13 7 8.9 18 s 20 Stoomtrein Goes-Borsele volop in beweging Afsluiting van ‘n ‘hoed’jaar tot ftmtastlsch 2002 3 Du Komische thriller van Reilanders Toekomst Zeeuwse akkerbouw wensen haar lezers Alle medewerkers van inbraak in bedrijfspand 101-jarige De Kraaijert 25 jaar hulpdienst Frans en Spaans in Goes Geld voor Krukeltjes Meuldijk alsnog directeur Hapjes voor de vogels Knipkunst in bank Wintercursus CvK Mevrouw Gelok-Snoep honderd jaar KNALLER v.d. WEEK puzzel '"J BEW. EX. woensdag 2 januari 2002 jaargang 53 nummer 1 Door Paula Koster Auto in sloot Diefstal uit auto VJ Openingen in 2001 Ook in 2002 (ver)bouwen wij voor u Woningkrant TUINMEUBELEN In de Poort van Antwerpen in Rilland spreken inleiders Her man Wijffels (voorzitter Sociaal Economische Raad) en Johan van ‘t Bosch (Bureau Schutte- laar partners) over hun visie op het onderwerp. De Stichting Zeeuwse Vlegel vindt dat er tien DAF lf verkozen tot 'Truck of the Year 2002' jaar tijd is aangetoond dat er ruimte is voor milieuvriendelijk geteelte, streekeigen producten als het Zeeuwse Vlegelbrood, pannenkoekmeel, snelkooktar- we en Zeeuwse Vlegelwafeltjes. De teelt en .afzet van tarwe voor deze producten wordt in Zee land verenigd door achttien te lers in een eigen coöperatie. Het symposium begint om 9.30 uur in De Poort van Antwerpen. elektrificatie worden op het ter rein van de museumstoomtrein verwezenlijkt. “Binnenkort arri veren een oude seinbrug uit de omgeving van Utrecht en enke le bovenleidingportalen uit Ba- rendrecht. Die laatsten komen vrij door het Betuweroutepro- ject. Ook zijn we in gesprek met de NS over de overkapping van station Utrecht Centraal, die een dubbele functie zal vervul len: vertrekpunt van de trein en nu nog blootgesteld wordt aan weer en wind.” Ook de inwendige mens wordt niet vergeten: de dit jaar in 12 delen uit Middelburg naar Goes overgebrachte goederenloods, die in 1872 in gebruik werd ge nomen en jarenlang dienstdeed als Dansschool Janvier, wordt verbouwd tot restauratie. De toegang is geforceerd en de waarde van de speler bedraagt meer dan duizend gulden. Uit een personenauto die in een garage aan de Noordweg in Kapelle stond zijn in de nacht van dinsdag op woensdag di verse goederen weggenomen. De eigenaar mist een afstands bediening en een rijbewijs. Uit een personenauto die ge parkeerd stond in de Kasteel straat in Vlissingen is tussen woensdag 22.30 uur en donder dag 08.45 uur de c.d. speler weggenomen. Dommanschet van atelier Art of Mook legt uit dat de open dag een rechtstreeks gevolg was van de expositie die ze afgelo pen tijd hield in het gemeente huis van Borsele in Heinkens- zand. Veel mensen hebben haar hoeden daar gezien en wilden ze ook wel eens een keertje op zetten. Een groot aantal bezoe kers heeft daarnaast van de ge- Op de Rijksweg in Sint Philips land vond woensdagavond om streeks 23.20 uur een eenzijdig ongeval plaats. De creaties hebben gemeen dat ze alle subtiel afgewerkt zijn en bijzondere details vertonen. De vrouw kwam met de schrik vrij. De auto is total loss. Een 21-jarige automobiliste uit de gemeente Tholen reed over de Rijksweg komende uit de richting van Anna Jacobapolder en gaande in de richting Sint Philipsland. Door onbekende oorzaak raakte zij van de weg af en belandde vervolgens in de sloot. Kaarten kosten 5 euro (kinde ren t/t 12 jaar 2,50 euro) en zijn verkrijgbaar bij Jacques Boon man (0113 - 551 552) en Lia Wiskerke (-113 - 552 024). Voor zover nog voorradig zijn er ook kaarten aan de zaal te koop. Johnny Hoogerland gaat een belangrijk seizoen tegemoet Woensdag omstreeks 17.55 uur werd ingebroken in een be drijfspand aan de Amundsenweg in Goes. De toegang tot het pand werd geforceerd en er werd computer apparatuur weggenomen met onbekende waarde. RILLAND - De toekomst van de duurzame akkerbouw in Zeeland. Daar draait het om in het symposium dat de Stichting Zeeuwse Vlegel 10 januari houdt. De stichting viert hiermee haar tienjarig bestaan. O 9^ <U GD D Si C «■M» N CD HMM LEWEDORP - Zorgcentrum De Kraaijert in Lewedorp had 21 de cember een bijzonder feestje te vieren. Eén van de bewoners, mevrouw A. Steenbakker-Janse, werd die dag precies 101 jaar. Burgemeester J.L.M. Mandos bracht de jarige zijn laatste ver- jaardagsbezoek in functie. Hij vertrekt naar de Hogeschool Zee land, waar hij directeur wordt. MIDDELBURG - SOS Telefonische Hulpdiensten viert in januari het 25-jarig bestaan. De organisatie voert gesprekken met men sen die het even niet meer zien zitten. Deze vorm van hulpver lening is vertrouwelijk, anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen per week. Inmiddels zijn er in 25 jaar een kwart miljoen telefoontjes gepleegd. Om het jubileum te vieren heeft de hulpdienst een ei gen kalender uitgebracht. Verder is er in de loop van het jaar nog een reünie voor oud-medewerkers. SOS Telefonische Hulp diensten is overigens ook nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op 16 en 17 februari is er een trainingsweekend voor kandida ten. Geïnteresseerden kunnen zich melden op 0118 - 615 553. GOES - Adri de Schipper begint half januari weer met een aan tal nieuwe taalcursussen. Zowel overdag als ‘s avonds kunnen mensen instappen op de talen Frans en Spaans. Voor deelname en informatie: 0113 - 551 980. KRABBENDIJKE - Het Juliana Welzijn Fonds heeft een bijdrage van ƒ6000 geschonken aan peuterspeelzaal De Krukeltjes in Krabbendijke. Het geld is bestemd voor de inrichting van de speelplaats bij de peuterspeelzaal. Het Juliana Welzijn Fonds is een onafhankelijke instelling die zijn geld ontvangt uit giften en de BankGiroLoterij en De Lotto. NOORD-BEVELAND - Ron Meuldijk is alsnog benoemd tot di recteur van basisschool De Vliete in Wissenkerke. De benoe ming is het resultaat van een hele nieuwe sollicitatieprocedure. Eerder werd Meuldijk buiten de procedure gehouden door toenmalige wethouder A. Dees-de Looff. Dat leidde tot een conflict tussen de gemeente en ouders van de school, die vonden dat Meuldijk zich zijn taak als vervangend directeur uitstekend had gekweten. Na de zomer werd daarom een nieuwe sollicitatieprocedure gestart. De sollicitatiecommis sie kwam unaniem tot de conclusie dat Meuldijk voldoet aan de vereisten voor de functie. GOES - MEC De Bevelanden houdt woensdag 16 januari een kindermiddag. Kinderen tussen 5 en 8 jaar kunnen met de bos wachter mee om te gaan zoeken naar vogels. In het milieu edu- catiecentrum worden vervolgens lekkere vogelhapjes gemaakt die de kinderen mee naar huis mogen nemen. Inschrijven kan op telefoonnummer 0113 - 252 628. KAPELLE - Bij de Abn Amro bank in Kapelle is de hele maand januari een tentoonstelling van knipkunstenares Lidia Schinkel te zien. Lidia, woonachtig in Kapelle, is geïnspireerd door het Zeeuwse landschap en laat dat ook duidelijk zien in haar werk. Ze leerde de knipkunst van haar vader in Buenos Aires, Argenti nië. De tentoonstelling is te zien tijdens de openingsuren van de bank, van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 16 uur. GOES - Met de cursus binnenhuisarchitectuur opent het Cen trum voor de Kunsten (CvK) de tweede helft van het seizoen. Deze succesvolle cursus onder leiding van binnenhuisarchitect Joan van Houwelingen, begint woensdag 23 januari. Cursisten Ieren in 12 lessen de basisprincipes uit de vormgevingsleer, ge volgd door het ontwerpen van een woonkamer, keuken en bad kamer. Aan de orde komen verder kleurgebruik, verlichting en materiaal. Op het gebied van tekenen en schilderen biedt het CvK nu twee cursussen. Algemeen Tekenen en Schilderen richt zich op enigszins gevorderden. Beginners kunnen terecht op een aquarelcursus. Tot slot is er de cursus grafische vormgeving op de computer. Deelnemers leren werken met Corel Draw. Het complete aanbod van het Centrum voor de Kunsten is aan te vragen op telefoonnummer 0113 - 558 024. CD ALS 5-DELIGE SET: 2 x Capus stoel, 2 x Capus bank, 1 x Malay tafel -S45"" NU AU/'* /Z/xJrlnKMr Tel.: 0113 214291 of 06 10730321 Alles over de euro RILLAND - Toneelgezel schap De Reilanders uit Ril land brengt vrijdag 11 en zaterdag 12 januari de ko mische thriller ‘De vrouw van het meer’. Het stuk is het 20e avondvullende stuk dat de toneelvereniging op voert in haar 21-jarig be staan. ogenschijnlijk heerlijk rustig, samen met zijn vrouw Fiona en zijn dochter Joyce. Hij schildert landschappen; vooral het meer dat vlak bij hun landhuis ligt, heeft zijn voorkeur. Hun rust wordt regelmatig ver stoord door de babbelzieke buurvrouw Evelyn Wooters, wiens voornaamste bezigheid is haar twee zonen aan een vrouw te koppelen. Maar dan ver schijnt er op een dag een mys terieus iemand in het dorp! Hij stelt alleen maar vragen. Wie heeft er een geheim? En wie zal het onthullen? En wie is toch de vrouw van het meer? Niet-genodigden kunnen zich aanmelden bij de Stichting Zeeuwse Vlegel, 0113 - 247 729. „Een hoed is voor mensen met smaak, die zich op subtiele wij ze weten te onderscheiden van de massa”, aldus Monique. „Voor mensen met persoonlijk heid en durf. Dus: zet ‘m op, en hoed u voor 2002!” >'\aa' De hoeden van Dommanschet zijn allesbehalve ouderwets. Toch biedt haar collectie naast meer extravagante en theatrale hoeden ook draagbare ontwer pen. Op 25 december 2001 werd mevrouw A. Gelok-Snoep, wonende sinds 26 oktober 1995 in het “Zorgcentrum Poelwijk”, Slotstraat 15, ‘s-Heer Arendskerke, honderd jaar. Mevrouw Adriana Gelok- Snoep is geboren op 25 december 1901 te Wolphaartsdijk. Zij was werkzaam als naaister en maakte vooral klederdracht. Me vrouw Adriana Gelok-Snoep is gehuwd geweest met de heer Cornells Gelok. Haar echtgenoot is op 21 december 1972 overle den. De jarige heeft één zoon, drie kleinkinderen en vier achter kleinkinderen. Nog één broer van haar is in leven. Op maandag 24 december brachten burgemeester drs. DJ. van der Zaag en mevrouw Van der Zaag een bezoek aan mevrouw Gelok. Voel je gezond, mooi fit GOES - Hoedenatelier sloot het jaar 2001 af met een open atelierdag. Ontwerp ster Monique Domman schet gaf bezoekers eind de cember de gelegenheid om haar hoeden niet alleen uit gebreid te bewonderen, maar nu ook eens zelf te passen. De voorstellingen worden ge speeld in dorpshuis Luctor et Emergo en beginnen om 20.00 uur. Sinds september 2001 zijn De Reilanders druk in de weer om de komische thriller ‘De vrouw van het meer’ in te stu deren en een nieuw decor te maken (Ad Waegemaekers, Piet Wiskerke, Simon Hoogesteger en Rien van de Maarel). Gelet op het enthousiasme van de spelers en de professionele ondersteuning van regisseur Wim Krüll mag er vanuit ge gaan worden dat het weer een succesvolle productie wordt. Regie-assistente is Lia Wiskerke. Het décor is, zoals gebruikelijk, vakkundig en smaakvol inge richt en aangekleed door Loek en Clarien Kools van Elka uit Rilland. De belichting wordt verzorgd door Giel Gabriëlse. De Vrouw van het Meer is een eigentijdse komische thriller in vier bedrijven, geschreven door Ruud van Ling. De Reilanders laten toeschouwers enkele da gen meeleven in het huis van James Arnold in een rustiek dorpje ergens in het zuiden van Engeland. Hij woont daar, Deze winter wordt 900 meter extra spoor aangelegd. Verder zijn er plannen voor het onder houden van een verbinding met stoom tussen Roosendaal, Ber gen op Zoom en Goes en een elektrische verbinding Vlissin- gen-Midddelburg-Goes. Ook werkt men aan het met het oor spronkelijke vaartuig onder houden van het veer tussen Ter- neuzen en Hoedekenskerke en de realisatie van een stationsge bouw uit overgrootmoederstijd te Goes. Helaas zijn er in Neder land geen authentieke stations gebouwen meer te vinden, maar ongetwijfeld zal ook een replica aan alle verwachtingen van het publiek voldoen, zodat men zich moeiteloos een reizi ger uit de jaren ‘30 kan wanen. Bestuurslid Ronald Smits is zeer in zijn sas met de toekenning van de Culturele Prijs 2000. “De prijs betekent een erkenning van de culturele meerwaarde van de museumstroomtrein. Vooral regionaal werden wij toch vooral als een leuke toeris tische attractie gezien”. Samen met nog 162 andere spoorwe- genthousiastelingen houdt Smits op geheel vrijwillige basis een in Nederland uniek spoor wegbedrijf gaande, zoals dat vóór 1940 zou hebben kunnen bestaan. Kost zijn hobby hem in zijn vrije tijd al menig uur, ook in het dagelijks leven beheersen treinen zijn leven: Smits is als fleetmanager bij Railion, het goederenbedrijf op de Neder landse spoorwegen, verant woordelijk voor beschikbaar heid, bedrijfszekerheid, in standhouding en veiligheid van al het rollend materieel op het gebied van goederenvervoer over het spoor. Tevens brengt hij dagelijks enkele uren als passagier door tussen de rails: hij woont in Goes, maar werkt in Utrecht. Wie de prachtig gerestaureerde en glimmend opgepoetste stoomlocomotief en wagons van de stichting ziet kan zich moeilijk voorstellen dat dit ooit volledig verwaarloosde, oude en kreupele vervoersmiddelen waren. Gered van de schroot- 209 ZIE VOOR ANDERE SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN VERDER IN DEZE KRANT kt iuxh smia- tn murimwK NENBROEK> hoop zijn ze met veel geduld en liefde tot op het kleinste schroefje gedemonteerd, schoongemaakt en gerestau- stalling van het materieel, dat reerd. Dit aan de hand van ori ginele bouwtekeningen en be stekken die dankzij een zeer uitgebreid netwerk van connec ties en archieven konden wor den opgespoord. De oorspron kelijke collectie is allengs aan gevuld met andere, in de doel stelling passende museumstuk ken. Smits: “Er dook van alles op uit oude schuurtjes, romme lige achtertuinen en vergeten opslagplaatsen. Nu is het wel gebeurd met de echt oude stuk ken in Nederland. Er zijn nog enkele voorwerpen, waar wij ons oog al op hebben laten val len. Ons mooie materieel ver dient natuurlijk een passende presentatie en de vormgeving van een museum is in volle gang. De realisatie zal zo’n 15 jaar in beslag nemen, het eerste deel wordt naar verwachting in 2003 opengesteld voor het pu bliek. Men streeft ernaar zoveel mo gelijk facetten van een vooroor logs spoorwegbedrijf tot leven te wekken. Een depot (waarin de locomotief wordt gestald en onderhouden), een goederen bedrijf (waarin alle vooroorlog se typen wagons zijn vertegen woordigd), beveiliging (via seinpalen, -huis en -brug) en Monique Dommanschet: „Een hoed is voor mensen met smaak". Recentelijk werd aan de Stichting Museumstoom trein Goes-Borsele de Culturele Prijs Goes 2000 toe gekend. Dit vanwege de belangrijke bijdrage die de stichting levert aan het behoud van cultureel erfgoed en de manier waarop dit toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek. Voor de komende jaren staan vele interessante plannen op stapel. legenheid gebruik gemaakt om kennis te maken met het am bacht hoedenmaken. Advertentieverkoop: (0113) 274 000 4 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 17 Het nieuwe jaar ontspannen van start met onze JC" Y i el i' Complete dienstverlening bij uitvaarten in Zeeland Uit vaart verzorg ster: Alexandra Marku&se Dag en navhi bereikbaar zowel voor begraven als cremeren www.uitvaartjnzeeland.nl MMM w •MM (advertentie) NU 460,58 FOTO DE BEVELANDER -t*- j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1