Verkiezingskrant gemist? levensechte geluidsweergave I 14-15-16 december HOGE INRUIL j ELECTROTECHNIEK B.V. <JO0S Stemmen over het water ■MÉllufiïSB'w Geen teeltvrije zones bij brede oevers r lm n rstweek fl Kar 31 NUMMER 9 Waterschapsverkiezingen 6 maart 2002 ZUIDWEG 0113 - 216806 (216524) ^BDSE^ f KERSTBESTELLIJST b 19 DE BEVELANDER De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden 11 0113-211014 4 f i Kerstinkopen doen? Vergeet NUMMER 9 niet! Bij aanschaf van een nieuwe gaskachel 7 Voorstad 11 - Tel. 0113-215460 est Bose® Lifestyle®20 Muzieksvsteem Woensdag 12 december 2001 aterstand e Dierplezier We hebben allerhande kerstcadeautjes voor jong en oud. Kerstboompjes en sterren van stro. Houten kerststalletjes. En nog veel meer!!! Dus loop voor een origineel cadeautje of een lekker bakje koffie met apfelstrudel, vanillesaus en slagroom gerust even binnen., LIFESTYLE® 20 SYSTEEM B0SE DEC. en medewerkers wensen u Prettige Kerstdagen j Waterschap Zeeuwse Eilanden Het waterschap heeft In verband met het Lozingenbesluit open teelt en vee houderij regels opgesteld om het ver schil tussen droge en natte sloten dui delijker aan te geven, zodat agrariërs weten of ze een teeltvrlje zone in acht moeten nemen of niet. Alle sloten zijn dit jaar geïnventariseerd en de droge sloten zijn op kaarten aangegeven. Daarnaast heeft het waterschap beslo ten, dat bij taluds die breder zijn dan 3,15 meter, boeren geen rekening meer hoeven te houden met een teeltvrije zone. Tot voor kort was alleen sprake van een teeltvrije zone bij oevers breder dan 3,15 meter van nieuw aangelegde natuurvrien delijke oevers en bij oevers die zijn aange legd in het kader van het eerste water- huishoudingsplan. Nu is er helemaal geen sprake van een teeltvrije zone bij alle oevers breder dan 3,15 meter. Dit geldt echter niet voor oevers in natuurgebieden. ...x Roomboteramandelkrans ...x Roomboterama'ndelstaaf ...x Stokbrood wit ...x Meergranen baguettes ...x Baguette ...x Kaas/uienstokbrood gr./kl. ...x Pistolets ...x Maïsbolletjes ...x Kampioentjes ...x Prairiepuntjes ...x Croissants ...x Kaascroissants ...x Ham/kaascroissants ...x Grissini's ...x Broodjes melange per 20 stuks Waterstand is de informatierubriek van waterschap Zeeuwse Eilanden. Elke maand kunt u deze rubriek in dit blad vinden. Voor vragen over de beschreven onderwerpen kunt u terecht bij afdeling Communicatie: René van Broekhoven (01 13-241209) of Sandra Minneboo (0113-241422). E-mail: communicatie@wze.nl ...x 6 Witte puntjes ...x 6 Witte kadetten ...x 6 Bruine puntjes ...x 6 Bruine kadetten ...x 6 Krentenbollen ...x 6 Luxe broodjes ...x 4 Mueslibolletjes ...x 4 Worstenbroodjes ...x 4 Bolussen ...x Roombroodjes ...x 4 Koffiebroodjes ...x Belgische koffiebroodjes ...x Chocolade roombroodjes Stand van zaken Vóór 1 juni vorig jaar hadden agrariërs die onder het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij vallen aan het waterschap moeten melden welke activiteiten zij uit voeren. Van alle ondernemers die vallen onder het Lozingenbesluit, wordt ver wacht dat zij de juiste maatregelen nemen op hun bedrijf. Sinds begin dit jaar contro leert waterschap Zeeuwse Eilanden of agrariërs de regels van het besluit nale ven. Ook de Algemene Inspectie Dienst (AID) en de politie handhaven hierop. Het waterschap stuurde meldingsformulieren naar agrariërs die zich onder andere bezig houden met akkerbouw, bollenteelt, bomenteelt, fruitteelt of veeteelt. Kortom: iedereen die teelt in de open lucht of vee houder is. Tot op dit moment heeft 95% van de betrokkenen (2.100 formulieren) het formulier teruggestuurd. Alle meldin gen en eventuele bezwaren zijn inmiddels verwerkt. In totaal heeft de behandeling van alles een volledig werkjaar in beslag genomen. Momenteel probeert het water schap ook de resterende formulieren bin nen te krijgen. Vanaf volgend jaar begint het waterschap met het opleggen van sancties bij diegenen die niet voldoen aan de eisen. Schoolstraat 9, 6089 NX HEIBLOEM Tel. +31(0)475 493 543, Fax +31(0)475 440 305, E-mail: kwastvskwast@wxs.nl van beide avonden door de bon in de Verkiezingskrant in te vullen en op te stu ren. U kunt ook even bellen: (0113)241400. Hoofdkantoor Postbus 114, 4460 AC Goes Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes Telefoon (0113)241000 Telefax (0113)227528 Internetadres www.wze.nl o s Vragen Voor vragen over alles wat met het Lozingenbesluit te maken heeft, kunt u het volgende telefoonnummer bellen: (0113)241120. Lange Vorststraat 9 4461 JL Goes OOSTSINGEL 44 - 4461 KC GOES TEL 0113-216216 - FAX 0113-211204 Van maandag 24 decenjfier tot woensdag 2 januari, 10.30 uur, zijn de kantoren van het waterschap gesloten. In geval van nood kunt u het algemene nummer bellen: (0113)241000. ...x Ministolletjes ...x Paddestoel ...x Sterren ...x Dennenappels Vakkundige plaatsing. Hi-Fi kwaliteit op elk luisterniveau Direct/Reflecting luidsprekers voor stereo in uw hele kamer Ruimtelijkheid als bij een live uitvoering Gelijkmatige geluidsspretding Zo goed als onzichtbaar te plaatsen luidsprekers die in elk interieur een geschikt plaatsje kunnen vinden De afstandsbediening hoeft niet te worden gericht en kan overal in huis worden gebruikt Met slechts een systeem kunt u gelijktijdig in verschillende kamers twee verschillende geluidsbronnen laten afspelen o Better sound through research ...x Stokjes wit 2 stuks ...x Stokjes bruin 2 stuks ...x Pistolets 4 stuks ...x Kampioentjes 6 stuks ,.,x meer granen pistolets 4 stuks NAAM: ADRES: PLAATS: TEL.NR.: AFHAALDAG ...x Kerststol 500 gr ...x Kerststol 1000 gr ...x Tulband 500 gr. ...x Tulband 1000 gr. ...x Rozijnenbrood ...x Sucadebrood ...x Kruidenbrood ...x Rozijnenbrood spijs ...x Ganzenbrood ...x Appelbollen ...x Appelflappen ...x Abrikozensloffen ...x Saucijzenbroodjes ...x Ragoutbroodjes ...x Hamkaas broodjes ...x Borrelhapjes gesorteerd Waarvan: 4 Hamkaas 4 Ragout 4 Saucijs ...xWit ...x Bruin ...x Melk ...x Zeeuws ...x Fijn volkoren ...x Grof volkoren ...x Waddenbrood ...x Elfzaden ...x Vezelbrood ...x Lijnbrood ...x Waldkorn ...x Multikorn ...x Bayrisch ...x Casino melk ...x Casino bruin ...x Kerstschnitt ...x Kersttaart 12 pnt. ...x Gesorteerd kerstgebak ...x Kerstchipolatavlaai 8 pnt. ...x Kerst petit-fours ...x Kerst petit-glace mini ...x Kerst petit-glace ...x Chipolatapudding ...x Chocolade stukjes peer pudding ...x Opgemaakte pudding Vorige week heeft de PTT huis-aan-huis in het waterschapsgebied de eerste Verkie- zfngskrant verspreid. Omdat het om over heidsinformatie gaat, zijn de ja/nee- en nee/nee-stickers door de postbode gene geerd. Heeft u de krant toch niet ohfvan gen en u bent wel geïnteresseerd, bel dan deze week even met (0113)241400 en we sturen u de krant alsnog toe. In de krant is informatie te vinden over de waterschapsverkiezingen van volgend jaar. maar vooral over wat daaraan vooraf gaat: het kandidaat worden voor het water schapsbestuur. Over dat onderwerp orga niseert het waterschap ook twee voorlich tingsavonden in het hoofdkantoor te Goes: woensdag 19 december en maandag 7 januari. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. U kunt zich opgeven voor één QQbnëlse Eigen Technische Dienst De nieuwste knuffels van NICI. De echte Bibip dierenkoppen in 21 soorten.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 19