Bij Willem-Alexander achterop de brommer 5 HROÓS OP ZEEUWS Feest voor Unicef In de schaduw van containers breed UIT Tropische, Kortutyeu! Festival •o t/m 19 aug 2001 J Binnenin Zaken Zijn Zaken Streeknieuws SMAbb SAlIl m Ik ben Fabia. Maritiem Vlissingen [herlleeft! DONDERDAG 16 AUGUSTUS 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 33 De nieuwe WEKELIJKS HUIS AAN HUIS door Ellen de Dreu door Ellen de Dreu ERSCHHOL WESTER! KSTERSCHELOE L 4 klasse van Skoda. Duikboten-expo Openingsspektakel Seeking Helikopters Zondag: De Maritieme Dag Muziek De Koninklijke Marine en het drama SCHELDE WESTERSCHELDE Wf TiRSCHILBE MIDDELHARNIS Zandpad 8 OUD-BEIJERLAND Oost-Voorstraat 14 NUMANSDORP Voorstraat 51 19 7 11 9 litgenodigd worden op paleis Soestdijk voor vJeen privéfeestje en dan achterop de brom mer bij prins Willem-Alexander door de tuin crossen. Het overkwam mevrouw Corrie Gan- seman-van der Endt uit Kapelle. Nog altijd koestert ze de foto's die Koningin Beatrix des tijds maakte. 8 V 24 VB pen paar jaar geleden wist ze nog niets van Ede historische of biologische waarde van het zandstrand aan de voet van de Borsselse kern centrale. Maar tegenwoordig voert ze actie voor het kleine stukje natuur dat moet wijken voor de grote Westerschelde Container Termi nal. Gebogen loopt ze over het zand, door haar wimpers turend naar haaietanden of ander fos siel gesteente, ,,'t Is een verslaving, weet je". Zummer in Zeêland W IRSCML* bew. EX. 7 4 de bevelander Ik ben te zien en te berijden bij: EUROCAR GOES B.V. ians di Tom. Ik (advertentie) (advertentie) ging plaatste informatieborden (advertentie) ÏVi HM Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Dat de mosselen dit jaar duur zijn, maakt zaterdag (18 augustus) niet uit in Yerseke. Mosselhandelaren trakteren het publiek tijdens de 10e editie van Mosselrock op een heerlijk gratis bakje. De uitgave 'Op Kamers' van de Woonbond staat boordevol nuttige tips voor mensen die een kamer zoeken of bewonen. Theatergroep Nomade brengt donderdag in Vlissingse Arsenaaltheater het stuk 'de Holland Amerika Lijn' in première. Hennie Bosman is binnenhuisarchitecte met een onconventionele aanpak. rhel ze3 de Banjaard Fme oaltied ’Ijgt toch ketjverma- dan ook een cd opgenomen waarop ze samen als Duo Uki- voki liedjes spelen; Roos op haar klarinet, Geert op de ac cordeon. De opbrengst van de cd gaat naar Unicef. Paul van Vliet zal in de feesttent de eer ste cd in ontvangst nemen en daarbij iets vertellen over het werk van Unicef. Om het feest wat extra schwung te geven is een heus programma samen gesteld. Zo begint de dag om voorbeeld. „Dat wist ik niet eens. Maar er moet hier ergens in de Westerschelde een hele diepe groef in de bodem zijn. Door de getijden wordt die groef bij elke tijwisseling een beetje dieper. Het puin dat be staat uit haaietanden en fossie le schelpen spoelt vervolgens aan op het strandje". Om het verzet tegen de contai ner terminal een gezicht èn een rechtsvorm te geven richt te Den Herder de Vereniging foto Anton Dingemanse Maar helaas, het jaar dat hij voor Kapelle koos besloot het hof dat het niet langer verant woord was om Alexander er zelf op uit te laten trekken. Hij was te bekend geworden. En daarna zijn Frank en Alexan der allebei naar andere scho len gegaan. Zo'n vriendschap verwatert dan toch". J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag. pag. pag- pag. riè dit m'n Wel land, stiek- Deze week bij CineCity twee premières: Final Fantasy en Down to earth. Een nieuwe wijnimporteur aan het Goese firmament der werden goede maatjes en reden samen paard. „Op een dag werd Frank uitgenodigd voor een concours op paleis Soestdijk. Dat deed de konink lijke familie één keer per jaar. Het was een echt privé-feest- je. En omdat tante Corrie ook zo van paarden hield, mocht ik ook komen". Het werd een dag om nooit meer te vergeten. Trots haalt ze een mapje met foto's te voorschijn. „Kijk, hier komen we net bin nen". Op de foto is te zien hoe prins Willem-Alexander, zit tend op de rug van een paard, iets aanwijst. Mevrouw Gan- seman begint te lachen. „Nou ja, daaraan kun je eigenlijk al Er is winst te behalen wanneer in een wijk onderhoud en (preventieve) veiligheidsmaatregelen op elkaar worden afgestemd. Addie den Herder: „Moet je nou toch kijken, hier willen ze straks allemaal beton gaan storten". foto Anton Dingemanse op het strand, haalde regelma tig de pers en inmiddels zijn er meer dan driehonderd mensen lid. De groep is nog altijd groeiende, want Addie en haar medestanders praten met ie dereen die het strand bezoekt. Bovendien wordt eenieder die nog niet op de hoogte van het bestaan is onmiddellijk meege dirigeerd. „Moet je nou toch kijken, hier willen ze straks alle maal beton gaan storten". Het gaat allang niet meer al leen om het behoud van het strandje, vertelt de actievoer- ster. „Straks ligt er een kade van meer dan twee en een hal ve kilometer, boordevol met grote zeecontainers. Maar die blijven daar niet liggen, die moeten weer snel verder ver voerd worden. De wegen hier op Zuid-Beveland zijn daar niet op berekend, het spoor is er niet voor gebouwd. We komen net terug van een bezoek aan het dorp Doel, dat moet ver dwijnen voor de industrie. Je moet er niet aan denken dat zoiets hier ook gebeurt". „Als je de krant leest, denk je dat de plannen al rond zijn. Maar dat is niet zo. De Milieu Effect Rapportage moet offi cieel nog verschijnen. En daar gaan we straks tegen in be roep, als het moet tot de Raad van State. Natuurlijk is het een harde dobber. Maar als je niet vecht, heb je sowieso verlo ren". ExpresZo (dirrom zó)* dan wè 's el^i van tinne rjMIJ Van Kor-J Hand staè an een eê- stHle. Me Nog altijd koesteren Corrie en Jan Ganseman de foto's die Koningin Beatrix ooit maakte toen Corrie bij de kroonprins achterop de brommer plaatsnam. koud en ik gaf hem de trui met het logo van Peters zaak. Hij trok hem gelijk aan en ook daar hebben we een paar fo to's van". Het fototoestel dat Corrie Ganseman bij zich droeg is veelvuldig gebruikt. Op een paar foto's is ze ook zelf te zien. Bij Alexander achterop 1 /lil Ons Koninklijk Huis staat niet bekend om de scheutigheid waarmee informatie over privélevens wordt gegeven. Een blik in de echte wereld rondom onze vorstin is maar weinigen gegund. Corrie Gan seman herinnert het zich alle maal nog precies. „Mijn broer woonde in het dorpje Mon ster, vlakbij het paleis van Ko ningin Beatrix en haar gezin", vertelt mevrouw Ganseman. „Mijn neef Frank ging samen met Alexander naar school. Elke dag fietsten ze samen op. Het eerste dat Alexander altijd aan hem vroeg was: 'heb je een Mars voor me?'. Want hij kreeg niet zoveel thuis". Frank en de jeugdige Alexan- 9.45 uur met een optreden van de Zeeuwse verhalenver teller Jopie Minnaard. Zanger Rob van der Meule brengt dan wat bekende musicalwerken ten gehore en het Duo de Kat- tebel speelt liedjes van vijftig tot honderd jaar geleden. Ook Geert en Roos geven er een concert. Verder zijn er optre dens van clowns. In het middagdeel dat om 14.30 uur begint zijn er optre- Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi Mae zo zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie- ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schrief- wiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. Geert en Roos zijn behalve maatschappelijk betrokken ook muzikaal getalenteerd. Speciaal voor het feest is er de brommer bijvoorbeeld. „Die heeft Koningin Beatrix genomen". Helaas bleef het bij één be zoek. „Er was nog wel eens sprake van dat Alexander naar Kapelle zou komen, want hij mocht één keer per jaar naar een plek toe die hij zelf kon uitkiezen. Terwijl a oans via de bin- nendeurweggetjes a lank tuus ewist bin om die koffie te zetten! Nee, files bin voe oans nie vervelend. Vo^’joans is't zelfs vermaek|r Me noe bin'k estraft voe dar, dens van het Te Quero Koor (licht klassiek tot populair), Ja- corine en Joanneke de Witte (harpmuziek), de Smartie's (liedjes van Annie M.G. Schmidt), zanger Peter Adri- aanse en Jopie Minnaard. Voor de verschillende onder delen wordt toegang geheven die ten goede komt aan Uni cef. Kaarten zijn te koop bij 't Kunstuus in Heinkenszand, op de Hoendervogellaan 17 in Heinkenszand of op de dag zelf bij de feesttent. De tent staat opgesteld aan de Witte Hoeve Bloemenstraat 37 (in gang Plataanweg). volgens de "Schriefwiezer" wor 't Nederlandse "naar" en 't Be velandse "ni", bevoordeeld as "nae" eschreve. in en gae mie ut eêle gezin op eer> viaduct stae bie AnswesJ^#imT3fr^Bel om naè oal die auïpXle^eken. En geniete darjje Hamdoë! Oal die statters, 6elgen en Duitsers die a nae't strand ewist bin zitte stieve vast. Voe m'n werk mo'k wè's naè Amsterdam. Ik bin dan oaltied blië da'k d'r bin, mè nóg bliër a'k wee bie Ril land bin. Dan binjk me alle- nig op bekende nad. dan kan'k temistejf deurrië. Want Roosendaal licht 's in de file. Volgens mien cc de Randsj van gelul stae eg an bj werf ienke bèdd tö| bij» vagt pk motte lacl was de eteste keej eigen nie zo gelu den mie een file ir In m'n eigen genii um toch nóg steed's a'k deur de Poel rië en oal die toeristen op de A58 vast zie stae. Mè de volgende keer da'k in Amsterdam bin, en 't kom wee over files te proaten, ou ik m'n mond!!! [eHF over Kgtf}3it^|jfeo'n binnen- ^^Bggjrweggetje wee naè I ’-TtiÜS. Mè over lesten gopng I dat nie mi en stoeng'te zelf I de file voe'tbwa^je da'k bie 't Katse Veer^Ke stae oef‘ jBWég. Zöue die jajme na<S wist bin,jO| over Kats via gatje i overlest en Addie den Herder is geboren en getogen Oudelandse. Ze was als kind al verknocht aan zon en zee en herinnert zich met plezier de uitjes die ze maakte naar het zandstrandje De Kaloot. „Natuurlijk hebben we bij Baarland ook een strak ke zeedijk. Maar dat is niet het zelfde als dat zand en die duin- tjes bij De Kaloot. Ik kom er al meer dan veertig jaar", vertelt ze. „Mijn vriend Kees en ik hebben weinig vakantie maar gaan er geregeld aan het eind Redt De Kaloot op. De vereni van de dag naar toe om nog even te genieten". Tot die ene dag, vlak voor het kerstfeest in 1999. „Toen stond er ineens in de krant dat er plannen waren om op de plaats van het strandje een gi gantische container terminal te bouwen. Ik was er helemaal kapot van". Bij de ZMF (Zeeuwse Milieu Federatie) verwachtte ze steun, maar ze kreeg nul op rekest. Het strandje was opgegeven temidden van plannen voor een tweede maasvlakte en an dere grote rampen die Zeeland op dat moment boven het hoofd hingen. En dus trok Ad die den Herder die winter haar eigen plan. „Het strandje is zo uniek voor Zuid-Beveland, het mag gewoon niet verdwijnen". Samen met haar vriend Kees Steketee zocht ze naar anderen die het strandje van de onder gang wilden redden. „Je gaat praten met andere mensen op het strand, luisteren naar hun ervaringen. En wat je dan allemaal tegen komt, dat geloof je gewoon niet". Haar zo geliefde zand strandje bleek een belangrijke vindplaats voor fossielen, bij- CARIBISCHE WEKEN kléin zien hoe gewoon het allemaal was. Frank en ik kwamen net binnen, koningin Beatrix riep gelijk: 'oh daar is Frank'. Ik moest ontzettend naar het toi let. Frank zei: 'dan vraag je toch even aan Alexander waar de wc is'. De prins wees naar het paleis. 'Daar bij mijn oma is de wc', zei Alexander toen". Corrie Ganseman wist het hart van de jonge Alexander te veroveren. „Ik had een hele zak met Marsen meegeno men, want ik wist natuurlijk van Frank dat 'ie daar gek op was", lacht ze. Op de foto's is te zien hoe ze snoepjes uit deelt aan de gretige prinsen. Andere foto's tonen beelden van Alexanders broers en neefjes, destijds liefkozend 'de prinsjes'- genoemd. „Het was een klein select clubje, maar het gekke was dat het eigenlijk allemaal heel ge woon ging", herinnert Corrie Ganseman zich. Ze wijst naar een foto waar ook koningin Beatrix op staat. „Zie je, je herkent ze hier bijna niet met die hoofddoek om". Hoogtepunt van de dag is het moment waarop Willem- Alexander een door Corrie Ganseman meegebrachte paarse trui aantrekt. Haar zoon Peter had destijds een eigen sportzaak in Goes, Pega Sports. „Alexander kreeg het naaien wat a c files v» In deg oans g( tjeen t! mie móói weer da Ie reêke jguto^r’Vn.c.i laaie de buzzenmie koffie Amper dertien jaar oud en nu al een jubileum. Geert Fortrie en Roos van Doo sren zetten zich sinds vijf jaar in voor Unicef en om dat te vieren pakt het tweetal dit keer extra uit. Zaterdag (18 augustus) ge ven Geert en Roos een feest en iedereen mag ko men. De opbrengst is - na tuurlijk bestemd voor Unicef. in de file voe 't jh op tiet in Amsterdam d'r een paer uuzen en tf -J® W W n 7nlic bitje op té ménsêh genoten toen a I Ie 's zejffén vast zage stae? A'k vamlSSrae^zeJf eweijmt oa, oa'k r>Lr mnftn larho !\/lHit 1 d'r werk en mo mè een keer vroeg uut m'i> orn te zurcjs Om de boel een /©rtelle ik da ëns in Zeel de. :ummer A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1