breedUIT Zeiler is niet bang aangelegd H0ken in Goes r Kapels duo in Levenslied-festival Zaken Zijn Zak n STRIJEN Herfsttvinen MM Herfst/Wintirmode Ik ben Fabia. IM Ifh W w wl w w JAARGANG 52 - NUMMER 38 DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2001 BEW. ex. De nieuwe klasse van Èkoda. WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOOR a a Ai A k I I I’ door Peter Verdurmen Jl l ►TREEKNIEUWS v<oo Chr. Huygensstraat Strijen Tel. 078 - 674 11 30 i Moonlight 9 23 15,17,19 11 7 r\e hele Goese binnenstad is zaterdag afge- Lx sloten voor verkeer. Niet alleen omdat de nationale aftrap van de Landelijke Fietsdagen in de Ganzestad plaatsvindt, maar ook omdat de gemeente als enige in Zeeland meedoet met de Europese Autovrije Dag. Tussen 8 en 18 uur wordt gemotoriseerd verkeer geweerd uit de stad. L S LJet Duo De Kattebel uit Kapelle staat za- Iterdag (22 september) in de finale van het Leids Festival van het Levenslied. Samen met nog zeven finalisten doet het duo een gooi naar de hoogste eer in de categorie 'klassiek'. Aan het eind van de avond wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de Mary Bey Bokaal. Plantjes Kinderen WESTÏRSCHEIDE I «B SCHEUK WESTBSCHILOE WESTEI TERSGHELDE WESTBSCHEIDE WESTEFS vaart zijn vrouw mee. Veel zeilers hebben angst voor de Westerschelde. De aanwezig heid van beroepsvaart en pon ten, de diepten en ondiepten stellen hoge eisen aan de stuurmanskunsten van de schipper. Piet is niet bang. „Ik ben met de Schelde opge groeid. Ik ken de rivier door en door." Het weer kan heel verradelijk zijn. Een ervaren zeiler als Piet van den Heuvel zal zich echter niet snel laten verrassen. Hij heeft gezeild met windkracht tien. Gen pretje overigens. In zo'n geval moet je de elemen ten niet tarten en snel een vei lig heenkomen zoeken. Alleen aan plots opkomende mist heeft hij een hekel. Nooit in paniek raken, luidt zijn devies. Moderne hulpmiddelen als GPS, grote jachten hebben zelfs radar aan boord, maken het mogelijk om in zo'n dicht 'soepje' toch veilig de thuisha ven te bereiken. „Je vaart in zo'n geval van boei tot boei", legt Piet uit. Een goede kennis van zeekaarten is onontbeer lijk. - sX de bevelander Ik ben te zien en te berijden bij: EUROCAR GOES B.V. Goes: verboden voor auto’s Q het ken, bijvoorbeeld. foto Normaal De Achterhoekse rockers Normaal. (advertentie) (advertentie) Piet van den Heuvel: 'Zeilen is een behoefte'. OPHEFFINGS UITVERKOOP I Glamour en glitter: dat zijn de mode trefwoorden van en voor het komende seizoen. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Kaarten zijn voor Noord- en Zuid-Beveland verkrijgbaar bij de Zeelandhallen, Café Flora, VVV Goes en Yerseke en Bru- na Postkantoor Kapelle. Aan vang van het concert 20.15 uur. De Keizersdijk is het domein van de Zeeuwse Boekenmarkt, waarop tal van Zeeuwse uit gaven te bewonderen en te koop zijn (van 10 uur tot 16 uur). Naar aanleiding van de auto vrije dag wordt ook dieper in- Op 22 september is het ook promotiedag voor het open baar vervoer. Daarom is er die dag een Zeelandpas te koop Deze afsluitingen voor het au toverkeer zijn om de activitei ten, in het kader van autovrije dag, zo veilig mogelijk te laten verlopen. In totaal zijn er veertien finalisten verdeeld over de catego rieën Klassiekers en Het Nieuwe Levenslied. De wedstrijd begint om 20.15 uur in de Leidse Schouwburg. De prijsuitrei king is rond 23.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de VVV- winkel in Leiden, telefoonnummer 0900 - 222 23 33 of, op de avond zelf, aan de kassa van de Leidse Schouwburg. Kaar ten kosten ƒ25. ZATERDAG 22 SEPTEMBER MOONLIGHT SHOPPING IN GOES TOT 21.00 UUR Bij Cine City werden afgelopen zaterdag 3 prinsessen gekroond. In première gaan de films: Moulin Rouge en The Fast and the furious. Tips en trucks voor de tuinliefhebber Lees over bijzondere heesters en wintervruchten In het Arsenaaltheater vindt zaterdag de tweede editie van Blues by the Sea plaats. Muis en Leeuw staan 30 september voor de allerlaatste keer op het toneel. In de speciale modebijlage leest u alles over de nieuwste trends. De Goese winkels blijven open tot 21 uur (terwijl parkeren vanaf 18 uur niet alleen weer toegestaan, maar ook nog gra tis is!) en in de binnenstad zijn her en der muziekoptredens. Op de Stenenbrug is ter afslui ting nog een klassiek concert. Tientallen muzikanten zijn dan te horen (van 20 tot 22 uur). De Brug - die het podium vormt - en de bomen rondom worden prachtig verlicht. J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag. pag. pag. pag. pag. Maar niet alleen fietsers heb ben hun eigen dag. Voor ska ters is er zaterdag de Skate- dag Goes. Liefhebbers kunnen meedoen aan toertochten van 2, 20, 35 of 40 km lang. Milieu- gedeputeerde A. Poppelaars geeft het startsein op de Grote Markt (9.30 uur). De Landelijke Fietsdag (met daarin de Skate- dag) neemt zowat de hele Grote Markt in beslag. Daar om is de wekelijkse zaterdag- markt verplaatst naar de Oost- wal. De Beestenmarkt biedt plaats aan cultuur, 't Beest opent er het nieuwe seizoen en zet een gevarieerd pro gramma met muziek, film en De Achterhoekse band Nor maal weet waar zijn fans te vinden zijn. Tijdens de MKZ- crisis bracht de groep de sing le 't Is Stil uit. De opbrengst van het schijfje ging recht streeks naar het steunfonds van de boeren. Bennie, Wim- ke, Ketsen Jan, Bartje, de Gaspiepe en crew staan klaar om Zeeland te laten h0ken, brekken en angoan. Het Zeeuwse Surrender wordt vaak vergeleken met Normaal. De Zuid-Bevelanders presen teerden vorige maand hun vijfde cd Zeeuwse Klei in Kruiningen. Zeeuwse Klei is opgenomen in de Normaal- studio in Zelhem. Daar, in de De Dam staat in het teken van een biologische boerenmarkt en een groenmarkt. Tien biolo gische boeren laten hun pro ducten zien en proeven en Groei en Bloei is vertegen woordigd met bijzondere za den en plantjes. De vereniging voor Natuur en Milieu educatie De Bevelan- den gaat op zoek naar plantjes tussen het asfalt en de stenen. Speciale aandacht, net nu het nog kan, is er voor de ka demuren met bloemen en plantjes, wieren en mossen. De start van de wandeling (om 10.30 en 13.30 uur vanaf de bult op de Oostwal). De pleintjes in de stad worden nu gebruikt voor andere doelen dan parkeren. Een spelletje scha- foto Adrie van Oosten |\/|et de jubileumtour van Normaal nog in het geheugen IVIstaan de leden van Normaal en Surrender zaterdag 22 sep tember weer klaar om een spetterend optreden te geven in de Zeelandhallen in Goes. In een cocktail van bier en zweet is het dan tijd voor muziek. Gezien de relatie die de bands onderling hebben is het niet ondenkbaar dat er zo over en weer wat gastoptredens zullen zijn. De Vlasmarkt krijgt een heel ander aanzicht. Ook hier geen auto's op het intieme pleintje, maar kunstenaars die hun werk tonen. Het Goese kunste naarscollectief, verenigd in de Stichting En-Passant doet mee met 10 kunstenaars en verder doen edelsmid Marc de Regt en de Kunstuitleen mee aan de grootse expositie. JÜ *s een goedlachse Zeeuw. Een man die beschikt over een I gezonde dosis relativeringsvermogen. Piet van den Heuvel is zijn naam. De boomlange Bressiaander zal vooral bij oudere Zeeuwse sportliefhebbers een belletje doet rinkelen. Jaren ach tereen was hij Zeeuws kampioen schoolslag. In de jaren vijftig zwom hij in wedstrijdverband verschillende malen de Schelde over. De beroepsvaart werd daarvoor tijdelijk stil gelegd! Onge lofelijk maar waar. Zwemmen, zeilen, schaatsen, hij deed/doet het allemaal met evenveel plezier. „Ik ben een amfibie", zegt Piet geksche rend. Zijn zeilboot, die afge meerd ligt in de jachthaven van Breskens, gaf hij de naam 'Kaaiman'. Ook weer zo'n dub bele bodem. „Een kaaiman leeft op het land en in het wa ter. Ik voel me daaraan ver want. Maar ik ben ook een man van de kaaie." En weer die brede lach. Van den Heuvel heeft iets met water. Al vanaf z'n jonge ja ren. Dat heeft hij niet van een vreemde. Z'n vader was vis serman. Piet droomde in z'n jeugdjaren van een eigen vis serschip. Pa Van den Heuvel zette resoluut een streep door die toekomstdroom. Van den Heuvel junior mocht niet naar zee. Piet bleek gevoelig voor zeeziekte en dus concludeerde vader dat hij maar beter een baan aan de wal kon zoeken. Piet bleef niet lang mokken. Daar is hij het tiep niet voor ('Ik kan me makkelijk ergens bij neerleggen'). Als jonge timmerman op de werf van Jacob Maas, hij was bevriend met diens zoon Frans, ver diende hij 25 gulden in de week. „Ik had natuurlijk liever op een vissersschip gewerkt. Groenleer Goes is samengegaan met Van Den Berg Machines. Het bedrijf bestrijkt nu een gebied van Haarlem tot aan de Belgische grens. Die jongens hadden wekelijks 250 gulden in hun loonzakje." Jacob Maas maakte Piet van den Heuvel enthousiast voor de zeilsport. Eind jaren veertig dobberde er slechts een enkel jachtje in de haven van Bres kens (anno 2001 biedt de jachthaven plaats aan honder den zeewaardige jachten). Ze lagen afgemeerd bij de PSD- ponton. Z'n vriend Frans Maas kreeg van z'n vader een zelfge bouwd zeilbootje cadeau. Daarin deed Piet z'n eerste zei- lervaringen op. „We mochten alleen in de haven varen. Bui tengaats was het te gevaarlijk." De eerste zeiltochtjes met Maas senior op de Schelde maakten op de water-gekke schooljongen uit Breskens een onvergetelijke indruk. Het zei len bleek hem in het bloed te zitten. Zelf ervaart Piet van den Heuvel het als een 'be hoefte'. In de zomermaanden gooit hij wekelijks drie- tot viermaal de trossen los voor een ontspannen zeiltochtje op de Schelde. Vaak gaat hij al leen naar buiten, af en toe Tussen de twee kerken van Goes is ook van alles te bele ven. In de Singelstraat is het vooral voor kinderen te doen. De allerkleinsten kunnen te recht op een groot springkus sen en worden naar wens ge- schminckt. De oudere kinde ren mogen meedoen aan een kleedjesvrijmarkt (van 12 tot 16 uur). Jongeren die zich vooraf hebben aangemeld spelen (van 14 tot 16.30 uur) een street-soccertoernooi (4 tegen 4) binnen een opblaas- voor drie gulden. Daarmee kan onbeperkt per bus door de provincie worden gereisd. Ook Waterschap de Zeeuwse Eilanden doet een duit in het zakje. Als enig deelnemend waterschap in Europa sluit het Waterschap de Zeeuwse Eilan den een aantal wegen: de Ma neeweg, de Stelleweg, de Ou de Zeedijk, de Kattendijksedijk en wegen rondom het Poelbos en natuurgebied de Zwaakse Weel. Als zeiler heeft hij ontzag voor de veerpont. „Er zijn zeilers die per se voorlangs willen. Daarmee neem je onnodig ri sico. Je moet even geduld hebben en wachten tot de pont voorbij is, zodat je ach terlangs kan." Piet van den Heuvel is een zeer matige drinker. Na een zeiltochtje op de Westerschel- de keert hij meestal dan ook direct huiswaarts. „Kuipen is niks voor mij. Als je zelf wei nig drinkt, blijven de vrolijke jongens weg", lacht hij. De Bressiaander heeft twee rechtse handen. De 'Kaaiman', z'n vierde schip, bouwde hij, net als z'n drie voorgaande schepen, de 'Popeye', 'Run ner' en 'Turtle'. „Popeye, m'n eerste zeilschip heb ik op de werf van m'n baas gebouwd. Maas deed daar niet moeilijk over." Alle volgende schepen waren steeds een meter lan ger. Als zelf-bouwer ken je je schip door en door. Dat heeft ook z'n nadelen. „Hij is nooit af. Telkens wil je weer wat verbe teren." De pleinen en markten zijn voor één dagje niet in gebruik als parkeercentra. In plaats daarvan zijn er door de hele stad activiteiten. Op de Grote Markt begint de 28e Landelijke Fietsdag. Vanaf daar vertrek ken twee fietstochten. De ene gaat richting Wemeldinge en is totaal afgesloten voor auto verkeer. De andere fietstocht voert door de Zak van Zuid-Beve- land langs autovrije wegen rondom de Zwaakse Weel en het Poelbos. Verder is de Gro te Markt het bruisend hart van alles dat met fietsen te maken heeft. Op twee podia zijn ver spreid over de dag een aantal live- muziekoptredens. bare boarding en voor de ska ters wordt een lang gekoester de wens vervuld door de komst van een grote Vert- Ramp. Er is een jeugdschaak toernooi waarbij het mogelijk is te 'straatschaken' tegen pro minenten van de Goese Schaakclub. Achterhoek, werd zelfs een gecombineerd Zeeuws/Ach- terhoeks nummer opgeno men. Leden van Normaal en leden van Surrender schreven en zingen spontaan samen een soort duet, elk in een ei gen dialect. De cd is geprodu ceerd door Fokke de Jong (de drummer van Normaal). De techniek is verzorgd door Nor- maal-floormixer Bert Lok. Bakkerij Hirdes en C1000 in Krabbendijke zijn al 121A jaar samen in één pand te vinden. Tijd voor een feestje. Het wordt een ontbijt en alle klanten zijn uitgenodigd. theater neer (van 12 tot 24 uur). Verder komt op de Beesten markt het kunstenaarsplat form Trechter 5 in actie. Zo zijn jongeren bezig met graffiti in het kader van het project Tac Track to the Ring waarvan later de resultaten worden ge toond op billboards aan de Ring van Goes. gegaan op de menselijke mo biliteit. In kunsthuis Cluster K aan de Westwal 45 wordt (om 16 uur) een publiek debat ge houden met Paul Favier (Cul turele Raad Goes), Ad van der Ven (Evert Vermeer Stichting), Charles Linssen (wethouder Cultuur Goes), Ed Huyg (Hu manistisch Verbond) en de voormalige provo Roel van Duyn (raadslid Groen Links Amsterdam). Voor wandelaars is Goes zon der auto's ook een paradijs. Leden van 't Gilde nemen geïnteresseerden mee op een stadswandeling door het his torisch centrum (vertrek om 10, 11, 12, 14 en 15 uur bij het Lunchcafé onder het stadhuis).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1