15 11 Een bijzondere kijk op... llE VERVROEGDE AFSLUITING 1: 14 Win mooie prijzen met onze december-pokjes-oclie op pagina 22 DE BEL 21 HIK DELTA\ IIILA Penningen voor vrijwilligers OOG- rl 31 1 ia I KOOPZONDAG VLISSINGEN De Bel, altijd prijs! Klantenservice 32?J C I '6 KERST KOOPDAGEN IN GOES KERSTBOMENPROJECT WEGENS SUCCES HERHAALD Kerstconcert Kortgene Autoband op de weg Ondernemers playbacken KNALLER v.d. WEEK Buurten op Schouwen-Duiveland KOOPZONDAG 16 DECEMBER <5 Kerst in De Pompe M. Arendsen in Kunstuitleen woensdag 12 december 2001 jaargang 52 nummer 50 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 15 Mevrouw Rie Pots is geboren Wemeldinge, parel aan de Oosterschelde Koopcentrum Heinkenszand Lekker eten met de kerst VAN 13.00—17.00 UUR BEW. EX.x De groep bomen op de Grote Markt wordt verlicht met groen en wit licht. Nieuw ten opzich ten van vorig jaar is het geluids- project van Sjoerd Borkent uit Rotterdam. In de bomen op de markt worden kleine geluids boxen geïnstalleerd, die via een cd-speler een speciaal hiervoor geproduceerd geluidsprogram- ma uitzenden. Het volume is laag en vooral goed te horen voor wie midden tussen de bo men gaat staan. Verder zullen de spiegelbollen achter de ramen van het stad huis weer flonkeren. Eerstejaarsstudenten van het Groen College Goes assisteren bij de uitvoering van het pro ject. Ze doen ervaring op door de werkzaamheden te inventa riseren en stellen daarbij een draaiboek op. De komende ja- ren zal steeds een nieuwe groep studenten het project aan de hand van dat draaiboek zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren. De Grote Markt. Couden cd voor Peter Dieleman op 6 november 1926 in Krui- ningen. Mimi op een skateboard. YERSEKE - ‘Glaasje op? Laat je rijden’. Niet alleen de overbe kende slogan van een anti-al- cohol-in-het-verkeercampagne maar ook een mogelijke onder titel van deze foto, zo laat ma ker van de foto Gerard Maas uit Yerseke ons weten. Mimi is de achttien jaar oude kater van de familie Maas uit Yerseke. Op de foto geniet hij heerlijk van het najaarszonne tje en zijn oude dag. Mimi was vroeger een echte vechtjas (ge- Excelsior lonkt naar De Munnik tuige ook de haperingen aan zijn oren), maar die tijden zijn voorbij, laat Gerard Maas we ten. „Mimi is nu heel wat rustiger geworden. Hij is zo doof als een kwartel maar verder vermaakt hij zich nog best”. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 27 december 09.00 uur, advertenties donderdag 27 december 12.00 uur. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 20 december 09.00 uur, advertenties donderdag 20 december 12.00 uur. En in verband met nieuwjaarsdag dient kopij voor de editie van woensdag 2 januari ook vervroegd aangeleverd te worden. In verband met de kerstdagen dient kopij voor de editie van donderdag 27 december vervroegd aangeleverd te worden. Heeft u ook zo’n mooie foto ge maakt die u graag eens in De Bevelander wil zien? Aarzel dan niet maar stuur uw foto op naar de redactie (postbus 5, 4460 AA in Goes). Wie weet staat uw foto dan volgende week op deze plaats afgedrukt. KAMPERLAND - Bekende gezichten uit de Kamperlandse mid denstand waren afgelopen zaterdag te zien in het Casem- broothuis. Daar hield de plaatselijke ondernemersvereniging voor de derde keer een playbackshow. Het team van Bakkerij van Kleunen brengt 'Marmelade'. GOES - Op de noordbaan van de A58 bij Goes is donderdag ochtend de auto van een 20-jarige Spanjaard beschadigd doordat hij over een autoband reed die op de rijbaan lag. Als gevolg hiervan verloor hij de macht over het stuur en kwam hij op de vluchtstrook tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij, zijn auto werd aan de voorzijde zwaar beschadigd. Hoe de autoband op het wegdek terechtkwam is niet bekend. De teams bestonden uit personeel van lokale winkels. Als win naar kwam het team van Attent Supermarkt Baaijens uit de bus. GOES - Het Christelijk Mannenkoor Zeeland (CMZ) treedt za terdag 15 december op in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het is een gezamenlijk concert met kinderkoor Jedaja uit Nieuwer- kerk, christelijk gemengd Eilandenkoor, onder leiding van diri gent Peter Wildeman. Matthijs Koene (panfluit), Martin West- strate (orgel) en het Roosendaals Strijkorkest zorgen voor mu zikale begeleiding. Aanvang van het concert 19.30 uur. Overigens treedt het Zeeuws Mannenkoor zaterdag op in de Ja- cobuskerk te Renesse, samen met Zierikzees Koor Cantare. De dirigentes van de koren, Willie den Hollander en Gunita Jasins- ka, zingen ook samen een lied. Dit concert begint om 15.30 uur. Het schilderij 'Ode aan Vincent’ van Mathisse Arendsen. Alles voor de dierenliefhebber Ti E O O •it CU Cfi cc n c <u .E z 0) G.S. zondag 16 december 1 nu 299, Mevrouw Maria Geertruid Vis- scher-Pots werkt sinds no vember 1977 bij de ziekenom roep Nomen Nescio. Ieder maandagochtend haalt zij de verzoekplaatjes op bij de be woners en 's avonds neemt zij alle verzoekplaatjes op in de studio. Op dinsdag wordt het programma uitgezonden via de huisradio van Ter Valcke. Daarnaast zet mevrouw Rie Pots zich ook in voor andere activiteiten zoals een grote feestmiddag, waar zij altijd het Rad van Fortuin draait. De heer Christiaan (Chris) Piebinga is op 27 februari 1945 geboren in Haarlem en mevrouw Hendrika Jacoba (Henny) is geboren in Goes, op 25 augustus 1945. De uitreiking vond plaats in het verpleeghuis, tijdens de feestavond voor de viering van de internationale vrijwil- ligersdag. Matty Maatje van Wieringen-Bras is sinds 14 ok tober 1983 werkzaam als vrij willigster bij de dagbehande ling. Wekelijks rijdt zij een aantal keren als bijrijder mee op de bus voor de dagbehan deling. Voor de Stichting Vrienden van Ter Valcke heeft zij al heel wat geld in het laat je gebracht door verkoop van poffertjes tijdens grote feest dagen. Ook de jaarlijkse olie bollenverkoop neemt zij al ja- ren met veel plezier voor haar rekening. Mevrouw Matty van Wieringen is vrolijk en opge wekt en straalt dit uit, wat een prettig effect heeft op de be woners en cliënten. Mevrouw Matty van Wieringen is gebo- GOES - Het project Kerstbomen op Palen van beel dend kunstenares Karin Keijzer en VhDW was vorig jaar zo’n succes, dat het dit jaar nog eens dunnetjes over wordt gedaan. Met hier en daar een wijziging, natuurlijk. Dit keer komen er 75 palen met kerstbomen (vergelijk: vorig jaar 50) op de Grote Markt te staan. De palen worden in een stervorm op het terrein van de fietsenstalling gezet. In de grond komen dan vaste hulzen, zodat herhaling van het project in de toekomst een stuk goed koper wordt. Drie kleinere groepjes met bomen op palen worden neergezet in de Singel- straat (een druppelvorm), op de Bult (rij) en bij de Stenen Brug (cirkel). W GOES - De formatie De MultiNationals treedt eerste kerstdag op in Café De Pompe in Goes. Ze bengen de show 'Kerstballen’, een muzikale mix van rock ‘n roll en smartlappen. De MultiNa tionals bestaat uit zanger-gitarist Willem Vermeule, drummer Frank Beerens en gitarist Peter Urbanus. Het optreden begint rond 17 uur. Tweede kerstdag is er een discoavond met mede werking van DJ Jorg. Aanvang 20 uur. Entree beide dagen gra tis. Eigenaren en bewoners van de panden rondom de Grote Markt doen mee door hun eer ste etages kleurig te verlichten. Het project is een initiatief van de Stichting Goes Promotie. Die geeft culturele organisaties de gelegenheid om zich onder of rond de bomen te presenteren. bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. Graveren doen wij GRATIS! Sportpkijzen Sinds 25 augustus 1986 zijn de heer Christiaan (Chris) en mevrouw Hendika Jacoba (Henny) Piebinga vrijwilligers in Ter Valcke. Ze houden zich bezig met de dierenverzor ging. Vanaf het begin verzorg den zij het grote aquarium. Vorig jaar hebben ze dit werk overgedragen aan nieuwe vrij willigers. Sinds een jaar heb ben zij een buitenvolière met vogels en kippen. Ook het kip penhok van De Deel (afdeling van Ter Valcke) onderhouden zij met veel plezier. Naast alle dierenactiviteiten verzorgt de heer Chris Piebinga de ra- diouitzendingen van Radio Goes. Hij betrekt hier de afde lingen van Ter Valcke bij door verzoekplaatjes voor de bewo ners te draaien. De schilderijen zijn te koop. 2/3 deel van de op brengst komt ten goede aan de stichting Bandung Flower, die het opzetten en instandhouden van een kinderopvanghuis in Bandung (Java) tot doel heeft. Mathisse Arendsen werd in 1948 geboren in Arnhem, maar woont sinds 1970 in Goes. Werken van haar zijn opgenomen in collecties in Parijs, Hongarije en Ohio. Ook is het thuis in haar eigen atelier Art-M te bewonderen. ren op 18 juni 1932 in 's-Gra- venpolder. Mevrouw Pieternella Johanna Eversdijk-Hollestelle werkt sinds 1983 als vrijwilligster bij Verpleeghuis Ter Valcke. Ja renlang heeft mevrouw Nel Eversdijk-Hollestelle als bijrij der meegereden op de bus voor de dagbehandeling. Nu werkt zij mee aan grote activi teiten zoals feestdagen en avondactiviteiten. De laatste drie jaar werkt zij thuis spul len af, die bewoners in de hobbyverenigingen maakten. Mevrouw Nel Eversdijk is ge boren op 28 maart 1928 in Kloetinge. Beelden uit het rijke Roomse leven VZ VLISSINGEN I- TT BIBUOty GOES - Kunstenares Ma thisse Arendsen exposeert momenteel haar meest re cente olieverven in de Kun stuitleen De Bevelanden aan de Wijngaardstraat te Goes. Deze tentoonstelling duurt pog to en met 3 fe bruari, wanneer de afslui ting feestelijk gevierd wordt. N.V. DELTA Nutsbedrijven 0800 5150 (gratis) pL- Fotopuzzel Yerseke GOES - Burgemeester D.J. van der Zaag heeft vrijdag vijf vrijwilligerslegpennin- gen uitgereikt. Mevrouw M.M.van Wieringen-Bras, mevrouw PJ. Eversdijk- Hollestelle, mevrouw M.G. Visscher, mevrouw H.J. Piebinga-Van de Kreeke en de heer C. Piebinga, ont vingen allemaal een leg penning voor hun vrijwil ligerswerk bij Verpleeg huis Ter Valcke. KORTGENE - De koninklijke muziekvereniging Eendracht Maakt Macht uit Kortgene houdt zaterdag 22 september een kerstconcert in de Nederlands hervormde kerk. De muziekver eniging wordt geleid door Matthieu van Duiven. Verder verle nen Marlon Dek (cello), Herma Overbeeke (dwarsfluit), en Ju dith Vuijck (kerstvertelling) hun medewerking. Aanvang 20 uur. S I 5- - HÜMMH (advertentie) (advertentie) (advertentie) VJ KOOPAVONDEN: 19-20-21 DECEMBER I www.adslspeciaal.nl nrxstream l\IU met 325,- korting OPEN HAARD FOTO GEMEENTEARCHIEF GOES FOTO GERARD MAAS FOTO ANTON DINGEMANSE IW N O) CU o SS; - NU 135,68E ZIE VOOR ANDERE SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN VERDER IN DEZE KRANT nntKiHsimt-tmitPiiniumunc IENBROEK> UW W mm» jgg r SFEERKACHEL met 2 openslaande deuren Geeft sfeer en warmte door ingebouwde ventilatorkachel 1.850W. Werkt met en zonder verwarmingselement. Vuursimulatiesysteem met effect van echt houtvuur. Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Onderni r WINKELCENTRUM (advertentie) ^peciaal H C C y N E T supersnel internet zonder tikken mét speciale voordelen. 'S 1 W J fl maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur gesloten 15 en 22 december 2001 Grote Markt: huiskamer van Goes o V, w L ÏÖi - ït n

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1