c ■■M breed HROÓS OP ZEEUWS Vakantieweek Kloetinge E-mail naar Aquarellen in ziekenhuis de Bevelander MIDDELBURGSE KOOPJESDAGEN Paardensport weer in beweging LACOR BEACH BAR KIEKIERIS Streeknieuws MM M 5W - 0113-381133 Een uier luchtje met veel amusement en natuurlijk héél veel koopjes >SEIV Mik. 4 JAARGANG 52 - NUMMER 23 DONDERDAG 7 JUNI 2001 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAND door Hans Kops S r r Landschapspark Kort geding 15 23 9 zoekt stratenmaker of koppel zaterdag 9 juni: MISS WET T-SHIRT VERKIEZING zaterdag 16 juni: MISTER BOXERSHORT VERKIEZING foto shooting zaterdag 23 juni: BAYA BEACH PARTY zaterdag 30 juni: SURPRISE NIGHT Let u$ surprise you! BEN JIJ GESLAAGD VOOR JE EXAMEN? NEEM JE CIJFERLIJST MEE EN JE KRIJGT VAN ONS EEN FLES CHAMPAGNE!! Marktstraat 16 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl 1 /oor het eerst wordt dit jaar in Kloetinge een V kindervakantieweek gehouden. De organi satie is in handen van Jeugdwerk Kloetinge. 1A fethouder drs. A van Opdorp van de ge- VV meente Borsele noemt het 'een emotio neel onderwerp'. Riet Bolier van de Stichting Dierplezier gaat nog iets verder: „Geld en macht willen hier de dienst gaan uitmaken". Inzet is de toekomst van het weide- en natuur gebiedje net buiten de bebouwde kom van Hoedekenskerke, in het verlengde van de Kerk straat. Daar exploiteert de Stichting Dierplezier nu al een jaar of vijf een klein dierenpark. Op vrijdag 15 juni van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 16 juni van 10.00 tot 17.00 uur Bruikleen BEW. EX.^X - !W Doodschrik kb. KRUININGEN info RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN VOOR AL UW de bevelander Stichting Dierplezier wil niet weg A pau- Nieuwe interieurtrends zijn chic en glossy. (advertentie) ExpresZo (dirrom zó) i - ■M-v--:- In de Magistraatwijk wordt gestart met Buitengewoon Veilig. volgens de "Schrtèfwiezer" wor 't Nederlandse "naar" en 't Be- velandse "ni", bevoordeeld as "naë” eschreve. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Deze week bij CineCity de films: Spy Kids, Bridget Jones Diary, Exit Wounds. Noe kun je dat ok wee aers gebruuke. Zo me bie oans in de fa milie een speciale uutdruk- king voe een "wolkenloze sterrenhemel". Je voelt 'n natuurlijk a: in plekke van ren die er rondlopen, maar ook een skelter of een fiets huren. Riet Bolier: „Vorig jaar oktober kregen we een doodschrik om dat we toen van wethouder Van Opdorp te horen kregen dat we hier weg moeten. Om dat de SGB hier een thema park wil realiseren en de vroe gere eigenaar van paviljoen De Steiger hier aan de over kant, op drie hectaren al aan gekochte landbouwgrond, een partycentrum wil vestigen". Het themapark dat gemeente en SGB samen willen verwe- De vakantieweek is op 8,9 10 Augustus. Het thema is 'Miniga- mez' en de week staat in het teken van sport spel. De eerste dag wordt er door het bouwen van hutten een olympisch dorp gemaakt, de tweede dag worden de minigamez gespeeld. Kin deren kunnen zich dan in een team bewijzen op diverse hinder nisbanen, waterspelen en luchtkussenattracties. De laatste dag is er een barbecue en een disco in de grote tent die de hele week op het veld staat. De kinderen kunnen zich in schrijven via het formulier dat huis aan huis is verspreid en op school is uitgedeeld. Ook worden er nog vrijwilligers gezocht. Speciaal voor die laatste groep is er 25 juni een informatie avond in Amicitia in Kloetinge (aanvang 20 uur). In de Expogang van het Goese Oosterscheldeziekenhuis is nu een tentoonstelling te zien van kunstenares Ireen Schmid uit Goes. Geëxposeerd worden twee groepen aquarellen die een zelfde thema hebben: vergankelijkheid. De Grieks/Romeinse en de Zeeuwse aquarellen beelden beide de teloorgang van de menselijke bouwwerken en daarmee van de mens zelf uit. Ireen Schmid: „Maar zowel de verzande Zeeuwse getijhavens als de klassieke ruïnes fascineren, omdat ze de onoverwinnelijke na tuur tonen, die ook als hij vernietigt gevoelens van schoonheid weet op te roepen". meningsverschillen tussen de stichting Dierplezier enerzijds en de gemeente, de stichting SGB en de heer Rentmeester anderszijds steeds hoger op. Omdat Riet Bolier het vol strekt oneens is met de plan nen van de tegenpartij voor het gebied aan de Waardweg nam ze een advocaat in de arm. De afgelopen weken liepen de (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag- pag. pag. FXe redactie van de Bevelander beschikt sinds kort Lx over een e-mailadres. Persberichten kunnen dus voortaan niet alleen per fax of post worden aange leverd, maar ook via de wereldwijde digitale snel weg. Ook foto's kunnen op deze manier worden aangeleverd. En uiteraard kunt u uw reactie op arti kelen uit de Bevelander eveneens heel modern bij ons kwijt. Het adres: edreu@pzc.nl. Noe mö dat van de meêster natuurlijk op z'n Neder lands. Dus Jantje zei: "de Waterland Neeltje Jans wordt uitgebreid met een opvang voor zeehonden. een "eldere lucht", oans 't over een "uier luchtje". Mae om noe te zeggen da d'r dirrom gekke koeien op de Bevelanden bin...? rXoor de MKZ crisis hebben maandenlang geen wedstrijden op hippisch gebied plaatsgevon- Lxden. De beperkende maatregelen zijn tot grote blijdschap van de paardensportliefhebbers nu opgeheven. Landelijke rijvereniging en ponyclub 'de Weelruiters' uit Borsele organiseert daarom binnenkort een drietal wedstrijden. De eerste wedstrijd na een lange tijd van stilte wordt van daag gehouden, het gaat hier om een springwedstrijd. Woensdag 20 juni staat er een dressuur- wedstrijd op het programma en 7 en 8 juli wordt er wederom gesprongen. Alle wedstrijden voor zowel paarden als pony's vinden plaats op het verenigingsterrein van de Weelruiters aan de Bril- letjesdijk te Nisse. Als ex-Steiger-eigenaar Rent meester op de door hem aan gekochte drie hectare grond iets wil beginnen, heeft me vrouw Bolier daar volgens de wethouder niets mee te ma ken. Rentmeester wil overi gens volgens de wethouder geen partycentrum bouwen, maar een museumboerderij met woonhuis en schuren, waar je wel een feestje kunt oraaniseren ter gelegenheid van een bruiloft of een fami liereünie. Pau Polfliet neemt afscheid van het 's-Heerenhoekse middenstandsbestaan. Een opvolger voor zijn schoenwinkel heeft hij niet kunnen vinden. achthonderd meter en drie ronden van 2.8 kilometer. De wedstrijd staat open voor se nioren mannen en vrouwen, veteranen M40, M50, M60 en Dat leidde tot een rechtszaak vorige week donderdag in Middelburg. De rechtbank doet pas op 6 juli uitspraak, dus voorlopig blijft het span nend in het dorpje aan de Westerschelde. De weilandjes van het dieren- attractieparkje 'Dierplezier'- werden destijds door de ge meente in gebruik dan wel in bruikleen gegeven aan de Stichting Dierplezier. En wel zenlijken heeft vooral de stoomtrein als centraal uit gangspunt. Grenzend aan 'Dierplezier' bestaat al een mi- ni-spoorbaantje waarmee kin deren een rondje kunnen rij den en voorbij het huidige 'Dierplezier' ligt een wandel gebied tussen waterloopjes en meertjes met aan het ein de, via een bruggetje bereik baar, een uitkijktorentje. Wethouder Van Opdorp: „Al les bij elkaar willen wij van het hele gebied een soort spoor/landschapspark maken. Wij hebben daarvoor al een bureau voor landschapsarchi tectuur in de arm genomen". van hun eigen vereniging. De sluitingsdatum van de in schrijvingen voor deze wed strijd wordt bepaald door het maximaal aantal deelnemers per categorie. Mocht dat aan tal niet gehaald worden, dan sluit de inschrijving op dins dag (de dag voor de wed- Het dierenparkje aan het eind van het stoomtreintraject Goes-Bosele is met name erg in trek is bij gezinnen met jon ge kinderen. Op Hemelvaarts dag bijvoorbeeld was het een drukte van belang, weekends met mooi weer leveren het zelfde beeld op. Op dit mo ment is het voortbestaan van 'Dierplezier' onzeker. Want de gemeente Borsele en de Stich ting Stoomtrein Goes-Borsele hebben andere plannen voor het gebied daar aan het begin van de Waardweg. Plannen waarbij ook de voormalige ei genaar van paviljoen 'De Stei ger' aan het haventje van Hoe dekenskerke is betrokken. „De gemeente heeft aan de westkant het Sloegebied, het haven- en industriegebied aan de Westerschelde. Wij willen aan de oostkant van onze ge meente een toeristisch gebied realiseren dat aansluit bij de rust en ruimte die zo karakte ristiek is voor de Zak van Zuid-Beveland als geheel. Het stoomtreintraject tussen Goes naar Borsele vormt daarvan eigenlijk de as", laat wethou der Van Opdorp weten. Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi". Mae zo zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie- ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schrief- wiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. kan een afstand worden gelo pen van 1600, 4.4 kilometer of 10 kilometer. Men kan alleen na-inschrijven. Het inschrijf geld voor kinderen tot en met 12 jaar is ƒ2.50 Boven de 12 jaar voor KNAU leden ƒ5,- en niet-KNAU leden ƒ7,50. De start is om 16 uur bij de kerk aan de v.d. Lindenstraat. Kleegelegenheid is er in dorpshuis d'n Ostpit. Er is geen douchegelegenheid. EH BO is aanwezig. Onderweg is er verzorgingspost met water en sponzen. Voor iedere deel nemer is er een herinnering. Deze bestaat uit een fles wijn voor deelnemers boven twaalf jaar. Deelnemers tot die leef tijd krijgen een medaille. strijd). Vrijdag 7 en zaterdag 8 juli wordt de 'Jumping de Weel' verreden. Dit Concours Hippique is opengesteld voor ruiters en amazones van alle basisbonden. De Weelruiters verwachten dan ook een sterk deelnemersveld met combina ties uit Zeeland en Brabant. In ternationaal parcoursbouwer Mare Vijgh is aangetrokken om de hindernislijnen van de parkoersen te ontwerpen en de hindernissen te bouwen. De wedstrijd zal worden afge wisseld met een dressuurcli- nic op zaterdagavond. Nadere informatie over de opgeheven MKZ is te vinden op de websi te van de Nederlands Hippi sche Sportbond www.nhs.nl. Ook het bestuur van de Zeeuwse Dag van het Paard heeft in tegenstelling tot eer dere berichtgeving besloten het evenement op 30 juni als nog door te laten gaan. Alle wedstrijden zijn officieel en tellen dus voor promotie (winstpunten). De eerste twee zomeravondwedstrijden zijn opengesteld voor KNF combi naties. Deelnemers kunnen zich opgeven via de gebruike lijke kanalen, dat wil zeggen via het wedstrijdsecretariaat voor onbepaalde tijd. De bruikleen- dan wel gebruikers- overeenkomst werd vorig jaar oktober door de gemeente op gezegd, nadat al in april 2000 was besloten dat ter plekke iets anders moest komen. Van Opdorp: „Wij willen het eindpunt van de stoomtrein opwaarderen in samenwer king met de stichting Stoom trein Goes- Borsele (SGB) en bedachten daarvoor een aan tal ideeën die zijn geënt op het thema 'spoor'. Ook willen we het Trekkermuseum te Nis se hierheen verplaatsen en het haventje bij paviljoen De Steiger verbeteren". De weilandjes van het huidige drukbezochte attractieparkje 'Dierplezier' werden de afge lopen jaren 'bevolkt' door een verscheidenheid aan dieren, waaronder behalve koetjes en geitjes bijvoorbeeld ook een kangoeroe-echtpaar (dat dit voorjaar een jong kreeg), struisvogels, nandoes, wen en duiven. V35. Het inschrijfgeld bij voor inschrijving bedraagt ƒ7,50. Voor-inschrijven is mogelijk door een A-formulier te sturen naar J. den Hollander, Roos- eveltstede 6334 4463 Goes. De inschrijving is alleen geldig in dien deze is voorzien van een betaalkaart. Inschrijving via een vereniging is mogelijk via de geëigende kanalen. Na-in schrijven kan ook op de dag zelf, vanaf 14 uur in het secre tariaat dat is gevestigd in dorpshuis D'n Ostpit aan de v.d. Bijlparkstraat te Oudelan- de. Er zijn geldprijzen beschik baar voor de eerste drie finish ers in de wedstrijdcategorieën. Ook trimmers kunnen aan de ze loop meedoen. Naar keuze apparaat uit de "helder" van de koe gehaald." Dé meêster, die a zelf ok een Zeeuw is, begreep 't wè, maè most natuurlijk voe de klasse wè uutlegge da 't ier om een "uier" goeng. Eerste EPZ-loop Oudelande r\e eerste editie gelopen van de wegwedstrijd te Oudelande L/wordt zaterdag 16 juni gelopen. Deze wedstrijd- en trim loop wordt georganiseerd door AV'56 in samenwerking met elektriciteitsmaatschappij Zeeland en wielervereniging De Klapbank uit Oudelande. De wedstrijd gaat over een afstand van tien kilometer. De start is om 16 uur, direct na de wielerwedstrijden. Er wordt gelopen op een autovrij en volledig verhard parkoers be staande uit twee ronden van Riet Bolier van de Stichting Dierplezier wil geen plaats maken voor een themapark van de Stoomtrein Goes-Borsele. foto Anton Dingemanse Er is een kiosk waar de gang van zaken ook wordt bestierd door Riet Bolier en waar je te gen zeer schappelijke prijs een drankje en een hapje of een ijs je kunt halen om daarvan ver volgens in het zonnetje te ge nieten op een aangrenzend groot terras. De jeugd kan zich niet alleen vergapen aan de die- CIVIEL- EN GROEN- TECHNIEKZUID B.V. Zeêland staè bekend as een boeren provincie". Da's natuurlijk nie zo gek, a je bekiekt oevee oeven a d'r melk wordt via een speciaal ier stae. Noe bin ik zelf nie zo be kend mie de agrarische sector, dus ik gin idee of a d'r ier meer koeien ehouwe worre as ergest aers. In ie der geval bin d'r ier nog gin gekke koeien. Of toch Bienae ieder Bevelands kind gaè wè's spele bie een vriendje dat a op een oeve weunt. Zo ok Jantje. De vo- ader van z'n vriendje is koeieboer, en Jantje kom daè graag. Ze proate oal- tied Zeeuws mie mekoare, en zodoende wist Jantje ok da de melk uut de elder van de koeie komt. Op een dag mocht Jantje op schofe vertelle wat at n op weusdagmirreg edaè oa. Ie vertelden dat h de koeien oa meuge melke. re r~4,- 1 1 1 - ..«wk

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1