■r ~j WERVELENDE EN SPECTACULAIRE ACTIES C0MP GOEDKOPER DAN ALLE KEUKENZAKEN!» ETNA, PEVGWM,10SCH;ËNMIÜËi Pak de winst van de keukenzaak in uw eigen portemonnee: U koopt bij ons buiten alle keukenzaken om, direkt af fabriek! OUDEJAARS- PUZZEL lOPKWA®’ v\ p98 ■■PTT ■■236 7| ||JÉ169 I48 ■■^067249“! [52 ■■53 Los eerst het grote diagram op, zoek daarna de in het kleine diagram gevraagde letters op, zij vormen een spreuk. Schrijf de oplossing van de puzzel op een brief kaart en stuur deze met ver melding van naam, adres en woonplaats vóór zaterdag 13 januari naar: Weekblad De Bevelander, t.a.v. Puzzel redaktie, Postbus 5, 4460 AA Goes. Afgeven op ons kantoor, Voorstad 24, Goes, kan natuurlijk ook. Onder de juiste inzendingen verloten wij 4 boeken van De Zak in vogelvlucht. Een uitgave van boekhandel en uitgeverij De Koperen Tuin te Goes (winkelwaarde 59,90). 8 DE BEVELANDER zT ItGBI „i .■■BSS 45 110 112 146 152 165 173 181 1208 ^"■K- ■218 ■■219 225 ■■226 ■■2Ö6 20^ 223 BHH224- 1232“ 23^1BH234~ 235 ■■244“ 193 194 195 196 203 204 I205 '9^^BB235“ 249 Ï86TH ■»04 300 71 2Ï 303 47 66 2 30 192 292 290 279 281 20 149 39 19 53 104 171 87 30 64 105 117 264 42 71 169 212 254 36 125 216 284 111 192 133 264 31 99 118 10 $4 UROPESE KEUKEN MA Al r 74 75 76 85 86 87 94 95 ■■60 61 ^■62 6^TB |69 7^ 72 8^TBBB3 ■■84 I 9^TBB92 93 ■■98 9^TMTÏÖÖ 101 10^^Bp06 111 225 ■■226 ■■227”BB228- 229TBB ■■23^BB ■■231 ■■232” 23^^M234“ 235 ■■236 ■■237 ^^■■238“ ^^■■239 24^MM241 ■■242 24^J^244~ 24^BB 246 247 ■■248 ■■249 ■■250 «^■■252~ 25^M®254 ^^■■255“ 256 257 ■■25^BB259 260 ■■261 ■■262 26^BR264“ 265 ■■■26^ ■■268 ■■270 ■■^^■■272 27^ ■■275 276 27^MB ■■278 279 ■■280 28^ 283 28^MB ■■285 286"" 287 288 ■■289 ■■2» ■■292 293 1294 ■■295 29^WBp97 ■■298 29^WB ■■3ÖÖ 30^ |3Ö2 ^^J^303 ||^3Ö4~ |^pÖ5 K530 P&P VERTIKAAL: 1 kruis; 2 bijverdienste; 3 muts; 4 drank; 5 daar; 7 muur; 8 lok middel; 9 heilige; 11 ambtshalve; 12 kijker; 13 slaginstrument; 15 water in Brab.; 16 drank; 17 richting; 18 harem meisje; 19 opsporingsmiddel; 21 ver voermiddel; 24 It. riv.; 26 gewicht; 29 plaats; 30 telwoord; 31 vogel; 32 dier- jongensnaam; 68 boven; 69 reeds; 71 reserveren; 74 plus; 75 uitroep; 76 Turkse naam; 78 daar; 80 of dergelij ke; 81 Ned. riv.; 83 pers, vnw,; 84 dierengeluid; 85 aanw. vnw.; 87 be roep; 89 boom; 90 geheel; 92 voor zetsel; 94 jongensnaam; 95 onder nemingsraad; 96 harde vrucht; 97 drank; 98 dierengeluid; 100 groet; 102 ton; 106 vervelende; 107 ontkenning; 108 wereld; 110 visbeen; 112 haringin- gewand; 113 de onbekende; 114 bijt; 115 keer; 116 en omstreken; 117 pl. in N-Holl.; 119 neon; 120 speelgoed; 121 binnen; 122 Nederland; 124 jongens naam; 126 vr. titel; 127 pruilt; 129 kleur; 130 snijwerktuig; 132 lofdicht; 134 ontkenning; 135 snijwerktuig; 136 meisjesnaam; 138 onderwijs; 140 lengtemaat; 142 Rijnlands; 143 titel; 144 militair; 145 voorz.; 147 spil; 148 schijf; 150 mes; 152 familielid; 153 bundel; 154 smal; 156 zuster; 158 branche; 160 bieding; 161 afgelegen; 162 stap; 164 verbinding; 166 maal- werktuig; 170 grap; 173 laagwater; 175 persoon; 176 onmeetbaar getal; 177 slee; 179 voor; 180 vader; 181 secon de; 183 uitstoting; 184 meisjesnaam; 186 van de; 187 koeler; 189 waterdier; 192 jongensnaam; 195 redenaar; 198 zoogdier; 199 numero; 200 jongens naam; 201 boom; 203 godin; 205 slede; 206 priem; 208 meisjesnaam; 209 mondeling; 212 damp; 214 ferm; 217 breekbaar; 218 water in Friesl.; 219 gezicht; 220 clown; 221 vrij; 222 net; 224 vervoersmij.; 225 niet even; 226 zoogdier; 228 aansporing; 231 verzekering; 232 soort onderwijs; 234 motorrace; 236 pers, vnw.; 237 school soort; 238 slede; 239 meisjesnaam; 241 Frans lidwoord; 242 soc. wet; 244 familielid; 246 karateterm; 248 con gresgebouw; 249 lekkernij; 250 stand; 252 de dato; 254 bloeiwijze; 255 schaakterm; 257 telwoord; 259 vlug; 261 beker; 262 baard; 264 krab; 267 familielid; 268 stuk stof; 269 titel; 270 onwetend; 272 drank; 274 slede; 275 vrij; 276 lengtemaat; 278 wettig; 280 voedster; 282 telwoord; 285 blad; 286 monster; 289 achter; 290 verblijven; 291 daar; 292 horizon; 294 Rom. keizer; 295 spel; 297 meisjesnaam; 298 palm; 300 godheid; 302 vuur; 303 bergplaats; 304 eerste; 305 vaatwerk; 306 mode. engeluid; 33 voorzetsel; 35 stuk land; 36 niemand; 38 zangnoot; 41 overtre ding; 43 voedsel; 47 Chin, kindermeid; 50 tennisterm; 53 massa; 54 kuieren; 56 boom; 61 soort belasting; 63 schoonmaken; 64 lidwoord; 65 suk hout; 66 levenslucht; 70 weg; 72 trek; 73 achter; 76 als onder; 77 Europeaan; 79 bedorven; 80 familielid; 81 Chinese pan; 82 bergplaats; 86 jongensnaam; 87 onbebouwd; 88 numero; 90 kinder- groet; 91 plant; 93 uniek; 94 meisjes naam; 95 eivormig; 99 bloem; 101 ombrengen; 103 toer; 104 pers, vnw.; 105 jongensnaam; 106 muzieknoot; 109 somber; 111 snurker; 114 muur; 118 af en toe; 120 kwaad; 121 elektro de; 123 onderricht; 125 luizeei; 128 voortbrengen; 129 pl. in Gron.; 131 gevecht; 133 ooit; 136 eenmaal; 137 pas; 139 boom; 141 Fra. lidwoord; 144 ondernemingsraad; 146 voorz.; 148 pl. in de oudheid; 149 paradijs; 150 ge leerd; 151 sprong; 153 wapen; 155 oude plaats; 157 boven; 159 kweek- bak; 161 meertje; 163 zeepwater; 165 vrucht; 167 pl. in N-Holl.; 168 kaak; 169 jongensnaam; 171 aanbouw; 172 scharnier; 174 gebieden; 176 gelijk; 178 soort; 180 bevrijd; 182 zalf; 183 dierengeluid; 185 niet parkeren; 186 meisje; 188 afstammeling; 189 gevuld; 190 binnen; 191 onderwijs; 193 argen tum; 194 hals; 196 juiste; 198 rond hout; 200 plotseling; 201 mannetjesbij; 202 speelkaart; 204 Spaans veldheer; 207 vaartuig; 210 ervarene; 211 als eerder; 212 groei; 213 sporeplant; 215 richting; 216 aanspreektitel; 219 vaartuig; 223 verlichting; 225 godsoor deel; 226 goed; 229 lokmiddel; 230 roofdier; 231 drenkplaats; 233 voorz.; 235 geheel; 236 voorz.; 237 verbin ding; 239 verpakking; 240 kunstwerk; 243 kant; 245 voormiddag; 247 reeds; 249 dun; 250 bevel; 251 vraag; 253 doorl. hoogh.; 256 waterhoogte; 258 verontschuldiging; 260 bar; 261 graaf- dier; 263 roofdier; 265 voorzetsel; 266 onweer; 270 er; 271 vr. munt; 273 worm; 277 streek; 278 vogeleigen- schap; 279 duivelskind; 280 alleen; 281 meisjesnaam; 283 loven; 284 vordering; 285 oorsprong; 287 paar- desoort; 293 lof; 294 provincie; 295 zangnoot; 296 televisie; 298 meisjes naam; 299 achter; 301 semi direct. 9 10 12 2 5 13 15 16 18 19 |22 23 20 ^4 25 26 [27 30 31 28 29 32 □3 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 [49 50 57 58 59 67 68 78 79 80 88 89 90 97 102 103 104 116 118 119 122 123 124 125 128 129 130 135 136 137 143 144 145 150 151 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 166 167 168 169 170 172 174 175 176 178 179 180 182 183 184 185 186 188 189 190 191 192 fëÖÖ ^01 202 209 210 211 fëÏ2 215 216 220 [221 \222 HORIZONTAAL: 1 gebouw; 6 drank; 10 prat; 14 priester; 20 orgaan; 22 jongensnaam; 25 handvat; 27 inborst; 28 halfedelsteen; 30 over; 32 vis; 34 hemelwezen; 37 zoogdier; 39 It. eiland; 40 boos; 41 pers, vnw.; 42 getij; 44 fijnmaken; 45 meisjesnaam; 46 kle dingstuk; 48 pl. in Duitsl.; 49 riv. in It.; 51 rondhout; 52 stuf; 53 vr. titel; 54 pers, vnw; 55 drank; 57 bevel; 58 bijb. fig.; 59 keer; 60 handvat; 62 de oude- 2Ï3^«2Ï4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 8