeefs een beroep op Franse, die zich meerdere keren terug trok en toen hebben wij het be sluit genomen om het uitgekeer de geld van hem terug te vorde ren. We handelden daarbij volko men terecht". GOES - In de tennishal aan de Verrijn Stuartweg be haalde nummer één van poule B, Jacobs mannen mode, een minimale winst op het team van aanne mingsbedrijf Reimerswaal 13-11. Kansen genoeg dus voor nummer twee, hove niersbedrijf Paardekooper. Wyatt en Marleen Willeboordse sponsoren het try-outtoernooi van Sportschool Geelhoed. Deze bij Sportschool Geelhoed begon nen of trainende judoka’s schen ken gezamenlijk meer dan 200 bekers en bokalen, die zij in de loop der jaren bij elkaar hebben gejudood. Wie de bokaal heeft gewonnen mag daarna niet meer deelnemen aan het begin ners toernooi. Die deelnemer is dan ‘klaar’ voor de zwaardere toernooien. „Het leuke van deze vorm is dat er op elk niveau meegedaan kan worden”, vertelt Mulder. Voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar is er gelegenheid om ervaring op te doen. Ik ken de meeste kinderen en deel ze zelf in dus er is altijd wel een duo te vormen dat het tegen elkaar op kan nemen. Zo krijgen bijvoor beeld de motorisch zwakkere deelnemers ook de kans om lek ker een wedstrijdje te draaien en zich op zijn of haar niveau te ontwikkelen.” Bati had veel moeite met Slagerij Krijger en won nipt met kleine cijfers (2- 1). Kloetinge 4 speelde een sterke partij tegen café Bo naparte uit Yerseke maar moet met één doelpunt verschil (3-4) de punten aan de tegenstander laten. KWADENDAMME - Hoewel de 37-jarige Francois Franse beseft dat hij zijn beste jaren als wielrenner achter de rug heeft bezit hij genoeg ambitie om er nog een seizoen aan vast te knopen. „Ik ben nog in goede conditie en het lijkt me daarom verantwoord om nog even door te gaan”, laat hij weten. Ruim 200 Judoka's lieten het 600-koppige publiek zien wat zij op de mat waard zijn. Franse begon vrij laat aan zijn wielerloopbaan. Eerst kwam hij uit als trimmer en was twintig jaar toen hij als amateur aan de slag ging. Bij deze categorie is hij steeds een smaakmaker geweest. Zijn aanvallende manier van koersen lag goed bij de toe schouwers en het leverde hem in de benen. Mijn beste prestatie trouwens geen windeieren op. over een breder deelnemers veld.” De opzet van het try-out- toernooi van Geelhoed is overge nomen van soortgelijke toer nooien in Zwolle (Vaantjes toer nooi) en Bergen op Zoom (Lin tjes toernooi). Hier draaien zulke toernooien al langer met veel succes. Het try-outtoernooi is een niet op zichzelf staand toer nooi waar men 1,2 of 3 kan wor den. De deelnemers verdienen punten aan de hand van hun be haalde scores. De punten uit ver schillende edities van het toer nooi worden bij elkaar opgeteld en afhankelijk van het puntento taal worden er achtereenvolgens vaantjes en medailles verdiend. Bij het behalen van een punten totaal van 500 punten, dit duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar, verdienen de deelnemers een echte kampioensbokaal. Dit zijn bokalen, die door de judo- kampioenen zijn geschonken. Judotoppers Jessica van der Spil, Elisabeth Willeboordse, Lindsay Uitslagen 2de klas: Messi na - De Landbouw 8-4; Content - Wolter&Dros 4-6; ESK Bati - Slagerij Krijger 2-1; Kloetinge 4 - Bonapar te 3-4; De Paardekreek - FC Total 7-2. Stand: Messina 12-33; ESK Bati 11-30; Wol ter&Dros 11-22; Bonaparte 11-20; Nationaal 11-20; PTT 2 11-18; Landbouw 11-16; Content 12-15; De Paardekreek 13-15; Kloe tinge 3 12-14; Slagerij Krij ger 12-9; FC Total 11-4; Kloetinge 4 12-3. “I „Een enorme succes”, consta teert Mulder tevreden. Mulder wil met dit maandelijks terugke rend try-outtoernooi kinderen laten wennen aan het maken van wedstrijdjes en de daarbij horende wedstrijdspanning. „Het try-outtoernooi wordt de Zeeuwse kweekvijver voor nieuw en jong talent”, aldus Mulder. „Nu de kinderen in de buurt te rechtkunnen om wedstrijderva- ring op te doen zullen ouders ook meer betrokken raken bij de sport en dat is voor een kind na tuurlijk erg belangrijk. Tegelijker tijd zien ouders waar hun kind toe in staat is en dat vormt meer mogelijkheden en bereidheid om de judoka’s buiten Zeeland te laten meedoen. De resultaten van een aantal judoka’s van ons zoals Sam en Tess van ‘t Westen- de, Randy van den Broek, Rob- bin van der Bor, Joel Cordes, Amy Hoornick, Sjors Riddersma en een aantal anderen zijn nu al veel belovend, zonder dat ze de ze basis hebben gehad. Die re sultaten kunnen in de toekomst alleen nog maar beter worden, Van de tien wedstrijden die wer den verreden telden de acht bes te resultaten mee voor de eind stand. In de B-categorie wordt de eerste plaats bezet door de Bra bander Adrie Jongenelen (Bos- schenhoofd). Marcel Gunst (Yer seke) reikte naar de tweede plaats. Boukje Doedee (Driewe gen) eindigde bovenaan bij de vrouwen. Bij de jeugd van 12 tot en met 16 jaar won Jimmy de Bruin (St.Jansteen) de hoofdprijs. Dimitri Mulder (Heinkenszand) werd winnaar bij de jeugd van 9 tot en met 11 jaar en bij de jong ste groep (6 tot en met 8 jaar) was Erwin de Visser (Domburg) de re- gelmatigste. Alle wedstrijden kre gen een grote bezetting (record aantal deelnemers 142), waar door de krachtmeting een succes werd voor de organisatoren. Het is de bedoeling om volgend sei zoen een dergelijke competitie op poten te zetten. A-categorie 17-35 jaar: 1. Eric Vereecken (Hulst) 158 punten; 2. Michel Rommers (Kapelle) 122; 3. Edzard van Ewijk (Goes) 118; 4. Dennis Raadtgever (Goes) 106; 5. Roedie Weststrate (‘s-Heer Arendskerke) 102; 6. Dick van de Berg (Gapinge) 99; 7. Jarno Veer- hoek (Ritthem) 95; 8. Dennis GOES - In de eerste klas van de Goese zaalvoetbal- kompetitie liet Apollo/ Snackbar Grote Markt' in de wedstrijd tegen Bloe misterij Wisse even duide lijk zien welk team het meest aanspraak maakt op de kampioenstitel. De mannen uit ‘s-Gravenpol- der waren met 5-1 ruim schoots de baas over hun naaste concurrent. Ook ‘s-Heer Arendskerke liet zien nog te kunnen zaalvoetballen en dat ging ten koste van Kloetinge Matisse (7-6). Gemeente Goes/VanSabben is de ro de lantaarn kennelijk beu en haalde deze week weer drie punten binnen; PTT kreeg klop met 8-2. In de tweede klas wonnen de lei ders Messina/C1000 en ESK Bati hun wedstrijd. Rabobank Heinkenszand krabbelt langzaam naar boven en dat ging nu ten koste van Delta Mossel (6- 4). Lamb Weston/Meijer gaf Delta Nuts geen enkele kans en gaf het energiebe drijf met een 9-2 neder laag een koude douche. Martens (Koewacht) 89; 9. Ri chard Slabbekoom (Kapelle) 73; 10. Ruud Rentmeester (Goes) 65; 11. Michel de Koning (Terhole) 61; 12. Luc van Eck (Goes) 61; 13. Johnny Hoogerland (Yerseke) 58; 14. Adrie van den Dries (‘s-Hee- renhoek) 49; 15. Joël Dieleman (Vlissingen) 47. B-categorie 35 jaar en ouder: 1. Adrie Jongeneelen (Bosschen- hoofd) 160; 2. Marcel Gunst (Yer seke) 141; 3. Johnny Stroosnijder (Wemeldinge) 134; 4. Fonny Martens (Koewacht) 132; 5. Huib Slabbekoom (Kapelle) 129; 6. Jaap Nieuwenhuijze (‘s-Heer Arendskerke) 126; 7. Ko Meul- meester (Lewedorp) 106; 8. Peter Louwerse (Veere) 100; 9. Jan Min- naard (Wemeldinge) 94; 10. Jan de Baat (Steenbergen) 77. Vrouwen: 1. Boukje Doedee (Driewegen) 159; 2. Marjan Mon ster (Goes) 151; 3. Barbara Toile man (Kwadendamme) 139; 4. Corine Dorland (Eerbeek) 20; 5. Monica de Wit (Goes) 19. Jeugd 12-16 jaar: 1. Jimmy de Bruin (Sint Jansteen) 155; 2. Timo Veerhoek (Ritthem) 151; 3. Thij- men van de Vrede (Goes) 139; 4. Jacco Wagenaar (Yerseke) 131; 5. Mark Eckhardt (Kruiningen) 116. 9-11 jaar: 1. Dimitri Mulder (Heinkenszand) 152; 2. Bas Zweedijk (Kapelle) 150; 3. Jacob de Roo (Kapelle) 139; 4. Maurice van de Berghe (Goes) 128; 5.Wes- leyAcda (Vlissingen) 111. 6-8 jaar: 1. Erwin de Visser (Dom burg) 159; 2. Brian Mulder (Hein kenszand) 142; 3. Rien Terpstra (Goes) 133; 4. Ivar Moelker (Goes) 129; 5. Jesse van de Berg he (Goes) 152. Apollo ‘69 (‘s-Gravenpolder) Zaterdag: Bruse Boys 1 - Apollo 1 (14.30); Apollo 2 - Tern. Boys (14.30); Apollo 3 - Bruse Boys 4 (14.30); Apollo Cl - Zonnemaire Cl (11.15); Apollo D2 - Goes D3 (10.00); Apollo E2 - Wemeldin ge E2 (10.00). Wolfaartsdijk Zaterdag: Wolfaartsdijk 1 - Spui 1 (14.30); ‘s H. Arendskerke 3 - Wolfaartsdijk 2 (14.30); Wolfaartsdijk MB1 - Nieuwdorp MB1 (11.15);WolfaartsdijkDl -DeMeeuwenDl (10.00); Wolfaartsdijk El - Heinkenszand E2 (10.00). Wemeldinge Zaterdag: WW 1 - Cadzand 1 (14.30); SSV 2 - WW 2 (14.30); WW 3 - Kloetinge 4 (12.30); Krabbendijke 4 - WW 4 (14.30); WW Dam - Zierikzee Dam (14:30); Volharding Bl - WWB1 (11.15); WWC1 - Bevelanders Cl (11.15); WW DI - Nieuwland DI (10.00); WW El - Kloetinge E2 (10.00); WW Fl - Nieuwdorp Fl (11.15). Yerseke Zaterdag: Klundert 1 -Yerseke 1 (14.30); Yerseke 2 - Tern.Boys 2 (14.30) ; Yerseke 4 - Tholense Boys 3 (14.30); Yerseke 6 - Kruin ingen 4 (12.45);Yerseke Cl - Zeeland Sport Cl(10.45);Yerseke DI - Zierikzee Cl(10.45);Yerseke El - ‘s H.Arendskerke El (9.30) ;Yerseke Fl - Colijnsplaatse Boys Fl(9.30);Yerseke F4 - Kloetinge F8 (9.30). Kapelle Zaterdag: Kapelle 1 - Dinteloord 1 (14.30); Good Luck 2 - Kapel le 2 (11.45); Kapelle 3 - Yerseke 3 (14.30); Kapelle Al - SSV Al (12.45); Kapelle Cl - Arnemuiden Cl (11.15); Kapelle Dl - RCS D2 (11.15); Kapelle E2 - Kloetinge E3 (9.30); Kapelle E3 - Yerse ke E2 (9.30); Kapelle Fl - Heinkenszand Fl (9.00); Kapelle F3 - Hansw. Boys Fl (10.00); Kapelle F5 - Bevelanders F3 (10.00). Robur (Goes) Zaterdag: Robur Bl - Heinkenszand Bl (11.15); zondag: Robur 1 - Volharding 1 (14.30); Zeelandia/Middelburg 5 - Robur 2 (10.30) . Hansweertse Boys Zondag: Hansw.Boys 1 - HSC ‘28 1(14.30); Luctor ‘88 4 - Hansw.Boys 2 (12.30); Hansw.Boys 3 - Robur 3 (12.30); zater dag: Hansw. Boys F2 - Krabbendijke F3 (10.00). OOST-SOUBURG - Sport school Geelhoed uit Goes hield afgelopen zaterdag het eerste ‘try-outtoernooi’ voor de jeugd. Tonny Mulder, ini tiatiefnemer van het toer nooi en eigenaar van Sport school Geelhoed, liet voor het toernooi een speciale mat maken. Mulder hoopte op 100 deelnemers. Er schreven echter ruim twee keer zoveel kinderen in. Uitslagen 1ste klas: Bloem.Wisse - Apollo 1-5; De Verfbron - Havenzicht 1- 4; Korenbeurs - Bloem. Wisse 2-13; Havenzicht 2 - Kamerbreed 8-5; Arends kerke - Matisse 7-6; Van Sabben - PTT 8-2; Imha Computers - Kats Plieger 2- 5. Stand: Bloem. Wisse 12-28; Apollo 10-27; Ha venzicht 12-25; Havenzicht 2 11-24; Kamerbreed 13- 21; Imha Computers 14-21; Matisse 13-18; Kats Plieger 10-16; PTT 12-12; Arends kerke 13-12; Verfbron 12- 10; Korenbeurs 11-9; Van Sabben 13-9. Lil Ir WaTerwrfïecen Sportpleziei FOTO TANNIE DE JONGE (advertentie) 5 Redactie: Privé doorRien de Jonge Mikro Electro, Brugman Keukens ft Badkamers, Trendhopper, Roobol Woonwinkels, Morgana Slaapkamers, Interieur Totaal, Le Bazar Wonen, GAMMA, Kwantum, TMC, Runner, Verf ft Wand, Pardio Parket Studio, Sleepy, MONTÈL, Decorette en Beter Bed. Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 (0113) 503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander@whz. wegener.nl v ii.vHHravi’iaii v tMfHBFavpiaii ii.vrtarav)»jaii v ii.vhI Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes. Oplage: 43.200 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 17.00 uur. De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes, tel.: (0113)274000 fax: (0113) 274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (0113)274032 privé (0113)213463 Middelkamp trui gaat in de kast WOONBOULEVARD g ‘Tr 4 SufaiTapiictte zwembad - ifoombaden Spetffcalfe» xquasMuneit Zwembadweg 1 -3 Goex Tal 0113-233388

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7