breed UIT 4 Havendagen in Kortgene Excelsior net geen Europees kampioen 0113-381133 il UL A Goes Zeldzaam Zeeuws geboekt CARIBISCHE M HROÓS OP ZEEUWS 1 LACOB r Streeknieuws 1 VIDE AUDkXTV Zaken Zijn Zaken Le Bras de Mer Binnenin Zeeuws voe gevorderde I Diverse aanbiedingen 2 stuks voor 79,95 DUT//LER ^1SE BIBL/Qr^ DONDERDAG 5 JULI 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 27 bew. ex. WEKELIJKS HUI! door George van den Berg RESTAURANT L w> Vakantiepretprijzen bij Duthler 11 ExpresZo (dirrom zó) 25 31 17 11 KRUININGEN Voorstraat 42 4486 al Coujnsplaat Tel. ons - 695 802 Fax 0113 - 695 802 THE VERY SPECIAL SALES OF BENETTON! 50 neuterspeelzalen hebben te weinig geld. Ach- I terstallig onderhoud aan gebouwen en net te weinig aandacht voor de kinderen zijn het gevolg. En dat terwijl het beleid er de afgelo pen jaren juist op gericht was de zorg voor peuters te professionaliseren. IXortgene beleeft van donderdag 12 tot en IXmet zondag 15 juli weer de jaarlijkse Haven dagen. In een zinderend programma zijn er op tredens, demonstraties en een braderie in het Noord-Bevelandse dorp. Hoogtepunt is onge twijfeld het optreden van George Baker op za terdag 14 juli. MIDDELHARNIS Zandpad 8 OUD-BEIJERLAND Oost-Voorstraat 14 NUMANSDORP Voorstraat 51 Otichting Het Zeeuwse Landschap bestaat 65 Ojaar. Om dat te vieren is er een bijzonder boek uitgegeven: Zeldzaam Zeeuws. In 225 pa gina's passeert tal van Zeeuwse plant- en dier soorten de revue. - 4 Wf - VOOR AL UW RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN de bevelander Peuterspeelzalen in geldnood Juist door te spelen leren peuters ontzettend veel. foto Anton Dingemanse George Baker is één van de publiekstrekkers. (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) I Verderop in dit nieuwsblad nog meer zomerse herenmode aanbiedingen zoals heren bermuda’s en heren polo’s Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: 't volgende ei weinig van doen mie kippen, maè je za zo wè zie wirrom a'k 't toch Eigenlijk kan ik nog best wat doe mie kippen. Trou wens: eiers eet ik ok graag. Of zoas a oanze dochter dat zeit: "ik vin die zo graag lekker". Die psycholoog è'k nog even nie nódig. De Zeeuwse peuterspeelzalen hebben vooral last van ach- De indoorkampioenschappen worden gezien als testcase en de bandjes waarop de jury het commentaar insprak worden gebruikt om de show te verbe teren. Zo hoopt Excelsior in september hoge ogen te kun nen gooien. Vorig jaar haalde het korps een tweede plaats in Helmond. als de vliedbergen op Walche ren, maar ook grote open ge bieden als bijvoorbeeld de Yerseke Moer en het Verdron ken Land van Saefthinge. Duthler Goes - Lange Vorststraat 6-8 tel. 0113-217269 - donderdag koopavond Bij CineCity deze week: One night at Mc Cool's en Evolution. Het Urker Mannenkoor bezoekt Zeeland. Organist Jan Hage speelt zaterdag 7 juli in Kapelle. Goes Lange Kerkstraat 44 (0113) 274 000 (0113) 274 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken peg. pag- pag. pag. CIVIEL- EN GROEN- TECHNIEK ZUID B.V. op de gehele collectie K In Vlissingen werd het Wijkbureau Middengebied officieel in gebruik genomen. Woontrend: City classic interieur, een nieuwe mix van modern design en klassiek. Bij de woonwensen staat ëen royale woonkamer hoog op het verlanglijstje. Ohowkorps Excelsior uit Goes was er heel dichtbij. Omaar moest uiteindelijk toezien hoe een ander er met de titel vandoor ging. Het korps haalde drie weken gele den een verdienstelijke tweede plaats op de Europese in doorkampioenschappen voor show- en marchingbands in Gent. Stichting Het Zeeuwse Land- schap zag 65 jaar geleden het levenslicht als uitvloeisel van de landelijke vereniging Na tuurmonumenten. De toenma lige directeur Van Tienhoven vond dat natuurbescherming zo lokaal mogelijk moest ge schieden en om die reden riep hij de verschillende provincia le 'Landschappen' in het le ven. Het eerste gebied dat de nieuwe stichting zou beheren was het Nederlandse deel van het Zwin bij Cadzand. Inmid dels beheert Het Zeeuwse Landschap 7500 hectare na tuur, verdeeld over 90 terrei nen. Daaronder kleine stukjes ll< I. G I,! Het boek kwam tot stand on der redactie van Ch. Jacobus- se en M.A. Hemminga. Het be vat een voorwoord van Gert de Kok, gedeputeerde voor natuurbeheer van de Provin cie Zeeland. Het boek plaatst de dieren in hun omgeving en brengt ze tot leven via prachtige aqua rellen van A. Karman. De Rode Lijst, die in het boek is opgenomen, is nu al één van de bouwstenen voor de Provinciale Nota Soortenbe leid van de Provincie Zeeland. Deze lijst geeft een overzicht van vijfhonderd planten en dieren die uitsluitend of voor al in Zeeland voorkomen. Daaronder vogels, planten, in secten, slakken, paddestoelen en andere vaak onopgemerkte interessante flora en fauna. ber in Helmond. Daar worden de Nederlandse Kampioen schappen Show gehouden. Tuinen in en om Goes zijn dit weekend weer open voor publiek. Zo ook de tuin van Janny Schrijver uit Kloetinge. Showkorps Excelsior doet in september een gooi naar de Ne derlandse kampioenschappen Show. Bij Waterland Neeltje Jans kunnen sinds kort ook zeehonden opgevangen worden. BLIJFT JE VERRASSEN 't Eeste verhaaltje haè over de kippen van de moeder van mien oma: Mien opoe weunde op een klein oefje. Ze oa d'r ok een paer oen- ders, a die dan broekarig wazze en tjoekjes krege, goeng ze die dikkels eten geve. Op een keer was ze wee de tjoekjes an 't voeren en riep ze zoas oaltied: "tjoek- tjoek-tjoek-tjoek-tjoek".** Óp dat moment kwam d'r net iemand langs die a riep: "Dan mó je krauwe!" gewerkt. Dat begint donder dag 12 juli met een officiële opening voor genodigden. Daarna is de tent open voor publiek, dat er een feestelijk avondprogramma met amuse- mentsband Element kan ver wachten. Vrijdag 13 juli is er een kinderfestijn rond het the ma piraten en kunnen kinde ren aan line-dancing doen op Voor de watersportliefhebbers vaart het pontje naar Wol- phaartsdijk en zijn er rond vaarten over het Veerse Meer, 's Avonds is er een mega- playbackshow in de Feesttent en wanneer iedereen goed is opgewarmd begint er een avondvullend optreden van Midnight Express en de dol dwaze Showbusters. Als klap op de vuurpijl is een optreden van George Baker geboekt. Zondag 15 juli zijn er optre dens van Adri Quaak, het Westkappels Kwartet en Har monie Ons Genoegen uit Vlis singen. In de kerk is van 12 tot en met 15 juli een tentoonstelling te zien van teken- en schilder- club Kortgene. Ernst Radius zou het liefst zien dat peuterspeelzalen in de toekomst een 'basisvoorzie ning' worden. „Hiermee be doel ik dat een peuterspeel zaal voor iedereen makkelijk toegankelijk moet worden. Dat betekent automatisch dat de peuterspeelzalen stukken goedkoper moeten worden; het liefst helemaal gratis", vindt Ernst Radius. centage zelfs op 67%. Ernst Radius: „Uit het onderzoek blijkt ook dat maar vijf procent van alle allochtone kinderen naar een peuterspeelzaal gaat. Vaak blijkt dat deze kinderen een taalachterstand hebben en is het bezoeken van een peuterspeelzaal een goede manier om deze achterstand in te halen. Peuterspeelzalen doen daarom ook mee in pro jecten om achterstanden bij allochtone kinderen te verklei nen." terstallig onderhoud aan de gebouwen of omgeving, laat Ernst Radius weten. Peuter- speelzaaltjes zijn vaak te vin den in een dorps- of buurt huis. Ernst Radius: „Ze zijn vaak te vinden in een dorps- of buurthuis. En daarin is het moeilijk om een goede omge ving voor de peuters te creë ren. Daar komt bij dat er aan de meeste peuterspeelzalen de laatste twintig jaar weinig tot niets gedaan is. Het ach terstallig onderhoud is enorm en er is veel geld nodig om die achterstand in te lopen." In de klasse showkorpsen bracht Excelsior een Spaans getinte show met nummers als Granada, Concierto d'An- ranjuez, Spanish Fantasy en Barcelona ten gehore. Daarbij werden extra prijzen gehaald voor de beste color guard (de moderne vorm van majorette) en de beste show. De leden van het Goese korps werken ondertussen al weer een paar maanden toe naar een grote show op 29 septem- Zaterdag is het tijd voor de braderie. In de Hoofdstraat, Kaaistraat en Kaaioprit bieden ondernemers hun waren te gen spectaculaire kortingen aan. In en rond het dorp zijn verder huifkarritten, een dweilband en straatartiesten. vrolijke countryklanken. Ver der een brandweerdemonstra- tie en 's avonds een Midsum mer Schrobbelèr Party met medewerking van Gino Politi, party-dj's en dansschool Free uit Goes. De Havendagen worden als vanouds georganiseerd door de plaatselijke ondernemers vereniging, die financieel on dersteund wordt door tal van sponsors. Het centrum van de acitiviteiten is een grote feest tent op het Haventerrein. In en rond deze tent en op andere plaatsen in het dorp wordt een bruisend programma af in het rapport van Scoop wor den cijfers die betrekking heb ben op de peuterspeelzalen toegelicht. Er zijn 120 peuter speelzalen in Zeeland en die vangen samen ongeveer 5.000 kinderen op. Dat is 56% van alle Zeeuwse peuters. In de gemeente Goes ligt dat per- sponsoring en de hulp van ou ders proberen we aan extra inkomsten te komen. Het is jammer dat de gemeente voor zoiets belangrijks niet met meer geld over de brug komt." Ernst Radius beaamt het be lang van het spelen voor de ontwikkeling van het kind. „Als je bijvoorbeeld de taal ontwikkeling van de peuter wil stimuleren, moet je het kind niet alleen boekjes laten le zen", weet hij. „Het is beter om de hele omgeving interes santer en uitdagender te ma ken voor het kind. Juist door het spelen leren de peuters zo ontzettend veel. Aan de ande re kant leren de kinderen in een peuterspeelzaal om in een kringetje te zitten en te luiste ren naar andere peuters en om samen van alles te doen. Zo leren ze in feite om te spe len met andere kinderen." De grootte van de groepen in lauiu, cic 11 ic i^vuuijaui en de zummsr graag ‘s ae- vens buuten. Dan Hekt 't net of a je vakantie eit, ok a ëi je d'n eêlert dëg ewerkt. Dinae gae me dan graag een ennetje keure.*** A je dat tegen een butrtén- dieker zeft, dienke ze vaak da je nie goed bre je'n oód Hennetjes keuren? Daè bin- ne toch speciale bedrieven voe, as de A.I.D.? Ulder wete dan nie, da me gewoon een rondje gae ló- pe. 1 Joke Jopse, locatieleidster van Peuterspeelzaal De Tjoek jes in Wolphaartsdijk, wil haar peuters graag een stimuleren de omgeving kunnen bieden. „De kinderen in de peuter speelzaal zijn twee en drie jaar", legt Joke uit. „Op die leeftijd staan ze overal open voor en zijn ze op hun manier erg creatief. Het is onze taak om ze een stukje veiligheid en geborgenheid te bieden". Dat is niet altijd even gemakkelijk: „We zijn op het moment druk bezig om geld bij elkaar te krij gen om het buitenspeelterrein aan te passen aan de eisen van deze tijd. Daar is de laat ste jaren niets meer aan ge beurd, gewoon omdat er geen geld voor was. Geld is ook nu een probleem, maar door volgens de "Schriefwiezer" wor 't Nederlandse "naar" en 't Bevelandse "ni", bevoordeeld as "naë" eschreve. een "tjoekje" is Zeeuws voe een "kuikentje". Maè ”'t joekt" betekent: "het jeukt". een "ennetje keure" is Zeeuws voe "een eindje kuieren". blijkt dat bijna alle peuter speelzalen in de provincie te kampen hebben met geldge brek. Samensteller van het rapport W. van Gorsel legt uit hoe peuterspeelzalen aan hun geld komen: „De gemeenten komen weliswaar met subsi dies over de brug, maar die zijn lang niet genoeg om de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk van te betalen. De Zeeuwse gemeen ten hebben vorig jaar 5,5 mil joen gulden begroot voor de peuterspeelzalen. Het grootste deel daarvan gaat daar ook di reet naar toe. De overige in komsten komen van de ouder bijdragen. Deze verschillen per gemeente, omdat daar voor geen wettelijke regelin gen zijn. In Goes is deze bij drage afhankelijk van het inko men en varieert van 51 tot 89 gulden per maand." Het boek belicht de planten en dieren die vooral in Zeeland te vinden zijn en die elders in Nederland maar beperkt voor komen of zelfs volledig ont breken. Het is voor het eerst in de Zeeuwse geschiedenis dat een dergelijk overzicht wordt uitgegeven. klein Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker I Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat I doe je tegenwoordig toch nie mi". Maè zo zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van - oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir- rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke I mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie J ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't I Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schrief- j wiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. De peuterspeelzaal ontstond halverwege de jaren zestig en was vooral bedoeld om moe ders even te ontlasten van de dagelijkse zorg voor hun kind. Ernst Radius van de Stichting Kinderopvang De Bevelanden: „De peuterspeelzalen werden gerund door vrijwilligers zon der pedagogische opleiding. Beleid was er eigenlijk niet". Daar is de laatste jaren flink verandering in gekomen. De rijksoverheid heeft zich het lot van de peuters aangetrokken en allerlei regels en procedu res opgesteld. „De vrijwilli gers zijn vervangen door spe ciaal opgeleide, betaalde peu- terleidsters en men is zich er van bewust geworden dat een stimulerende omgeving voor peuters belangrijk is", legt Ernst Radius uit. Een prima ontwikkeling, zou je denken. Maar uit het rapport 'Peuters in Tel', vorige maand uitgegeven door de Zeeuwse welzijnsorganisatie Scoop, een peuterspeelzaal ligt meestal op achttien kinderen, die door twee leidsters bege leid worden. Uit het rapport blijkt, dat veel peuterleidsters dit aantal nog te groot vinden. Joke Jopse: „Het mooiste is een groep van zestien of veer tien kinderen. We kunnen de kinderen nu niet de aandacht geven die we zouden willen. Een groep van achttien peu ters heeft veel zorg nodig om dat ze niet alleen veel aan dacht kunnen opeisen, maar ook lichamelijke verzorging nodig hebben zoals een scho ne luier en dergelijke." Ik een ekel an kippen. Wat as "kippen-verhaal" vertel- I a dat is, weet ik nie, maè ik le:A de temperaturen 't toe- kan ze nie verdraege. Daè laete, ete me in 't Voorjaer zou 's een psycholoog naè motte kieke, maè dat voer te varre om daè noe op in te gaè. Toch bin ze een bron van inspiratie voe de volgende twï verhaaltjes: S 0

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1