13 29 57 7 Een bijzondere kijk op... a o KORTINGEN Zeeuwse avond in 't Kerkje ,100.000^ Sprinklers in Goese woningen ■«Hb 7 28,29 EN 30 NOVEMBER A.S. Le Bras de Mer SCHOORSE WINT PRESTIGIEUZE POPPENPRIJS V WOONCENTRUM 30% KORTING op een groot deel van de kindercollectie intocht Sinterklaas Goes Daan Schuurmans in Kiekieris V Ik ben Fabia. Kunstuitleen in Ellewoutsdijk vogeltentoonstelling Reimerswaal Klaas Jan Mulder in wemeldinge up^i uij Jdii OP ALLE KASTEN EN WANDMEUBELEN re o Beurs modeltreintjes --^<£4- ^SE BIBL/Or/y woensdag 14 november 2001 jaargang 52 nummer 46 De nieuwe EUROCAR GOES B.V. Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 21 r—S door Marja Mlnnaert Mary Staa met haar winnende pop. s GOES S RESTAURANT Beste service, laagste prijs! Kerstmenu's Centrumzegels Heinkenszand Openingsaanbieding Agrimarkt Opening T for Telecom l klasse van Skoda. Voorstraat 42 4486 al Colijnsplaat TEL. 0113-695 802 FAX 0113-695 802 EMAILADRES: http://www.lebrasdemer.nl Zes jaar geleden begon ze er mee, ‘voor de lol, zoals zovele dingen die ik uitprobeer’, meldt ze nuchter. Maar Mary vond het echt leuk en de aanvankelijke fantasiepopjes en elfjes maak ten allengs plaats voor moeilij- kere ontwerpen. „Alhoewel ik veel babykopjes gedaan heb, r zie onze ADVERTENTIE VERDEROP IN .DEZE KRANT. In de pauze is er een verloting met Zeeuwse prijzen. Vervol gens is het podium voor toneel groep Ad Hoe uit Heinkenszand die het stuk ‘In de prussen’ speelt. Daarin gaat het om een familiebijeenkomst waarin de erfenis van tante Aagje verdeeld moet worden. Een spel vol ko mische verwikkelingen. Het stuk is geschreven en gere gisseerd door Jopie Minnaard. De voertaal bij zowel de verha len als het toneel is het Zuid- Bevelands dialect. Uitbreiding voor Berkenhof De pop van Marien Ijzerman verkoopt Mary niet. „Nee stel je voor, een nog levend persoon bij een vreemde op de kast dat kan toch niet. En misschien wil hij hem zelf nog wel eens heb ben, je weet maar nooit.” Heeft u de laatste tijd ook zo’n mooie foto gemaakt? Stuur hem dan op naar de redactie van De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw foto dan volgende week op deze plaats. Colin plant elk jaar een paar zonnebloemen voor het huis. Overigens doet hij dat niet met speciaal daarvoor geselecteer de zaadjes, vertelt zijn moeder. „Het zonnebloempitje komt gewoon uit het konijnenvoer. Het is gewoon in de grond ge stopt en zonder bemesting of extra water zo’n grote plant ge worden. De kinderen zijn er heel trots op”. Het project De Stadspoort dat momenteel gerealiseerd wordt in de binnenstad omvat de bouw van winkels, kantoren en 64 luxe koopappartementen. 'natuurlijk ben ik apetrots' Verkiezingen in aantocht Spinne. De demonstratie zelf wordt ingeluid door burge meester D. van der Zaag, waar na een woning in brand wordt gestoken. Als er brand uitbreekt, treden de blusinstallaties automatisch in werking. Het aantal slacht offers blijft hierdoor beperkt en eigendommen kunnen worden gespaard. Elk half jaar houdt Marian Aerssens kunstuitleenweeken- den waar door middel van een abonnement van werk gewis seld kan worden. De kunstuitleen is aan de Van Hattumstraat 18 te Ellewouts dijk en is op 17 en 18 november geopend van 12 tot 18 uur. Het komende weekend houdt de Bevelandse kunstenares een kunstuitleenweekend aan huis. Geïnteresseerden kunnen er te recht om werk van haar te be zichtigen. Wie wil, kan zelfs een kunstwerk lenen. Het werk van de Borselse beel dend kunstenaar is een combi natie van technieken op hout, linnen en papier waarbij diver se pastel- en oliepasteltekenin- gen te zien zijn waar papieren objecten in verwerkt zijn. Groenendijk rekent af Fietsen naar goed doel Ik ben te zien en te berijden bij: De avond begint om 20.00 uur. Kaarten a 15,- (inclusief koffie met een bolus) kunnen gereser veerd worden bij de fam. Rein- houdt in ‘s-Heerenhoek. Tele foon: 0113-35 13 17. RILLAND-BATH - Vogelvereniging Zanglust uit Rilland-Bath houdt 30 november een vogeltentoonstelling in dorpshuis Luc- tor et Emergo. Er doen afdelingen uit Krabbendijke, Kapelle, Yerseke en Rilland mee. Leden van deze afdelingen kunnen nog tot 17 november inschrijven voor de tentoonstelling. WEMELDINGE - De bekende organist Klaas Jan Mulder uit Kampen treedt zaterdag (17 november) op in de NH Kerk van Kapelle. Op het programma staan werken van Krebs, Rhêinber- ger en Saint-Saëns. Mulder is vooral bekend als organist en diri gent van mannenkoren. Aanvang 20 uur. KEUKENS BADKAMERS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur C IW 5 t <U c E <D <U E o» o LET VOLGENDE WEEK OP ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT! tionale bekendheid heeft gege ven, Niesje Wolters, ontving Mary Staa de poppenring 2001. „Natuurlijk ben ik apetrots, maar de eer komt evengoed mijn moeder, Ria Jacobi toe die de poppen kleedt. Het was meer een kwestie van toeval want er kon maar één naam op het inschrijfformulier ingevuld worden”, vult ze bescheiden aan. geef ik de voorkeur aan oudere mannen”, vertelt ze. „Die heb ben van die doorleefde koppen. Al een tijdje was ik helemaal weg van Marien Ijzerman, de eigenaar van de Fruitschuur in Kapelle. Hij heeft een prachtige gerimpelde kop, een kruising tussen stout en oud. Maar hij is nogal nuchter en zag dat geklei niet zo zitten. Afgelopen voor jaar werd bekend dat het thema van de wedstrijd, portretpop- pen zou worden. En vorig jaar had ik alleen poging gedaan met het thema bruidspoppen, maar ik behoorde toen niet tot de prijswinnaars. Ik wilde het graag nog eens proberen en na een paar keer Marien gepolst te hebben, vond hij het alsnog goed en heb ik me ingeschre ven. De foto van Marien werd genomineerd wat betekende dat ik mee mocht doen. Uitein delijk werden tien kandidaten geselecteerd en de publieksjury heeft mijn pop als winnende pop verkozen.” Uit handen van organisatrice en de vrouw die de hobby interna- OPEN HAARD x r I» 0) 'P 5 re o? Het afgelopen weekend waren moeder en dochter aanwezig op de Creabeurs in de Zeeland hallen in Goes. Natuurlijk was er volop belangstelling voor de creaties van de dames. Alhoe wel Mary haar werk verkoopt, doet het afscheid vaak wel pijn. „De prijs die we voor de pop pen vragen, weegt maar zelden op tegen de enorme hoeveel heid werk die je er in steekt. Ge middeld ben je aan een pop drie maanden bezig en dan geeft het een leeg gevoel als hij opeens weg is. Voor de kopers is het een mooi ontwerp wat past op hun kastje, maar voor mij is het een stuk emotie. Ik speel met de klei, leg het weg, ga er mee verder en langzaam vor dert het waardoor ook de uit drukking groeit en de pop gaat leven. Maar we hopen gewoon dat mensen er gelukkig mee zijn.” GOES - Sinterklaas komt za terdag 24 november om 13 uur per boot aan in de ha ven van Goes. Aan de Turf- kade wordt hij ontvangen. In een door paarden getrok ken rijtuigen vertrekt hij via de Koningstraat en de Opril naar de Grote Markt, waar burgemeester D. van der Zaag hem verwelkomt op het bordes van het stadhuis. Daarna volgt, onder bege leiding van het pietenorkest Olé, een rondgang door de stad. Sinterklaas gaat dan via de oostzijde van de Grote Markt naar de Lombardstraat, de Oude Vismarkt, Lange Vorststraat, Klokstraat, Lange Kerkstraat, zuid zijde Grote Markt, Korte Kerkstraat, Singelstraat, Kreukelmarkt, Keizersdijk, Klokstraat en de Lange Kerkstraat weer terug naar de Grote Markt. VIER MAANDEN AKTIE! KAPELLE - De Stichting Treinmodelruilbeurzen houdt 24 no vember weer een Zeeuwse Trein Model Beurs in De Vroone in Kapelle. De hoofdmoot is treinen, maar er zijn ook wat auto’s op schaal te koop. Verder is er een gratis testtafel waar locomotieven of wagons uitgeprobeerd kunnen worden. De beurs begint om 10 uur en duur tot 15.30 uur. Om dit feit te vieren, wordt donderdag 15 november om 13.30 uur een demonstratie ge geven van de werking van de sprinklers. Voorafgaand geven vertegenwoordigers van het Ne derlands Instituut voor Brand weer en Rampenbestrijding (NIBRA), TNO en sprinklerpro- ducent Tyco Grinelli een pre sentatie in het wijkgebouw De ELLEWOUTSDIJK - In ‘t Kerkje van Ellesdiek wordt zaterdag (17 november) weer een Zeeuwse vertel en toneelavond gehouden. Het is voor het vijfde ach tereenvolgende jaar dat een dergelijke avond wordt ge organiseerd. Voor de tweede keer is ‘t Kerkje van Ellesdiek plaats van hande ling. Voor de pauze is het podi um voor een drietal vertellers. Engel Reinhoudt opent met de legende van Ellesdiek, Frans Pieters vertelt anekdotes en verhalen met een komische in slag en Cees de Meester zal, als oud-inwoner van Ellewouts dijk, enkele verhalen vertellen die het verleden zullen doen herleven. HEINKENSZAND - Toe gegeven, de foto is al weer een paar weekjes oud. Maar de zonnebloe men van Colin (7) en Lindy (5) Bliek uit Hein kenszand zijn er niet minder indrukwekkend door. 's-HEERENHOEK - De Ne derlandse VIP Daan Schuur mans brengt zaterdag een bezoekje aan feestcafé Kiek ieris in ‘s-Heerenhoek. Daan Schuurmans is als acteur vooral bekend door zijn rol in de Nederlandse speelfilm Co sta! (regie Johan Nijehuis) en zijn rol als Anton Noorder- meer in de populaire televi sieserie Westenwind van RTL4. Ook in het nieuwere Rozengeur Wodka Lime maakt hij deel uit van de cast. Verder was hij te zien in de VPRO-serie Acteurs. Mary Staa uit Schore maakt portretpoppen. Weken lang priegelt ze met fimoklei om ge zichtjes, handjes en voetjes vorm te geven. Want haar pop pen moeten uitstraling hebben, ‘alsof ze echt geleefd hebben’. In de loop der jaren heeft Mary zich bekwaamd in deze hobby. Haar harde werken is nu be loond. Tijdens de Internationa le Poppenbeurs die twee weken geleden in Ahoy gehouden werd en waar een wedstrijd aan ge koppeld was met het thema portretpop maken, won ze glansrijk. „Maar mede dankzij mijn moeder”,voegt Mary toe. „Ik klei en zij kleed de poppen. Zonder elkaar zouden we hier al lang mee gestopt zijn.” Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 ELLEWOUTSDIJK - Marian Aerssens is beeldend kunste naar en woont in fortdorp Elle woutsdijk. Mary Staa uit Schore maakt portretpoppen. Weken lang priegelt ze met fimoklei om gezichtjes, handjes en voetjes vorm te geven. Want haar poppen moeten uitstraling hebben, ‘alsof ze echt geleefd hebben’. In de loop der jaren heeft Mary zich bekwaamd in deze hobby. Haar harde werken is nu beloond. Tijdens de Internationale Poppenbeurs die twee weken geleden in Ahoy gehouden werd en waar een wedstrijd aan gekoppeld was met het thema portretpop maken, won ze glansrijk. „Maar mede dankzij mijn moe der”,voegt Mary toe. „Ik klei en zij kleed de poppen. Zonder elkaar zouden we hier al lang mee gestopt zijn." GOES - Als eerste woningen in Nederland worden de woningen in De Stadspoort in Goes voorzien van een sprinklerinstallatie. E 1 - 3 WW DOE BH mee en sLJ - WIN! ^7 BEW. EX.^/’X 71 Ju JÉlRl 1 l (advertentie) (advertentie) VJ I De Schipper UNITED COLOURS OF BENETTON J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 ■O ra ra L- <u PROFITEER VAN DEZE SPETTERENDE KASTEN 3-DAAGSE! 3mega NOSTALGISCHE OPEN HAARD mei natuurlijke vlammen, constante warmte nu 199 NU 90,30f a «n tut» sawg- w tmunumuix MENBROEK^ (advertentie) U—-’1/ I) Portretpoppen van Mary Staa zijn écht - af ■:ff\ IMPiMTWIiiK w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1