breed UIT Waakhonden van het water Motortoer door Kwadendamme Nationale mosselweek ABAB BUSINESSLOOP Zie pagina’s 13 en 14 [ihl Zeeland klaar voor festival Film by the Sea n I 0113-381133 w n 'LACOR Extra lessen Argentijnse Tango Zaken Zijn Zaken Streeknieuws Kom naar onze OPEN DAGEN Binnenin Nationale Mosselweek DONDERDAG 6 SEPTEMBER 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 36 -EN ZUID-BEVELAND door Ellen de Dreu IWWtS- zaterdag 15 september - ssoftai op donderdag 13, vrijdag 14 en Tango Al Azar begint het nieuwe seizoen I met een Argentijnse Tangosalon in de Klo veniersdoelen in Middelburg op zondag 9 sep tember. Premières 19 11 15 Stratenmaker en opperman gevraagd Info Zandweg 3 4416 NA Kruiningen A Ihoewel iedereen gewend is aan de over- TAstap en ze bovendien allemaal goed zwem men, wordt uit veiligheidsoverwegingen toch nog even een reddingsvest aangedaan. Dan stappen de agenten voorzichtig over de reling van hun boot naar een passerend binnenvaart schip. De schipper wacht hen op: „Koffie?". Oinds de start van het seizoen op 8 augustus Oop de mosselveiling in Yerseke zijn er al meer dan 20 miljoen kilo mosselen verhandeld. De meeste daarvan zijn ondertussen al door onze zuiderburen genuttigd. Van 3 tot en met 9 september) staat de delicate zeevrucht centraal tijdens de Nationale Mosselweek die in heel Nederland gehouden wordt. KRUININGEN Lezersacties Prijzen In Vlissingen wordt van maandag 10 tot en Imet zondag 16 september de derde editie van het internationale filmfestival Film by the Sea gehouden. Het festival biedt een grote variëteit aan films; van grote Hollywoodfilms tot kleine artistieke films. Ruim 60 nieuwe films, waarvan de meeste hun Nederlandse première beleven tijdens Film by the Sea, passeren de revue. Naast de films is er ook volop muziek tijdens het festival, de meest uiteenlopende genres en formaties leveren dagelijks een bijdrage aan de filmthema's. SCHELDT WÏSSCHHK WfSTBISnUK soes wesibbchelk wBrascta Maak vrienden in de X^BEW. eZ> VOOR AL UW de bevelander forumdis- Lena Headey speelt in het Noorse drama 'Aberdeen'. rivier (advertentie) (advertentie) en bewonder ons assortiment schouwen en kasten PILAAR Bouwmaterialen - Albert Joachimikade 33 - 4463 AA Goes Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Op de Breeduitpagina deze week het complete overzicht van de films die draaien in de festivalperiode van Film by the Sea. In Domburg geen film maar Jazz by the Sea en in Middelburg ontmoeten oude Zeeuwse popmuzikanten de hedendaagse en toekomstige Zeeuwse talenten. Het Middelburgse Abijplein, ofwel het kloppend hart van het Zeeland Nazomer Festival, vormt het toneel voor dit popfestijn. Belgen eten maar liefst vier keer zoveel mosselen dan de gemiddelde Nederlandse con sument. Toch wint de mossel terrein in Nederland. De afzet neemt ieder jaar gestaag toe. Steeds meer mensen ontdek- Rinus Polderman, Nico Vro- man, Rien van 't Hoog en Jan Bom varen samen over de Westerschelde. Als agenten van de waterpolitie Zeeuwse Stromen is het hun werk de scheepvaart over de zeearm goed in de gaten te houden. Geen eenvoudige taak, daar zowat alle denkbare spullen Waar het de echte filmliefheb ber natuurlijk om gaat is het enorme aanbod in premières. Een greep uit de lange lijst film die tijdens Film by the Sea voor het eerst te zien zijn: Aberdeen, een Noors drama by Het waarin een succesvolle advo caat op zoek gaat naar haar vader; Enigma, een histori sche thriller, Kiss of the dra gon, met Bridget Fonda; Mary Reilly met onder andere Julia Roberts. Bij sommige premiè res zijn filmmakers of film sterren aanwezig. Slotfilm van het festival is 'The Others' van de Spaanse regisseur Alejandro Amena- bar. In de hoofdrol schittert Nicole Kidman. Deze psycho logische thriller is het debuut van de jonge Spaanse regis seur die niet alleen het script schreef maar ook de muziek componeerde. De film speelt zich af aan het einde van de Rinus Polderman (rechts): „In principe wordt elk schip eens per jaar gecontroleerd", foto Ellen de Dreu In verband met de grote toe loop in het afgelopen seizoen, waarin de stichting de stimu- leringsprijs van het Prins Ber- nardfonds ontving, zijn er dit jaar extra lessen. Deze starten woensdag 19 september in de Kloveniersdoelen, waar begin ners van 21.30 tot 22.30 gratis Tapperij 's Lands Welvaren in Kwadendamme is zon dag 16 september het de cor voor een toerrit voor motorrijders. De rit voert de deelnemers rustig over de Zeeuwse ei- De dertiende Zeeuwse boekenmarkt staat weer op het programma. Verder aandacht voor de ombouw van Kien naar Vögele Mode. De Open Monumentendag zorgt ook op de Bevelanden voor bomvol programma een proefles kunnen krijgen. Op donderdag 20 september kunnen beginners voor een gratis proefles van 20.30 tot 21.30 terecht in Café 't Schut tershof in Middelburg. Infor matie is verkrijgbaar bij Marie- José en Huibert-Jan op 0118- 615527. (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag. pag. pag- CIVIEL- EN GROEN- TECHNIEK ZUIDB.V. Tweede Wereldoorlog. Grace (Nicole Kidman) woont met haar kinderen in een afgele gen Victoriaans landhuis en wacht op de terugkeer van haar man van het front. Haar kinderen lijden aan een vreemde ziekte, zij verdragen geen zonlicht. Het leven van dit gezin is letterlijk en figuur lijk gehuld in schemer en duisternis. Ondanks het isole ment dat de ziekte van de kin deren met zich meebrengt ontdekt moeder Grace dat ze niet alleen zijn in het huis. Op de allerlaatste dag van het festival, zondag 16 september, wordt de zogenaamde pu- bliekszondag gehouden. Op deze dag worden een aantal RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN ven aan de man achter de computer, die kijkt naar wat er bekend is over het schip, de lading en de reis. In een razend tempo wordt bepaald welke schepen een bezoekje krijgen en wie zijn weg onge hinderd mag vervolgen. „In principe wordt elk schip één keer per jaar gecontro leerd", legt eerste medewer ker waterpolitie brigadier Ri nus Polderman uit. „Dus als we zien dat het langer gele den is gaan we meestal wel aan boord. Verder valt er veel af te lezen aan de staat waar in een schip verkeert. Als die niet al te best is kun je je af vragen of er met de lading en papieren niet ook iets mis is". De agenten hebben voorna melijk te maken met beroeps vaart. „Met watertoerisme heb je hier op de Wester schelde niét zo erg veel te maken", weet Polderman uit ervaring. Niet gek ook trou wens, want de enorme con tainerschepen veroorzaken flinke golven waar zeilers be hoorlijk last van kunnen heb ben. Die gaan liever naar de Oos- terschelde of het Veerse een 14-mans formatie die voor een heerlijk salsafeest zal zorgen. ken dat het eten van mosselen lekker en gezellig is. Toch zijn er nog grote groepen over de streep te halen. Daarom is de eerste week van september uitgeroepen tot Nationale Mosselweek. Heel Nederland wordt dan aangespoord de mosselpan op tafel te zetten. Tijdens de week kan iedereen nader kennis maken met de Zeeuwse mossel. In meer dan 350 supermarkten en viswin kels vinden mosselkookde- monstraties plaats. Een de- monstratrice laat zien hoe ge makkelijk het koken van mos selen eigenlijk is. Wie wil, kan zelf even proeven. Restau rants zetten de mossel promi nent op de menukaart. Maar wie thuis wil kokkerellen doet er goed aan het nieuwe Tijd voor Vis-boekje aan te vragen. Dat staat boordevol met re cepten voor schaal en schel- dieren. Het boekje is gratis aan te vragen via 0800 - 9080 of via de website www.tijd- voorvis.nl. Meer, waar het er een stuk kalmer aan toegaat. De schepen ondervinden weinig hinder van het politie- bezoek. De politieboot vaart tot aan het dek van het te controleren schip, twee agenten stappen over en be kijken op de brug de reispa- pieren. Ondertussen mag de kapitein gewoon verder va ren, de politieboot volgt op veilige afstand en haalt de agenten na verrichte arbeid weer op. Speciaal voor de lezers van De Bevelander zijn er twee aantrekkelijke acties bedacht. Voor kinderen is er woensdag 12 september een echte Kin- dergalapremière. Op de streekpagina van deze krant staat precies wat dit feest in houdt en voor wie het be doeld is. Maar ook aan de vol wassen filmliefhebbers is ge dacht. Voor hen is er een spe ciaal lezersarrangement met Bioscoop Cine City in Vlissin- gen is wederom het kloppend hart van het filmfestival. In te genstelling tot vorig jaar be perkt het festival zich nu ech ter tot Vlissingen. Het onder deel Cinema Boulevard, dat vorig jaar nog in Middelburg geprogrammeerd stond, is ko men te vervallen. Het filmfes tival wordt maandag 10 sep tember geopend met John Madden's 'Captain Corelli's Mandolin'. Oscarwinnaar John Madden zal deze maan dag zelf aanwezig zijn bij de première van de film. Deze meeslepende film, gaat over hoop, liefde en de gruwel van de oorlog ten tijde van de Ita liaanse bezetting van Grieken land in de Tweede Wereldoor log. Na afloop van de film geeft het Zeeuws orkest een vertolking van de meeslepen de filmmuziek. Aansluitend verzorgt Mieke Stemerdink (de voormalig zangeres van De Gigantjes) en haar 15-kop- pige gigaband een swingend optreden. Alle festivaldagen zullen overigens worden afge sloten met een muzikaal pro gramma of een daverend feest. Zo is er dinsdagavond om 23.15 uur 'Girls wanna have fun' een band bestaande uit bekende Nederlandse zange ressen als Manuela Kemp, Monique en Suzanne Kleman, Frederique Spigt en vele an deren. Woensdagavond wordt afgesloten met een optreden van 'Three to Boogie'. Simo ne Roerade, Melissa 't Hart en Xandra Verkroost brengen medleys vol soul, dance clas sics en laten de oude disco- mummers als Nutbush City weer heerlijk herleven. Ook is er die avond The Jodie Foster Xperience. Donderdag speelt om 23 uur de nieuwe band van onze eigen Marion van Iwaarden en vrijdag is er de Cubaanse zangeres Estrella Acosta met haar groep muzi kanten. Zaterdag 15 september zijn er voor het grote slotfeest twee swingende bands uitgeno digd: The Directors, een gele- genheidsband bestaande uit bekende mensen uit de film wereld (Dick Maas, Ate de Jong en Huub Stapel om er maar eens een paar te noe men) en rechtstreeks uit Ha vana Chispa y los Complices, film, een lek ker drankje en een spetterend feest na afloop van de film. Let op De Be velander van volgende week, hierin komt de actie- bon! Net als voorgaande jaren zijn ook dit jaar weer verschillen de prijzen aan het festival ver bonden. Twaalf films, geba seerd op literatuur, dingen mee naar een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van de door Anton Corbijn ge maakte zeemeermin die sym bool staat voor Film by the Sea. Gedoodverfde favoriet is d3e openingsfilm 'Captain Co- relli's Mandolin'. De prijswin naars worden zaterdag 15 september bekendgemaakt. Op die dag wordt ook de KRO filmprijs uitgereikt. Voor deze prestigieuze onderscheiding staan 3 films genomineerd: Innocence van Paul Cox, The Apostle van Robert Duvall en Benito Zambrano's Solas. Jong talent doet een gooi naar De Gouden Mossel. Woensdag 12 september wordt bekend welke middel bare scholier de beste video film rond het thema 'Jong en wild in Zeeland' instuurde. Ook de bezoekers mogen hun mening uiten. In het program maonderdeel 'Unreleased' worden films gedraaid die de bioscoop niet haalden. Het publiek kan uit de geselec teerde films een film nomine ren voor de Wanadoo Pu blieksprijs. Wat inhoudt dat de film na het festival alsnog in distributie wordt genomen. In het item 'Eurofocus' zet Film by the Sea een Europees filmland centraal. Na Ierland (1999) en Spanje (vorig jaar) treedt dit jaar de Scandinavi sche Cinema voor het voet licht met films als 'Italian for beginners'en 'Cabin Fever'. Woensdag 12 september buigt een Taskforce Ou deren en Ar beid zich over existentiële vragen in het debat 'Brood en Rozen', ge organiseerd door het Ne derlands Plat form Ouderen en Europa (NPOE), in sa menwerking met Film the Sea. thema van het debat is de 'babyboomer'. De cussie heeft betrekking op twee vertoonde films: 'Crane World' en 'Cool and Crazy'. Het forum wordt voorgezeten door Film by the Sea-voorzitter en oud-politica Hedy d'Ancona. Het panel be staat uit gerenommeerde film- en theatermakers, co lumnisten, pensioenfondsen, ouderenbonden en de poli tiek. films nog een keer vertoond, waarmee de bezoeker de kans krijgt een gemiste film alsnog te gaan zien. Tijdens de pu- bliekszondag is een bioscoop- je pikken overigens extra voordelig, want voor alle films geldt die dag een kor ting van 4,50. De prijs van een kaartje komt dan op een tientje in plaats van 14,50. Op de BreedUitpagina van de ze krant staan alle films van A tot Z op een rijtje. Nog meer informatie is na te lezen op de site www.filmbythesea.wana- doo.nl. Kaarten voor de voorstellin gen zijn verkrijgbaar via BelBios: 0900 - 9363 of 0118 - 418 810. Het controleren bestaat voor namelijk uit het vergelijken van reis- en ladinggegevens. Zijn er verdachte afwijkingen dan wordt dat gerapporteerd of bestraft. Echt spannend wordt het pas wanneer er iets mis dreigt te gaan. „Bij een aanvaring tussen twee zeeschepen bijvoorbeeld", zegt Polderman. „Want voor al bij containerschepen weet je eigenlijk nooit waarmee je te maken hebt: soms zit er speelgoed in, dan weer een dikke mercedes of juist alle maal vaten met rapenolie". Gelukkig komen dergelijke aanvaringen steeds minder voor. „De verkeersposten be geleiden steeds beter, de ap paratuur wordt steeds verfij nder. Menselijke fouten zoals je die vroeger wel zag wor den tegenwoordig bijna altijd opgevangen". De agenten hebben allemaal hun redenen om zich aan te melden voor de waterpolitie. De één is gefascineerd door het leven aan boord van een containerschip, de ander weet veel van chemische stoffen en de regelgeving die daarmee samenhangt. Voor Rinus Polderman is het voor al het varen dat hem aan het corps bindt. „Ik heb twaalf jaar bij de marine gevaren maar nadat ik trouwde en kinderen kreeg wilde ik niet meer zo lang van huis weg. De waterpolitie is in dat ge val ideaal, want waar vind je nu een baan waarbij je de he le dag op het water zit en 's avonds toch weer lekker naar huis kunt?" landen. De tocht is een kleine 130 kilometer lang en wordt gereden in groepsverband. De organi satie is in handen van ZMTC Electron. Na afloop is er tijd voor gezellig na praten. en stoffen over de soms ver raderlijke rivier vervoerd worden. Het team is goed op elkaar ingespeeld. Iemand vaart, een ander tuurt met een ver rekijker naar herkenningste kens op passerende schepen. De zo gevonden namen en nummers worden doorgege- I (advertentie)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1