Sport Nieuwe hoofdsponsor voor Heinkenszand zeelandhallen domein van motorfreaks CIOS start gastouderproject Tovaal tegen Wasps voetballertjes scoorden 1682 keer Beste springers komen naar Goes 10TH DUTCH OPEN SX IN GOES ■c. voetbalprogramma Zaalvoetbal De bevelanden Finale libre-klein indoor tenniscompetitie Finale bandstoten-klein Sporters ontmoeten elkaar in De Stenge pagina 17 woensdag 16 januari 2002 FC Total klopt ESK Bati GOES - Het tweedaagse Indoor Motorsport spektakel dat op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari wordt afge werkt in de Zeelandhallen te Goes is al jarenlang een publiekstrekker van formaat. Ook dit keer rekent de Stichting Motorsport weer op een volle bak. In elk ge val heeft ze er alles aan gedaan om een attractief pro gramma samen te stellen. De Belg Jimmy Verburgh maakte vorig jaar een superjump. FOTO STICHTING MOTORSPORT ZEELAND Het CIOS roept zodoende ge- Het eerste elftal van Heinkenszand toont trots de nieuwe shirts. Redactie: Privé Dat Van Gessel een sportlief- De Bevelander Sinds haar start, in 1988, heeft de ClOS-opleiding tot sportin- structeur in Goes zich mogen verheugen in een groeiende be langstelling van studenten uit heel Nederland. Dit mede van wege een aantal in Nederland unieke specialisaties die de op leiding biedt. Menig student is dagelijks letterlijk uren kwijt aan reistijd en niet zelden moet hij of zij meerdere keren per dag overstappen van bus op trein en vice versa. Een hele op- Eigenaar Cees van Gessel te kende tijdens deze gelegenheid ook het nieuwe drieëneenhalf jarige contract. Het is te hopen dat het weer een extra stimu lans zal zijn voor de prestaties op het veld; momenteel bivak- Vooraf aan de wedstrijddagen wondt in de Zeelandhallen een traningsweek gehouden voor iedereen van 18 tot en met 23 januari, opgezet door Jan Poste- ma, motorcross-school in As sen. mogen van de rijders natuurlijk ook het showelement niet ont breken”, zegt Pim van Hoorn, bestuurslid van de organiseren de stichting. gave. Ook kunnen de reiskosten een probleem vormen en dan vooral voor hen die nog geen OV-kaart hebben. Steeds vaker komen ouders van studenten met de vraag of het mogelijk is hun kind te laten verblijven in bijvoorbeeld een studentenflat, of in een begeleid-wonen-pro- ject. Onderzoek van het oplei- dingsmanagement wees echter uit, dat dergelijke projecten in Goes niet eenvoudig te realise ren zijn. Al doende rees het plan een gastouderproject te starten. Een vorm van op ka mers wonen waarbij de ver voersproblemen worden om- zeild, met als bijkomend voor deel dat vooral de wat jongere student niet meteen ‘in het die pe’ wordt gegooid qua zelfstan dig wonen: een voor zowel stu denten als ouders geruststel lende gedachte. De wedstrijden die vorig jaar 4000 bezoekers trokken begin nen vrijdag om 19.30 uur en ‘s zaterdags starten de series om 14.45 uur en zal om 18.30 uur het officiële openingssein wor den gegeven. Op vrijdag wordt gestreden om de Zeeuwse titel Indoor. Het aantal aanmeldin gen in de 85cc klasse is zo groot dat er in series wordt gereden. Favorieten zijn onder andere Rinus van der Ven (Vlissingen), Gregory de Nooyer (Vlissingen) en Stefan Hage (Borssele). In de De coördinatie van het project is geheel in handen van het CIOS en de gastouders worden door het CIOS begeleid. Zo or ganiseert men minimaal twee maal per jaar bijeenkomsten voor de gastouders, om eventu ele knelpunten te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Te vens betrekt het CIOS ouders van studenten die bij een gast- oudergezin verblijven bij de or ganisatie, om als ‘ervaringsdes kundigen’ potentiële studenten en hun ouders te kunnen infor meren. Regio klasse 125 cc zijn beken de namen Chris Sense (Kapelle) en Johnny Gijsel (Wemeldinge), alsmede Rick van de Broek (Oud Gastel) en de Engelsman Owen Lanen (beiden lid van een Zeeuwse club). Op zaterdag wordt begonnen met de 85cc klasse gevolgd door de 125 en 250cc klasse en het klapstuk is de 125cc Duth Open (profs), waarin de Zeeuwen Arno Rut- hebber is, moge wel blijken uit de andere sponsoractiviteiten van het bedrijf: een eigen wie lerploeg, verschillende regiona le wielerwedstrijden, en w Pa trijzen zorgen de laatste jaren voor een toenemende naams bekendheid in de regio. „De uitbreiding van onze sponsor activiteiten is dan ook een logi sche stap”, aldus Cees van Ges sel. Bij Zeeland Assurantiën kan men terecht voor adviezen op het gebied van hypotheken, particuliere schadeverzekerin gen, levensverzekeringen, spaarproducten, pensioenen en financieringen. tinger en Casper Ovaa als voor naamste tegenstanders treffen Marco Stallman, Owen de La ney, Charles Holes (beiden uit Engeland) en de Belg Jimmy Verburgh. In de Zeelandhallen zijn er 2750 tribune zitplaatsen. Voor het aanleggen van de baan is 1350 KUB Limburgse leem aange voerd. Zo’n honderd vrijwillige GOES - Aanstaande zondag 20 januari speelt de Goese Rugbyclub Tovaal op Sport park Het Schenge een com petitiewedstrijd tegen het Nijmeegse Wasps. kleine nederlaag. Het team van trainer Alfred Verdonk moet in staat worden geacht een forse overwinning te halen om daar mee opnieuw aan de leiding van de tweede klasse zuid te ko men. De kick-off is om 14.00 uur en de wedstrijdbal wordt geschonken door paardrijclub Brunswijk uit Nieuwdorp. Apollo ‘69 Zaterdag: Apollo 1 - GPC 1 (14.30); Zeel. Sport 5 - Apollo 2 (14.30); Apollo 4 -Yerseke 6 (14.30). Yerseke Zaterdag: Yerseke 1- W.H.S. 1 (14.30); Kogelvangers 2 - Yerseke 2 (14.30); Yerseke 3 - SSV165 2 (14.30); Yerseke 5 - W.I.K.I57 3 (12.45); Yerseke Al - SC.Gastel A2 (12.45); Yerseke BI - Krab- bendijke BI (10.45). Wolfaartsdijk Zaterdag: Wolfaartsdijk 1 - Brusse Boys 2 vriendsch. 14.30). Bevelanders (Kamperland) Zaterdag: ZSC 1 - Bevelanders 1(14.30); Colijnspl. Boys 2 - Be velanders 2 (14.30); Bevelanders 4 - SVR 1(14.30); Bevelan- ders/Colijnspl.Boys Bl- Kloetinge B2 (11.15 op terrein Colijns- plaat). Patrijzen (‘s-Heerenhoek) Zondag: Patrijzen 2 - Jong Ambon 2 (14.30); Patrijzen 4 - Vliss ingen 3 (12.00); Patrijzen 5 - Dreischor 2 (10.00). In volgorde van hun moyenne komen in actie: 1Gerard Nagel- kerke, van Avontuur Goes; 2. Jan Rentmeester, OBK ‘s-Heeren hoek; 3. Karei Pattiasina, ‘t Raedthuijs Oost-Souburg; 4. Theo de Looff, TOG Kortgene; 5. Toon Klaassen, Delta Colijnsplaat; 6. Jaap van Stee, Scheldezicht Wemeldinge; 7. Jan Riemens, ALM Goes; 8. Ad Menheere, OHGL Kwadendamme. Op vrijdag beginnen de wedstrijden om 18.30 uur. Geplaatst hebben zich de volgende spelers: 1. Brian Orij van Delta Co lijnsplaat; 2. Johan de Pundert OHGL Kwadendamme; 3. Jan Rijk DOS Ovezande; 4. Sjaak Westdorp VEGABV Oost-Souburg; 5. Eddy Ebert‘t Raedthuys Oost Souburg; 6. Jo Goris ReHaWe Vlissingen; 7. Bart Bos OBK ‘s-Heerenhoek; 8. Cees Verbeek OHGL Kwadendamme. Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes. Oplage: 43.200 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: maandag 17.00 uur. 6. Kloetinge 8; 7. Apollo 1; 8. Be velanders 1; 9. Bevelanders 2; 10. Kloetinge 7. B-junioren: 1. Kloetinge 2; 2. Kloetinge 1; 3. Apollo 1; 4. Robur 3; 5. SSV 1; 6. Apollo 2; 7. Goes 1; 8. Bevelanders 2; 9. Arendskerke 2; 10. Bevelanders 1. C-junioren: 1. Goes 1; 2. Kloetin ge 1; 3.Kloetinge 3; 4. SSV 1; 5. Goes 2; 6. Kloetinge 3; 7. Robur 1; 8. Wolfaartsdijk 1; 9. Kloetinge 2; 10. SSV 2. D-pupillen: 1. Apollo 1; 2. Kloe tinge 1; 3. SSV 2;4. Goes 3; 5. SSV 3; 6. Apollo 3; 7. Kloetinge 2; 8. Kloetinge 4; 9. Goes 1; 10. Kloe tinge 8. Poule winnaars E-pupillen: SSV 1; Goes 1; Goes 2; Kloetinge 6 en Apollo 2. Poule winnaars F-pupillen: Goes 1; Arendskerke 1, 2 en 3 en Apol lo 2. Hoofdsponsor bij het toernooi was Sportpunt Zeeland. G.O.E.S. Zondag: Goes 1 - Patrijzen 1 (14.30); Goes 2 - Terneuzen 2 (12.00); Goes 4 - Goes 3 (10.30); zaterdag: Goes Al - Aarden burg Al (14.30); Goes BI - Patrijzen BI (12.30); Goes Cl - Zier- ikzeeCl (11.15). HEINKENSZAND - Zeeland Assurantiën uit Heinkens zand is de nieuwe hoofd- sponsor van het eerste elf tal van sv Heinkenszand. De voetbalclub, uitkomend in de derde klas, presen teerde de prachtige nieuwe uit- en thuistenues tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari. KWADENDAMME - Acht biljarters strijden om de titel le klasse Libre klein van het district Walcheren - de Bevelanden. De krachtmeting wordt gehouden in ‘s Lans Welvaren te Kwaden damme van 18 tot en met 20 januari. Ellen de Dreu-Erkens (0113) 274020 (0113)503903 06-54267132 e-mail:red.bevelander@whz.wegener.nl GOES - In de tennishal te Goes aan de Verrijn Stuartweg is de competitie weer gestart met de heren poule A. Opnieuw wist het team van de Baar/Raas/Tax een monsterscore te behalen en pakte voor de tweede achtereenvolgende keer 22 punten. Ondanks dit mooie resultaat blijven ze op de zevende plaats staan. Koploper Kole Transport verstevigde de eerste plaats op de ranglijst door twee en vier punten meer binnen te halen dan de nummers twee en drie resp. Mikro-Electro/Hapro en Reijerse Groenvoorziening. HEINKENSZAND - De districtsfinale 4e klas bandstoten klein van Walcheren - de Bevelanden wordt op vier speeldagen afge werkt in café Biljart D te Heinkenszand op 19, 2o, 26 en 27 ja nuari. Aanvang alle dagen om 12.30 uur. Als de velden bespeelbaar zijn kunnen voetballers en suppor ters weer volop in actie komen tijdens het weekend en dat brengt uiteraard weer leven in de brouwerij. Met belangstelling wordt uitgezien naar de hervatting van de competitie. Blikvan ger is de wedstrijd tussen de zondag-derdeklassers GOES en Patrijzen. Beide clubs bezetten een hoge plaats op de ranglijst en kunnen wellicht mee blijven doen in de race om het kam pioenschap. Bovendien is deze ontmoeting een prestige-duel in de regio. Als dorpsclub wil Patrijzen niet onderdoen voor een stadsclub en omgekeerd zal GOES wel alle zeilen bijzetten om de eer aan zichzelf te houden. Het kan daarom wel eens ‘volle bak’ worden op ‘Het Schenge’. Omdat het spelniveau van beide clubs gelijkwaardig is houden wij het op een puntende- ling. Bij de zaterdagclubs kan tweedeklasser Yerseke (goed op dreef) goeie zaken doen als het thuis van WHS weet te winnen. Derdeklasser Apollo ‘69 krijgt bezoek van GPC, een gelijkwaar dige tegenstander, gezien de stand op de ranglijst. Wil de club uit ‘s-Gravenpolder aansluiting houden op een plek in de mid denmoot moet het drie winstpunten pakken. Hoofdklasser Kloetinge gaat op bezoek bij IJselmeervogels en dat wordt een lastig karwei, maar de mannen van Diederik Hiensch zijn zeker niet kansloos. keert het vlaggenschip van de SVH namelijk in de onderste re gionen van de ranglijst. De spe lers zijn er nog steeds vast van overtuigd dat de prestaties veel beter kunnen. Eind 1999 startte eigenaar Van Gessel met Zee land Assurantiën b.v. Hiervoor was Cees, sporüiefhebber in hart en nieren, al 15 jaar werk zaam in de verzekeringsbran che. Het kantoor richt zich op zowel de particuliere klant als het midden- en kleinbedrijf in de regio Zeeland en Zuidwest Brabant. De organiserende vereniging Forza Gymnastica is heel erg blij met het grote aantal deelnemen de teams. De verschillende teams dienden zich eerst te kwa lificeren in de voorronden en dat is velen gelukt. De deelnemende verenigingen komen uit heel het land. Ook de Zeeuwse verenigingen doen nadrukkelijk mee aan deze Uitslagen 1ste klas: Matisse - Imha Computers 3-5; Plieger - De Verfbron 4-4; Kamer breed - De Korenbeurs 5-4; PTT - Havenzicht 2 7-8; GG Van Sabben - Arendskerke 6- 3. Stand: Bloemisterij Wisse 10-25; Apollo 9-24; Haven zicht 11-22; Havenzicht 2 10-21; Kamerbreed 12-21; Imha 13-21; Matisse 12-18; Kats Plieger 9-13; PTT 11-12; De verfbron 11-10; Koren beurs 10-9; Arendskerke 12- 9; Van Sabben 12-6. Voor meer informatie over het ClOS-gastouderproject kunt u contact opnemen met het CIOS, telefoonnummer 0113- 558000. wedstrijd. De Goese vereniging Forza Gymnastica met de heren, jeugdtumers en zelfs 2 teams jeugdturnsters. Ook MTV ‘69 uit Middelburg is van de partij met de damesploeg. De wedstrijden van de B-lijn be ginnen om 09.45 uur en duren tot 12.45 uur. Na de pauze, om 14.00 uur begint het spektakel van het hoogste niveau, de wed strijden in de A-lijn. De prijsuit reiking is om 17.30 uur. De entree is voor volwassenen: 3,40 euro en voor kinderen 1,35 euro. Groepsspringen bestaat uit 5 ver schillende onderdelen, het lange mat springen, kast, paard, tafel en minitrampoline. De toe schouwers kunnen genieten van vele flik-flakken en salto’s. GOES - in de zaalvoetbal- kompetitie De Bevelanden bracht FC Total de spanning in de tweede klas volledig te rug. Het team van de Franse onderneming had tot deze week één punt uit een gelijk spel gehaald en stond stijf onderaan. In de wedstrijd te gen koploper ESK Bati, die nog geen enkel verliespunt had, verraste FC Total vriend en vijand door dit treffen met 6-4 te winnen. Naaste concurrent van Bati, Messi na Cl000, profiteerde on middellijk. Door met 6-2 van Café Nationaal te winnen heeft het team de super markt de leiding van Bati overgenomen. PTT 2 zette een knap resultaat neer door met 10-8 van Café Bonapar te te winnen. In een rechtst reeks degradatieduel drukte Camping De Paardekreek Kloetinge 4 op de laatste plaats door met 6-4 de winst naar zich toe te trekken. In de eerste klas pikte Decokay De Verfbron een puntje bij SV Kats Plieger (4-4). Kamer breed hield de opgaande lijn van de laatste weken vast en won met klein verschil van Café De Korenbeurs (5-4). PTT hield aan het treffen te gen FC Havenzicht 2 niets over en moest met 7-8 de punten aan de Noord-Beve- landers laten, die door dit resultaat stevig op de vierde plaats staan. Onderaan de ranglijst speelden Gemeente Goes/Van Sabben en ‘s-Heer Arendskerke tegen elkaar, uitslag 6-3. In de derde klas eindigde de topper tussen Rojas Tankershipping en SV Robur onbeslist (2-2). Ook Colijn IT hield Robur op een 8-8 gelijkspel en Rojas klopte Sturris Yerseke met 9-3. Door deze uitslagen was het zelf niet spelend Intersport de lachende derde en voert nu alleen de ranglijst aan. Rabobank Heinkenszand stuitte de opmars van Lamb Weston/Meyer en stuurde de tegenstander met een 3-4 nederlaag terug naar Kruin- ingen. Keuringsdienst had even zicht op de eerste pun ten maar uiteindelijk trok Delta Nuts met 6-5 aan het langste eind. door Rien de Jonge Het programma van deze tien de editie wordt gepresenteerd onder de naam ‘Spaar Select Dutch Open SX-Goes’. Op vrij dag wordt gestreden om de Zeeuwse Indoor titel 85 cc grote en kleine wielen, de Regio klas se 125 cc en hoger en de Super Regio klasse, eveneens 125 cc en hoger. Op zaterdag komen rijders in dezelfde klassen weer in actie en tevens wordt dan de Euro/Internationale 125 cc Dutch Open gehouden. Met deelname van prominenten uit Nederland, België, Frankrijk, Groot Brittanië, Duitsland, Zwitserland en Zuid Afrika. Zo als: Pedro Tragter, Steve Ramon, Jimmy Verburgh. Kevin Strijbos, Marco Stallman en de Zeeuwen Arno Ruttinger en Casper Ovaa. Stuntwerk kan daarbij verwacht worden van Marco Stallman en Jimmy Verburgh de lievelingen 'van het publiek. „Want bij een evenement als dit mag bijvoor beeld naast het technisch ver- Uitslagen 3de klas: Colijn IT - Delta Mossel 5-6; Colijn IT - Robur 8-8; Robur - Rojas Tankers. 2-2; LW Meyer - Ra bobank 3-4; Delta Mossel - Kloetinge 6 10-6; Delta Nuts - Keuringsdienst 6-5; Rojas Tankers. - Sturris Yerseke 9- 3. Stand: Intersport 11-27; Rojas Tankers. 11-25; Robur 11-24; Meyer 11-20; Delta Mossel 10-18; Delta Nuts 12- 18; Colijn IT 10-14; Sturris 10- 13; Rabobank 11-13; Kloetinge 6 11-9; Fabery De Jonge 9-6; Keuringsdienst 11- 0. GOES - Ruim duizend spe lers kwamen in actie tijdens het zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd dat in de laat ste week van december werd gehouden in Sportpunt Zee land. Er werden 558 wed strijden gespeeld en daarin werd 1682 keer gescoord. zinnen of alleenstaanden op om, tegen normale vergoe- dingstarieven, een plaats te bie den aan jonge ClOS-studenten. medewerkers hebben daarbij de handen uit de mouwen ge stoken. Bij Motorsport Zeeland is de functie van voorzitter nog steeds vacant. De zaak wordt geklaard door: Stefanie van de Meeberg (secretaresse), Pim van Hoorn (penningmeester) en Eddy Eversdijk, Jan van Klooster, Eddy Hemelsoet, Paul van der Ende, Patrick van Abee- le en Kees Bruijns. HEINKENSZAND - In ‘De Stenge’ wordt op maandag 28 januari de jaarlijkse sportontmoeting van de Zeeuwse Sportraad gehou den. Een informeel samenzijn die om 16.30 uur begint en bedoeld is voor allen die betrokken zijn bij sport en bewegen in onze Marlijn Corstanje van de vereni ging ‘s-Heer Arendskerke was de maker van het duizendste doel punt. Hij ontving hiervoor een bal. Overigens waren geen prij zen uitgeloofd op dit zuiver re creatieve toernooi dat mogelijk werd gemaakt door vele spon sors. De vereniging GOES was het meest succesvol en werd winnaar bij de A- en C-junioren en reikte ook naar de eerste plaats in de poules. Eindstanden. A-junioren: 1. GOES 1; 2. Bevelanders 1; 3. Kloetinge 1; 4. Goes 2; 5. SSV 2; In de beginfase van de compe titie leden de Goesenaren met een zeer gehandicapt team een aBBHBaBBaaaaaaHaBHBHaaiaHHaaaa GOES - Forza Gymnastica organiseert op zaterdag 19 januari het Nederlands Kampioenschap Groeps springen. Groepsspringen is een onderdeel van het turnen en binnenkort zijn de beste springers van Ne derland in het Sportpunt Zeeland te Goes. GOES- De CIOS opleiding in Goes heeft het plan opgevat tot het starten van een gast ouderproject. Hierdoor wordt studenten die van ver moeten komen en dagelijks veel tijd en/of geld aan rei zen kwijt zijn de mogelijk heid geboden doordeweeks in Goes of in de directe om geving van Goes te verblij ven bij een gastouder. provincie. Jan Bart Mandos, voorzitter van de Zeeuwse Sportraad houdt een korte inlei ding. Diverse sporters en sport- deskundigen geven daarna hun verwachtingen/ voorspellingen voor dit jaar. Tevens staat ‘Eén tegen Allen’ op het programma, een parate sportkennis quiz, met waardevolle prijzen. Uitslag heren poule A: Drukkerij Herselman - Trendz relatie. ges./Echte Bakker Bunt 9-15; Baar/Raas/Tax - Melse 2-wiel/v.De- ijk ass. 22-2; Reijerse Groenvoorz - Alu Light Zonwering 12-12; Tyercenter Tissink - Las Vegas automaten 8-16; Mikro- Electro/Hapro -Zwaar Transport Zeeland 14-10; Kole Transport - Sauna M’burg/Schipperacc. 16-8. Dames sponsortennis: Rest, ‘t Veerhuis Wolphaarsdijk - Meerhoff bloemsierkunst 13-11. Visrest. De Zeekoecompetitie: Lewogo - Al lerhande 2-14; The Insiders - tv Ovezande 10-6; Gimbrac - Miss Meppers 2-14; Last Minute - Noord Zuid 7-9; New York - Miss Slag 6-10; Irmajadimi - Avantage 14-2. Uitslagen 2de klas: Wolter&Dros - Kloetinge 3 7- 5; Nationaal - Messina C1000 2-6; Slagerij Krijger - Con tent 4-6; FC Total - ESK Bati 6-4; De Paardekreek - Kloe tinge 4 6-4; Café Bonaparte - PTT 2 8-10. Stand: Messi- na/C1000 11-30; ESK Bati 10-27; Nationaal 11-20; Wol ter&Dros 10-19; PTT 2 11-18; Bonaparte 10-17; De Land bouw 10-16; Content 11-15; Kloetinge 3 12-14; De Paar dekreek 12-12; Krijger 11-9; Total 10-4; Kloetinge 4 11-3. De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 I 4460 AA Goes, I tel.: (0113)274000 I fax: (0113)274010 Service-adres: I KrijgerTabak, Kreukelmarkt la, Goes I Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (0113)274031 I privé (0113)342535 Cora Slot (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (0113)274032 privé (0113)213463 Zeeland 'j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 17