Bekendmaking 6) R|Ö|C DIXTONE Jowbusse Ben* BREEKT ALLE RECORDS! workshop Indiaas quilten in Kapelle Winnaars eindejaarspuzzel en kleurplaat €89; Speciale 1 1001 TOT €130.- KORTING* BIJ EEN BEN ABONNEMENT oj> de (aaHfe ^iefcenda^ zaferda? 16 januari 2002 l 26 januari 2002 taaijfe Modetten 200*/ voor de (aanfe defter) Exposities woensdag 23 januari 2002 Sectoren GWEL CIOS Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Computercursussen Boekhoudcursus NOKIA 8310 Lange Vorststraat 55, Goes Tel.: 0113 - 21 53 53 pagina 19 w@p TOESTEL GRATIS W@P GPRS TOEGANG Vele prachtige kunstwerkjes kwamen de afgelopen tijd binnen op het redactie adres. Helaas waren er maar tien kaartjes te vergeven. De win naars zijn: Kim Markusse uit Kortgene, Daan Gorsse uit Goes, Jimmy en Brenda Alle- wijn uit Goes, Jessie en Colin Vermeule uit Ovezande, Peter Ook de puzzel bleek goed aan te slaan. De goede oplossing luidde ‘Van gul den naar euro’. Uit de in zenders (meer dan 1100 in totaal!) trokken we de volgende winnaars. de Vos uit Kwadendam- me, Marieke Polderdijk uit ‘s-Heer Hendrikskin- deren, Luc Huijssoon uit Nisse, Allon Kaat uit Goes, Jaimy de Vrieze uit Kloe- tinge en Mrijn Glerum uit Kapelle. De 13e editie van het Van Dale Groot woordenboek Voor alle cursussen geldt: Cursusplaats: Goes, aanvangstijd: 19.00 uur De nieuwe prins van Paere- hat, Richard, is met zijn he le gevolg aanwezig en de Witkammetjes treden op. Er is een prijs voor de best ver klede bezoeker. Aanvang 13 uur. Het evenement wordt ge houden in de Jeugdhoeve is toegankelijk voor 55-plus- sers en gehandicapten. Ouderencarnaval in Jeugdhoeve Paerehat KAPELLE - De handwerkgroep van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen geeft donderdag 21 februari een workshop Indiaas quilten. Tanny Louwerse vertelt tussen 10 en 15 uur van alles over de speciale borduurtech niek in De Vroone. Meer informatie en opgave: 0113 - 216 816. ZATERDAG 26 JANUARI De Drukkery, Middelburg; Calua, Molukse traditionals, pop en soulmuziek, 14.30 u. Dorpshuis Versvliet, ‘s-Heer Abtskerke; Toneelvereniging Schrabbekercke, blijspel 'De richel’, 19.30 uur. De Zaete, Yerseke; Muziek- theatergroep Zenga, try-out ‘De ervaring’, 20 uur. Podium 't Beest, Goes; Surf party met Ward 69, The Wild Cats, dr. Reverb en The X- Ray Men, 21 uur. De Piek, Vlissingen; Raglan, Celtic folk/rock met cajun en bluegrass invloeden, 22 uur. DONDERDAG 31 JANUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Lamda, ‘The Crucible’, Engelstalig toneel van Ar thur Miller, 20 uur. Theater Vestzak99, Vlissin gen; Rein en Goed, ‘Glad ijs’ en Alkemade Bloemen, ‘Sudomotorisch’, 20.15 uur. training en consult Open dag In haar salon heeft Kitty de nieuwste apparatuur staan die het trimmen van de hond zo aangenaam moge- GOES Art M, M. Smalleganges- buurt 65, Mathisse Arend- sen, olieverven. Alleen op afspraak tel. 0113-232291. Kunstuitleen De Bevelan- den, Wijngaardstraat 3, Ma thisse Arendsen, oliever ven. Wo. t/m za. van 13-17 uur. Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3, Frank Halmans, ‘(alweer) elders’, ouder en nieuw werk. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, Vincent van lamber gen, wandobjecten. Oosterscheldeziekenhuis, ‘s-Gravenpolderseweg 114, Dumont, koperen beelden en constructies 'Mafketels en Fantasma’s’. Dagelijks geopend. Zorgcentrum Gasthuis, Kie- vitlaan 64, Elma en Martin Smit van Wuijkhuijse, poë zie en foto’s. Dagelijks van 8-18 uur. KAPELLE ABN-AMRO Bank, Bieze- lingsestraat 7, Lidia Schin kel, knipkunst. Ma. t/m vr. van 9-16 uur (t/m 31 janu ari). Gemeentehuis, Kerkplein 1, Rachel en Oty, grafisch, ab stract en figuratief werk. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur. De laatste modellen van voor de laagste prijs in guldens van kinder tot volwassen; van mountainbike tot racefiets. Er is voor iedereen nog wel iets te halen. DONDERDAG 24 JANUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Jörgen Raymann, ca- baretprogramma ‘De foute grappen van een Surinamer’, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Gitanos de Granada, 20.15 uur Theater Vestzak99, Vlissin gen; Chiel van Berkel, ‘Opus Sick’ (wrang werk), 20.15 uur. De prijswinnaars krijgen zo spoedig mogelijk be richt. Over de uitslag wordt niet gecorrespon deerd. der Nederlandse taal gaat naar C. Menheere uit Hansweert. OUD-SABBINGE - 'Star Trim, where dogs are treated like stars’. Deze kreet prijkt binnenkort op de gevel van de hondentrimsalon van Kitty van de Griek in Oud-Sabbinge. Na jaren getobt te hebben met haar gezondheid, is nu voor Kit ty een droom werkelijkheid geworden. Sinds de operatie afgelopen jaar aan haar hand kan ze weer normaal haar pols bewegen en haar ge liefde vak, het trimmen van honden weer uitoe fenen. Tot grote tevredenheid van haar oud- klanten en collega’s. „Want in onze branche steunen we elkaar”, vertelt ze enthousiast. Ze was altijd al een dieren liefhebster. Haar hele leven is ze al actief met paarden en het fokken van honden. De Engelse cocker spaniel was haar favoriete honden ras. In 1989 kwam zij bij Hengsdijk in Kortgene in dienst als leerling honden- trimster. „Ik leerde het vak in de praktijk. Leo Hengs dijk was een goede leer meester en ik een ijverige leerling, want het vak lag me, dat voelde ik meteen. Na vijf jaar daar gewerkt te hebben, ben ik gestopt om dat ik dichter bij mijn gezin wilde zijn. Ik heb toen de benodigde diploma’s ge haald en ben voor mezelf begonnen. Dat liep lekker maar door een onbeteke nend ongelukje schoot mijn duim uit de kom van mijn rechterhand. Ik kon daar door eigenlijk die hand niet meer gebruiken. Daar kwam ZONDAG 27 JANUARI Arsenaaltheater, Vlissingen; John Wright Band, 15 uur. Concert- en Gehoorzaal, Middelburg; De Plezierdich ters, literaire happening vol grappige verzen en humoris tische rijmen, 15 uur. Het Van Dale Idioom woordenboek is gewon nen door C.J. van Schaik- Noordhoek uit Goes en het Van Dale Handwoor denboek hedendaags Ne derlands siert binnenkort de boekenkast van J.W. Nagelkerke uit Rilland. WOENSDAG 30 JANUARI Dorpshuis d'n Ostpit, Oude- lande; Clown Zapp, voorstel ling ‘Solo simpel’, 14 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Jasperina de Jong, mu sical ‘Mariene Dietrich’, 20 uur. DINSDAG 29 JANUARI Stadsschouwburg, Middel burg; Jasperina de Jong, mu sical 'Mariene Dietrich’, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Joao Chora, 20.15 uur. MIDDELBURG De Drukkery, Markt 51, An da van Riet en Karina Leijn- se, ‘De onderkant van de kaai’. Ma. van 11-18 uur. Di., wo. en vr. van 9-18 uur. Do. van 9-21 uur. Za. van 9- 17 uur. Atelier Opaal, Opaal 6, Cor van der Poel; pentekenin gen, aquarellen, acryl en olieverfschilderijen, sculp turen van brons, speksteen en keramiek. Corrie Akker- mans; olieverfschilderijen, sculpturen van brons, spek steen, keramiek en mergel. Ma t/m zo. op afspraak tel. 623050. Zeeuwse Bibliotheek, Kous- teensedijk 7, ‘Tijd van rij men en dichten’, een selec tie uit de collectie ‘Hand schriften’. Ronald Mullié, ‘Ruis’. ‘222 Bruidsparen’, bruidsparen gefotografeerd door Jac. Dieleman (1945- 1958). Ma. van 17.30-21 uur. Di. t/m vr. van 10-21 uur. Za. van 10-13 uur. Zeeuws Archief, Hofplein 16, 'Van familiezieken en hielenlikkers’, gedichten en rijmelarij door diverse Zeeuwen die door de eeu wen heen zijn geschreven. Ma. t/m za. van 9-17 uur. Galerie ‘T’, Turfkaai 25, Se- bastiaan Spit, schilderijen. Kunstenaars van de M.A.S. Do., vr. en za. van 11-16 uur (t/m 26 januari). Galerie Icon, Wagenaar- straat 16, tentoonstelling gewijd aan het leven van schrijfster Elisabeth Augus tin. Wo. t/m za. en elke eer ste zondag van de maand van 12-16 uur. De Vleeshal, Markt 1, ‘Hig her Truth no. 5’, project over mode. Wo., vr., za. en zo. van 13-17 uur. Do. van 13- 20 uur (vanaf 27 januari). De Kabinetten van De Vleeshal, Zusterstraat 7, ‘Higher Truth no, 71’, foto grafische werken. Wo., vr., za. en zo. van 13-17 uur. Do. van 13-20 uur (vanaf 27 ja nuari). nog eens een carpaal tunnel syndroom bij. Dat is niet een angst om door tunnels te rijden, maar een slechte doorbloeding van je polsen veroorzaakt door slijtage. Het is een klacht die veel vuldig voorkomt bij hon dentrimmers en het maakte het uitoefenen van mijn werk onmogelijk. Ik had al tijd pijn en heb het werk ge staakt. Totdat ik aanliep te gen een goede specialist die mij kon helpen. Vorig jaar ben ik geopereerd en mijn handen functioneren weer als vanouds. Ik besloot daarom kortgeleden om mijn oude liefde weer op te pakken en zo werd Star Trim geboren.” HEINKENSZAND ‘t Kunstuus, Dorpsstraat 43, Cursisten en klanten van ‘de Quiiterie, quilten. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10-16 uur. Gemeentehuis, Stenevate 10, Karlijn Haars, 'Weg van het water’. Tijdens kantoor uren. lijk maakt voor het beest. Zoals een föhn die niet droogt, maar het water uit de haren blaast. Kitty trimt alleen op afspraak en ze doet voornamelijk gezel- schapshondjes, terriers, spaniels en andere kleine hondjes. „Honden van het formaat bouvier doe ik al leen als de vacht in redelijk goede conditie is. Dat vraagt van de eigenaar een extra inspanning, maar anders is het voor mij teveel werk. Juist door het plukken van bouviers kreeg ik steeds meer last van mijn polsen.” Trimmen is meer dan sche ren alleen. Afhankelijk van het ras moet er geplukt, ge schoren of geëffileerd wor den. Daarnaast wordt het beest ook gewassen, ge droogd, worden de nagels geknipt en de tanden wor den licht gepoetst en nage keken. De conditie van de vacht wordt op een kaart bijgehouden en als Kitty iets constateert, licht ze de eige naar in. „Probleem van veel baasjes is dat ze niet weten hoe hun viervoeter te verzorgen. Fokkers van rashonden ge ven vaak nog wel wat infor matie, maar asielbeestjes gaan zonder al teveel voor lichting naar de nieuwe ei genaar. Een goede verzor ging van de vacht perkt ook de hoeveelheid hondenha ren in huis enorm in en dat GOES - In de laatste Beve lander van vorig jaar kon den jong en oud een gooi doen naar prijzen. Voor de jeugd was er een kleur plaat van Het Arsenaal in Vlissingen, puzzelliefheb- bers konden hun hart op halen met de Van Dale prijspuzzel. Inmiddels zijn de winnaars bekend. beseffen veel mensen niet. En dat geldt ook voor kort- harige honden." Kitty’s zaak is erkend door de ABHB (de Algemene Be langen Vereniging van Hon- dentoiletteer Bedrijven). Za terdag 2 februari houdt ze, voor wie niet naar de huwe lijksplechtigheid van Willem Alexander en Maxima wil kijken, open dag. Haar zaak is gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 62 in Oud-Sabbinge. Haar tele foonnummer is 0113- 586026. ‘s-HEERENHOEK - In Paerehat begint zater dag, 26 januari, weer het jaarlijkse ouderencarna val. VLISSINGEN Restaurant Brasserie Ble- ij, Bellamypark 16, Georget te van Noppen, acrylverf- schilderijen in zwart/wit. Dagelijks. Begijn, Badhuisstraat 1 Leen van Duivendijk, schil derijen. Ma t/m vr. van 9-17 uur. Za. van 12-16 uur. Zorgcentrum Ter Reede, Koudekerkseweg 81, Ida Groeneveld-Nauta, ‘sfeer landschappen, bloemen en stillevens in acryl, aquarel en pastel. Dagelijks van 9- 17 uur. SPECIALE DIXTONE-KORTING 50.- I VRIJDAG 25 JANUARI Dorpshuis Versvliet, ‘s-Heer Abtskerke; Toneelvereniging Schrabbekercke, blijspel ‘De richel’, 19.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Leonie Jansen in con cert met Adstrid Seriese, Lu- cetia van der Vloot en Rocq- E-Harrell, ‘She got game’, 20 uur. (advertentie) Wet verontreiniging oppervlaktewateren (advertentie) (advertentie) ir. W.P.A. Broeders Ministerie van Verkeer en Waterstaat t Cursussen starten bij voldoende belangstelling ZEELAND Kijk ook Ik NU INGEBOUWDE FM-RADIO VERWISSELBARE COVER VIBRA-FUNCTIE n I MS Windows (ECDL module 2) Cursusduur: 4x3 uur Start: dinsdag 29 januari; 5 maart Basiscursus Word (geen ECDL) Cursusduur: 8 x 2,5 uur Start: dinsdag 19 februari Basiskennis boekhouden Cursusduur: 13x3 uur Start: maandag 18 februari MS Excel (ECDL module 4) Cursusduur: 4x4 uur Start: woensdag 20 februari; donderdag 21 februari; 21 maart MS Access (ECDL module 5) Cursusduur: 4x3 uur Start: dinsdag 21 maart MS Powerpoint (ECDL module 6) Cursusduur: 3 x 3 uur Start: dinsdag 9 april Examens ECDL (0,5 uur per examen) 6 februari; 20 maart; 15 april De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 29 oktober 2001 is van Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling, namens ASB Creenworld te Nieuwdorp, een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte wateren (Wvo) ontvangen. Het betreft het wijzigen van de bij beschikking d.d. 30 augustus 2000, met nummer WVO 7363 verleende vergunning voor het indirect lozen van verontreinigd hemelwateren het brengen van afvalstoffen, afkomstig van op en overslagactiviteiten op de Westerschelde. Het voornemen bestaat om, onder het stellen van voorschriften, hiervoor vergunning te verlenen. Terinzagelegging De aanvraag, alsmede de ontwerpbeschik king en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 24 januari 2002 tot en met de termijn waarbinnen tegen het besluit op de aanvraag beroep kan worden ingesteld ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamer 3.12); Degene die bedenkingen inbrengt, kan gelijk tijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien u telefonisch (0118 - 686 428) bij voorkeur vóór 14 februari 2002 daarom verzoekt, zal op een nog nader te bepalen tijdstip de gelegenheid worden geboden om over het ontwerp van gedachten te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor de aan vrager wordt uitgenodigd, wordt u in de gelegenheid gesteld mondelinge bedenkingen in te brengen. Middelburg, 23 januari 2002. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, 2. Gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur; tevens op donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur. Voor nadere informatie of aanmeldingsformulieren: ROC Zeeland Vestiging Goes Tel.nr: 0113 -55 80 00 Fax: 0113 - 55 80 01 e-mail: tc_oc@roczeeland.nl Basiscursus PC-gebruik (ECDL module 0) Cursusduur: 5 lessen Start: maandag 18 februari Basis ICT/internet (ECDL module 1/7) Cursusduur: 4 lessen Start: maandag 28 januari; 4 maart MS Word (ECDL module 3) Cursusduur: 7x3 uur Start: donderdag 24 januari Bedenkingen Eenieder kan tot en met 21 februari 2002 schriftelijk bedenkingen inbrengen bij de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswater staat in de directie Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. s j |H|| AGENDA Podium DE COMMUNICATIESHOP Dorpsstraat 48- 4451 BD Heinkenszand Tel.:0113- 567358-Fax:0113-553630 E-mail: Jaeobusse8zaelandnet.nl eens op www.blketotaal. ■Btjiwuil van i een wie telefoon. vraag naardeactemwaatden i “l.cin.e«i2iaarBen j ondernemer atxwrarai door Marja Mlnnaert Kitty van de Griek: „Probleem van veel baasjes is dat ze niet weten hoe ze hun viervoeter moeten verzorgen". foto anton dingemanse Thuis op de computer (combi-cursus) Cursusduur: 6 lessen Start: woensdag 20 februari Ontwerpbesluit inzake een aanvraag van Arcadis Ruimtelijke Ontwikke ling B.V., namens ASB Greenworld te Nieuwdorp voor het wijzigen van de Dij beschikking d.d. 30 augustus 2000, met nummer WVO 7363 verleende vergunning NOKIA 8310 LOS TOESTELPRUS 509.- I.C.M. ABONNEMENT 219.- INRUILKORTING' 40.- KORTING OP 1£FACTUUR 40.- 139.- PrijzenzijntncL BTW. .AJle aanbiedingen ziin eefdig zolang de voorraad streta.Ptijswijzigingenen zetaenTOitetaxlCT. professionals voor professionals DeBevelanderStreek HONDENTRIMSALON IN OUD-SABBINGHE HEROPEND Honden in goede handen bij Star Trim f REGIONALE KtA

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 19