Oproep levert museum kleine honderd merklappen op .breed UIT Kings of Cool in café De Post Verton Schoenen MO DA DE BEL (Bon voor gratis valentijnscadeau Verras uw Valentijn met de Bevelander FEESTCAFÉ KIEKIERIS De Bel, altijd prijs! I Wij gooien de prijzen om! ÓMODA MEK c SWÊKHItëUWS Ik ben Fabia. Tweede ronde UITVERKOOP! Sportprijzen J.' - :..v I JAARGANG 52 - NUMMER 3 G 18 JANUARI 2001 F Skoda. WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP NOORD EN ZUID-BEVELAND door Ellen de Dreu 's-Heerenhoek Marktstraat 16 0113-351717 70%! LANGE I COTTON NIGHT (25+ avond) Graveren doen wij GRATIS! In café De Post in Goes treden vrijdagavond 19 Ijanuari de Kings of Cool op. Deze frisse Zeeuw se band onderscheidt zich vooral door een ei genzinnige benadering van het bluesgenre. UNITED COLORS OF BENETTON. 17 25 7 21 A I het hele vorige jaar reisde de tentoonstel- /Aling Zeeland Lapland door de provincie. De expositie over merklappen - niet te verwarren met het project Door Óns Gedaen waarin Zeeu wen de langste merklap ter wereld maakten - staat vanaf eind deze maand in het Museum voor Noord- en Zuid-Beveland in Goes. Overi gens is 'ie dan leuker dan ooit tevoren: in Goes wordt de tentoonstelling verlevendigd met een kleine honderd merklappen die afkomstig zijn uit particulier bezit. Foto's Marie Lukasse VAN DE LAATSTE WINTERKLEDING: NAAR Kinderkleding - Vlijtig en net leeft u iemand die u bijzonder aardig vindt en die u eens uitgebreid in het zonnetje zou willen zetten? Dat kan. Zeker met het oog op Valentijnsdag. Uw huis-aan-huiskrant De Beve lander geeft ook dit jaar weer de mogelijkheid om in de zonnestralen van de Valentijnsge- dachte een ander te bedanken. Stuur daarom de hierbij afgedrukte bon in en uw wens om die ander te bedanken wordt wellicht geplaatst in dit blad. Of uw Valentijn wordt beloond met een cadeau van één van onze adverteerders! ^ONDERDA Merklappenjaar Z ,z>X O 'V* 'A. I e bevelander De nieuwe klasse van Ik ben te zien en te berijden bij: EUROCAR COES B.V. Zaterdag 27 januari: CHUPA CHOPS PARTY Koen van Rooijen demonstreert het schoonmaken van een merklap. foto Anton Dingemanse nette Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon overdag: Telefoon 's avonds: WIL GRAAG EEN VALENTIJNSCADEAU GEVEN AAN: (advertentie) Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon overdag: Telefoon 's avonds: Omdat (schrijf in een paar zinnen de reden op. Als u geen reden heeft hoeft u natuurlijk niks op te schrijven) Kings of Cool, foto Vakfotografie Riny Sluys 1 •m Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: Zaterdag 20 januari: HAVENFEEST VAN 'S-HEERENHOEK Avondvullend met de Havenzangers! Georganiseerd door de Koenkelpot Vanaf februari iedere 3e zaterdagavond van de maand bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen f ietsvlaggen sporttenues» relatiegeschenken enz. van de mooiste merklappen kon een jonge dame laten zien dat zij klaar was voor het merken van hun uitzet. Die merken waren belangrijk: zo kon je je eigen wasgoed her kennen als het op een bleek veld lag te bleken. Op een let terlap oefenden de meisjes letters borduren en met een stoplap leerden ze een gat in de kleren of lakens te herstel len. Zo was een mooie mer klap het bewijs dat het meisje Maar Valentijnsdag is natuur lijk ook het feest van de ge liefden. Dus als u een stille liefde hebt of uw gevoelens niet goed kan verwoorden naar uw Valentijn, laat het ons dan weten. Wie weet wat de redactie nog voor elkaar kan krijgen... En wie weet staat u dan - samen met uw Valentijn - ook in de krant. Of wordt uw inzending zelfs be loond met één van de leuke prijzen die onze adverteer ders ter beschikking hebben gesteld. Verrassen met bloemen kan, maar het insturen van onder staande bon is natuurlijk ook de moeite van het proberen waard. foto Bloembureau Holland Wie na Havo of VWO nog niet goed weet wat 'ie verder wil, doet er goed aan eens een jaartje naar het buiten land te gaan. Dat is tenminste de mening van uitwisse- lingsorganisatie AFS. J. Weyermanweg 9 4462 CB Goes (0113) 25 19 19 (0113) 273 000 (0113) 273 020 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes Deze bon versturen naar redactie De Bevelander Postbus 5, 4460 AA Goes LET OP: UITERLIJK 30 JANUARI MOET DEZE BON IN ONS BEZIT ZIJN. Vermeld in de linkerbovenhoek: "Valentijnsdag". Opgeknapte flats Valckeslotlaan Goes geven ander straatbeeld en verhogen leefbaarheid. pag. pag. pag. pag. (advertentie) SCHOENEN Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel 0113 221 792 Binnenkort worden de Vlissingse wijkwirikels weer bemand. 'Museum zoekt merklappen', kopte de Bevelander in mei vorig jaar op de voorpagina. Jn het artikel riep het Museum voor Noord- en Zuid-Beve land mensen die nog oude merklappen in bezit hadden op die - tijdelijk - af te staan aan het museum, dat er een tentoonstelling mee in wilde richten. Koen van Rooijen van het museum: „Dat hebben we geweten. We hebben er in middels een kleine honderd die we tentoon kunnen stel len. Een stuk of tachtig heb ben we speciaal voor de ex positie in bruikleen, maar we hebben ook een tien, vijftien schenkingen gekregen. Dat zijn merklappen van mensen die er niet goed raad meer mee wisten omdat zijzelf of hun kinderen er geen interes se meer in hebben. Door ze aan het museum te schenken weten ze dat hun merklappen in elk geval niet verloren zul len gaan". De mooiste en meest bijzondere merklappen zijn uitgezocht en zullen te zien zijn in de tentoonstelling Zeeland Lapland, die van 20 januari tot en met 31 maart te zien is in het museum aairde Singelstraat. - - - - - - - - - Tussen de merklappen die het museum ontving zitten ook hele bijzondere. Koen van Rooijen wijst op een plastic tasje waarin een stuk of twin tig merklappen zitten. „Hier ben ik bijvoorbeeld heel blij mee", zegt hij. „Dit tasje komt namelijk van een mevrouw hier in Goes die de merklap pen die haar oma, overgroot moeder en betovergrootmoe der maakten, in bezit heeft. De mevrouw maakt zelf uit hobby nog merklappen en heeft ze op haar hobbykamer hangen. Het leuke eraan is dat ze er ook nog foto's van de maaksters bij heeft". Valentijnsdag is van oudsher een feest dat iemand de gele genheid geeft de ander er aan te herinneren dat er ook nog zoiets als liefde, erken ning, respect en vertrouwen is in het gewone leven. De honderden reacties van vori ge jaren getuigen van de be hoefte aan een dergelijke herdenkingsdag of feestdag. Er zijn plenty voorbeelden te noemen van mensen die (eindelijk) de ander in het zonnetje wilden zetten. Ze werden nagenoeg allemaal in de krant afgedrukt. Als u ook vindt dat iemand in uw om geving extra aandacht ver dient, laat dat ons weten door onderstaande bon in te vullen en op te sturen. later een vlijtige en huisvrouw zou worden. Centraal in de Bevelandse va riant van Zeeland Lapland staat een merklap van de in 1811 in 's-Heer Arendskerke geboren Marie Lukasse. „Ma rie Lukasse was 23 jaar toen ze deze merklap maakte", zegt Koen van Rooijen als hij op een bijzonder fraai exem- Het repertoire van de Kings of Cool is vooral opvallend afwisse lend en bestaat zowel uit een fors aantal stevig swingende shuf fles als uit funky nummers en meeslepende ballads. Maar ook jazz, soul, latijnse ritmes en zelfs een vleugje gospel passeren de revue. De band heeft ook een eigen internetsite, waarop vast een voorproefje op het concert van vrijdag beluisterd kan wor den (http://www.come.to.tkoc). De Kings of Cool spelen zowel eigen nummers als covers van grootheden als BB King, Albert Collins, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Howling Wolf en Junior Wells. De band be staat uit Lennert Goemans op drums, Collin Clement op bas, Eric van Doorn op leadgitaar, Jeroen van't Leven op Hammons orgel en piano en Gerrit Rentier op gitaar en zang. Aanvang van het concert is 22 uur, toegang gratis. STUUR DEZE BON IN EN MAAK KANS OM ÉÉN VAN DE VELE PRACHTIGE CADEAUS WEG TE GEVEN Kees Westdorp is al vijfentwintig jaar eigenaar van Patis serie Van Opdorp in Goes. Onder zijn leiding groeide de bakkerij enorm. Bovendien is het de uitvinder van koek jes als het karrewiel en de Goese Gansjes. Bij Cine City in Vlissingen draaien deze week de films 'The Watcher' en 'Cast away'. Jules Deelder en Bart Chabot treden op in het Arsenaaltheater en in het dorpshuis van Kruiningen wordt 'blaffende beesten bijten beter' gespeeld. Zeeuws genoemd kunnen worden. Het boekje was na verschijnen binnen enkele da gen uitverkocht en was zo binnen enkele weken na ver schijning al toe aan een twee de druk. De tentoonstelling Zeeland Lapland, die geba seerd is op bovengenoemd boekje van Eef de Jonge- Everaers, reisde het hele jaar door de provincie. Een ander uitvloeisel van het boekje was het project Door Ons Gedaen. In dit project werden Zeeu wen opgeroepen een eigen merklap te maken. Alle inge zonden merklappen zijn aan elkaar genaaid en vormen zo de langste merklap ooit ge maakt in de wereld - een ver melding in het recordboek Guiness laat dan ook op zich wachten. Merklappen werden vroeger gemaakt door meisjes uit ge goede kringen. Die konden er hun kunsten mee laten zien. Per slot van rekening moest een meisje kunnen lezen, schrijven en rekenen om de ingewikkelde patronen te kun nen borduren. Met het maken Een van de redacteuren werd bij het openen van de brie ven gewoon vrolijk. „Er zijn dus ook nog echt leuke din gen in het leven", stelde hij vast. Maar hij meende ook dat kennelijk veel mensen een voornemen hebben om iets vriendelijks aan een an der te zeggen, maar dat ze dat steeds voor zich uit schuiven. Dat blijkt inder daad uit een aantal reacties. Mensen willen dat wel, maar 'komen nergens meer aan toe', zo excuseren ze zich. De twintig meest in het oog springende wensen voor een ander maken kans op een prijs. Een jury beoordeelt de inzendingen, onze adverteer ders geven cadeautjes weg. In voorgaande jaren werd de redactie letterlijk overstelpt met brieven. In dit jachtige leven waar ogenschijnlijk niemand meer respect toont voor een ander zijn het vaak de kleine dingen die het doen. Zomaar een cadeautje geven aan iemand. Onge vraagd een schouderklopje geven. Of zomaar een knuf fel. ------ willigers aanwezig die de merklap van Marie Lukasse zullen naborduren", vertelt Koen van Rooijen. Tussen 13 en 16.45 uur kunnen bezoe kers zelf kijken hoe ver de merklap al gevorderd is. De officiële opening van de tentoonstelling is vrijdag 19 januari. Het publiek kan van zaterdag 20 januari tot en met 31 maart een kijkje komen ne men naar het resultaat van vele uren noeste arbeid. Het jaar 2000 kan voor Zee land wel de geschiedenis in gaan als Jaar van de Merklap. De reizende tentoonstelling is gebaseerd op het razend po pulaire boekje 'Door mijn ge daen, de geschiedenis van de Zeeuwse merk- en stoplap'. Hierin wordt in sfeerbeelden, foto's en scènes een boeiend overzicht gegeven van de ge schiedenis van de merk- en stoplap. De Zeeuwse meisjes en vrouwen die ze maakten, nemen er een belangrijke plaats in in. Ook is er speciale aandacht voor de motieven op de merklappen, waarvan sommige zelfs typisch plaar wijst. „Het is één van de eerste merklappen die hier in het museum schoongemaakt zijn en toen het doek eenmaal opgeknapt was door onze vrij willigers, wilden die er meer mee doen". De merklap werd nageteld en uitgetekend op ruitjespapier, zodat nu een compleet patroon van de merklap bekend is. „Elke woensdagmiddag voor zolang als de tentoon stelling loopt - zijn hier vrij- s - (6) (§j A 'u fes 'A,. x

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2001 | | pagina 1