27 17 5 Waarde in vroeger tijden Een bijzondere kijk op... 1 35 SALONIKI Ladies Night Deze avond nu 30% korting op de casual damescollectie van 19.00 uur tot 21.30 uur 32 21 X o I OOG- December pakjesactie met prachtige prijzen Le Bras de Mer DE HISTORIE VAN HET NEDERLANDS ELFTAL Nikos Ik Ignatiadis len Zina 3255 C VRIJDAG 30 NOVEMBER SINT KOOPAVONDEN IN GOES Qnderne^ woensdag 28 november 2001 jaargang 52 nummer 48 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 31 Droog Brood Goes haalt Sinterklaas in Verhalen over oude veerdienst Kerstmarkt in Ter valcke A HCC KNALLER v.d. WEEK Een kunstig spinnenweb. Werken in een modezaak LASERWATERPAS NET Roxy, Oxbow, Billabong, Simmer, 10FT, Protest, Simple, Reef enz., enz. DO. 29 NOVEMBER VR. 30 NOVEMBER MA. 3 DECEMBER Dl. 4 DECEMBER Drukke tijden voor bakkers 'Kick Smith was een schat van een man' 'Hoog niveau is moeilijk in Zeeland' Jubileum voor istimewa 'eerbetoon aan Zeeland' ■o <D O Q. Q O c V) l\IU met 325,- korting O <U ro SSI/ '65 bij: JL11414 AiMHk Donderdag 29 november: Cees van den Bovenkamp. Lekker uit eten met de Kerst J* KATS - Over het huidige Nederlands elftal wordt heel wat afgeschreven en gepraat. Maar hoe ging dat vroe ger? Hoe is het Nederlands Elftal ontstaan, wie waren de spelers, waar kwamen zij vandaan? Tegen wie speelden de Oranje voetballers hun wedstrijden en waar? Voetbaljournalist Matty Verkamman die als veertienjarige voor het clubblad van zijn voetbalclub de legendarische Kick Smith interviewde is druk be zig met dat soort gegevens. Hij schrijft een reeks boe ken over de geschiedenis van de Oranje Leeuw. door Léon Janssens NU 6495 ZIE VOOR ANDERE l SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN VERDER IN DEZE KRANT week van het sieraad Voetbaljournalist Matty verkamman: „Meestal speelt het voetbalgebeuren zich in de Randstad af". x<^JBEW. EXX/X Laat u inspireren door de Sint aggtesai (advertentie) Grote Kade 40-42a - 4461 BE - Goes - Tel. 0113-228821 (advertentie) (advertentie) RESTAURANT VJ FOTO B. MOURIS Kijk snel op www.adslspeciaal.nl Voorstraat 42 4486 al Colijnsplaat TEL. 0113 - 695 802 FAX 0113 - 695 802 EMAIL ADRES: http://www.lebrasdemer.nl B. Mouris is een gelegenheids- fotograaf, zo maakt het korte briefje dat de foto begeleidt duidelijk. Maar de echte maker Verkamman begon als jongen van 14 jaar met de voetbalver - slaggeving. „Voor het clubblad van mijn Rotterdamse voetbal club 'Unicum’ interviewde ik de beroemde Kick Smith in Haar lem. Die dag zal ik nooit verge ten. Kick Smith was een schat van een man die het zó leuk vond dat ik in 1965 nog belang stelling had voor zijn voetbaltijd uit de jaren ’30 en '40, dat ik de foto van zijn allereerste doel punt voor het Nederlands elftal kreeg. Tot op de dag van van daag koester ik die foto als een relikwie. Latef, in de tijd dat ik als journalist werkte, was ik er altijd mee bezig en ik kreeg in formatie. Van de spelers zelf als ze nog in leven waren, van hun nazaten of van hun voetbalclub. Zo stuitte ik op Eddy de Neve, de eerste midvoor van het Ne- minuut gescoord, in de veertig ste minuut gescoord’. Je las niks over de spelers, wat er zich rond de wedstrijd afspeelde, de sfeer, dat vond je nooit terug. Foto’s waren er ook niet. Zo werkte men toen”. to gemaakt waarvan u denkt: ‘die zou ik nou wel eens in De Bevelander willen zien’? Aarzel dan niet maar stuur uw foto op naar de redactie (post bus 5, 4460 AA in Goes). Wie weet staat uw foto dan volgen de week op deze plaats afge drukt. Het eerste deel van Oranje Toen en Nu verhaalt ook van een wedstrijd Nederland - Duits land waar bij Duitsland twee Matty; „Zo blijven het informa tief zeer interessante boeken; altijd een combinatie van oud en nieuw. Men zal er vijftien jaar mee bezig zijn, ieder jaar verschijnt er een nieuw deel. Om dit te kunnen doen heb ik samen met mijn vrouw Tineke een v.o.f. opgericht, ‘De Buiten spelers’ genaamd, zoals Willem van Hanegem zegt dat ‘een goed team met twee buitenspe lers moet spelen’. Bij Trouw ben spelers meedoen van Joodse af komst. De uitgave bevat niet louter de historie van 1905 - 1914, maar ook het actuele sei zoen 2000/2001 tot en met 1 september 2001. Het boek begint met een kleine wandeling door het dorp. In die tijd lieten de inwoners zich ge willig fotograferen. De groeps- en verenigingsfoto’s laten de saamhorigheid van het betrek kelijk kleine dorp zien. Cees van den Bovenkamp is schoolmees ter in het dorp. Hij kent de in woners en de erbij horende ver halen dan ook als geen ander en weet er onderhoudend over te vertellen. Van veel inwoners zijn foto’s uit de peutertijd afge drukt, door de bovenmeester zelf voorzien van passende na- December is de maand van cadeautjes, attenties en gezel lige winteravonden. De Beve lander bedacht samen met haar adverteerders een actie om deze laatste maand van het jaar nog leuker te maken. Wie de komende vijf weken ik gestopt en schrijf alleen nog een column voor de zaterdag krant. Tijdens het schrijven van het eerste deel zijn we verhuisd van Goes naar Kats en daar heb ik een aparte ruimte om aan het boek te werken. Wonen we daar goed en wel wordt er ingebro ken en is mijn computer ver dwenen. Ik had niks opgeslagen op floppy, stom genoeg, en het werk van acht maanden was weg. Ik heb toen hard tegen de deadline moet werken om het eerste deel op tijd af te krijgen. Maar het is gelukt en Faas Wil kes heeft van mij het eerste exemplaar uitgereikt gekregen. Wilkes is namelijk mijn idool en het was voor mij een ontroe- Wat dacht u van een keuken- cheque ter waarde van maar liefst vierduizend gulden, een een decemberpakje koopt bij één de deelnemende zaken maakt kans op een mooie’ prijs. kerstreis of een heerlijk beau tyarrangement. „Het zou leuk zijn als deze ten toonstelling na afloop ook in mijn geboorteprovincie Zee land te zien is. Meestal speelt het grote voetbalgebeuren zich toch in de Randstad af”, zegt Matty Verkamman. „De bereid heid is er, alleen de plaats en het gebouw moeten nog inge vuld worden. Tenslotte kwam de eerste Zeeuwse international Van Rentergem uit Goes. Het zou een soort eerbetoon zijn aan de provincie waar ik veel mee heb”. Oranje Toen en Nu is verkrijg baar bij de betere boekhandel. Info: www.oranjehelden.nl Het boekje is voor 37,45 ver krijgbaar bij C. van den Boven kamp, Clausstraat 27 of K. Deijl. Prins Willemstraat 34, beiden in Waarde. FOTO ANTON DINGEMANSE maak en de feestelijke koning innedagen ontbreken niet. Ver der zijn er de markante dorpsfi- guren zoals Kees Cornelisse en Bram Schrier. GOES - Het was een drukte van belang in de Goese binnenstad, afgelopen zaterdag. Duizenden kinderen stonden paraat om - uiteraard zingend uit volle borst - Sinterklaas een warm wel kom te heten. Nieuw dit jaar was dat de goedheiligman niet per paard maar per auto de binnenstad doorkruisde. Het gaf weer eens een ander plaatje. HANSWEERT - Tot 1943 is de veerdienst Hansweert - Walsoor den in de vaart geweest, als voorloper van de dienst Kruiningen - Perkpolder. Wie heeft ooit met deze dienst gevaren of kan er nog leuke verhalen over vertellen? De Stichting Fiets een Rond je met een Pontje wil dit graag publiceren in haar volgende Nieuwsbrief die in het voorjaar van 2002 verschijnt. Voor reac ties bellen met Teun van Elsacker, Bureau voor Toerisme, tele foonnummer 0118-659 977. GOES - Op 1 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt in Ter Valcke plaats. In de grote ontspanningsruimte laten twintig standhouders hun waar zien. Natuurlijk zijn er weer oliebollen te koop, draait het Rad van Avontuur en is er een kerstquiz. De opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van Ter Valcke. De markt duurt van 10 tot 16.30 uur. rrrx stream Met statief, max. hoogte 1 130 cm, breedte 40 cm E O E N GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT Beestenmarkt 1O GOES TEL.: 0113 - 215715 (advertentie) men. De uitgave heeft iets weg van een dorps-familie-fotoal- bum. Foto’s van de Hervormde Zangvereniging tijdens een uit stapje in 1939, twee groepjes lo- telingen uit 1923, een familie foto ter gelegenheid van het 45- jarig huwelijksfeest van Corne lls Goud en zijn Paulina tot en met de familie van Jan Pieper in 1900. Het ouderwetse ijsver- Kijk snel op de in deze Beve lander opgenomen adverten tiepagina en ontdek hoe u kans maakt op een van deze schitterende prijzen. In het eerste deel van Oranje toen en nu staan tal van foto’s, tekeningen en andere illustra ties. Lineke Catshoek, de vrouw van Matty, schildert en zij maakte voor hem een schilderij met daarop twee oude 'kicksen' en de originele bal van de aller eerste derby der Lage Landen, Holland - België De Aftrap. Dit schilderij is, net als vele andere Nederlands Elftal attributen zo als het gipsmanchet van René van de Kerkhof uit de finale te gen Argentinië, het EK shirt van Marco van Basten, de bal van de Olympische Spelen 1912, te zien op een tentoonstelling in Rotterdam. derlands Elftal in de eerste offi ciële interland op 30 april 1905, België - Nederland 1-4. Eddy de Neve scoorde alle vier de Ne derlandse doelpunten. Hij was cadet op de KMA in Breda en speelde daar bij Velocitas. Vier doelpunten was natuurlijk een enorme prestatie, maar van hem was niks bekend. Ik heb heel zijn leven uitgezocht van zijn geboorte op 2 januari 1885 in Batavia totdat hij op 30 au gustus 1943 in een Jappenkamp nabij Buitenzorg overlijdt.” van het kunstwerk is de spin, zo stelt de fotograaf. „Dit is geen kunst van een gelegenheidsfo- tograaf die nog niet eens twin tig kiekjes in een jaar maakt, maar vooral een niet te evena ren kunst van een doodgewone spin”. Heeft u kortgeleden ook een fo- Het eerste deel, ‘1905-1914 plus interlandseizoen 2000-2001’, ligt binnen een paar weken in de boekhandel. Het is het eerste boek van een serie van vijftien. „Een enorme kluif”, legt Matty Verkamman uit. „Maar ik vind dat ik dit moet doen en be schouw het als een levenswerk”. Het Nederlands elftal voetbalt al bijna een eeuw. Matty Ver kamman (50) heeft het grootste deel van de laatste geschiedenis als sportjournalist van dagblad Trouw ook echt zelf meege maakt. Hij was in München bij de verloren finale van 1974, hij zag de bal op de paal van Ren- senbrink op 25 juni 1978 in Bu enos Aires en hij zag in 1988 Oranje Europees kampioen worden. Jarenlang is hij bezig met het verzamelen van materi aal en kennis over de roerige geschiedenis van het Neder lands elftal. Verkamman sprak met interna tionals van bijna alle generaties over hun voetbaltijd: „Het idee kreeg ik omdat er van de eerste tijd van het Nederlands elftal bijna niks bekend was. De oud ste wedstrijdverslagen uit het begin van de twintigste eeuw beperkten zich tot ‘in de elfde NU 29,47 E Z-A, m tiGtH sttvia- m mmimm IENBROEK> supersnel internet zonder tikken mét speciale voordelen... WAARDE - Cees van den Bovenkamp uit Waarde is de auteur van het deze maand uitgebrachte boekje 'Waarde in Vroeger Tijden’. Het boekje geeft aan de hand van meer dan hon derd foto’s een mooi beeld van de plaatselijke bevol king. FOTO ANTON DINGEMANSE Voetballend Oranje: toen en nu rend moment. Ooit heb ik een gedicht over Faas gemaakt waarvan de eerste regels luiden ‘Nooit heb ik hem zijn spelen/ in levende gestalte/ toch zag ik nooit een betere’. (advertentie) i- aSfl speciaal KLOETINGE - Een bijzon der herfstige ‘kijk’, deze keer. De redactie ontving deze kunstzinnige foto van meneer of mevrouw B. Mouris uit Kloetinge.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1