breed UIT Vogelshow door Kindervoorstelling in Pompweie Kortgene Open dag kinder revalidatiecentrum De Vogelvrienden Keramiek in gemeentehuis Kapelle l/eramiste Cobi den Boer-Tïmmerman exposeert IXtot en met 16 november een deel van haar werk in de hal van het gemeentehuis van Kapelle. Yersekenaar is kampioen kustvissen Le Bras de Mer Binnenin Zaken Zijn Zaken Streeknieuws DONDERDAG 1 NOVEMBER 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 44 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOOI RESTAURANT L Voorstraat 42 4486al Colijnsplaat Tel oi 13 - 695 802 Fax oi 13 - 695 802 http://www.lebrasdemer.nl Geen boodschap Zuidzande Eerbetoon Najaarsmarkt De Krukeltjes Lezing Autisme en Emoties Omleiding bussen 's-Gravenpolder 11 13 9 C^BEW. EX.^ 1 /ogelclub 'De Vogelvrienden' uit Goes houdt V op vrijdag 2 en zaterdag 3 november haar jaarlijkse onderlinge tentoonstelling in het 'Heer Hendrikshuis' te 's-Heer Hendrikskinderen. Ik heb geen slechte oorlog gehad, lijkt een te- Igenstrijdige opmerking voor iemand die er bij na 60 jaar over heeft gedaan om de herinnerin gen uit haar vroege jeugd een plaats te geven. Het zijn de woorden van Cornélie van de Ree pe, schrijfster van De middag van de paarse ne vel. Het boekje dat cadeau gegeven wordt bij besteding van 25 gulden aan boeken tijdens de Week van het Zeeuwse boek. Vroeger LI et kinderrevalidatiecentrum Reigerbos lis tegenwoordig helemaal ingebouwd in de wijk Overzuid. Allemaal nieuwe buren dus en dat bracht het personeel op het idee om de omwonenden kennis te laten maken met Reigerbos. <1,2 t Molenhof, woon- en tuindecoratie Zandweg 3, 4416 NA Kruiningen, tel. 0113-383485 Voor een apart en verzorgd relatiegeschenk AU de bevelander f. •I Een nieuwe showroom voor Houthandel De Jonge. Cornélie van de Reepe tijdens een tv-interview op het Dorpsplein in Zuidzande. foto Peter Verdurmen I (advertentie) J Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon; Het neerschrijven van haar oor logservaringen was niet be doeld als een soort therapie om pijn of angsten kwijt te raken en ook is het boekje, volgens de schrijfster, op geen enkele ma nier bedoeld als boodschap. En De middag van de paarse nevel telt 128 pagina's die de herin nering van de schrijfster aan de geweldgolf die van 6 tot 29 ok tober 1944 door West-Zeeuws Vlaanderen trok vertellen. Vlak voor de bevrijding werd Zuid zande zwaar getroffen door bombardementen en beschie tingen. Terwijl veel bewoners het dorp al verlaten hebben vindt vader Van de Reepe de dreiging nog steeds niet van dien aard om het huis uit te vluchten. Het achtjarige kind is met zijn zestien jaar een van de jongsten in deze categorie. Toch wist hij de eerste prijs in de wacht te slepen. Met een getuige van de twist die haar ouders hebben over het wel of niet vluchten. Als er uiteindelijk toch naar een veiliger gelegen boerderij uitgeweken wordt be gint voor Cornélie de oorlog een heel andere vorm aan te nemen. De oorlog gaat haar nu ook aan. De herinnering is ken merkend voor de beleving van een achtjarige. De reis naar 't hof bijvoorbeeld herinnert Van de Reepe zich nog heel goed. „Dat was mijn drama. Ik moest met mijn oom mee, mijn ou ders en twee zusjes zouden la ter komen. Ik was woedend, hoe konden mijn ouders mij zomaar met die oom meestu ren. En dat zonder enige vorm van overleg. Dat vond ik nog wel het allerergste, ze hadden mij helemaal niets verteld. En daar heb ik nog steeds last van", vertelt Van de Reepe met een lach. „Ik ben heel tolerant, maar je moet geen dingen ach ter mijn rug om regelen. Dat het destijds om een praktische oplossing ging waarbij zo min mogelijk risico genomen moest worden, besefte ik natuurlijk helemaal niet." Openingstijden stadhuis Ka- pelle: ma en wo van 9 tot 16 uur, di en vr van 9 tot 13 uur, do van 9 tot 18 uur. Adres atelier: Elstarstraat 72 te Kapelle. De overkapping die akkerbouwer Van 't Westeinde aanbracht boven zijn aalbessen is een doorn in het oog van de provincie Zeeland. Bij Cine City deze week de films: A Knight's Tale en The Score en zaterdag de voorpremière van de film Kiss of the Dragon. In de Stadsschouwburg te Middelburg vrijdag 11 november de 2e editie van 'Night of the Blues'. Voor de kids is er zondag 4 november ook in de schouwburg de musical nijntje. maal mogelijk kan functio neren in het gezin en hun omgeving. De medewerkers van Rei- gerbos zagen in de groei van de nieuwe woonwijk een goede aanleiding om belangstellenden iets van hun werk te laten zien. Want er zijn heel wat men sen binnen het centrum ac tief, ieder met hun eigen specialisaties. Uiteraard zijn ook vrien den, belangstellenden en mensen die gewoon geïn teresseerd zijn van harte welkom. De open dag is van tien tot een uur op 3 november en is vrij toe gankelijk. (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken Gelukkig overleefde de familie Van de Reepe de beschietin gen, een aantal andere dorpe lingen niet. „Mijn boekje is ook wel een soort eerbetoon aan Peuterspeelzaal De Krukeltjes uit Krabbendijke houdt zaterdag 10 november een najaarsmarkt. De opbrengst is bestemd voor het vernieuwen van het schoolpleintje van de peuters. Er is een rad van avontuur en verder zijn er activiteiten als enveloppen trekken, touwtje trekken, ballen gooien, een grabbelton en een draaischijf. Voor kinderen is er een rondrit door Krabbendijke met paard en wagen. De najaarsmarkt wordt tussen 9.30 en 12 uur gehouden op het terrein van de peuterspeelzaal aan de Bur gemeester Sandbergstraat 15a. Peter Vermeulen geeft donderdag 8 november in Heinkenszand een lezing over autisme en emoties. Vermeulen is werkzaam bij Autisme Centraal (een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Dienst Autisme, Centrum voor Concrete Communica tie en De Brug). De lezing wordt gehouden in De Stenge aan het Stengeplein 1 te Heinkenszand. Aanvang: 19.15 uur. De toegang is gratis, reserveren noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 1 novem ber bij R. van Vendeloo, tel. 0118-634779, of per e-mail: ria@vanvendeloo.fol.nl. In verband met werkzaamheden aan het wegdek van de split sing Schuitweg/Provincialeweg/'s-Gravenstraat is de bushalte aan de Goesestraatweg te 's-Gravenpolder tijdelijk weer in ge bruik genomen. Deze situatie duurt tot 9 november. Alle andere bushaltes komen tot die datum te vervallen. pag- Pag. pag. I het draaien op de schijf werd tijdens de opleiding veel aan dacht besteed aan het met de hand vormen van keramiek en het samenstellen van per soonlijke glazuren. De voor keur van de kunstenares gaat uit naar het met de hand vor men van sierschalen en gesti leerde vormen voor binnen en buiten. Deze vormen worden vaak Raku-gestookt, volgens een oude Japanse techniek die Hef NUT Noord-Beveland heeft zaterdag (3 november) weer een kindervoorstelling op het programma staan. De Stichting tot be houd van Roodkapje en de Boze Wolf brengt om 14 uur de voorstelling 'Wildekind' in De Pompweie in Kortgene. Wildekind is het verhaal van een kind dat opgroeit in een niemandsland tussen stad en platteland. Het is een sprookjesachtige voorstel ling waarin ernst en humor elkaar afwisselen en die wordt ge leid door de Maskermaker. Op de foto het decor van de voor stelling, gemaakt door de Rotterdamse kunstenares Moniek Meinders. Kaarten zijn voor f 5,- verkrijgbaar aan de zaal of in de voorverkoop bij het l/l/K Tot niet zo lang geleden waren mijn kinderen niet zo geïnteres seerd in mijn verhalen over vroeger, maar nu ze zelf wat ouder worden, vinden zij het steeds interessanter om wat van vroeger te weten. Ik heb ook altijd mijn leerlingen uit het volwassen onderwijs geadvi seerd hun verhaal op te schrij ven. Dat kan van alles zijn, zo maar alledaagse dingen, mijl palen of verdrietige gebeurte nissen. Er komt altijd een mo ment dat kinderen gaan vragen naar de dingen zoals ze vroe ger waren en dan is het toch heel leuk als het ergens op pa pier staat." Dat het boek werd uitgegeven heeft de schrijfster te danken aan haar echtgenoot Rinus Dieleman. Als voormalig hoofdredacteur van de PZC Dat kan op zaterdag 3 no vember. Want tenslotte ho pen de meeste mensen er nooit te belanden, maar eenmaal binnen de muren blijkt dan hoe bijzonder het leven in een revalidatie centrum kan zijn. Reiger bos ligt naast de Methyl- school aan de Schubert- laan in Goes. Veel kinderen van de school die allerlei uiteenlopende lichamelijke handicaps hebben, bezoe ken dan ook Reigerbos voor hun noodzakeljjke oe feningen en behandelin gen. In Reigerbos wordt begeleiding gegeven aan de kinderen en hun ouders, zodat het kind toch zo nor- clubwedstrijden. Vorig jaar was hij zelfs van de partij bij de wereldkampioenschappen op het Portugese eiland Mad eira. Met de twaalfde plaats was hij daar de beste Neder lander. Kustvissen heeft veruit Nathans' voorkeur. Terwijl veel mensen niets van het ge duld van de visser begrijpen en het saai vinden, krijgt Nat han er geen genoeg van. „De kick die je door je heen voelt als je hengel dubbel klapt, is ongelofelijk", vertelt de win naar. „Voor die adrenaline stoot doe ik het." Afhankelijk van de vangst, wordt de vis mee naar huis genomen. Wij ting vindt hij een lekkere vis, waarmee hij graag zijn moe der eens verrast. die 19 mensen die het niet overleefden. Tot mijn absolute verbazing zijn de graven van deze mensen geruimd. Dat ontdekte ik toen ik vorig jaar terugging naar Zuidzande om de omgeving nog eens te be kijken. Om de namen van die mensen toch ergens een plaats te geven heb ik ze opgenomen in de epiloog." Ook heeft de schrijfsters de stichting 'Stich ting Oorlogsmonument Zuid zande 6-29 October 1944' op gericht om voor die mensen die in dit oorlogsgeweld het le ven lieten een monument te realiseren. Als eerste aanzet voor dit monument heeft zijzelf inmiddels een bedrag van dui zend gulden overgemaakt op de rekening van de stichting. Alle achtduizend van De mid- dag van de paarse nevel zijn voorzien van een inlegvel met daarop het rekeningnummer van de stichting. Tijdens de Week van het Zeeuwse Boek die vandaag begint en duurt tot en met 10 november dient De middag van de paarse ne vel als geschenk bij aankoop van 25 gulden aan boeken. Het boekje is ook los te koop en kost dan 14,90 gulden. Tevens is tijdens de Zeeuwse boeken week in de Drvkkery te Middel burg een expositie te zien van de Kortgeense kunstschilder Hans Keukelaar, de schilder van de cover van het boek. Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs be sloot Den Boer-Tïmmerman meer tijd te gaan besteden aan haar grootste hobby's: boetseren en pottenbakken. Na drie jaar Vrije Academie in Vlaardingen werd haar be hoefte aan uitbreiding van ling om zoveel mogelijk vis sen langer dan tien centimeter op te vissen. Alles wat onder deze maat komt, levert één punt op, erboven wordt het aantal centimeters recht streeks in punten vertaald. Een vis van vijftien centimeter is dus vijftien punten waard. Het aantal punten wordt ver volgens opgeteld voor het eindresultaat. Vorig jaar had Nathan ook al eens meege daan, maar hij miste de over winning op een haar na. Het vissen zit de Yersekenaar in zijn bloed. Hij kon bij wijze van spreken nog eerder vissen dan lopen. De eerste voorzich tige pogingen deed hij op zijn tweede jaar en vanaf zijn ze vende nam hij al deel aan De Nederlandse Kampioen schappen Kustvissen werden gehouden aan het strand van Dishoek bij Zoutelande. Voor deze gelegenheid moesten de totaal van honderd en zes en deelnemers drie uur aaneen gesloten vissen. Nathan werd kampioen in de categorie A, dat is de jeugd van zestien tot negentien jaar. Zelf was hij schatte hij in dat het boekje voor een hele grote groep le zers aantrekkelijk zou kunnen zijn. Enigszins onzeker of die bewering wel klopte stemde Cornélie er uiteindelijk in toe om het boekje aan te bieden aan uitgeverij Den Boer/De Rui ter. „Ik ben erg perfectionistisch en roep nogal eens 'rotzooi is er al genoeg' op de boeken markt. Als iemand dan zegt dat boek van jou moet je in de cir culatie brengen dan word je wel ineens heel erg aan je ei gen kritische woorden herin nerd", verduidelijkt Van de Ree pe haar aarzeling. Dick Anbeek, directeur van de uitgeverij, deelde de twijfel van de schrijf ster volstrekt niet. Hij maakte er het Zeeuwse boekenweekge schenk van. haar technische kennis zo groot, dat zij besloot een 3-ja- rige, ambachtelijke vakoplei ding Keramische Technieken te gaan volgen in Gouda. Daarmee legde Den Boer-Tïm merman een solide basis voor haar werk en kon zij zich veel- zijdiger ontwikkelen. Naast Meer dan driehonderd vogels zijn er te bewonderen. De leden van de club hebben allerlei verschillende soorten vogels inge zonden, zoals kleur- en postuurkanaries, tropische vogels en parkieten. Keurmeesters van de Nederlandse Bond voor Vogel liefhebbers keuren de dieren op 1 november. Tijdens de (gratis) tentoonstelling is er een loterij. Op vrijdag avond viert de vereniging haar jaarlijkse clubfeest. Ook dan zijn bij een loterij vele prijzen te winnen. Openingstijden: 2 novem ber van 14 tot 22 uur, 3 november van 10 tot 16.30 uur. Met deze woorden wil de Zeeuwse schrijver niet sugge reren dat er ook goede oorlo gen bestaan, ze zijn veel meer tekenend voor het relative ringsvermogen en de mis schien wel Zeeuwse nuchter heid van de debuterende schrijfster. „Met niet slecht be doel ik dat wij als gezin, ik was als achtjarige de oudste van drie meisjes, geen honger heb ben geleden en ook aan de oorlog geen familieleden heb ben verloren", legt Van de Ree pe uit. „De oorlog trok aan mij als kind als het ware voorbij als een gegeven waar je het nou eenmaal mee moest doen. Dat neemt niet weg dat de gebeur tenissen uit die tijd wel voor al tijd in je geheugen gegrift staan. Door de jaren heen heeft het verhaal zoals het te lezen is in mijn boek in mijn hoofd vorm gekregen. In ge dachte heb ik het wel honderd keer geschreven. Het werd op den duur een soort dwangma tigheid. Heel lang geleden had ik me namelijk al eens voorge nomen om mijn herinneringen op te schrijven, alleen het kwam er steeds maar niet van. Hoe vaak ik niet heb kunnen slapen omdat ik dan weer be zig was met die aan mijzelf op gelegde opdracht weet ik niet meer, maar heel vaak", lacht de Zeeuwse. daar duikt alweer dat relative rende op wat een soort tweede natuur lijkt van de inmiddels al jaren op Walcheren wonend? schrijfster. „Welnee, ik heb geen oorlogstrauma. En het is ook niet zo dat de altijd aanwe zige geweldgolven die door de wereld trekken, mij hebben aangezet tot het schrijven van De middag van de paarse ne vel. Natuurlijk laten geweld en dreigende oorlogen mij niet on beroerd, maar het is niet zo dat ik daar constant bij stil sta. Oor log is er al zo lang mensen le ven. Er is in de loop der eeuwen echt niet zo heel veel veran derd, vroeger slachtten ze el kaar ook massaal af, puur om de macht te vergroten. Door onze snelle media komt iedere geweldgolf tegenwoordig al leen veel sneller en vaker heel dicht bij je. Ik heb niet de illusie dat er iets wezenlijk zal veran deren aan de immer voort schrijdende machtsstrijd. Ik ben daarmee ook weer geen doem denker hoor, in tegendeel zelfs. Ik ben juist heel optimistisch van aard. En dat is misschien wel te danken aan die oorlogs jaren. Nogmaals, ik heb het zelf als jong meisje helemaal niet zo slecht gehad, maar door de oorlog heb ik wel al heel vroeg geleerd dat heel veel dingen je gewoon overkomen. Geniet dan in ieder geval van alle goe de momenten die er op dit mo ment zijn. Ik raak niet zo snel in paniek door onbenulligheden. Vaak weeg ik die af tegen de si tuatie waarin we zaten in de oorlog en dan is meestal mijn conclusie 'het valt allemaal wel mee'. Wat ik wel graag wilde was het doel wat ik mezelf ooit gesteld had - het schrijven van het boekje - verwezenlijken. De plotselinge ziekte van een vriendin en haar overlijden de den mij vorig jaar pijnlijk scherp beseffen dat tijd een betrekke lijk begrip is. Zo is het gekomen dat ik vorig najaar eindelijk mijn boek geschreven heb. Het leek me heel leuk om het aan mijn kinderen cadeau te geven dus moest er ook een mooie om slag komen. Een vriend. Hans Keukelaar, maakte zes schilde rijen waarvan we er een heb ben gekozen voor de omslag. bijzonder fraaie resultaten geeft. Bezoekers zijn in het atelier van Den Boer-Timmer- man altijd van harte welkom, om eens nader kennis te ma ken met het proces 'van klei tot steen'. dertig punten liet hij alle ande ren ver achter zich. Nummer twee had 'slechts' honderd en vijf punten. Het is bij kustvissen de bedoe- A Is er één ding is dat Nathan Traas nooit zou Afwillen missen, is het wel vissen. Net zoals het refrein van het bekende liedje van Annie M.G. Schmidt, bestaat Nathans' leven in zijn vrije tijd helemaal uit vissen. Onlangs werd hij Nederlands kampioen bij de jeugd tot achttien jaar. Apetrots is hij op het Delfts blauw bord dat hij bij deze gelegenheid won.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1