Waterschap Zeeuwse Eilanden Vanaf 1 januari één groot waterschap in Midden- en Noord-Zeeland: waterschap Zeeuwse Eilanden. In beweging I I .IIMB aapa Hit M B I MN L 8 «iiiii 1 I i BW BÉ telefax (0118)623045 Districtskantoor Zuid-Beveland Postbus 114, 4460 AC Goes Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes Groepsnummers voor belastingzaken telefoon (0113)241000 telefax (0113)227528 Bestuur systeem. Steunpunt Tholen Hoofdkantoor telefax (0166)664311 Postbus 114, 4460 AC Goes Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes Hoofdkantoor in Goes, telefoon (0113)241000 bijkantoren in elke werkdistrict Districtskantoor Schouwen-Duiveland/Tholen telefax (0113)227528 'Waterstand' gemist? telefax (0111)420220 Gegevens in een 'waterdrop' Districtskantoor Walcheren/Noord-Beveland c- algemene vergadering dijkgraaf 63 personeelsleden 384 Wat doet een waterschap eigenlijk precies? Iedereen kent het waterschap van de twee waterschapsbelastingen, die hij elk jaar betaalt, namelijk de omslag en de verontreinigings heffing. Maar wat doet het waterschap er eigenlijk mee? Met dit geld financiert het de drie taken waarvoor het is opgericht. Dat zijn de zorg voor sterke en veilige dijken en duinen, goed onderhouden plattelandswegen en opti maal waterbeheer. Met dit laatste wordt bedoeld een goed beheer van het waterpeil en schoon oppervlaktewater. Het waterschap Zeeuwse Eilanden voert deze taken uit in Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint Philipsland, Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. De gegevens hierna'friaken nóg eens duidelijk dat hiervoor heel wat komt kijken. Na een kleine twee jaar van voorbereidin gen is het zover. Op 1 januari is de fusie tussen de waterschappen Noord- en Zuid- Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en waterkeringen 324 km wegen 2257 km waterlopen 6000 km gemalen 64 afvalwaterzuiveringsinstallaties 15 rioolpersgemalen 90 rioolpersleidingen 309 km begroting 1996 f 96.000.000,- oppervlakte 97.000 ha inwoners 260.000 dagelijks bestuur. De voorzitter is momenteel de (tijdelijke) dijkgraaf, drs. H. Eversdijk. Alle leden van het dagelijks bestuur (gezwore- uur. Er is een steunpunt op Tholen. Wilt u daar onze mensen spreken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken. Nog veel meer informatie staat in de bewaar- krant 'Waterstand', die vlak voor de kerstdagen huis-aan-huis is verspreid. Heeft u deze krant gemist, belt u dan even naar het hoofdkantoor. U krijgt dan zo snel mogelijk een exemplaar met de post toegestuurd. Heeft u nog andere vragen, vraagt u dan naar het bureau Voorlichting. Walcheren en het wegschap Walcheren een feit. Deze organisaties gaan voortaan verder als het waterschap Zeeuwse Eilanden. gebiedsgezworene L.J. Klompe, Platteweg 1, 4315 PK Dreischor telefoon (0111)401415 Goese Korenmarkt 34, 4331 HT Middelburg telefoon (0118)616955 invordering (bijv, over dwangbevelen) telefoon (0113)241110 gebiedsgezworene C.M. Dagevos, Moolweg 2, 4424 NH Wemeldinge telefoon (0113)6211277 Onder de Linden 5, 4695 BV Sint Maartensdijk telefoon (0166)663255 gebiedsgezworene J.L.C. Mol, Heideweg 1, 4695 PG Sint Maartensdijk telefoon (0166)692446 gebiedsgezworene D. Vos, Boksweg 1, 4384 NP Vlissingen telefoon (0118)460447 verontreinigingsheffing bedrijven telefoon (0113)241140 Kerkhof 1 (Zuidzijde), 4301 BZ Zierikzee telefoon (0111)412551 verontreinigingsheffing particulieren telefoon (0113)241130 Het waterschapskantoor staat in Goes aan de Piet Heinstraat 77, vlak bij het station. U kunt er met alle vragen, dus ook over de water schapsbelastingen, terecht. Betalingen kunt u uitsluitend op het hoofdkantoor doen. Districtskantoren zijn er in Zierikzee, Middel burg en Goes. Vragen en opmerkingen over plaatselijk beheer en onderhoud kunt u daar kwijt. Hoofdkantoor en districtskantoren zijn op werkdagen geopend tussen 9.00 en 16.00 Slis ■S Net als een gemeente is het waterschap een overheidsinstelling. Het wordt bestuurd door Informatie van belang de algemene vergadering, die uit 62 leden (hoofdingelanden) en een voorzitter bestaat. Tien van hen en de voorzitter vormen het nen) hebben een speciaal aandachtsgebied. Dat kan een bepaalde waterschapstaak zijn of ingezetenenomslag een bepaald gebied. De algemene vergadering telefoon (0113)241120 werkt met commissies volgens eenzelfde omslag ongebouwd/pachters en gebouwd telefoon (0113)241150

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 32