c Q Genieten van drank, chocola en landschap breed UIT LAAT GRATIS UW GEHOOR TESTEN berco Jan Raas geeft iedereen weer het nakijken Gehandicapt kind schande voor familie FEESTCAFÉ KIEKIERIS Binnenin Zaken Zijn Zaken Streeknieuws HOORTESTWEKEN 14 TOT 26 MEI SCHQONENgERG ZO HOORT 7 Sobere opening trekkersmuseum I *1 DONDERDAG 17 MEI 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 20 Skoda. WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND door George van den Berg (advertentie) (advertentie) V 1 1 het is weer Penny Time de moeite waard Ik ben Fabia. Middelburger Jos de Jonge speelt 'Job' in het Minitheater. Deze week bij CineCity de film 'Te mummy returns'. In de Schouwburg in Middelburg wordt er 19 mei vrolijk op los gestampt. Vlakbij de haven van Goes is Bolle Ed geopend. Een café dat binnen de kortste keren bol moet staan van de gezelligheid. Verder is het Loze Vissertje bij Goese Sas na vijfendertig jaar van eigenaar verwisseld en Rijwielhandel Vermare in Krabbendijke heeft zijn winkel verbouwd. 9 11 17 zaterdag I9 mei: MISS VERKIEZING 2001 zaterdag 26 mei: MISS VERKIEZING FINALE met bekende Nederlander zaterdag 2 juni: MISS BIKINI met Passoa Alloa zondag 3 juni: PINKSTEREN als vanouds gezellig! zaterdag 9 juni: MISS WET Ï-SHIRT VERKIEZING Marktstraat 16 ‘s-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl FXe gemeente Borsele staat op zaterdag 26 Lx mei helemaal in het teken van de zwarte bes. Op die dag is het namelijk 'zwarte bessen dag', een dag waarop enkele telers alsook be drijven die de zwarte bessen verwerken, hun deuren openstellen voor het_grote publiek. Eén van de deelnemende bedrijven is wijnmakerij Boonman uit Nieuwdorp. De wijnboerderij van dit bedrijf is dit jaar zowel het begin als het eindpunt van de zwarte bessendag. Primitief In de schaduw van een hutje ligt een jongetje van een jaar of vijf. Het heeft alleen een hemd aan en rolt door zijn eigen uitwerpselen. Aan zijn gezicht plakken kleine beestjes. Het jongetje is zwaar verstandelijk gehandicapt, spastisch en epileptisch. Zijn moeder werkt van 's ochtends vroeg tot het heetst van de dag op de rijstvel den. Het vullen van de magen is haar eerste zorg. Vader is meestal dronken. Het gezin is dus aangewezen op de inkomsten van moeder. Ze moet haar zoontje dus wel alleen achterlaten. F\at Jan Raas vrijdagavond in Terneuzen tijdens Lx de Nacht van de Sport werd uitgeroepen tot de Zeeuwse sporter van de (twintigste) eeuw is, kon je op je vingers aanvoelen. De succesrenner van Zeeuwse komaf was bij voorbaat favoriet. Twijfelt u ook aan uw gehoor? U bent van harte welkom voor een gratis hoortest en een vrijblijvend persoonlijk hooradvies. Goes, Lange Vorststraat 106, tel. (0113) 270305. In de winkel van Groeneveld Opticiens. Volgende week wordt dorpshuis en Wozoco De Wemel in Wemeldinge geopend. Door deze unieke combinatie van bestemmingen kunnen ouderen langer op zichzelf wonen. In Kiekieris wordt er dit weekeinde een Missverkiezing gehouden en coureur Ko Kasse kan nog aanspraak maken op het Nederlands kampioenschap. Hij staat in de top drie. Leuke reacties Straf van god s BEW. EX. de bevelander De nieuwe klasse van Ik ben te zien en te berijden bij: EUROCAR COES B.V. Tonnie Boonman op haar wijnboerderij in Nieuwdorp. Foto Anton Dingemanse Jan Raas, Zeeuwse sporter van de eeuw, foto: Peter Verdurmen HOORTOESTELLEN Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Jantine Berks en Lotje Brou wer zijn zogenaamde 'veld- Jantine Berks in India met twee van haar jongens. een beetje op die van Moezel- wijn." Zo is de feestelijke seizoenso- pening dit keer afgelast omdat de vlootshow en het clubkam- ge- (agrarische) J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken pag- pag. pag. lange vorststraat - goes Nog altijd staat Nederland in het teken van het ge vreesde mond- en klauw- zeervirus. Ook het Trekker- museum in 's-Gravenpol- der past het programma voor dit jaar drastisch aan. De veldwerkers moeten het met zeer primitieve middelen zien te redden. Naast een plastic tas met zelfgemaakt lesmateriaal zijn enthousias me, creativiteit en betrokken heid de belangrijkste midde len van een veldwerker. Geld om lesmateriaal en speelgoed te kopen is er niet. De kosten van de hulp voor een kind ko men omgerekend op zo'n drie rijksdaalders per maand. Hier van wordt een klein salaris van de veldwerker van be taald, medicijnen en speciale voorzieningen zoals spalken, krukken en gehoorapparaten. ren op kan zetten. De gemid delde klas telt zo'n zestig leer lingen. Ze delen met zijn vijfen een leerboek. Onderwijzers kunnen onmogelijk extra aan dacht geven aan een kind met een handicap. Maar door ze toch de school in te brengen, integreren de kinderen toch in het normale leven. Het telen van zwarte bessen kent in de Zak van Zuid-Beve- land een lange traditie. Vol gens Tonny Boonman werd er in de jaren voor de oorlog nog driehonderd ton op de veiling aangeleverd. „En allemaal met de hand geplukt. Na de oorlog is de zwarte bessenteelt bijna verdwenen, op enkele telers na. Ongeveer vijftien jaar gele den vroegen een paar grote fa brieken de telers om een groot aantal hectares met bessen in te planten. Vanwege de grote vraag gingen ook een aantal boeren zwarte bessen telen. Vorig jaar bedroeg de totale oppervlakte zwarte, witte en rode bessen op Zuid-BeVeland 350 hectare. Daarmee komt vijfenzeventig procent van de Nederlandse bessen hier van werkers'. Ze worden getraind door de Holy Cross Service Society en naar het platteland van India gestuurd waar ge handicapte kinderen overdag noodgedwongen aan hun lot overgelaten worden. Jantine en Lotje bezoeken de kinderen thuis. Afhankelijk van de handicap en de behoefte van het kind geven ze zorg op maat. Ze le ren de kinderen zich aan te kleden, te wassen, water te halen, fruit te herkennen en dieren. Spastische kinderen krijgen bewegingsoefeningen om de spieren te sterken en kinderen die niet of moeilijk kunnen lopen worden hierin getraind en geholpen. „Om de gemeente Borsele en de zwarte bessenteelt meer bekendheid te geven, heeft de gemeente samen met de Ne derlandse Bessen Coöperatie zeven jaar geleden de zwarte bessendag in het leven geroe pen", vertelt Tonny Boonman. Samen met haar gezin draagt ze zorg voor een akkerbouw- bedrijf, waarvan de wijnmake rij een belangrijk onderdeel is. „Ook dit jaar hebben we weer een route uitgestippeld die voert langs de zwarte bessen velden en andere mooie plek jes in de Zak van Zuid-Beve- land." Ouders wordt gevraagd een kwartje te betalen. Voor som mige gezinnen is die kleine bijdrage zelfs teveel gevraagd en anderen zien de noodzaak van de hulp niet in. Voor die kinderen betaalt de organisa tie het gehele bedrag. Om de ze vorm van hulpverlening door te kunnen laten gaan is er geld nodig. Geld is niet het belangrijkste wat het project gaande houdt, maar het is wel een noodzakelijke voorwaar de. Giften kunnen overge maakt worden naar de Rabo bank 380595567 ten name van Berks/Holy Cross India. daan. Het zijn de Zeeuwse klei grond en het milde klimaat die de bessen hun karakteristieke geur, kleur en smaak geven. Zeeland heeft de meeste zonu ren van ons land en er is hier ook minder kans op nacht vorst, wat gunstig is voor de groei en de smaak van de bes sen." Deelnemers aan de zwarte bessenroute kunnen zich vanaf 9.30 tot 14 uur inschrijven bij wijnmakerij Boonman aan de Stoofweg 10 in Nieuwdorp. Ie dereen wordt om 17.30 uur weer terug verwacht. Alle deelnemers krijgen voor de aanvang een routebeschrijving en bij terugkomst ligt er voor iedereen een promotiepakketje klaar. De bessenroute kan zo wel per fiets als met de auto gereden worden. Deelname bedraagt vijf gulden per per soon. mkz-crisis is daarvan afgezien. De schaapskooi heeft wel een stand bij het bedrijf aan de Nieuwlandsedijk en waar schijnlijk is het die dag toch mogelijk om een bezoek aan de schaapskooi te brengen, maar dat is nu nog niet ze ker." Het is een verschrikkelijk beeld. Beelden die voor Lotje Brouwer uit Goes en Jantine Berks uit Wilhelminadorp eer der regelmaat dan uitzonde ring zijn. Ze zijn beiden stu denten pedagogiek in Tilburg en op dit moment lopen ze stage in het zuiden van India bij één van de projecten van de Holy Cross Service Society. Het is een ongesubsidieerde organisatie die zich inzet voor zo'n vierduizend dove, blinde, verstandelijk gehandicapte, autistische en meervoudig ge handicapte kinderen en vol wassenen. De ouders zien dat de kinde ren door de zorg van mensen zoals Lotje en Jantine vooruit gaan. Daardoor worden ze aan het denken gezet en zien ze de noodzaak van speciale aandacht ook in. Dat is ook het doel van de organisatie. Ze proberen naast het geven van individuele begeleiding vooral de beeldvorming over verstandelijk gehandicapten positief te beïnvloeden. Hij gaf oud Ajacied Danny Blind, de Kromme, alias Wim van Hanegem, en al die ande re succesvolle Zeeuwse spor ters het nakijken. Net zoals in zijn glorietijd, toen hij als een vorst over het profpeloton re geerde. De Bevelander reeg het ene succes na het andere aan z'n palmares. Wereldkampioen, winnaar van Milaan-San Re mo, Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, enzovoort. Veel emotie toonde hij niet toen NOC-NSF-voorzitter Hans Blankert het verlossende woord sprak. Jan Raas wist welke huldiging hem ten deel zou vallen. Met filmbeelden uit de oude doos en recent ge filmde interviews met vrien den, ondergeschikten, wieler kampioenen van weleer en pioenschap ringsteken woon te veel mensen trekt. Het Trekkermuseum is verder vanaf het derde weekend van mei tot en met het eerste weekend van september wel open voor publiek. In juli en augustus is het museum ook op woensdag, donderdag en vrijdag open. Tijdens de route kunnen de deelnemers twee bedrijven bezoeken waar zwarte bessen worden geteeld. Zo kan er op het bedrijf van de familie Ver- mue aan de Boerendijk 7 in Heinkenszand een kijkje wor den genomen op de bessen velden en in de koelcellen van het bedrijf. Hier wordt name lijk een groot deel van de zwarte bessenoogst opgesla gen voor verdere verwerking. Het tweede bedrijf dat voor bezichtiging geopend is, is dat van een andere familie Ver- mue aan de Nieuwlandsedijk 1, ook in Heinkenszand. Bij dit bedrijf zijn verschillende ma chines voor het onderhoud van de zwarte bessen te bekij ken, zoals snoeiapparatuur. Natuurlijk kunnen de deelne mers bij deze bedrijven ook een glaasje bessenwijn of bessensap proeven. Aanvan kelijk zou de route ook de schaapskooi in Hoedekensker- ke aandoen, maar door de procédé voor het maken van de wijn duurt anderhalf jaar. Daarna wordt de wijn zelf door ons gebotteld en krijgt iedere fles een echte kurk en een etiket. Zwarte bessenwijn is een pittig wijntje met een alcoholpercentage van iets minder dan vijftien procent. De smaak gaat in de richting van port, zeker als de wijn wat ouder is. In de fles zal zwarte bessenwijn namelijk nog uit rijpen. Sinds een paar jaar maken we ook witte bessen wijn. Deze is iets zoeter en zachter dan wijn van zwarte bessen. De smaak ervan lijkt 1 I Tonny Boonman en haar fami lie zijn acht jaar geleden be gonnen met het maken van wijn uit zwarte bessen. „Voor die tijd maakten we als hobby al wijn uit appels, peren en pruimen. Toen we pas onze zwarte bessenwijn maakten, haalden we nog geen duizend flessen per jaar. Door de leuke reacties van vrienden en fami lie die de wijn wilden proe ven, hebben we later besloten de zwarte bessenwijn te gaan verkopen. Nu maken we jaar lijks twintig keer zoveel liter bessenwijn, waarvan een groot deel verkocht wordt in het winkeltje hier op de wijn boerderij. Óp de zwarte bes sendag bieden we de deelne mers de gelegenheid om onze ambachtelijke wijnen te proe ven. Behalve wijn maken we van de bessen ook jam, sauzen, chutneys en sap. Zwarte bes sen zijn zo op veel manieren te gebruiken. Op Zuid-Beve- land zijn er nog een paar be drijven die deze bessen verder verwerken. Een aantal daar van staan op 26 mei met een stand op onze wijnboerderij. Er zijn bijvoorbeeld zwarte bessenbonbons te koop en di- profploegleiders werd een beeld geschetst van Jan Raas zoals hij is: sluw, voor de du vel niet bang, opvliegend, maar ook recht door zee ('Een woord is een woord'). De grootste Zeeuwse wielrenner aller tijden liet het allemaal rustig over zich heenkomen. De Vlaamse presentator pro beerde hem 'en plein public' te verlokken tot enkele onthul lingen. Waarom hij met ploeg leider Peter Post brak bijvoor beeld.,En wanneer hij nu ein delijk eens begon aan dat Gro te Boek. Jan Raas lachte min zaam, maar gaf geen krimp. De eerste bladzijde in dat Gro te Boek is nog blanco. Geïnte resseerde uitgevers moet hij helaas teleurstellen. Het Grote Boek komt er never nooit. Raas ten voeten uit. verse soorten jam, maar ook mosterd bereid met zwarte bessen." De familie Boonman maakt al le producten nog op ambach telijke manier. Tonny Boon man: „Het oogsten van de bessen en het bereiden en bottelen van de wijn houden we helemaal in eigen hand. De bessen worden geoogst met behulp van oogstmachi- nes die de bessen lostrillen van de struiken. Bij de berei ding van de wijn voegen we, behalve suiker en gist, niets toe. De wijn zelf is dan ook 'puur natuur'. Het hele Het beeld dat mensen in India hebben over een handicap wordt bepaald door boven na tuurlijke krachten. Een gehan dicapt kind is een straf van de góden voor het begaan van een zonde. Ouders houden hun kind dan ook liever ver borgen voor de buitenwereld. In India zijn kinderen ook een economische noodzaak. Ze zijn de oude dag voorziening, het pensioen, voor vader en moeder. Een gehandicapt kind kan later niet voor de ouders zorgen en daarom zien ouders de noodzaak er niet van in om extra tijd en aandacht aan zo'n kind te geven. Ook de houding van de buitenwereld is afwijzend. Een gehandicapt kind is een schande voor de familie. Jantine en Lotje proberen net als de andere veldwerkers in India de ouders en de directe omgeving te betrekken bij de hulpverlening. Als het moge lijk is wordt er samengewerkt met de dorpsscholen. Sommi ge scholen hebben een kleine ruimte beschikbaar gesteld waar een veldwerker een spe ciaal programma voor een groepje gehandicapte kinde- -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1