voor midden eland Première:The Princess diaries Reserveren voor kerst Première:Bandits Première IN E CITY Groot gospelfestijn in Goes en Middelburg WCHUTTERSHOF Souburgs Koper Quintet begeleidt Ely Cathedral Choir EEST Don’t say a word DON'T SAY A WORD Harry Potter wedstrijd: wie tovert de fraaiste Voorpremière: Lord of het Rings-i: Fellowshop of the Ring JALLA! JALLA! NYNKE RKO 281 6IXTYNIN9 F I L M W E E K LORD OF THE RINGS IV F I L M W E E K heksenhoed naar Cine City THE PRINCESS DIARIES F I L M W E E K HARRY POTTER (Nederlandse verste) BLUR, IK BEN EEN VIS avonturen onder water en de jacht naar het tegengif van een toverdrankje THE SCORE BANDITS ZOOLANDER LEGALY BLOND Q MINOES SNEAK PREVIEW THE OTHERS DISCOVERY OF HEAVEN ATLANTIS (Nederlandse verste) première première première voorpremière, pagina 39 www.cinecity.nl HARRV POTTER i i alMnn I VI I En (Originele versie) v» I Donderdag 13 december t/m woensdag 19 december BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 BelBios 0900-9363 (75 cpm) woensdag 12 december 2001 s Moments of a Meltin' Sun in Goes Muttley op podium Walk-lnn Kerstconcert Apollo in Domburg VLISSINGEN AL I vele jaren organiseert de Werkgroep JMk Jongeren- en Gospelkoren Zeeland, J&G, ^^>de beroemde 'Gospelimpuls Zeeland'. Tij dens deze dag, die plaatsvindt in zowel Goes als Middelburg, zingen gospel- en jongerenko ren onder leiding van een professionele diri gent en een semi-professioneel combo. Voor zowel deelnemende zangers als voor het pu bliek is deze tweejaarlijks terugkerende dag een feestelijke dag. De vorige Gospelimpuls was 31 maart van het afgelopen jaar. I I Vlissingen op (kerst)toon Cello Kwartet Amsterdam in Hoogelande Wfe. MIDDELBURG et Ely Cathedral Choir geeft dinsdag 18 de- •■■i cember een concert in typisch Engelse stijl I in de St. Jacobskerk te Vlissingen. Het koor gaat een groot aantal christmascarols zingen af gewisseld met orgelspel en blaasmuziek door het Souburgs Koper Quintet, dat ook de carols zal begeleiden. De jonge Vlaamse componist Bart van Reyn componeerde speciaal voor dit concert een heel nieuwe carol 'the Angel's song'. GOES Jubileumtentoonstelling Sauer en Donk Heksenschool in 't Beest Freakshow in De Piek Behalve, het bekende Piekweek- end, met daarin vrijdag de Jam sessie en zaterdag een optreden van The Seatsniffers, presen teert De Piek deze week een spectaculaire 18+ Freakshow. Dinsdag 18 december is er de Kamichaos Freakshow presenta 'Reductio ad Absurdum 18+ show'. In de show worden sim pele sociale gebeurtenissen zo zeer uitvergroot dat ze uiteinde lijk gereduceerd worden tot cha os en absurditeit. Dit klinkt droog als 'een avondje uit', maar het zou geen freakshow zijn als de absurditeit niet nog net een stapje verder en pijnlij- ker doorgevoerd zou worden. En dat kan gerust overgelaten Kamichaos Freakshow worden aan Pants, Chaos en 'Ogen met uitzicht op zee' in De Stenge c thriller met Michael Douglas en Famke Janssen Dagelijks 18.30 uur Dagelijks 13.15 16.30 uur Bandits Dagelijks 13.15 15.15 uur Dagelijks 15.30 18.30 20.45 21.45 uur de jonge Harry gaat studeren aan de Hogwarts school voor hekserij Dagelijks 13.15 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en dinsdag 21.45 uur Dagelijks «21.45 uur Dagelijks 16.15 19.00 uur Maandag «21.45 uur Donderdag «22.00 uur i Donderdag en vrijdag 20.30 uur Het Ely Cathedral Choir. y 4 1 fiï. 1 Vrijdag 22.00 uur Zaterdag 19.30 uur Zondag en maandag 20.00 uur Dinsdag 24.00 uur Woensdag 13.45 21.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 13.45 uur Dagelijks 19.00 21.45 uur Zaterdag 13.45 19.00 21.45 24.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 16.15 uur Dagelijks *bol* 19.00 21.45 uur Zaterdag 16.15 19.00 24.00 uur Dagelijks •13.45 «16.15 «19.00 uur De makers van 'Pretty Wo man' en 'Runaway Bride' zijn terug En Hoe! Maak kennis met de charmante debuteren de Anne Hathaway en de co meback van oudgediende Ju lie Andrews. De film vertelt het verhaal van Mia, een ver legen tiener uit San Francisco. Van de een op de andere dag Vanaf nu kan er telefonisch gereserveerd worden voor alle films die met kerstmis in Cine City draaien. Dit kan via de Bel Bios op nummer 0900-9363 of via internet op www.bios.nl een ze 1 Om nog eenmaal het intense gevoel van de heerlijk zomer 2001 te doen herleven heeft 't Beest aan de Beestenmarkt in Goes een waanzinnig eindejaarsfeest in elkaar gezet. Zaterdag 15 de cember is er een feest met DJ's, live acts, een VJ en vooral veel goeie, zware dance music. De DJ's Sun en Melt, de live act Lyt- rix en Denz en de VJ Yellow zorgen dat de zomerzon de winter weg doet smelten. Het feest begint om 21 uur en de entree be draagt 10 gulden, passen 7,50 gulden. In de Walk-lnn aan de Bonedijkestraat 159 te Vlissingen treedt vrijdag 14 december de band Muttley op. Een jonge band, actief sinds 2 jaar, die vorige week met Leo van de Capello (noises) nog een uitbreiding onderging. Verder bestaat de band uit Ruud Parent zang en gitaar, Marco van Leeuwen gitaar, Willem Rijn drums en Jan Henk Machielse basgitaar. Allen hebben al in di verse bands gespeeld in het verleden. Maar omdat zij het alle maal nog steeds geweldig vinden om lekker met elkaar te spe len, besloten ze om weer het oefenkot in te duiken. Er werden echter 2 belangrijke afspraken gemaakt. Ten eerste wordt er al leen muziek gemaakt die de bandleden zelf te gek vinden en ten tweede wordt er zoveel mogelijk lol gemaakt. Het repertoire be staat onder meer uit nummers van Gotcha, Rage Against the Machine, Lenny Kravitz en een flink aantal nummers van de Red Hot Chili Peppers. In het Schuttershof aan de Kanonweistraat in Domburg verzorgt Brassband Apollo zondag 16 december een kerstconcert. Aan dit concert wordt deelgenomen door de jeugd van Apollo, die bestaat uit de blokfluitgroep van Juliëte de Visser, de slagwer kers van Geraldine Candeias en de samenspelgroep van Barba ra Frenks. Uiteraard zal de Brassband Apollo onder leiding van Rene Passenier ook acte de presence geven. Het optreden be gint om 15.30 uur. De eerste publieke vertoning in Nederland van dinsdag 18 op woensdagnacht 19 december in Cine City te zien. Reserveer nu. Dinsdag 18 december 00.01 uur. Met een eenvoudige truc ha len ze bank na bank leeg: ze sluiten vriendschap met de di recteur en hij wordt hun tijde lijke helper. De zaken worden pas gecom pliceerd als de onstabiele, maar aantrekkelijke Kate hun criminele pad kruist. Zij steelt niet alleen geld maar ook hun harten... drama van Josef Fares het prachtige portret van het leven van schrijfster Nynke van Hichtum een film over Orson Willes en zijn strijd om 'Citizen Kane' te maken Moviezone: komische misdaadfilm met een prachtrol van actrice Panyopas verfilming van het onverwoestbare fantasy-boek van J R. Tolkien i T b reed In de Vlissingse Sint Jacobskerk zijn vrijdag 14 en zaterdag 15 december kerstconcerten. Deze concerten worden georgani seerd door het Centrum voor Kunsteducatie Vlissingen en wor den uitgevoerd door diverse Vlissingse muziekgezelschappen. Tijdens de concerten wordt kerstmuziek uit het populaire genre uitgevoerd. Tijdens beide avonden verzorgt bas-bariton Rob van der Meule een solo-optreden. Ramona van Zweden, in het dagelijks leven presentatrice bij Maximaal tv, presenteert de concerten. Kaarten voor beide avonden zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Bikker in Vlissingen, boekhandel Huson in Oost Souburg en bij het Theo van Doesburgcentrum in Vlissingen. Ook kunnen kaarten gereserveerd worden via 0118-414928. De concerten beginnen om 20 uur. Het Cello Kwartet Amsterdam geeft zondag 16 december om 14.30 uur een concert. Deze middag worden werken uitgevoerd van Corelli, Mozart, Offenbach, Part en Fitzenhagen. Het concert begint om 14.30 uur, de entreeprijs bedraagt 15 gulden en re serveren kan via 0118-627382, waarbij de reservering op de voi cemail ingesproken kan worden. Donderdag en vrijdag 19.30 uur Zaterdag 22.00 uur Zondag 14.00 uur Dinsdag «20.00 uur City tentoongesteld en blijft daarna eigendom van het Kasteelmuseum. Er zijn geheimzinnige en be toverende prijzen te win nen... dus tover ze. Speciaal voor alle kinderen wordt de ze heksenhoedenwedstrijd verlengd tot 5 januari! De prijsuitreiking is woensdag 9 januari om 14 uur in Cine City. als Mia te horen krijgt dat ze een prinses is veranderthaar leven drastisch, maar wil zij dat wel? koordirigent en organist is hij ook muziekleraar en examina tor en componist. Trepte nam een aanzienlijk aantal CD's op waarvan een tiental met Ely Cathedral Choir. Het Souburgs Koper Quintet is vergeleken met de geschiede nis van het Ely Cathedral Choir maar een jonkie. Het Quintet werd in 1985 opgericht, maar heeft in relatief korte tijd veel van zich laten horen. De muzi kanten hebben allen hun roots in fanfare Vlijt Volharding. Zowel binnen als buiten de provincie worden sinds de op richting regelmatig concerten gegeven. In 1996 verzorgde het quintet met de fanfare Vlijt Volharding de wereldpre mière van Concerto Medievale van de Nederlandse compo nist Bernard van Beurden. Dit is tot nu toe de enige composi tie voor koperquintet en fanfa reorkest. De opnames van de ze uitvoering werden uitge zonden door NCRV-radio. Vo rig jaar stond het quintet in de grote zaal van De Doelen in Rotterdam. Kaarten a 30 gulden zijn ver krijgbaar bij de Boekhandel de Koperen Tuin in Goes, De Drukkerij, Muziekcentrum Mid delburg, Boekhandel Bikker Vlissingen en Boekhandel van der Hoeven Vlissingen. De onweerstaanbare Joe en de zwaarmoedige Terry zijn voortvluchtige bankoverval lers, die nog maar één doel voor ogen hebben. Dat is: de rest van hun leven slijten in Mexico. Nog paar bankovervallen en hebben de poen bij elkaar. sleutel om zijn gekidnapte dochter terug te krijgen ligt in handen van zijn patiënte, die deze machtspositie volledig uitspeelt. De van-dag-tot-dag-agenda's op het gebied van exposities, muziek- en theateroptredens vindt u op pagina XX van dit blad. Gebruik een mooie tover spreuk en tover een prachti ge heksenhoed tevoor schijn. Vlieg op je heksenbe- zem, als je die hebt, naar Ci ne City en geef je hoed af bij de infobalie vóór 8 decem ber. Voorzie de hoed van je naam, adres en telefoon nummer. Jouw hoed wordt in de kasteelbioscoop Cine leert ze haar grootmoeder kennen, die koningin blijkt te zijn... dat houdt in dat Mia een prinses is! Een hilarisch stoomcursus 'Hoe word ik een prinses?' is het gevolg. Mia wordt getransformeerd van stuntelige ramp tot onverval ste vamp. The Princess diaries. Het sprookjesleven van psy chiater Nathan Conrad (Mi chael Douglas) verandert drastisch als hij een jonge vrouw met een misdadig le ven moet onderzoeken. De Modern klassiek Door de organisatie is het muziekrepertoire samengesteld uit stukken van 'The Young Messiah', 'The Young Handel' en 'Tom Parkers' Christmas Album'. Hans de Wit, een van Nederlands beste koordirigenten heeft zijn medewerking aan deze concert- dag toegezegd. Samen met Gunitka Jansinska neemt hij deze dag de directie voor zijn rekening. Deze combinatie van topdiri- genten met het muziekrepertoire staat garant voor een dag met een aangenaam modern-klassiek programma. De concerten worden uitgevoerd op twee data: zaterdag 15 april is de uitvoering in de Concert- en gehoorzaal te Middelburg, zes dagen later, vrijdag 21 december, is de uitvoering in de Grote- of Maria Magdalenakerk in Goes. Van deze concerten wordt een cd opgenomen, die begin volgend jaar te koop zal zijn. Notariskantoor Sauer en Oonk presenteert al tien jaar lang ten toonstellingen van Zeeuwse kunstenaars. Deze tentoonstellin gen zijn altijd vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren van het kantoor. Om dit jubileum te vieren heeft het notariskantoor een kalender samengesteld met een keuze uit het werk dat in de afgelopen periode geëxposeerd is. De op de kalender afge- beelde werken zijn van 11 december tot en met 4 februari 2002 nog eens in het origineel te bezichtigen. De jubileumtentoon stelling is geopend tijdens kantooruren in het pand Badhuis straat 181 te Vlissingen. De eerstejaarscursisten van 't Jeugdtheaterhuis presenteren in 't Beest aan de Beestenmarkt in Goes de voorstelling 'De Hek senschool'. In deze voorstelling laten de cursisten zien wat ze tot nu toe geleerd hebben. Het publiek ziet hoe het fout kan gaan, als leerlingen van de heksenschool denken dat ze al vol leerde heksen zijn. Ondanks het bevel van de hoofdheks om vooral niet van de toverdrank te drinken, nemen de heksen in opleiding een slokje... De voorstelling is woensdag 19 decem ber. Het stuk wordt twee keer gepresenteerd en wel om 14 uur (groep 1a) en 16 uur (groep 1b), de voorstellingen duren steeds dertig minuten en de toegang is gratis. Danny the Powertool. De show begint om 20 uur, toegang kost 9 euro en met passen 8 euro. Kaarten kunnen gereserveerd worden via 0118-416791 en via info@depiek.nl Borsele Cultureel brengt zaterdag december om 20 uur in De Stenge te Heinkenszand een voorstelling met de tekstschrijver en zanger Rob Chrispijn. Rob Chrispijn is al meer dan 25 jaar tekstschrijver. In de afgelopen jaren werkte hij onder andere sa men met Herman van Veen, Liesbeth List, Paul de Leeuw en Loeki Knol. De laatste tijd staat hij echter ook zelf voor het pu bliek met tekst- en muziekprogramma's. In zijn liedjes laat hij het publiek op een verrassende manier stilstaan bij zaken als de zin van rijm, de rol van verlangen en nieuwsgierigheid van scholeksters. Voldoende ingrediënten voor een inspirerende avond voor hoofd en hart. De kaarten zijn verkrijgbaar bij het Vrijwilligershuis Borsele onder nummer 0113-311999. de jonge Harry gaat studeren aan de Zweinstein school voor hekserij Dagelijks 13.45 uur Robert de Niro als meester-mbreker die voor hij stopt nog één kraak wil plegen Dagelijks 13.45 16.15 19.00 21.45 uur Zaterdag 13.45 16.15 19.00 21.45 24.00 uur twee bankrovers maken een fatale fout door een vrouw in hun bende toe te laten fotomodel Derek wordt gehersenspoeld tot moordenaar E11 e wordt gedumpt omdat ze blond is, ze begint een studie rechten om te bewijzen dat ze meer is dan een dom blondje naar het boek van Annie M.G. Schmidt over een vrouw die beweert vroeger een kat te zijn geweest verrassingsfilm voor de liefhebber thriller met Nicole Kidman die met haar kinderen in een spookhuis blijkt te wonen God wil dat de originele Tien Geboden terugkeren naar de hemel een groep durfals gaat op zoek naar het geheimzinnige Atlantis Het Ely Cathedral Choir kan tot een van Engelands meest be faamde kathedrale koren gere kend worden. Het koor maakt sinds 1550 deel uit van de En gelse koortraditie. Feitelijk gaat de geschiedenis nog ver der terug, tot in de tijd van King Canute (1016-1035).Van- daag de dag bestaat het koor uit 20 jongensstemmen en zes mannenstemmen. Voor spe ciale gelegenheden wordt het koor van tijd tot tijd aangevuld met zangers en een instru mentaal ensemble. De jon gens uit het koor zijn allemaal intern op King's School, waar zij professioneel worden bijge staan om hun drukke en veel eisende jeugd goed te plan nen. Het geheim van de hoge muzikale standaard en de op merkelijke kwaliteit ligt in de dagelijkse routine van repeti ties en gezongen diensten er van de jongens verwacht dat hetzelfde niveau bereiken als hun volwassen mannelijke col lega's de 'lay-clerks'. Het koor staat onder leiding van Paul Trepte die ook meerdere van carol-harmonisaties schreef. Trepte studeerde muziek bij Donald Hunt, Herbert Howells en Nicholas Danby. In 1990 volgde hij Dr. Arthur Wills op als Director of Music van Ely Cathedral. Naast zijn werk als Vorig jaar echter heeft J&G de hoofden bij elkaar gestoken om iets nóg specialers op poten te zetten. Ze wilden iets anders or ganiseren dan de gebruikelijke Gospelimpuls. Iets klassieks deze keer, met een modern tintje. Het moest uniek worden, een spek takel, groots opgezet, professioneel. Besloten werd om één groot koor samen te stellen, dat bestaat uit zangers en zangeres sen uit allerlei Zeeuwse koren. Als minimumaantal voor een der gelijk groot koor werd uitgegaan van 80 vocalisten. Het enthou siasme binnen onze provincie was echter zo groot, dat er nu ruim 120 zangers en zangeressen het podium zullen bevolken. Voor de begeleiding van dit koor is een, professioneel begeleid, twintig musici groot ensemble samengesteld. Op deze wijze is de hele opzet van de dag naar een professioneler niveau getild: kwalitatief hoogwaardige directie, een professionele licht- en ge luidsinstallatie en nog veel meer kwaliteitsverhogende details. ja

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 39