Streeknieuws DE WOONBOULEVARD IN KERSTSFEREN! Drie dagen Dierplezier in de Zeelandhallen illlllllH Vafyagtot dag VAN HEILIGE BIRMANEN TOT SHETLANDPONY’S Hennepkwekerij ontdekt Aanrijding fietser Betrapt met vuurwerk Aanrijding Yerseke Diefstal GSM Rijbewijs ingeleverd MARCONISTRAAT, GOES Vernielingen aan auto's Brommer weg voetganger aangereden Onder invloed Zakkenroller actief Controle in Goes pagina 29 15 DECEMBER A.S. VAN 12.00 - 16.00 UUR ...U vindt het op de Woonboulevard! Honden woensdag 12 december 2001 Katten ZEELAND - De Slikken van de Heen op Philipsland, de Yerseke Moer op Zuid-Beveland en het Verdron ken land van Saeftinghe in Zeeuws-Vlaanderen: drie Zeeuwse natuurreservaten die een wonderlijk drie landschap vormen. In de nieuwste, fraai vormgege ven folder van Stichting Het Zeeuwse Landschap, ge titeld ‘In verscheidenheid verbonden’, staan zij uitge breid in de spotlights. door Paula Koster GOES - De beurs ‘Dierplezier1 kende vorig jaar een grote uitbreiding ten opzichte van voorgaande edi ties. Deze beurs vindt dit jaar plaats op 14,15, en 16 december in de Zeelandhallen in Goes. Er is een na- jaarstrekpaarden keuring, er is een Agility, dat is een behendigheidswedstrijd voor honden, de kleindie renvereniging K.P.S. Zeelandia houdt een keuring, en op zondag is er een internationale kattententoon stelling. Dierenliefhebbers kunnen drie dagen volop aan hun trekken komen op ‘Dierplezier’. zijn arrenslee en deelt chocolade kerstballen uit! Hedies' Een sneldichteres zingt de prach gste Hedj En een reuze Kerstman (3 meter hoog) loopt over de Woonboulevard! wonderlijk drielandschap in folder Therapie: zingen voor bejaarden kerstzangdienst, (advertentie) WOON» LEVAR O jT*» 4 en een paar honderd gulden. zelf leerkracht op De Sp- rienke en is verzot op zin gen. Voor haar is het een ting wilde geven aan mijn eigen kwetsbaarheid. De laatste fase houdt het daadwerkelijk in de praktijk brengen van deze ont dekking in. Dat wil zeggen, het organiseren van een project waarvoor je echt wilt gaan. Inspiratie is belangrijk, niet je eigen eer of financieel gewin. Ik heb voor een project met zang voor twee verschillende leef tijdsgroepen gekozen omdat, grondig testen. In de lage, natte delen van de Yerseke Moer zijn door het steken van veen kuilen ontstaan, met daarnaast bulten: de van de veenlaag afgegraven klei werd door de turfstekers opzij gegooid en in de meeste gevallen slordig of in het geheel niet teruggelegd. De turf werd zang zoals ik al zei voor mij be langrijk is en mensen gewoon meer zouden moeten zingen. Zingen is geen dagelijkse kost meer op scholen, peuterspeel zalen of in thuissituaties. Voor de realisatie van het pro ject heeft Agnes alle scholen uit de omgeving aangeschreven en Mikro Electro, Brugman Keukens ft Badkamers, Trendhopper, Roobol Woonwinkels, Morgana Slaapkamers, Interieur Totaal, Le Bazar Wonen, GAMMA, Kwantum, TMC, Runner, Verf ft Wand, Pardio Parket Studio, Sleepy, MONTÈL, Decorette en Beter Bed. vrijdag avond 14 december en één op zondag 16 december. opgestookt, maar bevatte ook een kostbaar goedje: zout, dat in die tijd goud waard was doordat het toegepast kon wor den bij de conservering van voedsel. De winning van zout uit veen wordt ‘moerneren’ ge noemd: ziedaar de oorsprong van de naam Yerseke Moer. Agnes hoopt dat dit project nog een vervolg zal krijgen. Graag zou ze andere scholen ook van het belang van zingen willen het belang hiervan aangegeven. De Sprienke en De Kring waren positief over dit initiatief en het resultaat is vrijdag te horen." Door alle activiteit in het gebied ontstond een waar maanland schap, schonkig, stil, weids, een tastbaar stuk geschiedenis dat er nog net zo bij ligt als honder den jaren geleden. Door de gro te variatie in groeiomstandighe- den (zoet, zout, droog, nat, hoog, laag) is ook hier de bota nische rijkdom en daaraan ge koppeld de verscheidenheid aan dierlijke bewoners groot. Saeftinghe, groot van opper vlakte met een uitgebreide vo gelwereld, werd in 1570 geheel verzwolgen door de Allerheili genvloed. De Tachtigjarige Oor log slokte zoveel aandacht en tijd op dat men vergat de dijken goed te onderhouden. Wie eens een kijkje wil nemen in de gebieden kan hiervoor contact opnemen met Stichting Het Zeeuwse Landschap, tel. 0113-569110. De folder ‘In ver scheidenheid verbonden’ is er gratis verkrijgbaar. overtuigen en uiteraard ook an dere bejaardentehuizen. Want dat het beiden ten goede komt, daar zijn de kinderen, de be jaarden en Agnes zelf van over tuigd. De uitvoering is vrijdag 14 de cember om 13.30 uur in bejaar denhuis Ter Weel. GOES - Een 20-jarige pizzabezorger uit Goes had tijdens het af leveren van een bestelling vrijdagavond vergeten zijn bromfiets af te sluiten. De brommer werd in een onbewaakt ogenblik weggenomen. Het betreft een rode Peugeot, type Fox, voorzien van verzekeringsplaatje NHD-743 (2001). Het schadebedrag bedraagt een paar duizend gulden. GOES - Bij een brand in een pand aan de Sint Jacobsstraat te Goes is woensdagavond bij toeval een hennepkwekerij ont dekt. De brand werd door de brandweer geblust. Uit onderzoek bleek dat in het pand een hennepkwekerij was gevestigd. Naar de oorzaak van de brand en de omvang van de kwekerij wordt een nader onderzoek ingesteld. YERSEKE - Vrijdagmiddag is er in de Marijkelaan te Yerseke een 15-jarig meisje uit deze plaats op haar fiets door een automo bilist aangereden. Een 56-jarige man uit Amersfoort reed over de Marijkelaan, komende uit de richting van de Molenlaan. Het meisje reed zonder te kijken vanaf het trottoir bij de Meer- markt de rijbaan van de Marijkelaan op. De automobilist kon ondanks het remmen een aanrijding niet voorkomen. Het meisje hield van de aanrijding alleen hoofdpijn over. Beiden voertuigen raakten beschadigd. GOES - Op de kruising Beethovenlaan Vivaldipad (fietspad) is donderdag een 50-jarige fietster uit Goes aangereden. Hij raak te hierbij gewond. Een 44-jarige automobilist uit Goes reed over de Beethovenlaan, komende uit de richting van de Schu- bertlaan. Hij verleende op vermeld kruispunt geen voorrang aan de voor hem van links komende 50-jarige fietster. Hierdoor ontstond een aanrijding, waarbij de vrouw met lichte verwon dingen aan haar knie/enkel naar het ziekenhuis werd overge bracht. De auto liep een kras op de motorkap op, de bestuur der bleef ongedeerd. GOES - In de Lange Kerkstraat te Goes is donderdag omstreeks 14.45 uur een 14-jarige jongen uit de gemeente Borsele aange houden wegens baldadigheid. De jongen gooide een rookbom- metje voor of in een winkel in de Lange Kerkstraat. Hierdoor kwam de zaak vol rook te staan. Hij werd meegenomen naar het bureau. Hij is door verwezen naar bureau HALT. KORTGENE - Op de Oudedijk in Kortgene heeft vrijdagmiddag een aanrijding tussen een bromfietser en een voetganger plaatsgevonden. Een 20-jarige man uit de gemeente Noord-Be- veland liep over de Paralelweg van de Oudedijk te Kortgene, ongeveer 300 meter ten westen van de kruising met de Scha- pendijk. Een 17-jarige jongen uit dezelfde gemeente merkte hem te laat op en botste tegen zijn schouder aan, waardoor de bromfietser ten val kwam en zijn bromfiets totaal werd ver nield. De bromfietser hield aan de val een schaafwondje aan zijn hand over. GOES - Tijdens een verkeerscontrole op de Koningin Wilhelmi- nastraat te Kloetinge is een 16-jarige jongen uit de gemeente Goes gecontroleerd. Hij had 1 x de toegestane hoeveelheid al cohol gedronken te hebben. Daar kreeg de bestuurder van de snorfiets een bekeuring voor en een rijverbod van 1 uur. Later werd een 18-jarige jongen uit de gemeente Goes op de ‘s-Heer Hendrikskinderendijk te Goes tijdens een verkeerscontrole ge controleerd. De bromfietser had net te veel alcohol gedronken. Daar kreeg hij een bekeuring voor en een rijverbod van 1 uur. GOES - Uit een personeelsgarderobe van een pand aan de Van Doornestraat te Goes werd donderdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur een GSM uit een jaszak weggenomen. De waarde van de GSM bedraagt een paar honderd gulden. GOES - In Goes is vrijdagnacht het rijbewijs ingevorderd van een 22-jarige man uit de gemeente Borsele voor rijden onder in vloed. Op de Grote Markt was de man met zijn personenauto met grote snelheid agenten tegemoet gereden. Toen zij hem op zijn rijgedrag wilde aanspreken, werd een alcohollucht waarge nomen. Hij weigerde de blaastest op straat, waarop hij werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hier werd wel een blaastest afgenomen waaruit bleek dat hij bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Hierop werd zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg hij een dagvaarding uitgereikt. - In Goes zijn het afgelopen weekend behoorlijk wat per- auto’s beschadigd. Het hele weekend waren autovanda- :ief. Vrijdag zijn er vernielingen aangericht aan auto’s die :eerd stonden in de Leliestraat, Violenstraat, Zonne straal en de J. Valckestraat. Bij vier auto’s werd de voor- lersonenauto’s met een steen vernield. Zondagochtend a de Wijngaardstraat in Goes een personenauto bekrast, hterzijde en de motorkap werden met verf besmeurd. - In een winkel in Wemeldinge is donderdag de erold van een 36-jarige inwoonster van de ge- Toen de vrouw bij de kassa haar portemonnee In de nacht van zaterdag op zondag enlaan in Goes een personenauto be- Net als vorig jaar wordt er een internationale Agility, behen- digheidswedstrijd voor honden, georganiseerd waar ruim 100 honden aan meedoen. Deze sport is in 1978 van Engeland naar het continent overgewaaid en werd destijds voor het eerst bij een kynologenclub in Den Haag beoefend. Sindsdien zijn GOES - In de nacht van zaterdag op zondag werden in Goes di verse bekeuringen uitgeschreven. Twee personen kregen een boete voor wildplassen, één persoon voor baldadigheid, één Op zondag wordt de 2de Inter nationale Kattententoonstelling in Goes gehouden georgani seerd door Saint Pro Cat, een van de grootste Nederlandse verenigingen van kattenliefheb bers. Vrijwel alle rassen uit bin nen- en buitenland zijn verte genwoordigd zoals: Perzen, Sia- mezen, Main Coons, Noorse Boskatten, Britse Kortharen, Heilige Birmanen en huiiskat- ten. Er zijn ook minder bekende rassen te zien zoals Turkse Van, Somali, Abessijn, Ragdoll en een groot aantal Britse Kortha ren in diverse kleuren. Het ras dat dit jaar op bijzondere wijze ders expositie te hebben gehou den heeft Zeelandia in 1999 haar 75-jarig jubileum in de Zeelandhallen gevierd, waaruit een plezierige samenwerking bleek te ontstaan, zodanig dat, dit graag voortgezet werd. Ook dit jaar bieden leden van K.P.S. Zeelandia en leden van de N.K.B., N.H.D.B. of N.BS. hun ongeveer 1500 dieren ter keu ring aan. Dat betreft konijnen, sierkippen, duiven, muizen, ca via’s, watervogels, hamsters, gerbils en ratten. Na de keuring worden deze dieren tot zater dag 18.00 uur tentoongesteld en deze show maakt dan plaats voor de behendigheidswedstrij- den voor honden op zondag 16 december." de Yerseke Moer haar bultige landschapskarakter. De veranderingen waaraan de gebieden onderhevig waren hebben elk hun stempel ge drukt op de aard van flora en fauna. Zoutminnende planten stierven na ‘de dam’ massaal in de Slikken van de Heen, maar hun plaats werd weldra ingeno men door zoete vegetaties. Doordat de bodem nog altijd deels zout is, groeien er zo’n 300 soorten planten. Een waar paradijs voor plantenliefheb bers dus, maar ook vogelaars kunnen er hun soortenkennis De op het eerste gezicht zo ver schillend lijkende gebieden zijn in wezen alledrie schorren, doorsneden met kreken. In de loop der eeuwen zijn zij ver schillende keren van aanzien en karakter veranderd, een proces waar Moeder Natuur maar ook de mens de hand in heeft ge had. Zware stormen verander den een zoetwatergebied als Sa- efthinge in een door zout water verdronken land; door de Phi- lipsdam was het op de Slikken van de Heen ineens gedaan met de getijden en het zoute water; door intensief turfsteken kreeg er tal van hondenliefhebbers warm gelopen voor dit samen spel tussen baas en hond. We reldwijd wordt er in wedstrijd verband aan Agility gedaan. Omdat de honden over toestel len moeten springen, raakvlak - toestellen aantikken, slalom rennen en door tunnels gaan, dienen geleider en hond een zeer goede verstandhouding te hebben, maar bovenal een goe de gezondheid om wedstrijden te draaien. De scheidsrechter, tevens de parcoursbouwer, stelt vast of de uitgezette looproute binnen een vaste parcourstijd wordt afgelegd. Een afwijkende looproute en springfouten wor den bestraft. Wegens de grote belangstelling voor deze sport zijn er twee wedstrijden één op GOES - Zingen voor en met oudere mensen, dat ge beurt wel vaker. Aanstaan de vrijdag, 14 december gaan de kinderen van de mythylschool De Sprienke en De Kring, een school voor kinderen met vermin derd gehoor en spraak-taal- moeilijkheden, dit voor de bejaarden in huis Ter Weel. De organisatrice, Agnes Hieminga uit Goes is En voor zover het op een ander uit je verleden slaat, bijvoor beeld je ouders, deze er zelf ook een goed gevoel aan te laten mogelijkheid om emoties te overhouden. Daarna kom je in uiten, waarvan wat haar be treft, meer gebruik van ge maakt zou mogen worden. VRIJDAG Informatiecentrum Zonne- bloemstraat Goes, spreekuur Bureau Ouderen-hulpverle- ning, 14-16 u. Zeelandhal len Goes, beurs ‘Dierplezier in kerstsfeer’, 14 u. Buurt huis De Pit Goes, kerstbingo, 20 u. Ter Weel Goes, Goese kinderen zingen voor bejaar den, 13.30 u. Wemeldingse Zandweg Wemeldinge, offi cieel in gebruikname van de bergbezinkvoorziening, 13.30 u. De beurs “Dierplezier’ biedt za terdag 15 december onderdak aan de organisatoren van de traditionele Naj aarskeuring Goes met zo’150 trekpaarden, Haflingers en Shetland pony’s. Indertijd na de tweede wereld oorlog begonnen op de Grote Markt in Goes is het dit jaar al weer voor de elfde keer dat de keuring in de Zeelandhallen ge houden wordt. Door deze pre sentatie te koppelen aan ‘Dier plezier’ is het voor het publiek mogelijk om te genieten van deze robuuste dieren en van hun mooie gang. De paarden worden door een deskundige jury beoordeeld. Grote trek pleisters zijn altijd de merries met hun veulens. Omdat vorig jaar het samengaan met ‘Dier plezier’ een groot succes bleek wordt getracht om dit jaar het publiek een rassenpresentatie aan te bieden. Op de eerste twee dagen van de drie-daagse-dierenmanifestatie neemt de kleindierenvereniging K.P.S. Zeelandia voor de derde maal deel aan het evenement. Nico Gelok, van de K.PS. Zee-, landiashow: “Na jarenlang el- de tweede fase, waarin het be langrijk is om te ontdekken waar je voor wilt staan of wat je wilt zijn in deze wereld. Ik ont- Enige tijd geleden volgde Agnes dekte dat ik graag via zingen ui- Hieminga een cursus Land mark Education. Deze cursus, overgewaaid uit de Verenigde Staten, probeert deelnemers te stimuleren om belemmeringen uit ieders verleden op te rui men en vervolgens met de daarna ontstane leegte iets po sitiefs te doen. Landmark is geen therapie maar een leerer varing. „Ik heb de cursus zelf gedaan”, vertelt Agnes. „En- DINSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, hobby-techniekclub voor jongens van 10 t/m 12 jaar, 19 u. Beatrixhaven Yerseke, rondvaart over de mosselpercelen en langs de mosselindustrie, 13.30 u. Het Trefpunt Yerseke, oude renbingo, 14 u. Gemeente huis Kruiningen, vergade ring van de raad van de ge meente Reimerswaal, 19.30 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastan- jestraat Goes, trimgroep, eenvoudige conditieoefenin- gen en spelvormen, 8.20 u. Zeelandhallen Goes, beurs ‘Dierplezier in kerstsfeer', 10 u. Emergis Goes, kerst markt, 10 u. Buurthuis De Pit Goes, kinderclub, bijbel verhaal en knutselen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, 10 u. Maria Magdalenakerk Goes, groot advent zangcon- cert, 19.30 u. Wijkvereni- ging Goes-Oost, familiebin- go, 20 u. Nederlands Her vormde Kerk Wolphaarts- dijk, advent koorconcert, 19.30 u. ‘t Aerum Uus Krab- bendijke, bingo, 19.30 u. Werk-leerboerderij De Ak- kerwinde Nisse, kerstmarkt, 11 u. Maria Magdalenakerk Goes, eucharistieviering oud-katholieken, 10.30 u. Pompweie Kortgene, kerst markt, 14 u. Kerkplein Kortgene, lampionoptocht, 18.30 u. thousiast gemaakt door mijn vriend ben ik de confrontatie met mezelf aangegaan. Vervol gens heb ik op een goede ma nier dingen uit het verleden op geruimd. Het is daarbij niet de bedoeling dat er diepe trauma’s opgegraven worden, maar dat iets wat je dwarszit uit het ver doen leden een zodanige plaats krijgt. MAANDAG De Vroone Kapelle, thema- avond Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, 'Meer geld uit de ac.rdappelmarkt’, 20 u. De Hoogte Goes, kerst sa menzang, 19.30 u. DONDERDAG Wijkcentrum Jan Ligthart Goes, technika 10 voor meis jes van 10 t/m 12 jaar, 19 u. Beatrixhaven Yerseke, rond vaart over de mosselperce len en langs de mosselindus trie, 13.30 u. Wijkgebouw de Westkant Goes, ledenver gadering PvdA afdeling Goes, 19 u. Populierestraat 3 ‘s-Gravenpolder, informa tiebijeenkomst borstvoe ding, 20 u. in het zonnetje wordt gezet is Main Coons. De dieren worden door een internationale jury be oordeeld op schoonheid en ver zorging. Rond de tentoonstel ling zijn er een aantal stands waar leuke en nuttige katten- spulletjes verkocht worden. Zeeuwse kattenliefhebbers die hun katten nog aan willen bie den voor de tentoonstelling kunnen contact op nemen met mevrouw Van der Wel, telefoon 010-4519322. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kin deren van groep 1 t/m 8, 14 u. Bibliotheek Goes, voor- leesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Wijkge bouw De Spinne Goes, bij eenkomst over de Brede School in de Goese Polder, 19.30 u. De Stenge Hein- kenszand, sport- en spelin- stuif voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, 13.30 u. Dierplezier, Zeelandhallen Goes, vrijdag 14 december van 14.00 - 22.00 uur, zaterdag 15 en zondag 16 december 10.00 - 18.00 uur. Toegangsprijs vol wassenen 12.50, kinderen tot 12 jaar 5.00. ZONDAG Zeelandhallen Goes, beurs 'Dierplezier in kerstsfeer’, 10 u. Grote Kerk Goes, avond gebed, 17 u. Nederlands Hervormde Kerk Wilhelmi- nadorp, 19.30 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderinstuif voor kin deren van groep 1 t/m 8, 14 u. Bibliotheek Goes, voor- leesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Sport- punt Zeeland Goes, wandel- morgen voor 55-plussers, 9.30 u. De Meiboom Krab- bendijke, bingo voor 50- plussers, 14 u. MEC De Be- velanden Goes, nestkastjes maken voor de mezen, 7 t/m 12 jaar, 13.30 en 15.30 u. Bergweg 88 Goes, kerstbij- eenkomst Women’s Aglow, 9.30 u. w-- -■ I I I /I I I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 29