breed I keukens Woillligkniiiï Miele HROÓS OP ZEEUWS DE BEL K I 4 Wijnspijsavond van culinaire klasse Hobby’s centraal in kinderboekenweek Schipper, mag ik overvaren? F S. f FEESTCAFÉ KIEKIERIS II Le Bras de Mer Zaken De Bel, altijd prijs! r B L r Zaken Zij Streeknieuws zaterdag 29 september: YORIN SMS PARTY DATING PARTY V V HORROR AVOND ERIC DIKEB WET WILD PARTY .w i Keukengalerie M w^- JAARGANG 52 - NUMMER 39 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUIDBEVELAND zaterdag 6 oktober: zaterdag 13 oktober: zaterdag 20 oktober: I - door Ellen de Dreu RESTAURANT J Voorstraat 42 4486 al Colijnsplaat Tel. 0113 - 695 802 Fax 0113 - 695 802 EMAILADRES: http://www.lebrasdemer.ni DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2001 Vlierwerf 7a Roosendaal Tel. (0165) 5 30 700 19 7 17 11 Graveren doen wij GRATIS! Spotprijzen LJet is zondagmiddag. De vertrekhal van voet- 1 gangers en fietsers voor het veer naar Perk- polder is nog zo goed als leeg. Een ploegje PSD- mannen staat te wachten op de volgende boot: collega's moeten worden afgelost. Buiten regent het pijpenstelen. Een jonge vrouw rent de hal binnen en kijkt vertwijfeld rond. Een kassa vindt ze niet. Dat hoeft ook niet, leggen de PSD'ers uit. „Je bent naar de goede boot gekomen. In Vlissingen had je als voetganger wèl moeten be talen". In haar nopjes neemt ze plaats op de houten bank, 't Kan ook wel eens meezitten. BEW. EX. 1 Afijnhandel Dominicus uit Goes en restau- VVrant 't Loze Vissertje aan het Sas te Wil- helminadorp slaan de handen inéén. Dat is vrij dag (28 september) voor het eerst te merken. In het restaurant wordt dan een 'wijnspijs- avond' gehouden. Kmm UB zaterdag 27 oktober: Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 r r\e bibliotheek in Goes besteedt de hele U maand oktober extra aandacht aan het the ma hobby's. En het is natuurlijk niet toevallig dat dat ook het grote item is bij de nationale kinderboekenweek, die dit jaar van 3 tot en met 13 oktober gehouden wordt. giSt/Q; Wilde beesten de bevelande Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Het drankgebruik van studenten onder de loep Hetty Sprenkels en Ilonka Hannewijk. foto Anton Dingemanse ExpresZo (dirrom zó) 't (advertentie) ■MMMMWaMamaMMMNaMMMMMMMMaMMMnwaMnaMMBMM Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: stelling in het leven geroepen om de veerverbindingen struc tureel en veilig te maken. Tot die tijd waren talrijke particu liere veerdiensten en -dienst- jes actief die niet of nauwelijks de zes leesweken worden alle leerlingen uitgenodigd in de bibliotheek voor een feestelij ke afsluiting. Van 22 oktober t/m 10 novem ber is de tentoonstelling 'Mu ziek in Zeeland' in de bieb te zien. De expositie is een verza meling foto's van muziek- en zangverenigingen. Leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool sluiten zaterdagochtend 27 ok tober tussen 1 en 12 uur de Hobbymaand oktober weer af. Podium Reimerswaal start donderdag 4 oktober in de Meiboom te Krabbendijke het theaterseizoen met de try-out van het nieuwe programma van Nilgün Yerli: 'Vreemde Vreemdgangers'. (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag- pag. pag. pag. bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues* relatiegeschenken enz. De Verdieping Hobby's staan centraal tijdens de kinderboekenweek. De woningcorporaties AWR en WSB gaan samen verder als R&B Wonen. ter kunnen nemen", verzucht ze. „Ik zal blij zijn als ik thuis ben". Anders is het voor dat echtpaar aan dek, dat samen met hun zoon over de Wester- schelde tuurt naar mogelijke zeehonden. Zij zijn hier even een paar dagen er tussenuit en hebben gehoord dat er de lievelingsbeestjes van zoon Tim (7) hier ergens 'in het echt leven'. „Jammer van het weer, maar daar laten we ons niet door kisten", zegt vader. Zoon lief blijft ondertussen strak naar het water kijken, niet van plan zich deze kans te laten af nemen. Het is de bedoeling om in Zeeuws-Vlaanderen nog een beetje te fietsen, vertelt vader verder. „Straks nemen we de boot weer terug. We wilden eigenlijk naar Hulst, maar ik denk niet dat we van daag zo ver komen”. Na een kleine twintig minuten is de reis ten einde. De voet gangers en fietsers verzamelen zich aan de voorkant om snel van boord te kunnen gaan. Au tomobilisten zoeken hun eigen voertuig weer op. Pas wanneer de deuren opengaan en ieder een er af kan richt Tim zijn blik weer op de wal. „Hè, nog geen zeehond gezien", zegt hij te leurgesteld. 't Kan ook nog wel eens tegenzitten. volgens de "Schriefwiezer" wor 't Nederlandse "naar" en 't Be- velandse "ni", bevoordeeld as "naè" eschreve. Toch pas ik af en toe een bitje an om 't leesbaer te ouwen. Op het programma veel extra activiteiten voor jong en oud. Zo gaan kinderen op stap naar Middelburg. Daar, in het Zeeuws Museum, is een unie ke tentoonstelling van Neder landse kinderboekentekenin gen. Omdat er maar negen kinderen uit Goes meekunnen is er in de bibliotheek een re buswedstrijd waarmee kaart jes gewonnen kunnen wor den. Woensdagmiddag 3 oktober begint weer het voorleesuur- tje op de zolder van de biblio theek. Kinderen tussen 4 en 8 jaar kunnen elke woensdag middag (uitgezonderd school vakanties) van 14.00 tot 15.00 uur luisteren naar een mooi verhaal en daarna iets tekenen of verven. In de kinderboeken week is het voorleesuurtje ex tra gezellig omdat er limona de en iets lekkers wordt uitge- Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Zodraè d'r broertje kan proate, gaè me 't urn ok tere. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi". Mè zó zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrieven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Beve- lans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schriefwiezer*, zo dat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. •- Al sinds mensenheugenis va ren mensen over de Wester- schelde heen en weer. Vanaf 1866 worden ze vervoerd door de Provinciale Stoomboot Dienst (PSD), een overheidsin- dat helemaal in het teken van vis, schelpdieren en andere zeevruchten staat. Bij iedere gang zal Ilonka Hannewijk twee wijnen aanbieden, waar ze een korte uitleg bij geeft. Een aparte variatie op een ge zellige avondje uit, zo vindt het duo. „Uiteraard kunnen mensen zelf kiezen welke wijn ze bij het gerecht willen", legt Ilonka Hannewijk uit. „Ik geef alleen maar een advies. En dat zal misschien soms ook wel verrassend zijn. Want in middels is de oude traditie, die voorschreef dat bij vis wit te wijn of rosé hoort en bij vlees rode wijn, al lang door broken. Een zachte rode wijn met een laag tanninegehalte kan heel lekker zijn bij vis en dat gaan we die avond ook proberen." De wijnspijsavond wordt vrij dag 28 september voor de eerste keer gehouden. Waar schijnlijk volgen er nog meer. Voor deze avond dient gere serveerd te worden, via tele foonnummer 216711. Het restaurant aan het Goese Sas is, zoals de naam al doet vermoeden, gespecialiseerd in visgerechten. Kok Mark Sprenkels heeft een menu van vis- en schaaldieren samenge steld en daarbij verzorgt vino- loge Ilonka Hannewijk de wij nen, uiteraard met een des kundige toegelichting. Het menu dat inclusief de amuse vijf gangen telt, is avondvul lend. Kok en vinologe proberen zo, op een speelse manier, de wijnliefhebbers wat meer te leren over de combinatie van vis en wijn en hoe deze sma ken elkaar kunnen versterken. Eigenaresse Hetty Sprenkels van 't Loze Vissertje en Ilonka Hannewijk zijn oude bekenden van elkaar. Ooit volgden ze sa men een wijncursus. Enige tijd geleden ontstond het idee om eikaars specialiteit geza menlijk aan te bieden op een wijnspijsavond. Hetty's zoon Mark is de kok in 't Loze Vissertje. Hij heeft een speciaal menu samengesteld lezen die allemaal over het thema van de boekenweek gaan. Voor elk gelezen boek krijgt de leerling een sticker in een leespas. Aan het eind van deeld. Aan sommige bijzonde re hobby's wordt wat extra aandacht besteed. Op vrijdag middagen 5 en 19 oktober, bij voorbeeld, wanneer er een Streetdance-les voor kinderen gehouden wordt door sport school Capital Sports. Zaterdag 6 en woensdag 17 oktober staan in het teken van workshops. Voor kinderen, maar óók voor volwassenen. Het schilderen van letters op textiel, hoe een onderzetter te maken van servetten, jongle ren en werken met hout is een greep uit het aanbod. Vlak voorafgaand aan de kin derboekenweek wordt de bi bliotheek bezocht door de schrijfster-illustrator Mylo Freeman. Zij zal maandag 1 en dinsdag 2 oktober peuters ver maken met voorlezen, spelle tjes en opdrachten. Mylo Freeman, werd bekend door haar aanwijsboeken 'Lek ker eten', 'Lekker spelen' en 'Lekker drinken', vooral ge richt op de allerkleinsten. Voor de iets oudere peuter schreef zij onder meer 'Berenstreken', waarin prachtig gekleurde te keningen het verhaal vertellen van twee kleine ijsbeertjes. Verder heeft de bibliotheek, in samenwerking met drie basis scholen, een leesprogramma ontwikkeld voor leerlingen van groep 5 en 6. Bij de start van de kinderboekenweek zijn er zes weken lang boeken te Oanze dochter begreep d'r glad niks van, zo'n gevaerlijk beest bie oans in de tuun."Ei die dan hin scherpe tand jes?" vroeg ze. En die weunt toch eigelijk in 'twaeter! Toen was 't zien burte om nie te begriepen wir a ze 't noe over oa. Uuteindelijk begrepe ze me- koare: In 't Zeeuws spreek je "Gaai" uut as "Haai", en die oa ze overlesten nog op de bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl gin errebezems mi an de str-, gels jonge en dje oal op- in Vlaanderen wè méér evrete. -J— Noe zat d’r overlesten een prachtige veugel bie oans in de tuun onder de neute- boom. Gauw eelden m’n man oanze dochter d'r bie om eur kennis té laete mae- ken mie dit prachtige stiksje natuur. "Da's noe een Vlaamse Gaai" leiden ie uut. Rob Vertinden (Eigen Huis en Tuin): "Tuinen zijn voor mensen met geld" samenwerkten. Mensen wer den soms onder barre, gevaar lijke omstandigheden naar de overkant gebracht. En omdat het ondanks overheidssubsi die maar niet lukte om tot iets structureels te komen, nam de provincie het heft in eigen hand en schafte zich een stoomboot aan. Tegenwoordig beschikt de PSD over vijf mo derne dubbeldeks veerboten, varend tussen Vlissingen- Breskens en Kruiningen-Perk- polder. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om de over steek te maken. Werk, school, meubels kopen, op doorreis zijn doorgaans de meest ge hoorde redenen in de salon (met bediend buffet) aan boord. Maar het is weekend en dus een stuk minder druk met forenzen. Een jonge mos- lim-vrouw uit Terneuzen komt net terug van familiebezoek in Groningen. Als ze straks thuis is, zal ze een reis van meer dan zeven uur lang achter de rug hebben, vertelt ze. De vaartocht is een welkome af wisseling na uren in de trein te hebben gezeten. „En dan heb ik nog geluk dat ik van station naar de boot in Kruiningen ge bracht ben, want als ik op de bus had moeten wachten had ik pas de boot van een uur la- KJ i Me probere oanze huus een goeie opvoeding te geven. Daèbie oórt Zeeuws proate, mè natuurlijk ok netjes asje blieft en dankjewel zegge, nie brutaal weze, and voe je mond a je oest en respect voe de natuur. Om dat leste ante leren, litte me oanze dochter oaltied goed in de rondte kieke en probere me zovee meugelijk uut te leggen wat a ze noe zi^^^q schrikt nier je oanze - poes een muus in z'n bek eit televisie ezië twint a't n in de en ze weet ok da koppespin- zeë z'n prooi verscheurden, netten bedoeld bin om vlie- Me eur mè gauw verteld gen te vangen en da de da een Vlaamse Gaai bie spinne die nodig eit om te oans in de tuun alleen neu- bluuve leven. Of da d'r soms ten eet, en da't n nie gevaer- gin errebezems mi an de str lijk is. uuken ange, omdat de veu- Me oa ok kunne zegge da d'r vremde veugels zitte, mè dat oa 't er voe eur waarschijn lijk nie duudelijker op emikt. Zeeuws in de opvoeding is leuk, mè je mo wè wete wanneer a't verstandiger is om diengen op z'n Neder lands uut te spreken. - MH IWw R t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1