Fotowedstrijd Vang Energie snel, zonder telefoontikken Directie en mede werkers van DELTA wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2002 KWS Km W m Sm mtK Druppelend het oude jaar uit Mozaïekkanaal en zuinig stoken DELTA en al voor 10,- per maand Internet via de kabel: erst op Imkerij Poppendamme Klantenservice N.V. DELTA Nutsbedrijven 0800 5150 (gratis) 40 DE BEVELANDER Woensdag 12 december 2001 fis Op deze DELTA Consumentenpagina geven wij tips, wetenswaardigheden en informatie over ons verrassend veelzijdige pakket producten en diensten. Deze pagina zal regelmatig verschijnen. Als u op deze uitgave wilt reageren, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice van N.V. DELTA Nutsbedrijven. Info: 0800 - 5150 Postbus 5048, 4330 KA Middelburg, www.deltanutsbedrijven.nl e-mail: info@delta-zld.nl Bij de nieuwe generatie kranen heeft u geen last van dit euvel. Het binnenwerk van kranen, met name het mengmechanisme, is in de I loop der tijd dan ook sterk verbeterd. Het aloude “leertje" bestaat F niet meer. Er is nu een keuze uit diverse mengsystemen: patronen of cartouches, afdichtingen met keramische schijven en kogelcon- structies. Het binnenwerk is hierdoor veel minder gevoelig voor kalk geworden. Hierdoor vertonen moderne kranen nauwelijks nog slijtage en gaan ze beduidend langer mee. Uiteindelijk staat of valt een goede kraan met het binnenwerk. Een kraan moet immers jarenlang -dag in, dag uit- zonder haperen zijn werk doen. Zonder gespetter, zonder lekken. Er is niets irritanter dan een kraan die constant drupt. Naast waterver- spilling is een druppende kraan een aanslag op het gehoor. Het is tame lijk eenvoudig een lekkende kraan te verhelpen. Je hebt alleen een nieuw kraanschijfje of leertje, een schroevendraaier en een steeksleutel of tang nodig. Sluit als eerste de waterleiding af. Daarna moet de knop eraf. Veel knoppen hebben aan de bovenzijde een schijf of dopje met een rode of blauwe markering. Deze schijf of dop moet er af, want daaronder zit een schroef waarmee de knop vast zit. Draai de schroef enige slagen los en trek de knop er af. Het binnenwerk komt dan vrij en met de steeksleutel of de tang kunt u dit ge deelte losdraaien. Aan de onderkant van het kraanmechanisme zit een plat zwart schijfje. Ga met dit schijfje of met het losgedraaide deel van de kraan naar een loodgieter of onderdelenzaak en koop een nieuw kraanschijfje. Ver vang het oude schijfje en monteer de kraan weer, nu in omgekeerde volgor de. Blijft de kraan toch nog lekken, dan is waarschijnlijk de klepzitting be schadigd en zult u de hele kraan moeten vervangen. Met het zappen komt u vaak de verzameling kleurrijke beelden tegen, het Mozaïekkanaal van ZEKATEL (kanaal 30, frequen tie 542,25 MHz.). Een kleurrijk plaatje waar u in één oogopslag alle zenders krijgt voorgeschoteld. In een aantal seconden kunt u uw favoriete programma kiezen. Tegenwoordig hebben we zoveel zenders dat in twee keer alles getoond moet wor den. In het midden van het Mozaïekkanaal staat een tekstblok. Dat is voor zakelijke belangrijke mededelingen. Denk maar aan de gasstoring afgelopen maand november. Ook staan er bijvoorbeeld de werkzaamheden vermeld die aan het kabelnet wor den verricht. Onderhoud en verbeteren zijn immers belangrijke zaken als je het kabelnet “beeldend en luisterrijk” wilt houden. Ook verschijnt geregeld het algemene telefoonnummer van ZEKATEL in beeld, te weten 0118-883000. Ook de vermelding van de website www.zekatel.tv kan menig abonnee van dienst zijn. Achter het Mozaïekkanaal staan ook teletekstpagina’s. Hier zien we onder andere de frequenties van de televisiestations, de radiozenders en de lokale omroepen. Op tekstpagina 850 staat de Aktie Zuinig Stoken. Deze nationale Aktie Zuinig Stoken, Zuinig Aan registreert uw energie- en wa terverbruik. De stooktabellen per week vindt u vanaf teletekstpagina 851. DELTA vindt deze informatie belangrijk omdat we zuinig met onze energiebronnen om moeten gaan. Graag zetten wij de pluspunten van Internet via de kabel voor u op een rij. 1 Eigen netwerk en eigen aanbieder: ZeelandNet 2 Snel en betrouwbaar 3 Géén extra telefoonkosten 4 Op Internet en toch telefonisch bereikbaar 5 Instapabonnement bij ZeelandNet al vanaf 10,- 22,04 per maand 6 DELTA stelt gratis het kabelmodem ter beschikking en regelt kosteloos de aansluiting, wanneer u zich vóór 31 december 2001 heeft aangemeld. Wilt u meedoen aan deze actie? Dan moet u zich vóór 31 december als abonnee aanmelden. Dat kan via het antwoordformulier dat bij de brief en de brochure zat, of u via de website www.internetvaneigenbodem.nl of het gratis nummer 0800-5511550. Half november viel bij u een brief met brochure op de deurmat over Internet via de kabel. Daarbij werd u uitgenodigd gebruik te maken van een uniek aanbod. U kunt de brief niet herinneren of hij ligt nog steeds ongelezen op de stapel? Wel licht bent u hem kwijt. Niet zo verwonder lijk omdat we tegenwoordig heel wat papier onder ogen krijgen. Daarom voor u nog even in het kort de inhoud van de brief. DELTA en ZeelandNet bieden u de mogelijk heid goedkoop te internetten via de kabel. Hoe? Heel eenvoudig. DELTA betaalt voor u de aansluitkosten voor Internet via de kabel en stelt het benodigde kabelmodem gratis aan u ter beschikking.Voorwaarde is wel dat u een In ternetabonnement via de kabel bij ZeelandNet afsluit. Bovendien moet u bereid zijn om voor taan uw meterstanden via Internet aan DELTA door te geven. - Onder dit motto hielden wij een fotowedstrijd. De redactie van de Consumentenpagina is zeer verheugd over het grote aantal inzendingen en de creatieve gedachte die het thema "Vang Energie" oproept. Mevrouw Van Rooyen Roelse hield een pleidooi voor de groene gedachte. "Nu verwarmen we onze huizen met een moderne energiezuinige HR-ketel. De kamers worden verlicht door energiezuinige spaarlampen. DELTA benut de wind die waait over ons lage Zeeuwse land. Energie wordt door windtur bines opgewekt. De elektriciteit wordt door dikke draden door de lucht, ondersteund door hoogspanningsmasten of door kloeke kabels onder de grond naar onze huizen ge transporteerd, zodat wij het schone Zeeuws Groen kunnen gebruiken." Wie dacht dat mevrouw Van Rooyen het thema elektriciteitsopwekking fotografeerde, heeft het mis. Op een onstuimige herfstdag fotografeerde ze schapen bij Nieuwland. Want: "Schapen grazen in het groene gras. Het groene gras wordt omgezet in energie. Niet in groene stroom, maar in witte melk.” Mevrouw Geschiere van Sighem fotografeerde met “Vang Energie" in haar achterhoofd een hoop suikerbieten. "Koud, maar een najaarszonnetje. Suikerbieten...wachtend op vervoer. Fabriek, suiker, veevoeder. Energie voor mens en dier!" Of de heer R. van de Velde uit Oostburg: “Natuur=Bomen Licht=Zonnestralen. Samen voor het behoud van mens en leven=Energie." De foto zelf toont een bospad waar de zon een pad van licht overheen tovert. Een tapijt van licht. Mevrouw Lopes zond op mat papier - "ik houd niet van glanzende foto’s” - een opname van de pijlerkering. Ook het Limburgse riviertje De Geul inspireert haar. Mevrouw Van de Bosse-Meijers fotografeerde haar kleinkind onder een droog molen met wit wasgoed, dat in de felle wind te drogen hangt. Een goede tip voor de kerstvakantie is een bezoek aan de Christmas Fair ofwel de kerstmarkt. Daar zijn er vele van. Maar die van Imkerij Poppendamme springt eruit. En wel om het feit dat leuke leerzame thema’s onder de aandacht worden gebracht. Wat te denken van de tentoonstelling “Kerstrariteiten”. De verschillende uitingsvormen van de kerstviering komen in beeld. U kunt ook honderden kijkdozen be wonderen die door leerlingen van de Zeeuwse basisscholen zijn ge maakt. Gelijktijdig met de Christmas Fair wordt de eerste Zeeuwse Bio Fair gehouden. Veel aandacht is er voor de biologische sector. Zo gaat de tentoonstelling "Mythen van de landbouw” in op de vooroordelen die er nog steeds bestaan. Gratis kunnen biologi sche hapjes worden geproefd. De film Biotrend wordt doorlopend vertoond. Abonnees van Zeeuws Groen krijgen op vertoon van hun Zeeuws Groen paspoort een presentje. Te weten: één fles Ambrosia honingwijn (winkelwaarde 11.50). De Christmas Fair-Bio Fair wordt tot en met 22 december gehouden bij Imkerij Poppendam me, Poppendamseweg 3, Grijpskerke tel 0118-616966. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Het volledige programma is te zien op www.bio-fair.nl En zo kunnen we nog wat sprekende voorbeelden geven. Het is opvallend dat veel vrouwen de camera hanteerden. Dat de Consumentenpagina ook in Rotterdam wordt gelezen, bewees mevrouw Van Eek die energie ving door een dode boomstam te fotograferen waaruit een zwam tevoorschijn komt. De foto blijkt volgens het bijschrift in Renesse genomen te zijn. Maar nu wordt het tijd om de winnende foto’s te publiceren. Een zeemeeuw in duikvlucht, die zijn energie bundelt om verder te gaan, koos fotograaf Lex de Meester uit als winnende opname. Die zeemeeuw is goed voor twee maanden gratis elektriciteit. J. Meliefste uit Vlissingen koos voor een onstuimige Westerschelde boordevol energie. Een andere prijswinnaar is Irene For tuin uit Ossenisse, die een verstilde opname inzond met op de achtergrond de centrales van Doel. Beiden krijgen één maand gratis elektriciteit. Fotograaf Lex de Meester zit ook niet stil. Vanaf 9 december tot en met 28 februari 2002 zijn De Meester's digitale grootbeeldprints te zien in café restaurant Soif aan het Bellamypark 14 te Vlissingen. L’ Expositie wordt gehouden in samenwerking met drukkerij De Vey Mesdagh. maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur A zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur gesloten 15 en 22 december 2001 111L~A A lïïl I CONSUMENTEN NUTSBEDRIJVEN I INFOnwi m m^m mT PStQt '1U" -r- JEU» .1'•'MM DELT,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 40