de bevelander Bassie en Adriaansyndroom nekt Muis en Leeuw breed UIT PRAXIS Snuffelmarkt op hemelvaartsdag PRAXIS GOES berco HROOS OP ZEEUWS Zestig jaar sv Nieuwdorp Nazomerfestival vooral in Middelburg Geëmancipeerd circus in Goes 1 K 1 FEESTCAFÉ KIEKIERIS VERVROEGDE AFSLUITING Zaken Zijn Zaken Streeknieuws HEMELVAARTSDAG GEOPEND Nu /3S| 10,- korting DUTWLER Meisjes T-shirt Jo Afrit| normaal WOENSDAG 23 MEI 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 21 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND door George Uut de ouwe dooze van 12 tot 17 uur \bew. ex. ^ODELBUHG Ooit stond er boerderij De Stellepolder in Heinkenszand op de plaats waar nu brasserie, restaurant en partycentrum De Gertruidahoeve gevestigd is. Eigenaren Joke en Jan van Harinxma: „We wilden iets dat in de omgeving past en lieten daarin de historische achtergronden meespelen". Deze week in CineCity de films Along came a spider en Sweet November. In Ovezande wordt op Hemelvaartsdag het Klompop-festival gehouden en voor Walcheren komt het Middelburgse Jazz festival er weer aan. Gedurende drie zaterdagen in de zomermaanden laat het dorp Wemeldinge zien wat het op kunstzinnig gebied in huis heeft. De Kunst- en Natuurroute wordt al voor de vierde keer gehouden. Woongoed Middelburg vernieuwt 75 dakkapellen. Het rolletje behang maakt een spectaculaire comeback. Geen subsidie Afscheidstoernee A. JoachimikÈde 30 Tel. 0113 - 233 220 19 7 13 17 26 mei: MISS VERKIEZINC FINAtE met soapster uit GTST zaterdag 2 juni: MISS BIKINI met Passos Alloa zondag 3 juni: PINKSTEREN als vanouds gezellig! ^Trdag9juni: MISS WET T-SHIRT VERKIEZING zaterdag I6 juni: MISTER BOXERSHORT VERKIEZING foto shooting Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ooit eens op internet: www.kiekieris.nl In voorgaande jaren werd er tussen hemel- Ivaartsdag en het hemelvaartsweekeinde al tijd een snuffelmarkt gehouden in hartje Goes. Maar dit keer heeft de organisatie het anders aangepakt. Omdat iedereen op he melvaartsdag vrij is, wordt de groot opge zette snuffelmarkt dit keer op die dag, 24 mei, gehouden. Iedereen die de afgelopen jaren heeft genoten Ivan de belevenissen van Muis en Leeuw, zal de grote vrienden binnenkort moeten missen. Na acht intensieve jaren vinden Eric Holm alias Muis en Peter Adriaanse beter bekend als Leeuw het mooi geweest. Officieel speelt het duo eind juni zijn laatste voorstelling, maar het doek gaat pas definitief dicht bij hun afscheids- tournee in september. Sportvereniging Nieuwdorp houdt donder- Odag 24 mei (hemelvaartsdag) een voetbal toernooi voor jongeren tot en met 23 jaar. Dit ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum van de S.V. Nieuwdorp. Uitgekauwd en oninteressant 4>ise bibuqè^. het is weer Penny Time de moeite waard I Toeristen weten het al jaren: de nazomer in I Zeeland is warm en sfeervol. Een grote bij drage hieraan wordt geleverd door de Zeeland Nazomer Festivals. Ook dit jaar zijn er op veel plaatsen in onze provincie kleine, grote en hele grote optredens en manifestaties. Hoewel er in alle règio's activiteiten ontplooid worden, zijn er twee locaties die een sterke nadruk krijgen: Neeltje Jans en het Middelburgse Abdijplein. Dichter bij huis zijn er optredens van meester verteller Bert André. de bevelander Het laatste seizoen is aangebroken voor Muis en Leeuw. foto Anda van Riet (advertentie) (advertentie) (advertentie) QalJ. Z/cc, P'vmZ* ExpresZo In verband met Pinksteren dient kopij voor de editie van donderdag 7 juni vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 1 juni 17.00 uur, advertenties vrijdag 1 juni 17.00 uur. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Aan het toernooi doen behal ve een eigen team ook elftal len van de voetbalclubs Goes, Zierikzee, Appolo'69, SSV'65, Arnemuiden, Dauwendaele en RCS mee. Supporters kunnen Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi". Mae zo zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir- rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrie- ven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 't Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schrief- wiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. Hoofdsponsor van het toer nooi is autobedrijf Murre uit Vlissingen. vanaf 12 uur terecht op het sportterrein van Nieuwdorp. D'r is laeter nog vee om elache. 4 Of a 't ouwe boerewuufje nog leeft weet ik nie, maè eur egete verjaerdag tapa's worre. tiek leider Alex Mallens:„le- dereen moet op het Abdijplein terecht kunnen, er is altijd voor iedereen iets te doen. De ene keer een gratis toeganke lijk optreden, de volgende keer een grote productie en weer een volgende keer een Het programma van Malford is erg gevarieerd en als een van Voordat ze met Muis en Leeuw begonnen, speelden Eric Holm en Peter Adriaanse al samen in cabaretgroep De Kuil. Eric Holm: „Dat zal zo'n tien jaar geleden zijn geweest. Toeval lig solliciteerden we in die tijd allebei bij een kindertheater dat 'het hondje van de Ruyter' Naast het voorbereiden en het uitvoeren van de voorstellin gen hebben Peter Adriaanse en Eric Holm het ook druk met andere zaken. Zo staat Eric één dag in de week voor de klas op een ba sisschool in Dreischor. Verder (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag. pag. pag. pag. lange vorststraat - goes wordt het bedrijf gerund door een Nederlandse directie en is het dus een Nederlands circus. De artiesten van Malford reizen van hot naar her in hun nieuwe circustent die plaats biedt aan zo'n duizend toeschouwers. De ze week staat hij op het Molen plein in Goes. Vrijdag 25 mei begint de voorstelling om 19.30 uur. Zaterdag zijn er twee voor stellingen om 15 uur en om 19.30 uur. De laatste voorstel ling in Goes staat gepland op zondag 27 mei om 14 uur. De deelnemers van de snuffel markt vinden het verplaatsen van de datum kennelijk een goed idee, want de Grote Markt in Goes is tot en met de laatste plaats bezet. Particulie re kooplieden proberen die dag hun koopwaar voor een zacht prijsje van de hand te doen. Naast diverse attracties is er voor de kleintjes onder de be zoekers weer gezorgd voor wat vertier. Voor hun staat er een draaimolen. De snuffelmarkt op de Grote Markt in Goes is voor ieder een gratis toegankelijk van 10 tot 17 uur. ,Het werk dat we doen, want we zien het echt als werk, vin den we allebei nog steeds hartstikke leuk", legt Eric Holm uit. „Maar er komen zoveel dingen bij kijken. Het is het he le gebeuren er omheen waar door we besloten hebben om er mee te stoppen. Het heeft met geld te maken, maar ook met het succes van onze per sonages. Dat klinkt vreemd, maar bijna overal waar we ko men en bij alles wat we doen denken de mensen: 'Hé, daar heb je Muis, of daar heb je Leeuw'. Het publiek ziet ons nog steeds als Muis of Leeuw, terwijl we ook dingen doen die daar niets mee te maken heb ben. De personages blijven ons achtervolgen. Een soort Bassie en Adriaan-syndroom, zou je kunnen zeggen. En daarnaast heb ik zelf het ge voel dat ik me in mijn rol als Muis niet meer kan ontwikke len. Ik kan mijn creativiteit er niet meer in kwijt, terwijl ik dat juist zo belangrijk vind. Nu ik het gevoel heb dat ik met het personage dat ik speel niet goed meer uit de voeten kan, denk ik dat het ook tijd is om er mee op te houden." doen. Gelukkig hadden we een aantal vrijwilligers om ons heen die een aantal taken van ons over konden nemen. Maar omdat onze act steeds popu lairder begon te worden en wij zelf steeds minder tijd over hadden, kregen de vrijwilligers het steeds drukker. We vinden eigenlijk dat we die mensen niet meer zoveel voor ons kun nen laten werken zonder dat ze daarvoor betaald worden." volgens de "Schriefwie/er" wor 't Nederlandse "naar" en 't Be velandse "ni", bevoorbeeld as "naè" eschreve. Eén van de vrouwelijke artiesten van circus Malford, koorddanseres Angelique. bezoek aan het terras". Maar ook op Noord- en Zuid-Beve- land is te genieten van het ZNF. De diepmenselijke, ont roerende 'Monoloog in Kas teeltuin Eerste Liefde' van Sa muel Beckett wordt uitge voerd in parkachtige tuinen en landgoederen op de Bevelan- den, Tholen, Schouwen-Dui- veland en Walcheren. Dit ver haal met een verrassende ont knoping wordt gespeeld door meesterverteller Bert André. Op het centraal in de provin cie gelegen Neeltje Jans meert het vlaggenschip van het ZNF af. In het weidse land- schap van de Oosterschelde- monding wordt een reusachti ge theaterboot gebouwd. De ze is voor het publiek alleen toegankelijk via een wande- heette. We werden beiden aangenomen en hebben daar een seizoen gespeeld. Daarna zijn we met Muis en Leeuw be gonnen. Het idee van Muis en Leeuw kwam van Josien de Graaf, die ook met het kindertheater op trad. Josien heeft ook onze eerste voorstelling geschre ven. Die heette: 'twee vingers in de pap' en was bedoeld voor kinderen van van vier tot en met acht jaar. Dat eerste seizoen hebben we ongeveer 240 voorstellingen gegeven, waarvan de meeste in Zee land. In totaal hebben we deze voorstelling drie jaar gespeeld. Voor onze volgende voorstel ling 'Duizend bomen bos' kre gen we geen subsidie meer. Noodgedwongen moesten we toen alles in eigen beheer Ook Peter Adriaanse heeft een aantal plannen voor de toe komst. „De laatste zeven jaar heb ik naast het werk met Eric ook in een theatergroep met verstandelijk gehandicapten gewerkt. Ik ben vroeger name lijk afdelingshoofd geweest bij Vijvervreugd op Walcheren. De theatergroep heet Duinart en dit jaar zijn we al aan onze zesde productie bezig. Ik wil met Duinart door blijven wer ken en daarnaast meer gaan regisseren, meer gaan zingen en weer het theater in om te gaan spelen." Eind september maken Muis en Leeuw een af- scheidstournee door Zeeland. De laatste voorstelling van het duo zal, compleet met een li ve-band, plaatsvinden op 30 september in de schouwburg in Middelburg. BLIJFT JE VERRASSEN Duthler Goes Lange Vorststraat 6-8 Tel. 0113 217269 donderdag koopavond kregen we geen cent subsidie meer. Op onze subsidieaan vraag kregen we van de pro vincie het antwoord dat het programma 'uitgekauwd en oninteressant' was. We kun nen er nu eigenlijk wel om la chen, maar toen zaten we er maar mooi mee. Voor ons be tekende het namelijk dat we alles uit eigen zak moesten be talen. De decors, de kostuums, de muziekbanden. Afijn, alles wat er bij zo'n voorstelling komt kijken, moesten we zelf betalen. En dan blijft er voor ons gewoon te weinig over. Zo simpel is het. De laatste vijf jaar hebben we veel gewerkt voor weinig geld. In het begin ging dat nog wel, maar na vijf jaar hebben we daar geen zin meer in. Als we destijds een voorstelling hadden gemaakt met een hoop jeugd- en we reldproblematiek erin, dan hadden we waarschijnlijk zo 50.000 gulden subsidie gekre gen. Want dan is het ineens experimenteel en vernieu wend. Maar als je zoals wij een voorstelling maakt waar kinderen van genieten en die aansluit bij hun belevingswe reld, met mooie decors en kostuums, dan houdt het ge woon op." ling door een nagebouwd oor- logslandschap: de opera die in de boot opgevoerd wordt gaat over een onmogelijke liefde in de Trojaanse oorlog. Oorlog, liefde, vreugde en verdriet blijken van alle tijden te zijn en worden door land- schap, opera en wandelroute aan elkaar gekoppeld. De ope ra wordt, na de première op maandag 27 augustus, tot za terdag 8 september iedere dag uitgevoerd. Informatie over- en kaartver koop voor het Zeeland Nazo mer festival loopt via de Zeeuwse Theater Stichting op 0118-659659. Het programma verschijnt 1 augustus en te gen die tijd is waarschijnlijk ook de website www.nazo- merfestival.nl in de lucht. Een belangrijke reden om te stoppen met Muis en Leeuw is voor Peter en Eric ook het ge brek aan financiële middelen geweest. Peter Adriaanse: „Voor de eerste voorstelling die we maakten, kregen we nog voldoende subsidie, maar voor onze tweede voorstelling de weinige circussen waar veel vrouwelijke artiesten te zien zijn. De vrouwen verzorgen driekwart van het programma. Zo brengt Sacha Malford een paardendressuur en verder staan de vrouwen op het koord, doen ze andere luchtnummers, houden ze zich bezig met acro batiek en hoelahoepen. Maar Malford beschikt ook over de grootste reizende dierentuin van de Benelux waaronder oli fanten. Circus Malford bestaat al langer, maar sinds een jaar clamebord op d'r toog ezet: "HIER VERSE BRIE". D'r eeste klant was een oud boerewuufje van 't durp. Die oa 't horretje eleze en zei tegen 't jonge vrouwtje: ei jie verse brie? Doe maè een liter!" Eest begreep ‘t koopvrouw tje 't nie goed, maè toen viel 't kwarretje: riestepap jit op z'n Nederlands na tuurlijk "rijstebrij". En as echte Zeeuwse noemde je dat vroeger "riestebrie". Het Zeeland Nazomer Festival (ZNF) wordt geopend op dins dag 28 augustus en loopt door tot en met zondag 9 sep tember. Heel deze periode zal het besloten plein van de Mid delburgse Abdij het kloppend hart van het festival zijn. Artis- maakt hij televisieprogram ma's voor Omroep Zeeland. Eric: „Dat laatste is er eigenlijk vanzelf bijgekomen. Vier jaar geleden zijn we als Muis en Leeuw bij Omroep Zeeland be gonnen met programma's voor kleine kinderen. Eerst op de radio en twee jaar later ook op televisie. Nu maak ik voor Omroep Zee land zelf televisieprogram ma's, namelijk 'Klasse' en 'Zoom'. Het leuke daarvan is dat ik alles ook zelf mag mon teren, waardoor het ook meer mijn eigen programma's wor den. Dit werk wil ik ook in de toekomst blijven doen. Het ko mende jaar wil ik echter niets voor kinderen doen. Daarna misschien weer wel, want het kindertheater blijft me toch trekken." De snuffelmarkt op de Grote Markt in Goes trekt altijd veel bezoekers. Uet nieuwste Nederlandse T circus, Circus malford laat kinderdromen en onvervulde wensen de komende dagen uit komen tijdens een twee uur du rend circusspektakel. Het pro gramma van circus Malford be staat uit dierendressuren, acro baten en de jongste clown van Europa. Het Goese jeugdcircus Hogerop geeft in bijna alle voor stellingen gastoptredens weg. Tegenwoordig ete me mie verjaerdaegen en feesjes oalerlei vremde diengen: tapa's, tortilla mie salsa, vlammetjes, loempia's, je kun't zo gek nie ml verzin- ne, of 't staè we ergest op taefel. 30 jear elee, was dat wè ae< ||W Een jong vrouwtje was in een klein durpje op Zuud- Beveland een wienkeltje begonne. Ze verkocht daè melk, pap, beuter, eie|s. en kaes. 't Was een leuk zaak; - je, en ze oa een goeie ago- sie. Toch wou ze wè's wat aers as allenig die ouwer- wetse melkboerespullen an de man brienge. ik dienke nie da d'r op Ze ei de stoute schoenen anetrokke en franse "brie- de-meaux" besteld. Zo hroós as een hond mie zeven staerten oa ze een re- (GStólgVm.ZjunlZOOl.rtatifl. oornbirwtiemet aixJere acties, en .i>jl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1