VIOL VIOL HEEFT OPRUIMING 99,- 149,- nu 249,- nu nu nu 49,- 49,- 49,- 49,- 30% korting 30% korting 50% korting 30% korting 30% korting 59,- 99,- VIND JE SMAAK... ONTDEK 'T BEVAHUIS 199,- 20% en 50% korting 169,- 50% korting 99,- 30% korting 25,- 49,- 99,- 25% korting O) Jeremiassê~{ 20% korting VERMEULEN 1e AUTOMONTEUR M/V die in staat is de chef werkplaats te vervangen. 119,- stichting den berg a ktivitei ten begeleiders Wij wensen onze klanten, familie, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1996 Wij zijn u allen erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. WATERSCHAP NOORD-EN ZUID-BEVELAND Totale wintercollectie 30 tot 50% korting TWEEWIELERS B.V 49 - nu 169,’- ZUIDWEG We komen er aan 0113-216806 (216524) WATERSCHAP J NOORD- EN ZUID-BEVELAND 3 Boonman’s Wijnmakerij Stretch jersey hoeslakens KOSTUUMS diverse RIBKOLBERTS PANTALONS REGENJASSEN STATE OF ART truien polo's. DIVERSE OVERHEMDEN JACKS LEDEREN JACKS o.a. Chyston TIN TIN BOOMERANG DIV. WINTERJACKS OVERALLS van 69,- STOFJASSEN van 69,- BAKKERSBROEKEN HILTON JASSEN Lange Vorststraat 64 - Goes - Tel. 216559 IX/I Wij wensen U een voorspoedig 1996 en danken al onze relaties voor het in 1995 ontvangen vertrouwen. COTTONFIELD SÜÈDE GILETS lammy - coats KOSTUUMS d. blauw/antraciet zwart, ook spec, modellen KOLBERTS diverse DIVERSE TRUIEN SWEATSHIRTS HARRIS TWEED KOLBERTS CASHMIR BLAZERS WINTERJASSEN HEINKENSZAND Witte lakens 100% katoen SPIJKERBROEKEN Autobedrijf Vermeulen b.v. TRUIEN va nu 1 9.95 nu 29.95 nu 39.95 W nu 1 3.95 nu 1 9.95 nu 35.00 25% korting W nu 1 9.95 >5 Woensdag 27 december 1995 DE BEVELANDER 15 Lange Vorststraat 73 - 4461 JN Goes Wij zijn op korte termijn op zoek naar m/v Boras dekbedovertrekken Restant baddoeken Wij hopen u ook in het komende jaar naar beste vermogen van dienst te zijn. Sollicitatie Schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 8 januari 1996 richten aan de afdeling P O, Postbus 285, 4460 AR Goes. Stichting Den Berg is een kleinschalige leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten en gesitueerd in het centrum van Goes. Funktie-eisen: - relevante MBO-opleiding (ook Z); - ervaring met verstandelijk gehandicapten, bij voorkeur bezigheidsaktivering; - flexibiliteit; - zelfstandigheid; - woonachtig in Goes of direkte omgeving (max. 15 km). Salariëring De funktie wordt ingeschaald in FWG 35 (maximum salaris f 3.763,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De CAO-Ziekenhuiswezen is niet van toepassing op deze nul-uren-overeenkomst. Funktie-informatie: - het betreft een funktie op oproepbasis voor de periode van 1 jaar; - het bij afwezigheid van een medewerker van de afdeling stimuleren en aktiveren van zinvolle aktiviteiten waaraan door bewoners, individueel of in groepsverband, wordt deelgenomen. Uw schriftelijke reacties kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan: Autobedrijf Vermeulen b.v.; gevestigd te Heinkenszand, dealer voor het merk KIA voor Midden-Zeeland en specialist in gebruikte auto's zoekt op korte termijn een Doorgroei naar de in ons bedrijf gecombineerde functie van chef werkplaats, magazijnbeheerder, receptionist, behoort tot de mogelijkheid. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die bereid is door mid del van opleidingen bij te blijven op technisch, commercieel en organisatorisch gebied. U belt voortaan voor een kapotte syfon of een lekkende kraan naar: Levi's 501 van 159,- BEKENDMAKING gemeente Borsele bureau buitendienst 0113-561730 - toestel 424 of 426 Stoofweg 10 4455 VR Nieuwdorp tel. 0113-612576 Ganzepoortstraat 28 4461 JZ Goes Tel. 0113-216063 Fax. 0113-216171 van 299,- d.blauw van 329,- voor Speciaalzaak Viola nSZIOL LANGE VORSTSTRAAT 47 - GOES 1 pers. 2 pers, litsjum. slopen 2 stuks wit 100% katoen 1 pers. litsjum. div. modellen van: qq Gapstar - Levi's - Edwin - Lee.. nu oa,- t.a.v. W. Vermeulen Noordland 29 4451 RP Heinkenszand ONTWERP LOZINGSVERGUNNINGEN UITVERKOOP 4 t c Vanaf 1 januari 1996 houdt het waterschap zich niet meer bezig met de bestrijding van de bruine rat. Dit is voortaan een taak van de gemeente. De Zuidbevelandse gemeenten hebben besloten deze taak gezamenlijk uit te voeren. De coördinatie berust bij de gemeente Borsele. Heeft u last van bruine ratten, dan moet u in het vervolg bellen met het centrale meldpunt: Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, C.M. Dagevos, wnd. dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, secretaris Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt, gelet op artikel 3:19, tweede lid en artikel 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 24 augustus 1995 is een aanvraag ontvangen van adviesbureau Colsen B.V. namens de provincie Zeeland, voor een vergunning ingevolge de Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen afkomstig van het bodemsaneringsproect op de loka- tie Nieuwstraat/Schoolstraat te Hans weert via de gemeentelijke riolering ter plaatse op zuiveringstech- nische werken van het waterschap. Op 29 november 1995 is een aanvraag ontvangen van Inbodem B.V. te Nijmegen, voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewate ren voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen afkomstig van het bodemsane- ringsproject op de lokatie Zandweg 8 te Kruiningen via de gemeentelijke riolering ter plaatse op zuive- ringstechnische werken van het waterschap. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunningen onder voorwaarden te verlenen. Ter inzage De aanvragen, de ontwerp-besluiten en andere bijbeho rende stukken liggen vanaf 2 januari 1996 gedurende vier weken ter inzage: op het bedrijfsbureau van de sector Waterbeheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 0113- 241268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Op verzoek, met uitzondering van de avonduren, kan een mondelinge toelichting op de stukken wor den verkregen; op de secretarie van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Na de genoemde periode van vier weken blijven de stuk ken ter inzage liggen op het bedrijfsbureau van de sector Waterbeheer van het waterschap, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen de besluiten beroep kan worden inge steld. Bedenkingen Binnen vier weken na 2 januari 1996 kan een ieder tegen de ontwerpbesluiten bij ons bestuur schriftelijk beden kingen inbrengen. Deze bedenkingen dienen te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Postbus 114, 4460 AC Goes. Degene die schriftelijke bedenkingen inbrengt, kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen vier weken na 2 januari 1996 bestaat, indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 0113-241268), voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de ontwerp-besluiten en tot het mondeling inbren gen van bedenkingen daartegen. Goes, 27 december 1995 Het dagelijks bestuur voomoemd, C.M. Dagevos, wnd. dijkgraaf mr. drs. J.A. de Visser, secretaris

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15