voor midden-zeeland Tom en Thomas Excursies Zeehonden Miereest CHUTTERSHOF INECITY Gezelligheid voor veertig-plus EEST dé uitgaanskrant breed I Mr WhlL Wi Vanilla Sky Fotografen exposeren tijdens kunstroute IT"*” o Hnnct- on Pi iltiiiirmiito rlio do oorcto 7nndan wan do. \/rii et a at \A/orU in ta lot/oron \A/iIrkolrontrala dia monctal première y HARRY POTTER HARRY POTTER MINOES JEEPERS CREEPERS SNEAK PREVIEW verrassingsfilm voor de liefhebber OCEAN'S ELEVEN LORO OF THE RINGS BEHIND ENEMY LINES F I L I\/I W EEK. THE LIMEY PAULINE PAULETTE RESSOURCES HUMAINES veel bekroonde en wonderschone film over klasseverschillen PIERROT LE FOU PAULINE PAULETTE CIRKELIENTJE - KAAS EN LIEFDE avonturen van het piepkleine meisje met haar komische muizenvriend- jes F I L M W E E K THOM THOMAS VANILLA SKY F I L M W E E K DON'T SAY A WORD thriller met Michael Douglas en Famke Janssen V www.cinecity.nl première Donderdag 24 januari t/m woensdag 30 januari BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 60181050900-9363 60(61050900-9363 60(61050900-9363 60(6(050900-9363 (zscpm) woensdag 23 januari 2002 Sneak Preview: iedere maandag om 21.45 uur Sneak Previews bij Cine City. Voor slechts vijf euro een verrassingsfilm bekijken. (Nederlandse versie) (Originele versie) ©0© Wensdroom Walcherse musici in Koorkerk Surf Party 2002 in 't Beest M/DDEIBURG Vl/SSWGE/V pagina 21 ^partycentrum De ■^Geveltjes in 's-Heerenhoek houdt vanaf zaterdag (26 januari) samen met bureau Nieuw Perspek tief dansavonden voor alleenstaanden en echtparen vanaf 40 jaar. Voor deze leef tijdsgroep is momen teel niet veel voorhan den omdat een disco of café al snel als te druk ervaren wordt. De avonden zijn vooral be doeld om echtparen en alleenstaanden een ge zellige ongedwongen avond te bezorgen. Celtic folk in De Piek GOES ■■p avid Aames (Tom Cruise) leidt een geluk- kig leven. David is knap, welvarend en charismatisch. Remake in De Mug Grandpa Nick in de Opera ■■p e 8 jaar oude Thomas weet het zeker: zijn denkbeeldige vriendje Tom bestaat echt. Hij voelt wat Tom voelt, in het kinderte huis waar die woont. V Pure Passie in Arsenaaltheater John Wright Band in Vlissingen -Zenga in Yerseke 'V t U I I t x 1 lï c Dagelijks 13.45 19.00 22.00 uur Dagelijks 13.45 16.15 uur Dagelijks 18.30 21.45 uur Dagelijks 13.15 16.15 uur Dagelijks 13.15 16.00 uur s Donderdag 20.00 uur Maandag 20.00 uur Gezelligheid voor 40-plussers in 's-Heerenhoek. Woensdag 14.00 uur Donderdag en vrijdag 20.30 uur i i 1 Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 13.45 16.15 19.00 21.45 24.00 uur Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 13.45 16.15 19.00 21.45 24.00 uur Donderdag, zondag, dinsdag en woensdag 13.45 20.00 21.15 uur Vrijdag en zaterdag 13.45 18.30 21.15 22.00 uur Maandag 13.45 20.00 uur Dagelijks 16.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 19.00 uur Vrijdag 19.30 uur Dinsdag en woensdag 20.00 uur Vrijdag 22.00 uur Zaterdag 19.30 uur Zondag 20.00 uur Sinds kort is er in het weekend twee keer per dag de mogelijkheid om een excursie te maken naar het zeehondenbassin op Neeltje Jans. De excursies duren ongeveer drie kwartier en staan onder leiding van de dierenverzorgers van waterland Neeltje Jans. Ze vertrekken om 14 en 16 uur en gaan door tot en met zondag 24 maart. De excursies naar het zeehondenverblijf zijn louter toegankelijk voor bezoekers met een geldig entreebewijs van Waterland Neeltje Jans, waarmee de bezoe kers meteen ook gratis toegang hebben tot het Topshuis. Margot kwam in contact met Corry Proost, relatiebemidde- laar van het bureau 'Nieuw Perspektief' dat sinds 1 janu ari bestaat. Corry werkte in het verleden voor een landelijk re- exposeren bij een van de deel nemende galeries of winkels. Behalve dat het elke fotograaf, zowel creatief of registrerend, Margo hoopt dat alle mensen die eigenlijk wel uit willen gaan, maar zich niet op hun gemak voelen tussen de jeugd niet schromen, maar gewoon zullen komen! „Ons partycentrum biedt een unieke mogelijkheid gezellig uit te gaan. We bieden een leuke locatie met een gezellige uitstraling. Deze zaak bestaat al dertig jaar en is onder de 40- plussers uit de buurt vast wel bekend! De mogelijkheid wordt geboden in een intieme sfeer te dansen en gezellig te babbelen, waarbij je niet over stemd wordt door harde mu ziek. We hebben een ouder wetse herbergsfeer. Achter au thentieke Zeeuwse gevels be vindt zich een boerendorpje. De jonge New Yorkse uitgever gaat zorgenloos door het le ven, maar toch mist hij iets. Op een avond ontmoet hij het meisje van zijn dromen, maar De eerste avond op 26 januari begint om 20 uur. De volgen de geplande avonden zijn 23 februari, 30 maart, 27 april en 25 mei. Het adres is Markt straat 16 in 's-Heerenhoek. Er wordt een entree geheven van 5 Euro. Bij dit bedrag inbegre pen zitten een kop koffie met een plak cake, een consumptie en wat hapjes en zoutjes. Een dj draait stijldansmuziek. l l I de jonge Harry gaat studeren aan de Zweinstein school voor hekserij de jonge Harry gaat studeren aan de Hogwarts school voor hekserij Omdat de digitale fotografie niet langer in de kinderschoe nen staat en al veel fotografen hierop zijn overgestapt, zal het duidelijk zijn dat ook aan deze techniek gedacht wordt. Het is immers niet langer nodig af hankelijk te zijn van een ont- I Het Walcherse ensemble Voice Four musici verzorgt zaterdag 26 januari een uniek concert in de Middelburgse Koorkerk. Het vocaal ensemble brengt, onder leiding van Wim Hoor weg, een rijk gevarieerd programma met geestelijke- en volksmuziek. Er zal werk vertolkt worden van, onder meer El gar, Distler, Viotta en Orlando di Lasso. Organist Jan Wisse begeleidt het geheel en zal zelf ook enkele orgelsolo's ten ge hore brengen. De baten van het concert komen ten goede aan Filippijnse straatjongeren. Ward '69, The Wild Cats, dr. Reverb The X-ray man besluiten de eerste maand van het nieuwe jaar met een heuse Surf-Party. De klassiekers dr. Reverb zijn voor trouwe Beest-gangers geen onbekenden. Maar er zijn ook nieuwe gezichten te bewonderen, zoals de veelbelovende Belgische Wild Cats. De avond word op geleukt door DJ's en er doen zelfs geruchten de ronde over een heuse spreekstalmeester. Het feest begint zaterdag 26 januari om 21 uur. De entreeprijs bedraagt 4,50 euro en voor pashou ders 3,40 euro. naar het boek van Annie M.G. Schmidt over een vrouw die beweert vroeger een kat te zijn geweest broer en zus doen een verschrikkelijke ontdekking in de kelder van een verlaten kerk Maandag 21.45 uur actie/komedie met onder andere George Clooney, Brad Pitt en Julia Ro berts verfilming van het onverwoestbare fantasy-boek van J.R. Tolkien Dagelijks 19.00 21.45 uur een soldaat wordt neergehaald in vijandig gebied, admiraal Reigart wil hem redden maar moet daarvoor de regels overtreden Moviezone: vader wil moord op zijn dochter wreken film van Lieven Debrauwer over het leven van twee zussen over leven en overleven in een wereld die door gekte en geweld wordt geregeerd film van Lieven Debrauwer over het leven van twee zussen bij toeval ontmoeten twee broers elkaar en raken betrokken bij een in ternationale handel in kinderen. door het noodlot raakt hij haar al snel weer kwijt. David wordt meegesleept door alle facetten van de romantiek en ontdekt wat ware liefde is. te gaan organiseren zonder verwachtingen, dus alleen voor de gezelligheid, en niet het idee van koppelavonden." latiebureau, maar is dus nu voor zichzelf begonnen. „Ik doe dit werk met veel ple zier en ben nu dus in Zeeland begonnen. Ik vond de tarieven die de landelijke organisatie hanteerde te hoog, en zit daar met mijn inschrijfgeld van 250 Euro ruim onder. Ik hoef van dit werk niet rijk te worden, als mensen via mij gelukkig kun nen worden ben ik al tevre den." Ze vervolgt: „Ik krijg vaak te maken met mensen van bo ven de 40 jaar die wel eens graag uit willen gaan in Zee land. Voor deze leeftijdsgroep kun je hier niet veel vinden. Velen gingen dan uit in Zwijndrecht, maar de afstand en de kosten werden dan toch bezwaarlijk gevonden. Op een gegeven moment ben ik in aanraking gekomen met Mar got van de Geveltjes. We heb ben samen besloten avonden voorstelling begint om 20.15 uur en de entreeprijs bedraagt 18 eu ro. Reserveren kan via Uit in Vlissingen op www/uitinvlissingen.nl. Celtic folk-rock met wat Cajun en Bluegrass: je moet er maar op komen. Raglan deed dit en presenteert deze gekruide mix zater dag 26 januari in De Piek aan de Vlissingse Hellebaardierstraat. Getrouw aan het devies 'The Show is everything' begon de band zijn carrière op het Asberdare Folk Festival en hun ster is sindsdien alleen nog maar gerezen. De humor en moderne stijl van de band slaan aan bij zowel het wat traditionele folkpubliek als bij liefhebbers van het steviger werk. Het optreden op zater dag 26 januari begint om 22 uur en de entreeprijs bedraagt 6 euro, voor pashouders 4,5 euro. thriller met Tom Cruise, Penelope Cruz en Cameron Diaz |^e Kunst- en Cultuurroute die de eerste zondag van de- Icember 2001 werd gehouden was een groot succes. Het thema van deze route, fotografie, mocht zich in een over weldigende belangstelling verheugen. Daarom is besloten om de Kunst- en Cultuurroute van december dit jaar weer aan het thema fotografie te wijden. Tijdens deze Kunst- en Cul tuurroute, zondag 1 december, kunnen tien fotografen of ge vorderde amateurs hun werk gaan bij elkaar wonen, en door zich voortdurend voor el kaar uit te geven, lukt het ze zich als één persoon voor te doen., Dit leidt uiteraard tot de nodige avontuurlijke en komi sche situaties. Margot van Damme is eigena resse van party-centrum 'de Geveltjes'in 's-Heerenhoek. Ze is een enthousiaste onder neemster die het prachtig vindt haar klanten een leuke avond of dag te bezorgen. „We verzorgen in onze zaak allerlei soorten feesten, van bruiloften, personeels-, ver- jaardags- en themafeesten toe. Nu merkten we dat er be hoefte bestaat aan gezellige avonden voor mensen van bo ven de veertig", aldus Margot. „Op deze leeftijd ga je niet meer zo snel naar een café of disco, terwijl je toch wel eens uit wilt. Oudere echtparen waarvan de kinderen de deur uit zijn, willen ook wel eens gaan 'stappen', maar weten dan niet zo snel waar ze heen kunnen. Hetzelfde geldt voor alleenstaanden." De van-dag-tot-dag-agenda's op het gebied van exposities, muziek- en theateroptredens vindt u op I pagina 7 van dit blad. wikkelcentrale, die meestal toch niet aan de hoge eisen van de individualist voldoet. Dat is natuurlijk logisch omdat elke fotograaf zijn eigen visie heeft. Nu is het eindelijk mo gelijk datgene te maken wat daadwerkelijk voor ogen stond. Uiteraard is het voor el ke fotograaf, beroeps of ama teur, een wensdroom om eens in een 'eigen'galerie te kun nen exposeren. De eerste zon dag van december krijgen tien fotografen die kans. Deelnemers worden in het tra ject naar de tentoonstelling begeleid door de coördinator van de route, de Middelburgse fotograaf Johan Sinke. Bij hem kunnen gegadigden zich ook aanmelden via 0118- 626287 ofjsav@hetnet.nl. De groep Remake heeft een eigen geluid en imiteert geen be paalde jazz-stijl. Het repertoire loopt uiteen van bekende jazz- en musicalstandards uit de periode 1920 tot 1950, van blues tot latin en rock 'n roll, met veel ruimte voor spontane impro visatie en aandacht voor het vocale deel. Remake speelt dins dag 29 januari vanaf 21.30 in de Mug aan de Middelburgse Vlasmarkt en zal daar in de nieuwste bezetting op het podium staan. Enige maanden geleden heeft gitarist Pierre de Nijs de band verlaten en zijn plaats is ingenomen door Menno Rade- ma. De verdere bezetting van Remake bestaat uit Eric van de Berg, Gerrit Kooger, Hans van de Velde op bugel, trompet en bluesharp; Marijke Poppe op saxofoon en Leo van der Toorn op contrabas. vrij staat werk in te leveren naar eigen keuze is er ditmaal ook gekozen voor het thema 'De Zeeuwse kust'. Het is de bedoeling dat elke deelne mende kunstenaar, naast een 'vrije' serie die in een galerie tentoongesteld wordt, in drie beelden zijn of haar visie geeft op de Zeeuwse kust. Deze der tig foto's zullen op een aparte locatie worden geëxposeerd. Middenin tref je een 'markt plaats' aan die dienst doet als dansvloer. Een muziektent is het podium en daaromheen zie je een oude smidse. Verder nog een oude boerenwoning die omgeven is door een pub en een hollands café. Een ou de waterput met zitjes maakt het geheel compleet. Overal hebben we gezellige hoekjes, waardoor mensen zich minder gauw 'bekeken' voelen." De Grandpa Nick Sessieband verplaatst hun sessies op iedere laatste zondag van de maand. De bühne waarop ze hun kunnen vertonen wordt voortaan café De Opera aan de Markt in Middel burg. Deze maand is de voormalige zangeres van de band, Sacha van As, weer te gast. Samen met Marjon van Iwaarden en Claudia Wagenmaker brengt ze een gevarieerd repertoire met nieuwe en 'gouwe ouwe' nummers. Het concert in De Ope ra begint zondag 27 januari om 18 uur. Op zijn negende verjaardag gaat Thomas op bezoek in het wetenschapsmuseum. Daar, in het spiegeldoolhof staat hij opeens oog in oog met Tom. Hij bestaat echt, het lijkt of ze elkaar al jaren kennen. Ze Flamenco in zijn zuiverste vorm: dat I Gitanos de Granada, be staande uit twee dansers, vier danseressen, vier zangers en zangeressen en twee gitaristen onder leiding van flamencole- gende Tony Maya. De bekend ste telg uit een van de oudste en bekendste flamencogeslach- ten van Granada. Zij vertegen woordigen de Flamenco in de meest pure vorm. Donderdag 24 januari zijn deze vliegende rokken, stampende voeten en deze jonge dansgod te zien in het Vlissingse Arsenaaltheater. De John Wright is een charismati sche zanger met een warme, gevoelige stem. Begeleid door Kenny Speirs en Stewart Hardy op gitaar en viool brengt hij een ongedwongen natuurlijke live performance zonder kapsones. Het repertoire bestaat uit een prikkelende smeltkroes van me lodieuze rock, country en folk. Afgezien van een aantal prach tige eigen nummers, steekt het stel veel; energie in het opsporen en herwerken van legendarische bestaande composities. Juweel tjes van Willie Nelson, Sandy Denney en andere crossover song writers krijgen een dusdanige folky behandeling, dat van covers nauwelijks sprake is. John Wright en consorten staan zondag 27 ja nuari om 15 uur in het Vlissingse Arsenaaltheater. Toegangskaar ten kosten 1o euro, voor pashouders 7,50 euro. Met hun nieuwe show 'De Er varing' staat muziektheater- groep Zenga 26 januari in De Zaete op het podium. Met 'De Ervaring' gaat Zenga verder dan menig artiest aandurft en wordt de grens tussen pu bliek en podium totaal door broken. Niet langer is het pu bliek de veilige rol van toe schouwer toebedeeld, het wordt daadwerkelijk betrok ken in deze grensverleggende voorstelling waarin Zenga de getreden paden verlaat om ruimte te scheppen voor on gewone zintuiglijke ervarin gen. Het publiek wordt uitge daagd de sprong in het magi sche en absurde te wagen. De voorstelling begint om 20 uur. De toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV-kantoor te Yerseke, de publieksbalie van de gemeente Reimerswaal, tele fonisch via 0113-395326 en 551552 en aan de zaal tot een uur voor aanvang. De entreeprijs bedraagt 12, 50 euro en voor pashouders 10,25 euro. "F"' o*» w 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21