Kwadendamme sluit oogsttijd feestelijk af breed UIT Paradiso aan de Westerschelde DOE JE OREN EEN PLEZIER TIJDENS DE HOORTOESTEL VERWENDAGEN. Pas op voor slik EROTIEK Le Bras de Mer w w Stkeeknieuws KORTINGEN TOT 50% OP SHOWROOMMODELLEN j Zaken Zijn Zaken j SCHQONEN|ERG ZO HOORT T BlINlIMIENIIINI GOES We moeten plaatsmaken voor de nieuwe collectie ’t Molenhof, r a ■T." w. DONDERDAG 4 OKTOBER 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 40 Oktobermaand Sfeermaand OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND door Marja Minnaert RESTAURANT 4' V Marconistraat 28 Woonboulevard Goes Voorstraat 42 4486AL Colijnsplaat Tel. 0113 - 695 802 Fax 0113 - 695 802 http://www.lebrasdemer.nl Aanbieding: 3 stuks halen 2 stuks betalen 9 11 Tijdens de eerste twee weken van oktober bent u van harte welkom om uw hoortoestel(len) eens flink te laten verwennen. Dat betekent dat wij kosteloos het toestel grondig nakijken, de instellingen contro leren en de oorstukjes ultrasonisch reinigen. Maak van tevoren telefonisch een afspraak, om wachten te voorkomen ^Gelijktijdig met de suikerbietencampagne startte afgelopen vrijdag de actie 'Slik op de weg' in Zeeland. Onder de vlag van het ROVZ voeren wegbeheerders, ZLTO, Cumela Nederland, politie, justitie en 3VO deze actie al sinds 1992 uit. T^at Willem-Jan Buys' toekomst aan de Wester- Lz schel de zou liggen, lag voor de hand. Vader Buys was tot 5 jaar geleden de eigenaar van het huidige strandpaviljoen Panta Rhei, dat destijds nog 'gewoon' Strandpaviljoen De Nolle heette. Van kinds af aan vertoefde hij of in het strandpa viljoen of op het strand. Toen pa het genoeg vond zag Willem-Jan zijn kans waar om zijn twee grote liefdes te verenigen: het strandpavil joen) en de muziek. De Nolle werd Panta Rhei en de 'strandtent' kreeg een extra dimensie. BEURS! 2001 ZAAL: LEYSDREAM ROOSENDAAL(OOST) ZA. 6 OKT. v. 14-24 U ZO. 7 OKT. v. 14-23 U meeste verschillende stands! Goes, Lange Vorststraat 106, tel. (0113) 270305. In de winkel van Groeneveld Opticiens. r\e appels en peren zijn weer binnen, de bes- Lzsen worden geperst en de dagen worden korter, kortom de pluktijd nadert zijn einde. In Kwadendamme wordt het plukseizoen dit keer weer afgesloten met een fruitfeest, dat dit jaar op zaterdag 6 oktober wordt gehouden. „Een feest in meerdere opzichten. We vieren het ein de van de pluk, maar we bedanken zo ook de talloze plukkers, die ons weer geholpen heb ben", vertelt Esther de Jong, uitbaatster van Tapperij 's Lands Welvaren en samen met vriend Marcel Nieuwdorp mede organisator van de fruitfeesten. Bakwedstrijd 3 ^3 (advertentie) Plukkers vieren het eind van het seizoen. foto Anton Dingemanse (advertentie) (advertentie) De Verdieping (advertentie) Willem Jan Buys: „De sfeer die de zee uitademt is door niets te evenaren.Foto: Jaap Wolterbeek BOORTOESTELLEN Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: De nieuwe collectie servetten - kaarsen en sfeerlichtjes is binnen!!! Zandweg 3, 4416 NA Kruiningen, tel. 0113-383485 In Middelburg wordt aanstaande zondag weer de kunst- en cultuurroute gehouden. Deze keer staan Kind en Kunst centraal. Nieuwe eigenaar voor Europatuin Goes en de opening van schoenenzaak Jade in Wemeldinge. Trendhopper Goes is onlangs overgenomen en Willem Vermandere komt weer naar Zeeland. Bij Cine City deze week de films: American Pie 2, Artificial Intelligence, Blub, ik ben een vis en Als kat en hond. Vrijdag 5 oktober vindt in het Vlissingse Arsenaaltheater de zesde Zeeuwse Unplugged Finale plaats. Negen bands geven die avond een unplugged optreden in de hoop te worden verkozen tot Zeeuwse winnaar 2001. (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag. pag- de bevelander ten er nu al voortdurend over, je merkt heel erg dat het leeft in het dorp. Iedereen mag daar aan meedoen. Vóór twaalf uur 's middags moet de taart ingeleverd zijn in ons café Tapperij 's Lands Welvaren. Jan Rijk, bakker uit Heinskenszand en Paul Claas sen en Ad Remijn uit ons dorp beoordelen dan alle taarten. Prijs is naast de eeu wige roem een leuke atten tie." Ook zijn er nog prijzen te winnen voor de kinderen met „Ik heb altijd aan het strand gezworven en dat doe ik nu nog. Als ik niet werk in Panta Rhei dan geniet ik samen met mijn honden van de ruimte en de rust van het strand", vertelt Buys. „Ik kan me geen mooie re omgeving voorstellen om te werken en wonen dan aan zee. toerders. Er worden meer dan veertig deelnemers ver wacht. Esther de Jong:„Zo hebben we al berichten dat Belgische bekenden mee ko men doen. Twee van onze bestuursleden rijden zelf ook en hebben mensen uit de Solexwereld benaderd. Naast de wethou der zal nog een prominente Zeeuw aan de start verschij nen, namelijk Kees Wonder gem, de gitarist van Surren der." De toertocht voert on der meer langs de Schelde- brouwerij in 's-Gravenpolder, waar het zwarte bessenbier gebrouwen wordt. ke trio Huub, Henk en Harry uit Utrecht, populaire muziek uit de zestiger jaren brengen. „Natuurlijk hopen we op mooi weer, maar in geval van nood kunnen we uitwijken naar de zaal achter 's Lands Welvaren. De taarten gaan we schenken aan de bejaarden in ons dorp, dus die zullen met plezier op gegeten worden. Kortom, laat iedereen maar naar Kwaden damme komen", besluit Est her de Jong. Slik op de weg is in een land- bouwprovincie als Zeeland een bekend fenomeen. Vooral tijdens de oogstperiodes doet het probleem zich voor. De on gevalrisico's zijn het grootst in het najaar bij schemer, duis ternis, mist en regen. De uitgangspunten van de ac tie 'Slik op de weg' zijn: ver vuiling zoveel mogelijk voor komen en het waarschuwen van weggebruikers met Slik- stickerborden. In het kader van de actie zijn sinds 1992 meer dan 18.000 waarschu- wingstickers, met daarop de tekst 'SLIK' onder de Zeeuwse boeren en loonwerkers ver spreid. Weggebruikers worden er met de bordjes op gewezen dat er geoogst wordt. Hoewel de boeren vervuiling zoveel mo gelijk voorkomen kan het nooit helemaal worden uitge sloten. Aangepast rijgedrag is dan ook in deze tijd van het jaar, zeker op de Walcherse wegen noodzakelijk. Met de bordjes hoopt het ROVZ ook wederzijds begrip te kweken NIEUW INTIEMTHEATER DE aller....... meeste,mooiste*shows, live piercing+tattoo,3privé stripsters echte tapdans! LAAGSTE ENTREEPRIJS Zie ookWWW.EROTICFAIR.NL gratis Infotel. 0651896624 maakte hij de definitieve over steek. Die man woont nu in Vlissingen en is een van mijn vaste weekendklanten", dat is toch fantastisch. Vorige maand vierde Willem- Jan Buys het eerste lustrum van Panta Rhei met een groots muziekfestival. Natuur lijk een strandfestival dat de zomerse naam 'Sunburn' meekreeg. „Dat festival was een wens die allang bij mij sluimerde en het lustrum was natuurlijk een hele goede ge legenheid om het ook daad werkelijk uit te voeren." On danks het typisch Zeeuwse re genachtige weer kijkt Willem- Jan met een goed gevoel te rug op het festival. „De kran ten schreven voornamelijk over het slechte weer en de tegenvallende bezoekersaan tallen, maar voor het publiek dat er wel was, en dat waren tot gauw nog zo'n driedui zend, was het fantastisch. Dat is een beetje Zeeuws mis schien, er wordt snel negatief geoordeeld. Heel vaak hoor ik ook dat er hier nooit eens iets leuks gebeurt en daar stoor ik me wel eens aan. Juist die mensen die dat roepen blijven achterover zitten wachten. Dat wou ik doorbreken door ge woon een poging te wagen met Sunburn. En goed, als het mooi weer geweest was dan trekt het strand natuurlijk vele duizenden bezoekers per dag, dus dan was het festival ook veel drukker bezocht, maar al met al was het een groot suc ces." Ook voor Buys zelf, want door de organisatie van het festival deed hij in een ijltempo een enorme ervaring op. „Toen ik met de voorbereidingen begon had ik geen idee wat er alle maal bij zou komen kijken. Stapje voor stapje en door heel veel O ja' - ervaringen heb ik alles uiteindelijk voor elkaar ge kregen. En, lacht Buys, ik heb nu zelfs een prachtige checklist die ik volgend jaar weer kan ge bruiken." Volgend jaar dus weer een Sunburn, maar daar mee zijn de ideeën van Buys nog niet uitgeput. Zonder grootheidswaanzin is het zijn ultieme wens om ooit nog eens een soort 'Paradiso aan de Westerschelde' te realiseren. paviljoen waar badgasten en wandelaars iets kunnen eten en drinken. Maar het is ook vooral een podium voor en thousiaste muzikanten. leder zondag kunnen begin nende bandjes hier spelen en meedingen naar een plaats in de’unplugged finale. En regel matig hebben we muzikale feestjes." Panta Rhei is inmid dels in het Zeeuwse muziek- wereldje een begrip, maar ook muzikanten van buiten de pro vincie vinden de weg naar het Vlissingse strandpaviljoen en willen graag een keer in de bijzondere ambiance spelen. „Ja, dat is heel leuk, je merkt nu steeds meer dat ook geves tigde bands het heel leuk vin den om een keer in die 'Vlis singse strandtent' te spelen", beaamt Buys. En die aanzui gende werking blijkt ook voor sommige bezoekers te gelden. Er zijn zelfs mensen door Panta Rhei verhuisd. „Er kwam hier op een zondag een keer een Bressiaander en die vond het hier hartstikke gezellig. Steeds vaker kwam hij 's weekends even langs en hij bracht steeds meer vrienden mee. Je kan wel zeggen dat hij door Panta Rhei van Vlissingen is gaan houden, want vorig jaar kleurplaten en mag iedereen proberen de langste appel schil te schillen. Als de eerste Solexers terugkomen, wagen zij een poging om ring te ste ken op hun voertuigen. Cees Hoogesteger, ook een Zeeuw se entertainer zal dit onder deel muzikaal omlijsten met wat meezingers en smartlap pen. De avond, ook wel de Nacht van Kwadendamme ge noemd, wordt een feest voor iedereen waarbij het kolderie- Als de boomgaarden straks weer kaal zijn en de tractoren met de fruitkisten niet meer af en aan rijden, kan Zuid-Be- veland weer terugkijken op een goed plukseizoen. Na tuurlijk weer met de nodige ups en downs. Fluctuerende prijzen, perso neel dat tegenwoordig hele maal uit Portugal, Polen en Schotland komt, de kwaliteit en wel of geen bestrijdings- tussen boeren en weggebrui kers. Wie kent de situatie niet dat hij kilometers achter een tractor moet blijven hangen, terwijl de klok onverdroten doortikt. Of de pas door de wasstraat gehaalde auto die na een ritje langs de Walcher se oogstvelden nauwelijks meer te herkennen is. Ander zijds is het er de afgelopen de cennia voor de boeren ook niet makkelijker op geworden. Zij moeten met hun grote landbouwvoertuigen door het drukke snelverkeer manoeu vreren en de oogst moet nu eenmaal zodra het van het land is over de weg. 'Weder zijds begrip' is dan ook de on dertitel van de campagne 'Slik op de weg.' Dat de actie succes heeft blijkt uit enkele cijfers. In de periode 1986-1992, dus voor de actie SLIK, raakten 18 mensen ern stig gewond (doden en zieken huisgewonden) bij ongevallen op besmeurd wegdek. In de actiejaren 1993-1999 zijn 6 ernstige verkeersslachtoffers geregistreerd. Panta Rhei is voor mij nog elke dag een feest", zegt de goed lachse Vlissingen „Toen ik het van mijn vader overnam, dat was in eerste instantie nog met mijn toenmalige compag non, heb ik er wel rigoureus de bezem doorgehaald. Het is nog steeds een strand den veel voorkomend beeld: met slik besmeurde Zeeuwse we gen. Voor fietsers niet zo'n probleem, automobilisten en motor rijders doen er echter goed aan de snelheid aan te passen. foto: Jaap Wolterbeek Tegelijkertijd met de Solexen, start ook een fietstocht waar iedereen aan mee kan doen. Er kan gekozen worden uit twee routes, beide zijn onge veer 25 kilometer lang en on derweg is een rustplaats bij wijnmakerij Hellenburg in El- lewoutsdijk. Maar voor degenen die niet kunnen of willen fietsen, is in het dorp nog genoeg te bele ven. Er zijn kraampjes die van alles met fruit te maken heb ben. Zo is het Fruitteeltmuse- um uit Kapelle aanwezig, evenals Wijnmakerij Boon man, Wijnmakerij Hellenburg en het Wijngilde, dat die dag een demonstratie zal geven van de bereiding van appel sap en een jam- en marmela- dekraam. De kinderen kunnen zich vermaken met een springkussen. Ook zal een line-dance groep twee de monstraties geven. „En daar bij kan het publiek gewoon aansluiten, want na een korte voordracht wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen", weet Esther. Een van de hoogtepunten van de dag is toch wel de appel taart bakwedstrijd. Ester de Jong:„Mensen pra- middelen mogen gebruiken zijn zaken waar de heden daagse fruitboeren voortdu rend mee bezig zijn. Tijd voor ontspanning mag er dan ook zijn. In Kwadendamme orga niseren ze daarom al weer voor de derde keer de fruit feesten. „We merken dat het enthousiasme steeds groter wordt onder de mensen", vervolgt Esther. „Zo hadden we het eerste jaar alleen nog maar een Ier se avond, omdat toen veel le ren in deze streek plukten, maar door de leuke reacties zijn we er steeds meer aan gaan doen en nu hebben we een zeskoppig bestuur dat al maanden bezig is met de voorbereidingen. We doen al les zelf, subsidie ontvangen we niet, dus we moeten het doen met de lokale sponsors. Tegelijkertijd proberen we toch een leuke voor iedereen betaalbare dag er van te ma ken. Volgens ons zijn we daar ook wel in geslaagd." De dag begint met de ope ning door de wethouder van Borsele Vollaart, waarna een Solextoertocht gehouden gaat worden. De wethouder, zelf ook Solex- liefhebber, rijdt mee met de •1 V-J’ i v a - .-S3!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1