17 35 39 Christmas Sale 9. VERVROEGDE AFSLUITING 36 Super You Trendshop 13 Een bijzondere kijk op... STEÜTEL 21&22 dec. Fvs KOOPZONDAG VLISSINGEN OOG- FEESTCAFÉ KIEKIERIS HAPPY NEW YEARS PARTY Kortingen op wintercollectie tot 40 jxCZBEVV- -’I Auto Dagevos a.s. zondag 23 december ....d., 26 TRADITIEGETROUW SAMEN MET JOU 5 Barbershop in Geerteskerk r 3^*^ Drie dagen naar Londen Ski-spullen voor weggeefprijzenü! Grote Kade 40-42a Goes Ik ben Fabia. Maandag 24 december geopend van 13.00 -17.00 uur WO. 19 DEC. DO. 20 DEC. VR. 21 DEC. rj ■J a o woensdag 19 december 2001 jaargang 52 nummer 51 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 9 Kerstpuzzel met mooie prijzen Alles over wonen i Quiksilver, Roxy, Oxbow, Oakley, Protest, Simmer, Billabong, Ten ft, Simple... GOES - Voor de vierde keer doet het Buys Ballot Col lege mee aan Going Global 2001-2002. Deze actie, georganiseerd door de Unie van Christelijk Onder wijs (UCO) heeft tot doel scholen in Nederland en de derde wereld dichter bij elkaar te brengen. Daarbij worden concrete projecten op scholen in die landen gesteund. Het geld wordt bijeengebracht door pro jecten en activiteiten in Nederland, die gehouden worden op de aangesloten scholen. En ieder jaar mag ook een delegatie leerlingen mee om met eigen ogen te zien wat er met dat geld gebeurt. Dit jaar be hoort Michel Cijsouw (16) uit Wemeldinge tot één van de gelukkigen. In februari reist hij met laptop en digitale camera af naar Bangalore in Zuid-India om alles als schooljournalist vast te leggen. GOES - Een prachtig winters plaatje dit keer, ingestuurd door Jos de Wit uit Goes. Het is een winterse opname van Het Schenge dat een bijzondere sfeer weergeeft. beiden onder leiding van Tjak- ko Hoekstra. Verder treden het dameskwartet Four of a Kind en het instrumentale duo Vio letta op. Aanvang 14.30 uur, toegang ƒ12,50. Elke week plaatsen we in De Bevelander een bijzondere foto gemaakt door een lezer. Heeft u onlangs ook zo’n mooie foto gemaakt? Aarzel dan niet maar stuur uw foto op naar de redactie (postbus 5, 4460 AA in Goes). Wie weet staat uw foto dan vol gende week op deze plaats af gedrukt. leveren. „Ook denken we dit jaar wel weer een sponsorloop te gaan houden en een India- avond, in navolging van de Televisiemonteur wordt goochelaar Zo heeft Ester, het meisje dat vorig jaar ging, een dag les ge volgd op een lokale school. We mogen ook in groepen zelf de stad gaan verkennen, dus ik ben benieuwd. En we hebben het nog druk ook, want iedere avond moet ik als schooljour nalist met mijn laptop en digi tale camera verslag doen van mijn belevenissen.” Michel en zijn werkgroep ho pen op veel belangstelling en zouden het fantastisch vinden ais het bedrag van 44.000 dat vorig jaar opgehaald werd, dit jaar geëvenaard wordt. 40 Jaar EHBO in Baarland Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 20 december 09.00 uur, advertenties donderdag 20 december 12.00 uur. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 27 december 09.00 uur, advertenties donderdag 27 december 12.00 uur. En in verband met nieuwjaarsdag dient kopij voor de editie van woensdag 3 januari ook vervroegd aangeleverd te worden. In verband met de kerstdagen dient kopij voor de editie van donderdag 27 december vervroegd aangeleverd te worden. (advertentie) Nakaarten over de resultaten Ondertussen is de werkgroep onder leiding van een docent al aan de slag gegaan om leuke sponsoractiviteiten te beden ken. Die zullen rond en na Mi chels reis gehouden worden, zodat hij ook presentaties kan geven van zijn bevindingen en de doelen waar het geld naar toe gaat, heel concreet worden. De eerste actie is inmiddels ge houden. Op woensdag 12 de- Kerstbijlage O) c <D 0) U O o o KEUKENS BADKAMERS Het Klaverblad is naarstig op zoek naar vrijwilligers Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Afrika-avond van vorig jaar”, zegt Michel. „We hadden toen allerlei voorwerpen, hapjes en wetenswaardigheden over Afri- Ondertussen is Michel druk met de voorbereidingen. Bin nenkort moet hij de noodzake lijke inentingen gaan halen en hij leest veel over de streek waar hij heengaat. Momenteel is hij bezig met de bouw van een website over Going Global, die naar alle waarschijnlijkheid in januari de lucht in gaat. „Het lijkt me het leukste om contact te krijgen met de men sen daar. cember werden tweeduizend oliebollen verkocht. Bakkerij ‘t Zand uit Heinkenszand was bereid om ze tegen kostprijs te Belangstellenden die dit pro ject willen steunen, kunnen geld overmaken op bankreke- ningnr. 466481500 van het Buys Ballot College te Goes, onder vermelding van Going Global. Het gebeurt natuurlijk niet ie dere dag, dat je te horen krijgt dat je naar India mag. Michel weet het zich nog goed te her inneren. „Het was vrijdagmid dag en ik werd op het kantoor van meneer Kreeft geroepen", vertelt de VWO-4 leerling. „Ja, natuurlijk was ik blij. Vorig jaar had ik mezelf ook al aange meld maar toen mocht een schoolgenote van mij naar Et hiopië. Ik ben ook toen nauw betrokken geweest bij de hele voorbereiding, want ik zat in de werkgroep die activiteiten bedenkt om aan geld te ko men. Maar afgezien daarvan vind ik het ook een goed en leuk initiatief dat absoluut on dersteund moet worden.” OS o.a. 2 SHIRTS VOOR 129,- Kerstavond in de schaapskooi HEINKENSZAND - De eerste lammetjes van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde zijn al weer geboren. Het nieuwe le ven wordt net als andere jaren gevierd met een kerstavond in het Informatiecentrum. Toon Martens leest het Kerstevange lie in het Zeeuws en Adri Quaak draagt nog eens twee kerstver halen voor. In de pauze zijn de kooi en de lammetjes te bezoe ken. Toegang ƒ12,50, aanvang 20 uur. De trekking werd verricht door de medewerksters Marlou Kor- vers en Tamara Coopers van Thames Travel. Directeur Ollie Ber- revoets: „We zijn vijf jaar geleden begonnen met onze speciaal op Engeland gerichte reizen. In eerste instantie gewoon op de traditionele manier, met een folder waarin het aanbod te lezen was”. Het jaar daarop veranderde er echter iets in de organisatie. Het aanbod van reizen werd op internet gezet. Een gouden greep, zo bleek later. „Want het grote voordeel van internet ten opzichte van een folder is dat je altijd actueel bent”, vertelt Ber- revoets. „Belt er van middag een hotel met de mededeling dat ze de komende maanden behoorlijk leeg zijn en om die reden gaan stunten met de prijs, dan kunnen we daar nu meteen een spette rende aanbieding van maken. Het is dan ook zinnig om regelmatig eens op onze website www. thamestravelnl te kijken. Het aanbod verschilt zowat per week". ka opgesteld. Dat was een groot succes. En er zijn plan nen voor een bloembollenver koop.” Docent Bert Kreeft vult aan: „En een veiling van spul len en persoonlijke eigendom men van de docenten. Dat is al eens gedaan en voor dingen als het tijgerpakje van de docente godsdienst of de verstandskies van de wiskundedocent werd grif geld betaald.” Voor Bert Kreeft, afdelingsdi- recteur van het Buys Ballot College was zijn inzet ook een van de redenen, waarom Mi chel werd voorgedragen als kandidaat voor de India-reis. „Ondanks het feit dat hij het vorig jaar niet werd, is hij toch gewoon actief gebleven in de Een paar weken geleden stond in De Bevelander een grote enquête opge nomen. Lezers werd naar hun voorkeuren ge vraagd met betrekking tot onderwerpen die ze willen lezen in hun huis-aan-huiskrant. Honderden mensen stuurden de vragenlijst aan ons terug, niet in de laatste plaats vanwege de reis die onder de inzenders ver loot zou worden. Wiebeke Sinke is de gelukkige winnares. Sa men met haar man vertrekt ze binnenkort voor een driedaagse reis naar Londen. internet via de kabel werkgroep. Dat hebben we zeer aan hem gewaardeerd.” Inmiddels heeft Michel zijn collega-schooljournalisten al ontmoet. „We hebben een voorbereidingsweekend gehad waarin we een heleboel infor matie kregen. Niet alleen van alles over de stad Bangalore en de projecten, maar ook prakti sche tips. Zo moet je bijvoor beeld geen hand geven in In dia, dat is te westers en knik ken met je hoofd betekent nee, schudden weer ja. Dingen die dus van pas komen in de om gang met de mensen daar.” c Vt VLISSINGEN KERST KOOPDAGEN IN GOES WEMELDINGE - Eén telefoontje kan een mens gelukkig maken. Dat was donderdag het geval bij Wiebeke Sinke uit Wemeldinge. Ze kreeg een telefoontje van de redactie met de mededeling dat ze een driedaagse reis naar Lon den had gewonnen. Nog dezelfde middag volgde de prijsuitreiking. KLOETINGE - The Goose City Singers en The Gaggling Gan ders Gang treden zondagmid dag 23 december samen op in de Geerteskerk in Kloetinge. Het dames- en herenkoor staan (advertentie) F W 'La ’SM '^a/dsbSx' De nieuwe EUROCAR GOES B.V. Als schooljournalist naar India (advertentie) Michel Cijsouw Het gebeurt natuurlijk niet iedere dag, dat je te horen krijgt datje naar India mag. (advertentie) (advertentie) www.adslspeciaal.nl rrrxstream NU met 325,- korting klasse van Skoda. Q) O In samenwerking met Fiat Auto Nederland, organiseren wij het Fiat Stilo Testdrive Evenement Bladmanager Pieter Karman overhan digt de reischeque aan Wiebeke Sinke. FOTO ELLEN DE DREU Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 tel. info: 0113-275753 Goes Lf> o CM CO O z o o LU UJ H CO LU O O 5 Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur dj co DC LU LU 0 Z 3 c 0 Jj -J zaterdag 22 december: X-MAS PARTY 2e kerstdag In geveltjes 25+ voor iedereen leuke attentie zaterdag 29 december: CHAMPAGNE PARTY (advertentie) UITVERKOOP door Marja Minnaert MAANDAG 24 DEC. HELE DAG OPEN TOT 17.00 MAANDAG 31 DEC. HELE DAG OPEN TOT 16.00 Z 8 UJ Q -j Z Melka - Ledüb - Brixon van 11.00 tot 18.00 van 8.00 tot 17.00 HCC^NET supersnel internet zonder tikken mét speciale voordelen... CU dinsdag 1 januari: Marktstraat 16 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekierii.nl Kom mot Je otofperstoxi V» WINKELCENTRUM Ond«mefl, ■imn - “df CL O o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1