Yerseke maakt zich op voor nieuw mosseljaar breed Uil Pret in Slagharen Toeristen willen rust en ruimte HROÓS OP ZEEUWS W** do?/V 0113-381133 Meevaren tijdens Small Sail 2001 iWiHiiiigkraiit B LACOR de beveland ZOMER IN ZEELAND 15 augusW* Si v/jir 3-2-53 C 4» STBliOWiMW! 10 - 11 - 12 AUG. 1 - DONDERDAG 2 AUGUSTUS 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 31 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND Zie pagina 7 smaLL saiL door Ellen de Dreu Jongers en Misjes VAKANTIEBIJLAGE NOORD-BEVELAND zie pagina 10 en 11 j V CD CO BRADERIE. MUZIEK, THEATER metoa. Jody Bernal, Gibson Brothers... 12 augustus extra koopzondag Een Zeeland zonder Westerschelde is on denkbaar. Broodwinning, woonomgeving, inspiratiebron en vertierkwartier. Wester schelde: stromend hart van Zeeland. Schilderes Mieke van den Heijkant zoekt naar haar vaste model om weer een versie van haar Middelburgse 'Droste'-serie te kunnen voltooien. De voortuin van Joke Karelse uit Borssele ligt er prima bij. Zo mooi zelfs dat ze er onlangs een prijs mee won. Met droge dagen begieten we planten met regenwater Het atrium van De Haagbeuk wordt een echte ontmoetingsruimte. Er is een verkiezing voor de beste en de slechtste huisbaas van 2001. De kunst- en cultuurroute maakt een uitstapje naar de muziek. Caribische sfeer in Domburg 7 15 17 KRUININGEN I aarlijks komen duizenden mensen naar Zee- vland om te genieten van water en land. Ook op en langs de Westerschelde is het soms een drukte van belang. Philip Northolt, eigenaar van Camping Scheldeoord in Baarland: „De prachtige vergezichten, schitterende zonson dergangen en onnavolgbare Zeeuwse luchten zijn nergens zo goed te zien als aan de oever van de Westerschelde". LJet heeft even geduurd, maar het nieuwe mos- Iselseizoen gaat volgende week dan toch echt van start. Woensdag 8 augustus trekt de karavaan met zwart goud voor de eerste keer het land in. Anderhalve week later -zaterdag 18 augustus - is het tijd voor het volgende hoogtepunt van het sei zoen: de jaarlijkse mosseldag in Yerseke. r^e zevenjarige Jurian Verrijzer uit Colijns- Lzplaat had de dag van zijn leven. Eerder dit jaar deed hij mee aan een kleurwedstrijd in De Bevelander. Hoofdprijs was een dagje naar at tractiepark Slagharen, gekleed in bijpassend westernkostuum. ^^idde lbu^S^ F Ik drw -w. F ■HF- L jfr'T" .1.. <1 rssjj F z' rv 1/ f VOOR AL UW RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN de bevelander (advertentie) ge- (advertentie) foto Comité Zeeland Presenteert (advertentie) De Verdieping be- Jurian Verrijzer (links) met zijn broer Ramon in Slagharen. (advertentie) (advertentie) V O CU N CU I Lezers van de Bevelander kunnen tijdens Small Sail 2001 met korting meevaren. Tegen inlevering van deze bon (maximaal 2 per persoon) ontvant u 2,50 gulden korting op een bootkaartje. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: De wedstrijd leverde behoor lijk wat tekeningen op. Uitein delijk werden tien tekeningen beloond met een toegangs kaart voor vier personen. De inzending van Jurian Verrijzer was volgens de jury duidelijk de beste. Daarom kwam hij naar Slagharen om de hoofd- energieke Amsterdammers/ Middelburgers Nuff Said en de glamoureuze disco-cover- band Boogie Wonderland. Robbert (links) en Philip Nort- holt: „In Rotterdam is het niet echt lekker recreëren". foto Anton Dingemanse 18 jaar M ad zomer n a c ti -fc m a r t boulevard 2 km standplaatsen (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag. pag. pag. f 00.30 uur: GROOTS VUURWERK Sponsors: gem. Vlissingen, Ver. Vrienden v.d. Boulevards en Stichting Moerman Promotie Vlissingen. Georganiseerd door Stichting Speciale Markten Z-W Ned. I e vrijdag augustus (3/8), aanvang: 20.00 uur met honderden marktkramen en bekende standwerkers CIVIEL- EN GROEN- TECHNIEKZUID B.V. groeid tot één van de grotere campings in de provincie. Toch is de camping nog altijd te klein naar de smaak van Philip Northolt en zoon Rob bert, die de camping ooit over zal nemen. Robbert Northolt: „Ik zou de grootte van het terrein het lief ste verdubbelen tot twintig hectare. Niet om er twee keer zoveel gasten te kunnen ont vangen, maar om de staan- steeds belangrijker bron van inkomsten ging betekenen. „De keus voor Zeeland in het algemeen en de Westerschel de in het bijzonder was gauw gemaakt", legt hij uit. „De overgang van zoet naar zout trekt altijd mens en dier naar zich toe. En waar in Nederland vind je die overgang nog meer? Ja, in Rotterdam, waar de Rijn in de Noordzee stroomt. Maar daar is het niet echt lekker recreëren". Camping Scheldeoord is in vijfentwintig jaar tijd uitge- Toen Philip Northolt in 1976 voor de beslissing stond waar in Nederland hij zijn recreatie- bedrijf moest beginnen, kwam hij al gauw uit in Zeeland. Hij kocht een kleine camping aan de oever van de Westerschel de en bouwde die beetje bij beetje uit. Vijfentwintig jaar la ter mag Camping Schel deoord in Baarland zich tot één van de kleurrijkste recre- atiebedrijven van de provincie rekenen. Northolt kwam naar Zeeland in de tijd dat het toerisme een volgens de "Schriefwiezer" wor 't Nederlandse "naar" en 't Be- velandse "ni”, bevoordeeld as "naè” eschreve. prijs, een westernkostuum, in ontvangst te nemen en de nieuwste attracties zelf uit te proberen. Het attractieaanbod van Slag haren werd dit jaar uitgebreid met Mine Train, een avontuur lijke tocht door een verlaten diamantmijn. Even zag het er naar uit dat een bakje mosselen niet lan ger gratis zou zijn, maar in middels heeft de mosselhan- del laten weten dit jaar nog niet te zullen breken met de jarenlange traditie van het gratis mosselen eten in Yerse ke. Ook de vaartochten over de Oosterschelde zijn woontegetrouw gratis. Nieuw dit jaar zijn de bezichti ging van de Mosselveiling en de bedrijfsbezoeken aan de mosselhandelaren. De mos selveiling biedt nieuwsgie rigen elk uur een rondleiding met vertoning van een mos- selfilm en een veilingdemon- namen zien van de Brabantse hardrockformatie Vengeance, Passion Flower, finalist Zeeuwse Belofte Bruno, de ziek en culinaire presentaties. In het kerkgebouw van de her vormde gemeente is orgel spel. Daarnaast wordt iets uit gelegd over de geschiedenis van de kerk. Om 13 uur is er nog een optreden van de plaatselijke muziekvereniging Mozart. De gratis mosselen zijn ver krijgbaar bij de Julianahaven (vanaf 12 uur). De traditionele vlootschouw begint om 14.30 uur en er is een plaatsje aan boord van één de kotters voor wie dat wil. De vloot keert rond 16 uur terug in de haven. Aan het begin van de avond is er de grote taptoe op het par keerterrein bij de Willem Alexanderhaven. Het Kamper Trompetterkorps, drumband fanfare Oranje uit IJsselmui- den en showband Sas van Gent laten hier wat staaltjes van hun kunnen zien. De Mos seldag wordt afgesloten met een spectaculair vuurwerk bij de Julianahaven. Publiek wordt rond tien uur verwacht op de oude Kijkuitdijk en rond de haven. De weg naar de mosselveiling is dan afgeslo ten. Tegelijk met de Mosseldag is ook het Mosselrock-festival. Op het parkeerterrein Kijkuit begint om 12 uur de blues band United Forces te spelen. Het programma laat verder de plaatsen groter te kunnen ma ken". De toerist van vandaag wil immers rust en ruimte - het met-zijn-allen-kamperen- op-een-groot-veldgevoel staat allang niet meer. De Northolts zien de zeearm als belangrijk natuurgebied dat goed bestudeerd en be schermd dient te worden. „Want we (weten eigenlijk hog lang niet genoeg van de rivier. Neem noi(i de vissen: de ge bieden waar zoet en zout wa ter samefikomen staan be kend als kraamkamer en paai grond. Maar we weten eigen lijk niet g6ed wat de Wester- schelde betekent voor de vis stand in de Noordzee. Ik denk dat het belangrijk is daar on derzoek naar te doen. Zeker als je belangrijke beslissingen moet nemen als het wel of niet verdiepen". Dat laatst^ - het wél of njet verdiepen - is een heikel punt bij Philip Northolt. „Ik vind dat er op het moment teveel ge luisterd wordt naar de grote havenbaronnen in Antwer pen. Natuurlijk willen die de Wes terschelde dieper maken, zo dat er nog meer grote sche pen op terecht kunnen en er nog meer geld verdiend kan worden. Maar dat is één be lang, terwijl de rivier er zovele heeft". mama d’r buuk zat, en toen me d'r toch a mè van oales uuteleid. Eest wou ze wé graag een broertje, mè toen a 't einde- lienge zovarre was, wou ze liever een zusje. Me 't er dikkels over ehad da dat oalebei leuk kon weze, mè ok oe a je kon zië of a 't een jongsje of een misje was. Me uuteindelijk een zeu ne ekrege; de riekeluiswens zogezeit. De reactie van z'n zuster was:"een broertje is ok wè leuk, or". Mè soms zei ze tegen de kraemvisite da ze tóch liever een zusje oa. A je dan vraegt wat a 't ver schil is zei ze: "nou, een jongsje mag gin rokjes an, mè een misje wè broeken. En noe mè ope da keuzen voe mannen nog een stuit je nie in de mode komme. Aers snap ze d'r niks mi van en me tóch nog pro blemen want jeloers is ze hlad nie. Ze kan zelfs nie van dat kleine wurm ofbluuve. stratie. Verder zijn er informa tiestands met schelpdieren. Niet alleen mosselen, maar ook oesters en kokkels komen hier aan bod. De mosselhandelaren die hun deuren deze dag openen voor het publiek laten zien wat zij allemaal kunnen met de Zeeuwse zeevrucht. In de fa brieken aan de Korringaweg is te zien hoe de mossel wordt verwerkt. De Mosseldag Yerseke begint dit jaar om 10 uur. Langs de havens en oesterputten is het braderie, in het dorp zelf zijn een kunstmarkt, een winkel- markt, terrassen met live mu- 't is nog a een gebeurtenis in 't leven van een enigst kind: de komst van een broertje of zusje. Aneens bin je de'n oudsten en mo je je voader en moeder deele mie zo'n klein wurm. En dat kan voe problemen zurge. Dirrom mo je as ou wers je huus daè goed op voorbereide. Mè wanneer begun je daè noe mee? Want a je drie bin, dure 9 maenden toch wè lank, ffjkgi Omdat bie oans an 't begun van de zummer een kleinen verwacht wier, woue me 't oanze dochter nie te vroeg vertelle. Mè soms gebeure d'r diengen die a je zelf nie in de and eit. Mie de feestdaegen van December oa me 't a wè an de fermielje verteld, dus wier 't er noga 's an oanze kleinen evroge "wat a ma ma noe in d'r buuk oa". Ze keek dan een bitje oarig naè de vraegesteller en zei dan: "eten natuurlijk". Laeter vroeg ze of a 't er dan misschien een baby in Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi". Maè zo zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie- ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schrief wiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. /<BEW. EX>\ Het bakje mosselen op de Mosseldag Yerseke blijft ook dit jaar nog gewoon gratis. uk V -•■«

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1