jfaef! Laat het Den Haag weten! ROC Zeeland houdt open dagen op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari. Draagt u het Zeeuws een warm hart toe EN VINDT U DAT HET ZEEUWS ERKENNING ROC Zeeland ///A DELT/h iiiljl opleidingen voor Toerisme, Recreatie en Luchtvaart WIE ZINGT ER MET ONS MEE IN EEN MANNENKOOR? VERDIENT ALS REGIONALE TAAL? Ztinie op ’t Zeeuws? If Tl! L L L DE BEVELANDER L Bij tenminste 20 deelnemers proberen we een start te maken. Wij, een initiatiefgroep van 9 mannen, afkomstig uit de kernen van Borsele, willen een MANNENKOOR oprichten. Bedoeld wordt een - vierstemmig- algemeen koor, met een breed repertoire van KLASSIEK TOT MODERN. Tijdens de repetities dient het plezier, de gezelligheid en de kwaliteit voorop te staan. Als U belangstelling heeft, dan kunt U zich voor 1 februari 2002 opgeven bij: dhr R. Joosse, Westgatstraat 10, 4456 BN Lewedorp, telefoon 0113-613947 of dhr W.W. Idema, Eendvogelstraat 34, 4451 DP Heinkenszand, telefoon 0113-567900 33 41 49 57 66 74 82 90 98 107 115 123 135 148 160 172 185 205 246 283 355 424 496 569 639 709 780 851 924 993 1064 1171 1276 1382 1489 1596 1773 2126 s Probeer het eens, het is zo leuk om te doen! Stichting i Cultureel Erfgoed (Zeeland NA DE UITERSTE AANMELDDATUM, WORDT ER ZO SPOEDIG MOGELIJK EEN KENNISMAKINGSAVOND BELEGD. DAN WORDEN AFSPRAKEN GEMAAKT OMTRENT repetitiedag, -tijd en -plaats, alsmede het repertoire, de contributie, dirigent e.d. IS Woensdag 16 januari 2002 SCHOLEN Meer informatie is verkrijgbaar via www.roczeeland.nl en www.luchtvaartdienstverlening.nl of telefonisch via 0118-558400. I Gewogen graaddagen Vlissingen: 116,9. Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Geachte heer De Vries, Ik draag het Zeeuws een warm hart toe en vind dat het Zeeuws erkenning verdient als regionale taal. Leeftijd: Naam: Handtekening: Woonplaats: J Jiepraet we De Provincie Zeeland heeft vorig jaar een aanvraag ingediend bij staatssecretaris drs.G.M. de Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor erkenning van het Zeeuws als regionale taal volgens het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden. Het doel van dit handvest is om Europese taalvarianten die dreigen te verdwijnen onder druk van de standaardtaal, te beschermen en in leven te houden. De staats secretaris heeft aangegeven dat de mening van de Zeeuwse bevolking zwaar zal meetellen bij de uiteindelijke besluitvorming hierover. Daarom roept de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) u op om uw mening kenbaar te maken. U kunt de aanvraag voor de erkenning van het Zeeuws ondersteunen door onderstaande antwoordstrook in te vullen en deze vóór 25 januari 2002 in een envelop op te sturen naar de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, t.a.v. de consulent streekta len, Antwoordnummer 34,4330 VB Middelburg (een postzegel is niet nodig). U kunt uw reactie ook kenbaar maken via e-mail (zie de website www.scez.nl) of via de actiekaarten, verkrijgbaar bij uw gemeentehuis of bibliotheek. Doet u mee? Meer informatie over de erkenning vindt u deze week o.a. in de rubriek Abdijnieuws van de Provincie Zeeland (zie elders in dit blad) en op de website van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland: www.scez.nl. 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 5.000 6.000 Verbruik per week N.V. DELTA Nutsbedrijven Postbus 5048 4330 KA Middelburg Tel. (0800) 5150 e-mail: info@delta-zld.nl www.deltanutsbedrijven.nl Verbruik vanaf 29/10/01 Deze tabel is bedoeld voor iedereen die meedoet aan de actie 'Zuinig Stoken, Zuinig aan’. Met behulp van deze gegevens en de Energiediskette kunt u uw verbruik van gas, water en elektriciteit onder controle houden. De diskette is op te vragen bij de afdeling Klantencontact (0800-5150). 3 Jaarverbruik in m3 De opleiding voor Toerisme en Recreatie (MTRO) van het ROC Zeeland heeft al heel wat jonge mensen ’afgeleverd’ aan reisbureaus, VVV’s tourop erators, bungalowparken e.d. Het is volgens Dick Hoogstrate, coördinator van de opleidingen, ook een heel leuke branche om in te werken. ,,Je gaat om met mensen die in vakantiestemming zijn of gaan uit zoeken waarheen ze zullen gaan op vakantie. Op zich is dat een heel leuke sfeer. Natuurlijk kom je daarbij de nodige problemen tegen, maar in het alge meen heb je te maken met een vrolijk publiek”. Leerlingen ervaren het als een brede opleiding met veel mogelijkheden. Jolanda, derdejaars leerling vertelt: „Toen ik me aanmeldde voor de opleiding moest ik kiezen tussen Reizen/Toeristische Infor matie en Recreatie. Ik heb toen gekozen voor Reizen en daar heb ik geen spijt van. Je kunt er heel veel kanten mee op: dicht bij huis bij een reisbureau of een ANWB/VVV-kantoor werken, maar ook verder weg als hostess bij een reisorganisatie of in een hotel in Spanje”. Leon heeft gekozen voor de richting Recreatie. Zijn ouders hebben een recreatiebedrijf en hij wil dat later graag overnemen. Maar in de stage wil hij eerst rondkijken bij een groot bungalowpark in Duitsland. „Dat is goed voor mijn talenkennis en bovendien is het heel leerzaam in een ander bedrijf rond te kijken. Gelukkig kun je kiezen uit een aantal goede stagebedrijven, zoals Landall Greenparks, Gran Dorado en CenterParcs. Je kunt bij dat soort bedrijven heel veel verschillende dingen doen. Jammer genoeg moet ik nog anderhalf jaar wachten voor ik met de stage kan be ginnen”. Jolanda had op de MAVO drie vreemde talen in haar pakket; ze heeft zogezegd een ’talenknobbel’. Na de MAVO wilde ze daar graag mee verder gaan. Jolanda: „Je moet hier kiezen tussen Frans of Spaans, Engels en Duits krijgt iedereen. Ik heb natuurlijk wel geluk dat ik al Duits en Frans had op de vorige school, daar heb ik nu veel gemak van. Ik heb klasgenoten die soms maar één vreemde taal in hun examenpakket hadden. Die krijgen dan extra les om op het goede niveau te komen. Talen zijn wél erg belangrijk als je wilt werken in het toerisme”. Leon heeft als toekomstig recreatie-ondernemer gekozen voor een opleiding op niveau 4. Daarbij krijg je naast de specifieke recre- atiekennis ook een flinke bagage mee op het gebied van marketing, bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie. „Dat is een behoorlijk zwaar pakket”, volgens Leon. „In het derde jaar moeten we zelfs een compleet ondernemingsplan maken voor een bedrijf. Nou, dan moet je toch heel wat weten van economie en zo”. De opleiding Toerisme en Recreatie leidt op voor specifieke beroepen in het Toerisme, maar biedt daarnaast ook veel andere mo gelijkheden. Hoogstrate: „In de praktijk blijkt dat de combinatie van commerciële dienstverlening, talenkennis en sociale vaardigheden ook bij veel andere branches gevraagd is. Je komt onze oud-leerlingen na enkele jaren dan ook bij veel andere bedrijven tegen, zoals uitzendorganisaties, verzekeringskantoren en makelaars. Daar leiden we natuurlijk niet voor op, maar het is wel prettig om te weten dat je met zo’n opleiding op veel plaatsen terecht kunt”. Heeft Jolanda ook nog plannen om in de stage naar het buitenland te gaan? Jolanda: „Ik heb me opgegeven om in de eerste stage periode, dat is de zomer, naar Spanje te gaan. Dat doe ik om beter Spaans te leren spreken en ook om een poosje op eigen benen te staan. Het lijkt me fantastisch om een zomer in Lloret de Mar stage te lofien in een hotel met allemaal vrolijke mensen”. Willemijn heeft een andere opleiding gekozen: Luchtvaartdienstverlening. Willemijn: „Toen ik in HAVO-5 zat hoorde ik van de decaan dat er een nieuwe opleiding zou starten voor stewardess en grondstewardess. Na de open dagen heb ik me gelijk aangemeld. Vooral het omgaan met mensen uit veel verschillende landen lijkt me erg leuk en natuurlijk zie je nog eens wat als je gaat vliegen! De opleiding is behoorlijk pittig: je leert erg veel over de luchtvaart en iedereen krijgt Engels, Duits, Frans én Spaans. Dat is ook de re den dat je een HAVO-diploma of gelijkwaardige opleiding moet hebben”. Hoogstrate: we bieden deze opleiding aan als MBO+ oplei ding. Daardoor is het mogelijk om de opleiding sneller te doorlopen en tijd over te houden voor verbreding. Op die manier is een afges tudeerde breed inzetbaar binnen de luchtvaart én het toerisme”. |r a «nu- f 1 ff i I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 14