25 21 31 7 De rit naar school verfilmd 1 Een bijzondere kijk op... I ///A DELTAX Z//LJ LM DE EEUWIGE ZORG VAN DE MANTELZORGER December pakjesactie met prachtige prijzen FEESTCAFÉ KIEKIERIS WELCOME TO THE FUTURE PARTY zaterdag 15 december: TIROLER APRES SKI PARTY zaterdag 22 december: X-MAS PARTY M.d., 26 a..*,. TRADITIEGETROUW SAMEN MET JOU Klantenservice aarends Unieke aanbieding voor lezers Diefstal uit schuur Aanrijding in Goes Ml cn L, Jongerenavond COC Niet snel genoeg CIVIEL- EN GROEN- Al 1 O OO1 1 OO TECHNIEK ZUID B. V. U1 1 U"OO 1 1OÓ .-;1 woensdag 5 december 2001 jaargang 52 nummer 49 VOOR AL UW RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 25 door Marja Minnaert Mantelzorgster Matty Konst-Lampert mag zichzelf binnenkort een lang weekend lekker laten verwennen. Opticiens, goed bekeken Opening Colff Supermarkt Geknipt voor de kerst Argiland opent deuren 1 - Mantelzorg is een woord dat we de laatste tijd veel horen. Onlangs werd de Dag van de Mantelzorg ge houden en vorige week kon iedereen die een mantel- zorger kende, deze melden bij het Meldpunt Vrijwil lige Thuiszorg. Uit de groep aanmeldingen werden tien Zorg-voor-jezelf weekenden verloot. 'we redden net samen wel’ „Maar nu was het anders. Zo had hij een stoma in zijn keel en ik moest dat af en toe leeg zuigen omdat er zich teveel slijm in ophoopte. Dat vond ik doodeng, maar ik besefte ook dat hij totaal afhankelijk van me was. Als ik ‘s nachts het belletje naast mijn bed niet hoorde, dan kon hij beneden wel stikken in het slijm. Gelukkig loste mijn dochter me soms af, want ik kon ik nauwelijks meer weg.” Alberts lijdensweg was nog niet durfde daar ook te praten, want dat was na de beroerte een be hoorlijke handicap.” Ontharen met fotolicht UNITED COLORS OF BENETTON. Lange Kerkstraat - Goes De mens achter de vrachtwagen vaardigheden te leren en ze een contactpersoon te geven, waar bij ze terecht kunnen voor al hun vragen. En ze bijvoorbeeld ook iemand van de Vrijwillige Thuiszorg of Vrijwillige Termi nale Zorg aan te bieden zodat ze er zelf ook even tussenuit kunnen. Want het zijn vaak mensen die het als hun plicht zien en pas aan de bel trekken als ze op hun tandvlees lopen.” Hoewel het echtpaar altijd leeft met de angst voor een volgende plotselinge achteruitgang, ge nieten ze volop van wel kan. ‘ons leven is niet alleen verdriet' indoor wedstrijd in Zeelandhallen GOES - Op de kruising A. Fokkerstraat Deltaweg in Goes vond maandag aanrijding plaats. Een 43-jarige Middelburgse automobiliste reed over de Deltaweg en verleende op de krui sing met de A. Fokkerstraat geen voorrang aan een 41-jarige automobilist uit de gemeente Reimerswaal. Hierdoor ontstond een aanrijding waarbij beide voertuigen beschadigd raakten. GOES - Uit de schuur van een woning aan de Rooseveltstede is Goes is afgelopen weekend elektrisch gereedschap gestolen. De dader(s) forceerden de toegang en namen een boormachi ne, een decoupeerzaag, een schuurmachine.een cirkelzaag en een hogedrukspuit mee. Rattenvangers van Zeeland MIDDELBURG - Het COC Midden-Zeeland besteedt dit week end (8 en 9 december) extra aandacht aan leeftijden. Zaterdag 8 december is er een jongerenavond in het COC-café Goud- waard. Zondag 9 december kunnen 40-plussers terecht in het homocafÈ. Café Goudwaard is te vinden in de Lange Noord- straat in Middelburg. GOES - Een 24-jarige Goesenaar werd zaterdagnacht mishan deld omdat hij niet snel genoeg liep. Hij liep met twee vrien den op de Opril Grote Markt in Goes. Een achteropkomende automobilist stopte omdat hij vond dat de mannen te lang zaam opzij gingen voor hem. Twee mannen stapten uit en be gonnen de 24-jarige te slaan. Uiteindelijk viel hij op de grond. De man liep een gezwollen gezicht en een schaafwond op de keel op. Surveillerende agenten zagen het voorval en hebben de twee verdachten, een 24-jarige inwoner uit de gemeente Borsele en een 23-jarige Goesenaar aangehouden en meege nomen voor verhoor. O Q. V) rc <U •w Een van de winnaars was Matty Konst-Lampert die al dertien jaar haar zieke echtgenoot ver zorgt. Zonder dat ze er iets van wisten, heeft dochter Sandra het echtpaar aangemeld met als resultaat dat ze binnenkort een lang weekend zichzelf lekker mogen laten verwennen. Soms ontmoeten we in ons le ven mensen die ons raken, mensen die gewoon door zich zelf te zijn het alledaagse ont stijgen. Matty Konst is zo ie mand. Kracht, bescheidenheid en optimisme straalt ze uit. Dit jaar is ze veertig jaar getrouwd met haar Albert en ze hopen daar nog de nodige jaren aan vast te mogen plakken. Maar daar hebben ze meerdere ma len voor gevreesd. Want, dertien jaar geleden sloeg het noodlot toe. Albert werd getroffen door een beroerte. Na een lange re validatie kwam hij weer thuis. Aanvankelijk dacht ze er niet zo over na. Binnenkort gaan ze samen weg voor het Zorg-voor-jezelf week end. „Ons leven is niet alleen maar verdriet hoor”, vult Matty aan. „We hebben drie kleinkin deren en daar pas ik heel graag op. Het ontspant me om met hun naar de speeltuin te gaan. En als ik kan kook ik een flinke pot erwtensoep of stamppot voor de kinderen. Ik ga daar he lemaal in op. Ach, en eenzaam zijn we ook niet. Kennissen ge noeg die een praatje komen maken.” Verder schikken ze zich gewoon naar hetgeen het leven hen biedt. Albert en Matty, oftewel hoe gewone mensen groots kunnen zijn in hun daden. volbracht, want hij door een val kwam hij weer in de kliniek. Dat is ook zijn grote angst. „Iedere keer ga ik met zo’n klap achter uit. Ik voel niet van tevoren aankomen wat er gaat gebeu ren. Ik stortte daardoor wel eens in ja, want je wordt er moe en moedeloos van. Dat ik vorige week toch mijn 65e verjaardag heb mogen vieren, is heel bij zonder.” Matty heeft zelf nooit het gevoel gehad dat ze het niet meer zag zitten. Onverwoest baar gaat ze door en haar kracht geeft Albert iedere keer weer de moed om door te vech ten. Ze zijn allebei blij met de komst van het Steunpunt Man telzorg. Ze hopen lotgenoten te De film is een vervolg op het reeds bestaande videoproject ‘Schoolroutes’ dat in 1997 speciaal voor de gemeente Goes is ontwikkeld. Dit vi deoproject was toe aan ver- Alle Goese basisscholen en scholen voor voortgezet on derwijs krijgen binnenkort een exemplaar van deze vi deofilm toegestuurd samen met een docentenhandlei ding en lesbrieven voor de leerlingen. De plaats van han deling is het Groen College Goes. In Kortgene is de laatste tijd nogal wat veranderd. N. Tim merman schrijft ons: „De nieuwbouw rondom de haven is op deze foto goed te zien: Ver der is de Sinterklaassfeer bijna te voelen”. Heeft u kort geleden ook een foto gemaakt waarvan u denkt: 'die zou ik nou wel eens in De Bevelander willen zien’? Aarzel dan niet maar stuur uw foto op naar de redac tie (postbus 5, 4460 AA in Goes). Wie weet staat uw foto dan vol gende week op deze plaats. Het echte sukkelen begon twee jaar geleden toen de diagnose slokdarmkanker werd gesteld. Albert werd doodziek, kon niet meer eten of drinken en belan de voor een aantal zware che- mokuren in het Dijkzicht Zie kenhuis in Rotterdam. Matty treinde op en neer en Albert vocht voor zijn leven in de Maasstad. „Toen heb ik aardig wat traantjes gelaten”, bekent ze. „Ik was niet alleen, onze twee dochters vingen me prima op, maar toch was de spanning me vaak te veel.” Albert bleef doodziek, tegenspoed op tegen spoed volgde. Een besmetting met de gevaarlijke MRSI bacte rie dwong hem voor acht weken isolatie op de intensive care. Een zware operatie en een lang zaam herstel waarbij hij moest eten via een sonde volgde. Uit eindelijk kwam Albertsterk ver magerd weer thuis. En weer was Matty er om voor hem te zor gen. Wie de komende weken een decemberpakje bij een van de deelnemende zaken koopt maakt kans op een mooie prijs. Wat dacht u van een keuken- cheque ter waarde van maar liefst vierduizend gul den, een kerstreis of een heer lijk beautyarrangement. Kijk snel voor de spelregels op de in deze Bevelander j opgenomen advertentie- pagina en ontdek waar u kans maakt op een van deze schitterende prijzen. December is de maand van cadeautjes, attenties en gezellige winteravonden. De Bevelander i bedacht samen met haar adverteerders een actie om deze laatste maand van het jaar nog leuker te maken. keersexamen bleek dat, zowel leerlingen, leerkrachten als ouders moeite hebben met deze verkeerssituatie. Ook nieuw zijn de fragmenten die laten zien dat spelletjes op de fiets niet altijd goed aflopen. ontmoetten, antwoorden op praktische vragen te krijgen en wie weet kunnen ze nog ande ren van dienst zijn met hun kennis. Regio-coördinator Nicole Speelman van het Meldpunt is ook blij met de nieuwe initiatie ven. „We hebben de laatste tijd al behoorlijk wat gegevens ver zameld en we kennen nu ook een groep mantelzorgers in de regio. Opvallend is dat veel van deze mensen, die overigens uit evenveel mannen als vrouwen bestaat, dat zelf zo normaal vin den. We willen deze mensen gaan helpen op praktisch ge bied, door bijvoorbeeld een cursus tiltechniek te geven of „Het is toch normaal dat je voor je man zorgt. Toen hij definitief naar huis kwam, werd hij ver zorgd door de Thuiszorg en ik dacht ‘wat jullie doen kan ik ook’. Ach, het lukte ook aardig en we redden het zo samen wel.” „Ja, en in die tijd ging ik drie maal in de week naar het activiteitencentrum voor de dagbesteding”, vult Albert aan. „Je had toen je vrije tijd en je kon er zelf op uit. Ik was bezig, ontmoette anderen die hetzelf de meegemaakt hadden en 2e kerstdag Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek 0113-351717 GOES - Leerlingen van het Groen College Goes en het Goese Lyceum kregen de film gisteren voor het eerst te zien. Geen wonder ook, want ze werkten er zelf aan mee. De videofilm is be stemd voor de groepen 8 van basisscholen en gaat over het rijgedrag en de knelpunten tijdens het fietsen van en naar school. KORTGENE De Goedheiligman wordt overal in Nederland met open armen ontvan gen. Zo ook in Kortgene. Van N. Timmerman uit Kortgene kre- k gen we dan ook deze fo to van de ontvangst op Noord-Beve- land. KRUININGEN Een groot deel van de kinderkleding met CAO/ OU /O korting N.V. DELTA Nutsbedrijven 0800 5150 (gratis) nieuwing, omdat een aantal verkeerssituaties inmiddels verouderd is en er sprake is van nieuwe verkeersregels, zoals ‘Voorrang fietsers van rechts’. De raamvertelling, waarbij de samenstellers de nadruk leg gen op ‘defensief verkeersge drag’, is nieuw. Een aantal Goese opnamen is ongewij zigd gebleven, omdat deze verkeerssituaties nog steeds actueel zijn. Nieuw zijn bij voorbeeld de spoorwegover gang bij Kloetinge (Buijs Bal- lotstraat/Patijnweg), omdat tijdens het praktisch ver- ■.w'Wf- GOES - Speciaal voor de lezers van De Bevelander stelde Thames Travel een unieke reis samen. Wat dacht u van een heerlijk lang weekend Christ mas shopping in Londen? Lees er alles over op pagi na 25 van deze krant. <1 W "t:.- M».'' 'Gelukkig loste mijn dochter mij soms af' FOTO ANTON DINGEMANSE (advertentie) FOTO N. TIMMERMAN SR (advertentie) bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl Kom met de stapperstaxi SST J i rzu www.adslspeciaal.nl rrrxstream NU met 325,- korting (advertentie) ^^^speciaal HCC^NET persnel internet zonder tikken mét speciale voordelen... maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur gesloten 15 en 22 december 2001 autoschade C l vM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1