DEBEL Dahlia-weekend in HROOS OP ZEEUWS breedUIT ’s-Gravenpolder Open huis Dies Kosten l^ies Kosten Modes uit Goes houdt 13, 14 en Lz15 september weer modeshows in de zaak. Gepresenteerd wordt de laatste najaarsmode zoals die nu in de winkel hangt. e Zaken Zijn Zaken Streeknieuws Binnenin FEESTCAFÉ KIEKIERIS zaterdag 22 september: PLAYBOY HIGHT zoterdoj 29 september: VORIH SMS PARTY DATING PARTY VV SS. DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 37 KEUKENS BADKAMERS WEKELIJKS HUIS AAn door Marja Minnaert Raeze L O? J t Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. ZEELANDHALLEN-GOES ZATERDAG 15 SEPT. 10 -16 UUR 19 15 7 11 DISCOUNT Ochrabbekerke oftewel 's-Heer Abtskerke is O een klein dorp, maar heeft een zeer actieve jongerenvereniging: De Poeltrappers. Jongeren in de leeftijd van vijftien tot dertig jaar vinden er vertier en zijn verantwoordelijk voor een aantal belangrijke feestelijke activiteiten. Zo or ganiseren ze ieder jaar het Oranjefeest op Ko ninginnedag. Leuk voor het dorp en haar inwo ners én voor de leden van de Poeltrappers, want van de opbrengst kunnen zij weer het een en ander bekostigen. “Te hebben een wat oubollig imago, maar daar ZLbeeld klopt eigenlijk al lang niet meer. Dit week end (15 en 16 september) staat de dahlia centraal bij Eric's Flora en Fauna in 's-Gravenpolder. Gewichtsklassen Spetterend feest in Sportpunt Zeeland! nog drie weken. zaterdag 6 oktober: Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 Ouperster Jody Bernal (Que Si, Que No) is dit Oweekend even in Zeeland. Hij treedt zaterdag (15 september) op in Kiekieris in 's-Heerenhoek. De vrolijke Nederlandse Colombiaan geniet van het succes dat zijn latinpop-songs hebben. zaterdag 15 september: JODY BERNAL r I Y Sportpunt O Zeeland de bevelander Trekkertrekwedstrijd in Schrabbekerke Bastiaan Krijger is één van de organisatoren van de Trekkertrek in 's-Heer Abtskerke. foto Anton Dingemanse Wtetagkrsmt Hoewel dahlia's het hoofd- (advertentie) (advertentie) ,0 ExpresZo (dirrom zó) Miil'l»:r> /ri l.ind www.pcdiscount.nl Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur De 14 duizend vierkante meter tuin is voor de gelegenheid opgesierd met tal van dahlia rijke bloemstukken. Het mooie aan de plant is haar geva rieerdheid. Er bestaat voor elk wat wils en er zijn zelfs dah lia's op de markt voor mensen die niet van dahlia's houden. menu zijn is er nog meer te zien (en ruiken) in 's-Graven- polder. Er staan in de kijktuin nog duizenden rozenstruiken in bloei en veel bomen en struiken krijgen in dit seizoen hun fraaie herfstkleuren. An dere planten staan juist weer volop in vrucht. De tuin is in het dahliaweekend van 13 tot 17 uur open. voor een vlakke plaat, waar de meeste kracht op komt. Uit ei gen ervaring weet Bastiaan al hoe dat gaat. „Je gaat rijden en de druk komt steeds meer op de vlakke plaat. Geef je teveel gas, dan slipt de trekker, te weinig kan de motor af doen slaan. De De dahlia heeft vele verschijningsvormen en kan in bloemstuk ken mooi gecombineerd worden. kunst is om meteen na de start in de juiste versnelling weg te rijden. Ondertussen schakelen gaat niet meer. In Aagtekerke was dat mijn fout, anders was ik verder gekomen. Maar uiteinde lijk ben ik toch in de finale be land." De bedoeling is om een waarschijnlijke succes. Het is alsof ik hoofdrolspeler ben in een hele mooie droom. Maar ik probeer het wel te relative ren. Ook al die aandacht die ik nu van meisjes krijg. Ik weet waar het vandaan komt, ik weet dat mijn succes daar een belangrijk aandeel in heeft. Want nog niet zo heel erg lang geleden kon ik nog wèl ge woon over straat lopen zonder herkend te worden of te wor den nagezeten". Het succes van Que Si, Que No is voorlopig nog niet uitge raasd, maar Bernal (19) is zelf wel ai bezig met nieuwe num- Speciale aandacht is er voor de nieuwe merken Avagolf en Jean Paul. Er zijn shows om 10.30 uur en 14 uur. Op don derdag 13 september is er bo vendien nog een show om 19.30 uur. parcours van honderd meter af te leggen in een zo kort mogelij ke tijd. Valt de trekker stil, dan wordt hij afgevlagd. Omdat er zoveel typen trekkers zijn, wor den ze ingedeeld in gewichts- klassen. Vóór aanvang van de wedstrijd wordt iedere deelne mer gewogen en de ochtend is gereserveerd voor het maken van een proefsleep. „Afhankelijk van de gesteldheid van het ter rein kun je dan besluiten om je banden wat leeg te laten lopen of om ze juist wat op te pom pen. Met zachte banden heb je een groter oppervlak en meer grip", legt Bastiaan uit. Natuur- Interieurtip: legio combinatiemogelijkheden met karpet. De Stichting AWR uit Kruiningen en Woonstichting WSB uit Heinkenszand gaan in 2002 fuseren. Investeren in isolatie loont de moeite. De hele Goese binnenstad wordt volgende week zaterdag (22 september) omgetoverd tot autovrije zone. In de straten en op de pleinen worden dan leuke dingen gedaan. - Bij Cine City deze week de films: Swordfish, Ratrace en Princess Diaries. Aan deze laatste film is tevens een prinsessenverkiezing gekoppeld, dus lees snel verder op de Breeduitpagina. Normaal en Surrender zetten zaterdag 22 september de Zeelandhallen op zijn kop. Bastiaan Krijger, in het dage lijks leven student MTS, is één van de ongeveer vijfentwintig actieve leden van de Poeltrap- pers. Hoe oud de vereniging is, weet Bastiaan ook niet, maar zijn opa's naam heeft hij al ont dekt in één van de oudste sta tuten. „Misschien wel honderd jaar, ik weet het niet. De Poel- trappers heeft geen soosge- bouw waarin we samenkomen, maar we ondernemen veel bui ten het dorp. Kanoën in de Ar dennen, een weekend Center parks, skiën in Rucphen. Actie ve outdoor activiteiten dus." Een half jaar geleden heeft een aantal leden, waaronder Basti aan, het plan geopperd om weer iets rondom het dorp te gaan doen. „Ik had al eens meegedaan aan een trekker trekwedstrijd in Aagtekerke", vertelt Bastiaan. „Dat zagen de HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken P«0- pag. pag. pag. PC DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS Jody Bernal werd door Nederlandse ouders geadopteerd. foto William Ruften Overigens houdt Dies Kosten Modes donderdag 20 septem ber open huis. Twee mannequins presente ren dan doorlopend (tussen 10 en 18 uur) de herfst- en wintercollectie. Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Zodraè d'r broertje kan proate, gaè me 't um ok lere. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi". Mè zó zié oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zié, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir- rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie- ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schrief- wiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. lekker Zeeuws, ze proat ok vee. Soms dienk ze d'r glad nie over nae wat a ze zeit, a ze mè wat kan zegge. Vano- ales wordt er dan deur me- koare verteld. Nou, dan "raest ze de oóren van je kop." En a 't er een auto éél ard langs komt, dan "raest 'n verbie". Mè dat is nog nie oales. A Jan Raes een famieliereu- nie eit, dan bin daè ok oale- mille "Raezen". De 56-jarige Jan van der Weijde uit Kapelle heeft nog geen zin om op de bank te gaan zitten. In Griekenland loopt hij binnenkort mee aan de loop der lopen; de Spartathlon Trekkertrekken gebeurt met een speciaal hiervoor geconstrueer de sleepwagen. Deze staat van achteren op wielen en heeft mers. „Alle nummers waar ik me op richt, zijn latinpop-ach- tig. Daar ligt mijn hart, ik ben ook altijd gek geweest op sal sa, merengue en ook wat Ric ky Martin nu doet". Hij is een groot bewonderaar van Ricky Martin, zo blijkt. „Zijn eerste successen waren ook allemaal uptempo num mers en nu probeert hij wat meer variatie in zijn nummers te brengen door zo af en toe ook een ballad te zingen en die als single uit te brengen. Dat lijkt met wel wat. Maar voor mij is het letterlijk en fi guurlijk nog toekomstmuziek". anderen ook wel zitten en we hebben een werkgroep opgezet voor de organisatie van dit eve nement. De datum, zaterdag 22 september was snel geprikt en het stuk land, eigendom van een van onze leden, was snel gevonden." Via mond tot mond reclame en posters is ruchtbaarheid gegeven aan de wedstrijd. Het wereldje van de deelnemers aan zo'n wedstrijd is klein. Behalve in Aagtekerke en Ossendrecht is er geen in de omgeving. „De vaste deelne mers heb je zo te pakken en wat bekendheid op het dorp hier deed de rest." Jody Bernal werd op 12 no vember 1981 in Bogota in Co lombia geboren. Toen hij drie maanden oud was werd hij geadopteerd door Nederland se ouders. Hij groeide op in Delft, waar hij zich in zijn jeugd volledig kon uitleven in zijn grote hobby's zingen en sporten. Eigenlijk was het zijn neef die ervoor zorgde dat Jo dy Bernal in zichzelf ging gelo ven. „Het was ook mijn neef die vroeg of ik ervoor voelde om te zingen in zijn jongens hand, de Buddy's. We zongen en dansten op nummers van Micheal Jackson en Whitney Houston". Met de Buddy's werd het begin van Jody's carrière in de muziekwereld ingeluid. Ook werd hij voor het eerst geïnfecteerd door het 'spotlight-virus'. Niet veel later traden de Buddy's aan in de Soundmixshow. Daar maakten ze als de Poppies met het nummer 'Non, non, rien n'a changé' een onverge felijke indruk. In de winter van 1999 vertrok Jody naar Bogota, waar hij zijn biologische moeder (en broer en zus) voor het eerst Zo zie je mè wee: ze zegge dan wè 's da Zeeuwen mensen bin van weinig woorden, mè dat is dan ok nie zo gek a je 1 woord a op 4 verschillende manie ren kan gebruuke. Of be gun ik noe okte raezen? ontmoette. Het werd een emo tionele ontmoeting die veel in druk maakte en bijzondere ge volgen zou krijgen. Zelf zegt de ster hierover: „Vlak voor dat ik weer uit Colombia moest vertrekken gaf mijn tan te me als afscheidscadeau nog een cd met Zuidameri- kaanse muziek. Op die cd, die ik in Nederland grijsdraaide, stond ook een zalig Spaans nummer dat Que Si, Que No heette". Het nummer, ge schreven door Garriga, Fer nandez, Puerta en Elston, liet Jody Bernal niet los. „Het ori gineel was wat kaal en sober. Daarom vond ik wel dat er iets aan gesleuteld moest worden. Dus hebben we er wat blazers en wat gitaarmelodiën onder gezet. En natuurlijk hebben we er een moderne en funky beat aan toegevoegd". Een goed idee, zo bleek. Via via kwam Jody terecht in het tele visieprogramma Your Big Break, gepresenteerd door Fa- bienne. Het programma zou zijn uiteindelijke doorbraak betekenen: platenmaatschap pijen stonden in de rij om te tekenen, zowat elk meisje in Nederland werd verliefd op hem en de telefoon stond niet meer stil. „Het is allemaal maar nauwe lijks te beseffen", vindt hij zelf. „Een paar maanden geleden nog werkte ik in een super markt om de tijd tussen mid delbare school en de sport- academie te overbruggen. En toen, plotseling, kwam dit on- lijk wordt het terrein na iedere trek weer geëgaliseerd, zodat je niet in de sporen van je voor ganger rijdt. Tot nu toe hebben zich 35 deelnemers opgegeven, waaronder zelfs twee vrouwen. De inschrijving staat echter nog open. Om half een begint de echte wedstrijd. Voor iedere klasse zijn er prijzen, in de vorm van bekers en een bierpakket. Tussen de middag kunnen kin deren kun krachten nog testen in een traptrekker skelterrace. Belangstellenden voor de race op 22 september kunnen zich tot de laatste dag melden bij Bastiaan Krijger: 0113-311 611. bezoek ons ook eens op internet: rn.kiekieris.nl Jody Bernal in Kiekieris volgens de "Schriefwiezer" wor 't Nederlandse "naar" en 't Be- velandse "nl", bevoordeeld as "naè" eschreve. Toch pas ik 't af en toe een bitje an om 't leesbaer te ouwen. Nog een paer daegen, en dan zit m'n zwangerschaps- en bevallingsverlof d'r op. Dus geniet ik nog van de tiet die a'k mie m'n dochter en m'n zeune kan deur- brienge. Voroal d'n oudsten wor flienk verwent. Me bin- ne dikkels naè 't zwembad ewist en noe a 't weer wee wat minder wordt spele me vee binnen. D'r worre koeksjes ebakke, puzzels emikt en verhaaltjes eleze. Wir a ze ok vee mie speelt binne d'r kraelen. "Vin ze 't leuk om kriltjes te raezen?" vroeg m'n oma over een stuitje. Nee, dat doe ze nie. Ze mikt 'r soep van of taartjes en die meu- ge oans dan opete. Mè 't zurgden d'r wè voe, da'k 's over dat woord nae goeng dienke: raeze. Neffen "rijgen" kun je 't nog op een oóp aere ma nieren gebruuke: Oanze dochter proat nie allenig ^1 -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1