Nieuwe cd voor Bevelandse rockgroep Een strandje in de voortuin HROÓS OP ZEEUWS breed UIT OUTLET aken Zijn Zaken Binnenin MMMMMMHHamOK Streeknieuws Super You Trendshop FINALE WEEKEND! TV r Kortingen tot 80% FEESTCAFÉ KIEKIERIS iVlDEv AUDI u, V ■L DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 35 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAND door Ellen de Dreu door Jan Kabus Zomer- en winterkleding en schoenen Grote Kade 40-42a Goes L J 'V 15 7 11 17 Zaterdag 1 september van 10.00-17.00 uur BACARDI BREEZER PROMO G.T.S.T.-STER STEFANO JODY BERNAL PLAYBOY NIGHT YORIN SMS PARTY F\e Zeeuwse rockband Surrender presenteert Lx komend weekend de nieuwe cd Zeeuwse Klei. Vrijdag (31 augustus) treedt de band op in een tent bij café De Korenbeurs in Kruiningen. Zaterdag (1 september) maakt Walcheren voor het eerst kennis met de nieuwe nummers. Een gesprek met die-hard Kees Wondergem en nieuwkomer René Koole. MIDDELHARNIS Zandpad 8 OUD-BEIJERLAND Oost-Voorstraat 14 NUMANSDORP Voorstraat 51 De prik nd! a h ^^oit werd er een heuse actiegroep opgericht. vxEnkele Terneuzense binnenstadbewoners waren de troep op 'hun strandje' meer dan zat. Het 'strandje'is een uniek stukje natuurgebied middenin het havencomplex van de Schelde- stad, gelegen tussen de westpier en de ingang van het Kanaal Gent-Terneuzen. Op meerdere plekken langs de Westerschelde zijn dergelijke strandjes te vinden. Me 't at* vea^Xteasérfl evroge, mè hin mens wist 't, dus ’trier8 zelf w0tj®e- docht: 'i zaterdag 1 september: de bevelander zaterdag 8 september: zaterdag 15 september: zaterdag 22 september: Surrender. foto Anton Dingemanse t (advertentie) -eë. 'e (advertentie) Dus 'are da ExpresZo (dirrom zó) T.E.A.B ff MN Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: vertelden, vroeg 'n i wist waLadat beteke Ja, natuurlijk wist i De samenwerking beviel uiter mate goed. Zo goed zelfs dat Koole het lidmaatschap bij an dere bands opzegde en be sloot zich alleen nog maar op Surrender te richten. bn m2 niet doorheen. Iedereen wilde iets tegen ons zeggen, aan ons trekken. Uiteindelijk zijn we via een klein straatje weg kunnen komen, 't Was eigen lijk helemaal niet zo leuk", ver telt hij. creëerd. „Je komt hier alle mogelijke vegetatie tegen, van zoutminnende plantjes als En gels slijkgras tot zoutmijdende vegetatie." Lamsoor, zeeaster en zeldza me soorten als de dunstaart ('een miniscuul klein grasje dat in de zomer volop in bloei staat'); het is er allemaal te vinden. Er is in de loop der ja- ren zelfs een beetje duinvor ming ontstaan. Het strandje zou inderdaad meer kunnen worden benut, Ballen en gezelligheid zijn de hoofdbestanddelen van het jeu de boules festival dat vrijdag en zaterdag op de Middelburgse Vlasmarkt gehouden wordt. Bij CineCity deze week: The Animal, Blow en Driven. In Domburg vindt dit weekend de zevende Golfsurf Classic plaats. Jeugdsoos Baarland viert jubileum met talentenjacht De Goese kapper Frans Snel leert kankerpatiënten hoe zij zich beter kunnen voelen door er goed uit te zien. ieder i d'r (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag. ich in rkrie- fitek- pag- pag. pag. zaterdag 29 september: Marktstraat 16 's-Heerenhoek 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl De Verdieping Surrender geniet in Zeeland behoorlijke bekendheid. René Koole kan daar inmiddels ook over meepraten. Met Kees Wondergem liep hij een paar weken geleden door Bruinis- se, slechts twee dagen nadat ze er met de band gespeeld hadden. „We liepen over de kermis, maar we kwamen er Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Zodraè d'r broertje kan proate, gaè me 't um ok lere. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi". Mè zó zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie- ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schrief- wiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. 't Leek een goeie uutleg. Mè d'r klopt overbuurvrou ma wist uuti In sluus'onc ruöEan eei iè een zeêj e baby's^ ^ygn. De van m'n lelijk wat a ^P|HS 9in uswaëhter, kels rapen. Je amuseerde je kostelijk." Het strandje biedt volgens hem veel mogelijkheden. „Het water is - als zou je dat niet denken vrijwel zuiver en er is aan deze kant bijna geen stro ming." Een binnenstadbewoner, die dagelijks zijn hond er laat ren nen (zijn behoefte doet hij of zij elders) is het wat dat be treft er helemaal mee eens. „Het zou eigenlijk iets beter onderhouden moeten wor den." De actiegroep van toen tertijd heeft het strandje mis schien een beetje te snel en te stil verlaten. De nummers van Surrender kenmerken zich door een scheurend rockgeluid, gecom bineerd met in het Zuid-Beve- lands dialect geschreven tek sten. Vaak wordt de band ver geleken met Normaal, de Ach- terhoekse tegenhanger die het tot nationale hit wist te schop pen. Wanneer de Achterhoe- kers in Zeeland optreden, staat Surrender doorgaans in het voorprogramma. In Heinkenszand is onlangs kinderkledingzaak 't Mereltje geopend. René Koole - vanwege zijn kwaliteiten op de gitaar door Surrender omgedoopt tot René Slier - is in het dagelijks leven gitaarleraar in Middel burg. Zo kwam hij in contact met Kees Wondergem, die na twintig jaar praktijkervaring nu wel eens wat gitaarlessen wilde volgen. Koole: „Kees vroeg me toen of ik niet eens een paar nummertjes mee wil de spelen, gewoon als gast bij één van hun optredens. Ze wisten toen nog niet dat ik zo'n soort ongewenste ver- jaardagsgast was. Je kent het type wel, als ze eenmaal bin nen zijn krijg je ze nooit meer weg". boot onderdeur vaert. Dus konne me oans voorstelle dat d'r ok sJuuswachters binne die a 'n ond meene- me naë de sluus. En a 't er dan een boot ankomt be gun dat beest te janken en brult 'n dus as een sluus'ond. Wagenmakers en de Zuid- Amerikaanse percussiegroep Tak 'n Djola. Zaterdag (1 september) is er een speciale Walcherenpre- sentatie in De Kaasboer in Biggekerke. Het voorprogram ma, de coverband Big Chief Sugar uit Walcheren, begint The Southside Horns, Chris om 20.30 uur. Een klein kind wil je zo goed meugelijk tegen oal 't kwaed bescherme. Mè soms kun je d'r nie onder- uut da je ze toch zeer mo doë. Dat was fluwéke bie oans zó. Oanze zeune is 2 maenden eworre, en most naè 't bureautje voe z'n eê- ste prikken. ■KguHM teerd. Vanaf 20 uur is het feest in de tent op de Markt. De Vlissingse rock-a-billyband The Cheeky Blighters warmt het publiek op, waarna Sur render het - vergezeld door muzikale vrienden - over neemt. Onder de gastmuzi kanten Marion van Iwaarden, De geschiedenis van Surren der gaat een eind terug. „We zijn nu een jaartje of 22 be zig", beaamt zanger/gitarist Kees Wondergem uit Hein kenszand. Oorspronkelijk be stond de band uit drie leden: een zanger/gitarist, een drum mer en een zanger/bassist. Maar in die situatie is de laat ste tijd verandering gekomen. Vrijdag (31 augustus) wordt de cd in Kruiningen gepresen- maar de gemeente Terneuzen heeft ervoor gekozen om het gebied zo ongerept mogelijk te laten. Dit in samenspraak met onder andere de natuur- beschermingsverenigingen. In het kader van de renovatie van de Scheldeboulevard ko men er wel informatiepanelen op de pieren, met daarop alle bijzonderheden over flora en fauna van dit stukje Wester- schelde. Doorns herinnert zich nog de jaren dat de Terneuzenaars zich massaal vermaakten aan het water. „Vroeger zat je op de pier, die toen nog begroeid was. Je zette je tentje, kreu- Tegenwoordig bestaat Surren der uit vijf leden. Kees Won- dergem en zanger/bassist Jo han van der Swaluw zijn er al vanaf het allerprilste begin bij. Drummer Henri de Bruin volg de een paar jaar geleden, gita rist René Koole en accordeo nist Bart Hoogesteger mogen zich nog maar een paar maan den bandlid noemen. Maar de banden gaan verder. Zeeuwse Klei, zoals de nieuwe cd van Surrender heet, is op genomen in de studio's van Normaal. De producer is Fok- ke de Jong, die in het dage lijks leven drummer van deze band is. Ook andere Normaaf- leden Jan Kolkman deden een bijdrage. Kees Wondergem: „Gitarist Jan Kolkman is te horen in het nummer Beve- land. Overigens speelt hij dan geen gitaar, maar mondhar monica. Trouwens, in dat nummer wordt een link ge legd tussen de Achterhoek en Zeeland. Het lied bestaat uit twee coupletten waarvan er één door Fokke de Jong, Wil lem ter Horst en Jan Kolkman ter plekke in de studio is ge schreven". ■en zeê'ond 'n Nederlands ■oemd. imt 't daè tuur!ijt ok V|f Overal langs de Westerschelde zijn kleine zandstrand- jes te vinden, foto Anton Dingemanse volgens de "Schriefwiezer" wor 't Nederlandse "naar" en 't Be velandse "ni", bevoordeeld as "naè" eschreve. Wat 1 s sluus'oi jong te troosten? Volgende keer za'k 's in m'n voor pootjes klappe en "hoe- hoe-hoe" roepe. Misschien a dat elpt! Regionale Woningstichting Samenwerking pakt in Goes 100 woningenmet betonrot aan. De meegroeiwoningen in de Veersche Poort bereiken hun hoogste punt En de Middelburgse Stromenwijk is op weg naar een hoger niveau. Ie kreeg 't er geliek Bie d'n eêsten go^ncpt goed. Ie trcAaSj^^ een raar bakkésj was dan ok oales twidde prik-de®» prima. Ik was wee z as die beende ond zeven staerterffWw Mè ikoa buuten de erekend, wanMS nog nie uut 't "prik ie begon te brullen sl®i^ndJrv> Tqjy aWBaj^an fi^'i poanze 3 nog vvè vake'r oóre 3^ Want misschien F de huus ier ok wè in- L^yvorre tegen menin- kken. En ie n geval z'n prj R'mttegeru beschermer Dichtbij huis en toch een beet je op vakantie. Voor veel bin nenstadbewoners is het maar een kwestie van de weg over steken. Lekker liggen zonnen, pootje baden, kinderen die kasteeltjes bouwen, de hon den laten rennen, het gebrui kelijke pieren steken; kortom recreatie pur sang. Niet alleen Terneuzenaren bezoeken re gelmatig hun strandje achter Paviljoen Westkant, ook veel Belgische bezoekers komen er volgens José Doorns steeds meer op af. Alleen wordt de zandstrook beetje bij beetje smaller. „Het zou echt leuk zijn dat er wat meer zand wordt bijge spoten." Overigens is het strandje niet spon taan ontstaan. Het is min of meer een overblijfsel van de werkzaamheden van de kanaalver breding en de op hoging van de zee dijk. In zo'n dertig jaar is het gebiedje begroeid geraakt. Het grappige is vol gens natuurkenner Luciën Calle dat er op die manier een soort Westerschel- de-landschap op minischaal is ge- -aM* dak- zo'n prik doe pieheHn die kleine beentjes! i Ij| Mè dat bedoelden nie. wou wete wir a ie brult as een sluus'ond" vandaen’ komt. „JX Noe kieke me wè 's naè te levisie en d'r Wzf/rvrecla- me wir a 'n ond van een brugwachter de Brugge lit zakke terwijl a 't er nog een *4 W Is M L ur even mikt, ir geval zu’m

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1