ZLM Tour: wielerwedstrijd met uitstraling breed UIT de bevelander S Race om Roompot Manna Cup Reyn en Goed in 1 Beest VERVROEGDE AFSLUITING Tricologie haarverzorging, nu exclusief bij Etos! FEESTCAFÉ KIEKIERIS zaterdag 28 april: ORANJE POPCORN PARTY I; HROÓS OP ZEEUWS Oranje Boven Zaken Zijn ©DMKIÖIÏ» hTREEKNIEUWS Ka., OOWSSIS'; «‘21 DONDERDAG 26 APRIL 2001 JAARGANG 52 - NUMMER 17 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD-EN ZUID-BEVELAND door Ellen de Dreu M. tja I r van Paeseblommen en Troenkbömen 15 19 23 7 I aank.or BEW. EX. zondag 29 april: NACHT VAN ORANJE zaterdag 5 mei: PARIA ET PARDOUX LIVE zaterdag 12 mei: BOSWANDELING PROMO NIGHT zaterdag 19 mei: MISS VERKIEZING 2001 zaterdag 26 mei: MISS VERKIEZING FINALE Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl r\e ZLM Tour 2001 komt eraan. De wielerklas- L/sieker - ontstaan uit de Ronde van Midden- Zeeland - trekt jaarlijks veel publiek. En wie 12 mei overdag niet zelf kan komen: geen nood, want Studio Sport zendt 's avonds of de dag erna de samenvatting uit. Inzet van de race is de Arjaan de Schippertrofee, genoemd naar de Bevelander die zoveel betekende voor de sport in het algemeen en wielrennen in het bijzonder. Z*\nder het motto 'ik ben zo leuk, waarom VZlacht er niemand' laten Podium 't Beest en het Centrum voor de Kunsten uit Goes vrijdag 27 april het resultaat van een aantal cabaret workshops voor jongeren zien. Verder is er deze avond een optreden van het duo Reyn en Goed. r Rederij Dijkhuizen gEtio^s In Kamperland wordt Il9 en 20 mei de tweede editie van de Roompot Marina Cup gevaren. Het eerste jaar werd gestart met de eenheidsklasse Be- neteau First 40.7. Voor de editie van dit jaar worden meer klassen uitgenodigd. Er wordt gevaren met de Bene- teau 31.7 en 40.7, Mumm 30 en X-yachts 99. Ook IMS en open klasse zijn welkom. -n familiefeesten op het water de bevelander Danny Moens op een stukje kasseien dat voor spektakel gaat zorgen in de ZLM Tour 2001. foto Anton Dingemanse s (advertentie) Beeld uit de wedstrijd van vorig jaar. (advertentie) ExpresZo Waar haal je de energie vandaan? Reyn en Goed. foto Katinka Krijgsman Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 27 april 16.00 uur, advertenties vrijdag 27 april 16.00 uur. In verband met Koninginnedag dient kopij voor de editie van donderdag 3 mei vervroegd aangeleverd te worden. Leven in een pleeggezin is niet altijd even leuk. Maar Martine Allemekinders, wiens ouders regelmatig een gastkind opvangen, wist er nu wel een fiets mee te winnen. In de Woningkrant onder meer een reportage van de Burendag 2001., Wij houden uw feest op de juiste koers!! Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Tricologie is m de regio exclusief verkrijgbaar bij de volgende Etos wntels Ganzepoortstraat 2, Goes - lange Delft 22, Middelburg - Nieuwe Matt 7a. Roosendaal £tos Tussen de Zeelandhallen en het centrum van Goes rijdt een pendelbus. Een ideale manier om in het centrum te komen, vinden de gebruikers. Toch blijft hun aantal laag. ZLM Tour speciaal bedoeld is voor amateurs. De Schipper stond al vroeg in het teken van de wielersport, vervolgt De Winter. „Als mid- twintiger was hij behoorlijk actief in de Zeeuwse Ren- en Tourclub Theo Middelkamp en in de organisatie van de Ron de van Midden-Zeeland. Later werd hij actief binnen het be stuur van de KNWU en ging hij op nationaal niveau de baan. Er wordt gezeild op het stromende water van de Oos- terschelde, dat via de Room potsluis in verbinding staat met de Noordzee. wielersport besturen. Jaren lang was hij lid van de sport- (van Narcissen en Knotwilgen) voorzitter uit. „In 1994 hebben wij de wielerstichting opge richt en toen ik voorstelde om deze de naam van Arjaan te geven was iedereen direct ak koord. De wedstrijd wordt ge organiseerd als een eerbetoon aan Arjaan de Schipper" (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0118) 484 216 zie pagina zaken www.rederij-dijkhuizen.nl tel. 0118-419367 Pag. pag. pag. pag. 'v y nen trofee is Arjaan de Schip per. Voorzitter Adrie de Winter van de Wielerstichting legt in het rondeboek uit waarom juist voor die naam gekozen is: „Arjaan was de man waar de Zeeuwse wielersport om draaide. Een persoon waar je niet omheen kon als je iets te maken had met de sport op twee wielen". Het leven van terdag 19 mei, zijn er korte- baanwedstrijden met meerde re starts. Zondag 20 mei is er een korte en een langere Het eindresultaat van de ge houden workshops zijn korte, maar sterk gepresenteerde sketches. De korte voorstellingen wor den in 't Beest vertoond tus sen 20 en 21 uur. Een kwartier later begint daar ter die de trofee van de ZLM Tour tot Arjaan de Schipper commissie van de KNWU". Trofee omdoopte, zo legt de Halverwege de jaren tachtig stopte hij met het nationale bestuurswerk. Verloren was hij echter niet voor de wieler sport: „Arjaan werd consul van district Zeeland en hoofd verantwoordelijk voor techni sche zaken". Het was De Win- X» De eerste prijs in het overall- klassement is - behalve na tuurlijk de wisselbeker - een bungalowvakantie voor acht personen. Daarnaast zijn er prijzen per klasse. De eerste prijs is dan steeds een fleece- trui met opdruk van de naam van de winnende boot - voor de hele bemanning. Met utardering ven de 25 ml eerpakkingen. legen Wevenng van daas coupon ös £tts, geldig M en met 20 mei 2005, tiet geïto in «we -~w bifWie met andere aaitewnoen. Q IÉ 'K worre geliek wee waerm van binnen. Ok a is 't noe nog te koud om buuten in m'n stoeltje van de tuun te genieten, ik temisten m'n zunnige paeseblommen en 't waerme gevoel van "troenkbómen", dus voe mien is 't toch voorjaer. F van plan om van oanze tuun zovee meugelijk een originele Zeeuwse tuun te maeken. Dus ei 't n een cur sus "streekeigen erven" evolgd. En zodoende is 'r noe een Zeeuwse 'aege aneplant. De knotwilgen die a me achter in de tuun oa meuge bluuve. Ik wist alleenig 't Zeeuwse woord voe een knotwilg nie mi. Ik kan me nog herinnere da me vroe ger naè 't Leêgewegje goenge, en da die bómen langs de dulve in de gos- kant stoenge en da'k docht: dat woord past precies bie die bómen. En noe a'k 't goeie Zeeuwse woord wee wete, kom ók dat gevoel van vroeger wee ni boven: troenkbómen. Drie jaer is ze noe, oanze dochter. En ze proat a lekker Zeeuws. Di kriehe me we 's commentear op. Want "dat doe je tegenwoordig toch nie mi". Mae zo zië oans dat nie. Zeeuws proate is hin teken van achterstand, zoas a sommigte dat zië, maè een stiksje van oanze eigen cultuur, dat a me zoue motte koestere. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op 't Bevelans, en dir- rom e ik de gelegenheid ekrege om óm d'n are weke mien belevenissen mie ut Zeeuws van noe op te schrieven. Dat doe'k in 't Zeeuws zoas a ik dat proate: in 'f Zuud-Bevelans, opeschreve volgens de Zeeuwse Schriefwiezer*, zodat 't Zeeuws meugelijk as streektaele erkend kan worre. Roompot Marina Cup een vaste waarde worden als een gezellig, sfeervol evenement met voldoende sportieve wedstrijdelementen. Op de eerste wedstrijddag, za- Het aantal deelnemers wordt eveneens fors uitgebreid. Re den daarvoor is het succes van vorig jaar en de feestelijke opening van de jachthaven in Kamperland op de eerste dag van de wedstrijd. De Roompot Marina werd on langs uitgebreid met honderd ligplaatsen. De tweede Roompot Marina Cup wordt georganiseerd door de Stichting Deltaweek, die als geen ander bekend is met de Oosterschelde. De da ta in mei zijn expres zo geko zen zodat de deelnemers nog voor de North Sea Regatta een aantal starts kunnen ma ken en hun vorm na de win tersport kunnen peilen. Op de zeilkalender moet de De tweede Roompot Marina Cup valt samen met de opening van Roompot Marina. De spec taculaire openingshandeling van de met honderd ligplaatsen uitgebreide jachthaven in Kam perland is om 16 uur. De hele middag verzorgt de Koninklijke Marine demon straties samen met de Konink lijke Nederlandse Reddings Maatschappij. Bezoekers aan de nautische markt kunnen, tegen een geringe vergoe ding, meevaren met een klas siek zeilschip dat langs het wedstrijdveld van de Room pot Marina Cup vaart. Na de wedstrijden zullen de deelnemers zich voor de ha ven verzamelen. Om 16 uur is de eigenlijke opening met speciaal vuurwerk en voor kin deren een ballonnenwedstrijd. Aansluitend varen alle deelne mers de vernieuwde haven binnen. Op zaterdagavond is er een groot Captains Crew Dinner met feestavond en live muziek voor zeilers en geno digden. 't Voorjaer kom maè laete op gank dit jaer. Normaal gesproke dienk ik dan an angenaeme temperaturen en een lekker zunnetje, zo- da je lekker buuten in je tuuntje kan zitte, maè eind maerte was 't zelfs nog an 't sneeuwen. Toch liete ze d'r zunnige kopjes a wee zieë: de pae seblommen. (spreek uut as peêseblommen, nie te ver warren mie pisseblommen) Eél lank ik edocht da die naem te maeken oa mie de kleure, en ik docht dan ok vaak bie m'n eigen: "die blommen bin toch glad nie paers." Noe a'k probere om een bitje Zeeuws te schrie ven, snap ik nie mi da'k dat ooit edocht Want 't bin toch écht gin paerse blom men maè paeseblommen: blommen die a op d'r mooist bin rond de Paese. En geel is dé kleure van Pa ese, dus misschien oa 't tóch ok pisseblommen meuge wezel Noe a me 't over blommen en de tuun m'n man (vol gens mien is dat op z'n Zeeuws "m'n vent", maè dat klienkt zo negatief) is Inmiddels is het de zesde keer dat de ZLM Tour als zodanig wordt gereden. En, misschien nog belangrijker, behalve een verleden heeft de wielerwed strijd ook nog een toekomst. Want, zo legt Danny Moens uit: „ZLM heeft na deze zesde editie toegezegd ook de ko mende drie jaren hoofdspon sor te willen blijven". Ook andere sponsoren zoals Auto Adria en Van Wijnen Staal zijn al van het begin van de partij. Anderen zijn dit jaar ingestapt, zoals CBF/Zeehost en Holland International. „Overal waar we aankloppen kennen mensen de wedstrijd en dat betekent dat we toch echt een wielerwedstrijd met uitstraling zijn". Dat is ook te merken aan de interesse van uit de media. Zeker is dat Stu dio Sport opnamen maakt en dat Omroep Zeeland Radio live verslag doet van de wed strijd. Omroep Zeeland Televi sie doet maandag 14 mei ver slag van de wielerwedstrijd. Het startschot wordt gelost door de Zeeuwse sporter of sportvrouw van het jaar. De naamgever van de te win- Danny Moens is sinds vorig jaar september woordvoerder en vice-voorzitter van de Wie lerstichting Arjaan de Schip per Trofee, die de ZLM Tour jaarlijks organiseert. Hij ver telt: „Het parcours is in feite helemaal nieuw omdat wij als organisatie de wielerplaatsen Yerseke, Woensdrecht en Kruiningen wilden opnemen. Bijkomend voordeel is dat er nu ook twee stukken kasseien in de route zitten, vlak voor en na Woensdrecht. Het eerste stuk is niet zo lang maar het tweede stuk is toch zo'n twee kilometer en dat geeft een ex tra spanning aan de wed strijd". De ZLM Tour telt mee voor de nationale TOP-competitie, legt Danny Moens uit. Dat bete kent dat eliterijders met en zonder contract, LSE's, Elite Trade Teams 2 en 3 en TGC's mee mogen doen. „Er wordt gereden tot het hoogste ni veau dat je als amateur kunt halen en dat wil zeggen dat de TOP van Nederland maar ook daarbuiten aan de start zullen staan". De ZLM Tour is ontstaan uit de Ronde van Midden-Zee land. De profs rijden nu in de Delta Profronde, terwijl de Verzorging van: Rondvaarten Personeelsfeesten volgens de "Schriefwie zer" wor 't Nederlandse "naar" en 't Bevelandse "ni", bevoordeeld as "naè" eschreve. Recepties F.■- Bij CineCity in Vlissingen deze week o.a. de films 'The Mexican' en 'Dungeons 8t Dragons' In Bar Americain treedt de legendarische Armand op en in Rilland is het komend weekend feest met Dijkrock. ook het optreden van Reyn en Goed, die er de voorstelling Glad IJs presenteren. Hierin hebben twee roddeltantes het over van alles, behalve over zichzelf. Reyn en Goed zijn Re- nate (Reyn)ders en Kim (Goed)egebuure. Het zag ernaar uit dat het een bijzondere Ko ninginnedag zou wor den dit jaar. De Koninkij- ke Familie, voor eerst vergezeld door de verloofde van prins Wil- lem-Alexander, zou het feest vieren in Meppel en Hoogeveen. Door de MKZ-dreiging zijn de feestelijkheden echter afgeblazen en om elk ri sico verder te vermijden zullen Koningin Beatrix en haar gevolg ook niet ergens anders in Neder land opwachting maken. Voor ons Bevelanders maakt het allemaal niets uit: in Midden-Zeeland is genoeg te doen rond de oranjegekte. Een over zicht van de festiviteiten vind u op pagina XX. het J V. - - a" "?Z-* 0s*'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1