ÖEBEL Clown Slimpie in De Vroone Vogelshow in Schooladoptieplan Borselse basisscholen Krabbendijke Bedrijven strijden om BOV-trofee FEESTCAFÉ KIEKIERIS HORROR AVOND WET WILD PARTY I GOES I Le Bras de Mer Binnenin KORTINGEN TOT 50% OP SHOWROOMMODELLEN Lp.«. ERIC OIKEB komf LEO NARDELL bekend van "De Relatieman" 1'222^ ;<v I H w We moeten plaatsmaken voor de nieuwe collectie V PTUS WrO 5» DONDERDAG 11 OKTOBER 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 41 KEUKENS BADKAMERS WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND zaterdag 13 oktober: door Marja Minnaert een succes is", re- (advertentie) (advertentie) RESTAURANT j Marconistraat 28 Woonboulevard Goes Voorstraat 42 4486 al Colijnsplaat ÏEL0113-695 802 Fax0113-695802 http://www.lebrasdemer.nl 17 21 27 I 9 -- ZVown Slimpie komt in de herfstvakantie met Ween nieuwe voorstelling naar Kapelle en wel op donderdag 18 oktober. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen dan weer genieten van de malle fratsen van Slimpie, die graag wil laten zien dat hij zijn naam eer aan doet. Natuurlijk pakt dit niet altijd uit zoals hij hoopt... /*\m het contact tussen enerzijds de jeugd en Vx anderzijds de politie en diverse andere in stanties te verstevigen, verzorgt de politie van de gemeente dit jaar 6 gemeentelessen in het kader van het zogeheten Schooladoptieplan op basisscholen in de kernen Borssele, 's Graven polder, Heinkenszand en Nieuwdorp. \/ogelvrienden Krabbendijke en Omstreken V houdt, samen met district Zeeland van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, op 13 oktober de vijfde Jeugdshow van Zeeland. Route I6 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 A fgelopen vrijdag zijn tijdens een business- /Aborrel in Grand Hotel Arion in Vlissingen uit negen genomineerden de bedrijven genoemd die doorgaan om uiteindelijk op 23 november de felbegeerde BOV-trofee én de titel bedrijf met de Beste Ondernemers Visie (BOV) in de wacht te slepen. F^e Goese horeca is er weer klaar voor. Op Lx vrijdagavond 19 oktober wordt de Bluesrou- te voor de achtste keer al weer gehouden in verschillende gelegenheden in de binnenstad. Motor achter dit gebeuren is Peter Kempe, drummer en zanger van de Zuid-Bevelandse bluesformatie The Juke Joints, die uiteraard ook van de partij zijn. Samen met zijn maat Kees Wielemaker heeft hij weer een aantrekke lijk prooamma in elkaar gezet. „En dat het 'oor t* ?Hste keer gehouden wordt, is een bewijs x_vS <.e meer dat h deneert Peter Kempe. i Goes loopt warm voor Bluesroute Peter Kempe en Cees Wielemaker. foto Anton Dingemanse L I Clown Slimpie en zijn vriendje Kwekkie. 1 V van café Pake Sake in Goes Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur De gedachte achter dit project is, dat de mentaliteit van jon geren erdoor verbetert en dat met name overlast en vanda lisme preventief kunnen wor den aangepakt. de blues, lijkend op de muziek van Rowan Hèze. Op de 19e wordt zoiets door La Blusa in café De Post gebracht", ver duidelijkt Peter. De lessen vinden plaats in de maand oktober. Vorig jaar nam burgemeester Mandos ze voor zijn rekening, maar in verband met het groter aantal deelnemende scholen levert dit jaar het gehele college een bijdrage. Invalshoek is het vandalisme, zowel in zijn alge meenheid als wel toegespitst op de Borselse situatie. Bij Cine City gaat deze week de film 'Rush 2' in première. Clown Slimpie treedt op in Kapelle. Het Scapino Ballet Rotterdam komt naar Middelburg met Twools on the road. srdag in Rilland en Indoor Zeeland in een nieuw jasje. (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag. pag- pag. pag. de herrel a n d er De Bond van Vogelliefhebbers hoopt dat de jeugdleden veel zullen opsteken van deze keu- ringsdag en zo mogelijk nog enthousiaster zullen worden dan ze al zijn. Wie nog geen vogelhouder is maar daar wel oren naar heeft en geïnfor meerd wil worden over deze fantastische hobby, is van har te welkom in het dorpshuis in Krabbendijke. Tijdens deze show, die een dag duurt, kunnen Zeeuwse jeügdleden van de bond hun vogels laten zien en beoorde len in dorpshuis De Meiboom te Krabbendijke. Dat de vogel- sport nog leeft is duidelijk te merken aan het aantal in schrijvingen: maar liefst 205 vogels van 34 leden doen mee aan de show. Uit drie catego rieën, namelijk kanaries, tropi sche vogels en parkieten, kie zen 4 keurmeesters de kam pioen jeugd van Zeeland. De keuring begint om 09.30 uur, na het inbrengen van de „Bluesroutes worden in den lande al regelmatig gehouden, maar er moet iemand zijn die het plan oppakt", vertelt Peter. „Zo'n jaar of acht geleden zat ik eens in de Pompe en de kroegbaas opperde toen het plan van een kroegenroute. Dat was in augustus. Ik werd meteen op een idee gebracht en vijf weken later hadden we de eerste route in Goes al." Het evenement is inmiddels zo'n succes dat het tweetal ook Bluesroutes in Middel burg, Vfissingen en Bergen op Zoom heeft uitgezet. En dan natuurlijk niet te vergeten het Bluesfestival in Kwadendam- me.Voordeel is dat Peter het blueswereldje wel kent. Met The Juke Joints reist hij tal van festivals af en in hun mu ziekgenre zijn het collega's on der elkaar. Ook buitenlandse artiesten zijn van de partij. „We proberen wel ieder jaar andere bands Ierland en dus getiteld 'Live in Ireland'. Zij zullen 't Beest op zijn kop zetten. Kaarten en de route folder voor dit feest zijn te koop bij alle deelnemende zaken en bij de VW's in Goes en Middel burg. Peter Kempe pakt onder tussen zijn koffers om nog gauw even met The Juke Joints een optreden op het En gelse eiland Wight te gaan verzorgen. „Maar we zijn de 19e op tijd terug, geen zorgen daarover." De namen zijn nu dus bekend. Letterlijk en figuurlijk want Thermphos (voorheen Hoechst), McDonald's en Bad hotel Domburg zijn ook be kende namen in het Zeeuwse bedrijfsleven. Het is alweer voor de vierde keer dat de Ju nior Kamer Walcheren deze verkiezing organiseert. „Een perfecte manier om van el kaar te leren en je eigen visie te verbreden", vindt Dick Mik van de Junior Kamer. De pro cedure is in al die jaren niet veranderd. Bedrijven worden benaderd en kunnen kenbaar maken dat ze mee willen vogels. Na de toekenning van de punten vindt om 15.30 uur de prijsuitreiking door wet houder Bliek plaats. Een speciaal door het Ministerie VROM in het leven geroepen crisis team gaat de problemen rond de stagnatie van de woningbouw aanpakken. De hypotheekrenteaftrek staat met de verkiezingen in het vooruitzicht weer hoog genoteerd op de politieke agenda. De kinderen zullen Slimpie uit eindelijk toch een handje moeten helpen om er samen voor te zorgen dat een en an der goed afloopt. Een deel van deze taak is weggelegd voor Slimpie's gevederde vriendje Kwekkie. Het programma zit vol met liedjes, spelletjes, goochel trucs, clownerie en natuurlijk veel grappen en grollen. De jonge gasten zullen zelf voor het grootste deel het verloop van de show bepalen, want zij worden actief betrokken bij doen. Op basis van vragenlijs ten, bezoeken en andere in formatie blijft uiteindelijk een groep van negen tot tien be drijven over, „leder bedrijf wordt op zijn eigen merites beoordeeld", legt voorzitter van het BOV-team Leo Zuid- weg uit. „Want op een andere manier kun je niet bijvoor beeld Thermphos en Badhotel Domburg vergelijken. Dit jaar waren er dertig bedrijven die meededen. Vorig jaar nog vijf tig, maar ik heb het eerder ge zegd, we leggen de lat vrij hoog. Het gaat puur om kwa liteit en natuurlijk de invulling en een van Nederlands oudste bluesbands, Woody His Sideman zijn van de partij in de New Inn. Het nachtconcert in Pake Sake begint als de an dere bands aan hun toegiften begonnen zijn en zal tot in de vroege uurtjes duren. Hier te kent de Bulldose Blues Band voor. En last but not least, de band die eigenlijk geen nadere aankondiging meer nodig heeft, The Juke Joints zelf. Hun negende cd is inmiddels uit, dit voorjaar opgenomen in van het jaarlijks wisselende thema." Een ander lid van het BOV- team, Jéan van Oorschot licht dat thema toe. „We hebben gekozen voor Human Factor(y). Dat is een hot item want met de huidige schaars te aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten is het vinden en houden van goede werkne mers meer dan ooit belang rijk. Dus naast de bestaande criteria wordt extra gekeken naar hoe een bedrijf omgaat met zijn mensen én hoe de werknemers dat zelf ervaren." De bedrijven die wel genomi neerd waren maar niet tot de finale wisten door te dringen zijn Gebroeders Dominicus BV uit Westkapelle, Konstruk- tiebedrijf Hillebrand BV uit Middelburg, Nestaan Holland BV uit Tholen, dat zelfs al voor de derde keer genomi neerd is. Daarnaast ook Sprint Photo Goes, Middelburg en wat er op het toneel gebeurt. Gastheer Slimpie is niet alleen vrolijk, maar ook innemend en vertederend. In de pauze en na de voorstel ling kunnen de kinderen zich laten schminken. De show vindt plaats in Centrum 'De Vroone' aan de C.D. Vereeke- straat 74 en begint om 14 uur. Vanaf 13.30 uur is de kassa geopend. Kaartjes kosten ƒ10 per stuk en zijn ook telefo nisch te reserveren op 06- 20668352, of via internet www.slimjeugdtheater.nl. Vlissingen, de firma C.J. Brouwer BV uit 's-Heer Hen- drikskinderen en Topsy Baits BV uit Wilhelminadorp. Zij kregen naast een mooi boeket ook een boek mee met als ti tel De Geluksfabriek: over het binden en boeien van mensen in organisaties. Geschreven door Maurits Bruel en Cle mens Colsen, van wie de eer ste op de finaledag in novem ber zal toelichten wat hij be doelt. Want zoals er werkne mers zijn die liever gebonden willen zijn aan een bedrijf en andere, avontuurlijker gees ten hun werk voornamelijk boeiend moeten kunnen vin den, zo blijkt die tweedeling ook op te gaan voor bedrij ven. Voorlopig gaat de strijd nog even verder; het is nog geen 23 november. En wie nog meer over de BOV-trofee wil weten kan altijd de www.bovzeeland.nl site raad plegen. met klassiekers meer BB King Springsteen. Zeeuws-Vlaams your Life, dat in Lambiek staat. De one man band van de Fransman Philippe Menard is wegens groot succes al voor de derde keer in café De Snor te horen. Net zo gemakkelijk als dat hij van instrument wis selt, wisselt hij van sound. Chilly Willy uit België staan voor de tweede keer in La Strada. Hun landgenoten Jinx staan na succesvolle optre dens tijdens de route van Vlis singen en Kwadendamme nu in De Vrijbuiter. Nederlandsta lige blues is te horen in Mur phy's Corner van de Walcherse formatie Champagne Charlie Behalve de twee hierboven ge noemde bands kunnen lief hebbers genieten van de Zeeuws Vlaamse formatie Her man Brock jr. The Eufocas- ters. Deze jongens zijn net te rug van hun eerste Amerikaan se tour en zullen proberen café De Pompe om te zetten in een Texaans roadhouse. In Bolsjoi treden ook Zeeuwen op, de Schouwse Crosshead en de Bevelandse The Southside Horns weten elkaar te vinden bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl aan te bieden, maar als ze goed zijn, dan vragen we ze te rug. De Amerikaanse band Bill Roseman, is toevallig op toer- nee in Europa. Zij zijn al vaker in Zeeland geweest en bren gen nu in Pubbles hun Jimmy Hendrix en Buddy Guy sound." Dit jaar doen dertien horeca gelegenheden mee en zijn er dus dertien verschillende bands. Zo veel mogelijk is het type band of artiest bij de ge legenheid aangepast. Zo doet Braai-tapperij Karel V voor de eerste keer mee. Daar zal de Duitse Piano Pete de eters voorzien van een goeie blues- hap. Hij begint om zes uur 's avonds. De meeste andere ar tiesten beginnen rond de klok van tien uur. „Het zijn allemaal echte blues- en zydecoarties- ten, zoals wij dat noemen. Zy- deco is een variatie afkomstig uit Louisiana, voortkomend uit van onder en Bruce Eveneens is Jive for Daarnaast bezoeken Bureau Halt, de brandweer, Con- nexxion en de gemeente de scholen ieder een maal. iMs-i s, j l"'-' L” - 5’r' -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1