De volkskunst-collectie van kerstgroepen en kerststallen van Diet Kruitbosch te Goes: OPRUIMING! WAAROM WIJ DE BESTE ZIJN KIEKIERIS HEINEKENS GELUKVILT Muzikale Kerstgroet OKK te Wemeldinge Het begint langzamerhand tradi tie te worden, dat Muziekvereni ging OKK de Wemeldingse bevolking een muzikale Kerst groet brengt. Ook dit jaar trekken de leden van OKK er weer op uit in de week vóór Kerstmis. Op donderdagavond 21 december verspreiden de muzikanten zich in kleine ensembles over het dorp, om in gezelschap van lam pendragers overal in de wijken traditionele Engelse Christmas Carols ten gehore te brengen. Heel Wemeldinge zal deze avond, dankzij OKK, in kerst sfeer zijn. OKK staat aan de vooravond van het 110-jarig pil Bill weekblad voor zuid- en noord beveland Aan leveren advertenties en kopij De Bevelander i.v.m. de feestdagen Ouderen Noord-Beveland Rapid TOPKLASSE SLAAPKAMERTEXTIEL MATRASSEN GRAND THEATER GOES 0113-215165 POCAHONTAS J L I3DAGEN LANG!! ^^VOOR EEN FRAKTIE VAN DE VOORMALIGE WINKELPRIJZEN welkom op Kerstdiner De Korenbeurs Kortgene Restaurant De Korenbeurs te Kortgene organiseert de laatste jaren steeds rond Kerstmis een gratis diner voor de plaatselijke 65-plus- sers. Ook dit jaar zal dat het geval zijn. Aangezien Kortgene echter gemeentelijk is samengegaan met Wissenkerke, meldt Carin Wig- mans van De Korenbeurs dat het diner dit jaar dan ook toegankelijk is voor alle ouderen van Noord-Beveland. Het Kerstdiner wordt gege ven op woensdagmiddag 27 december a.s. vanaf 16.00 uur. Wie wil komen kan zich tevoren aanmelden wij de heer Snoodijk, Hoofdstraat 84 te Kortgene, tel: 0113 - 301213. Het belooft weer een sfeervolle middag te worden met onder meer kerstmuziek, een romantisch ver haal en uiteraard het diner zelf. Woensdag 20 december 1995 - 47e jaargang no. 51 f.69,00 f.0,00 Ja, inclusief montage bij: TService Armetierig Eén van de grootste en volledigste kerststallen uit de collectie. Riet Kruitbosch bij een aantal van haar kerststallen en l il h.. kom naar: No limits. No fears. No substitutes. 1e Kerstdag gesloten, maar 2e Kerstdag vieren we traditiegetrouw samen met jou - Goes Lange Kerkstraat 44/ tot 50% FILMPROGRAMMA T/M 10 JANUAR11996 HET ADRES: J.A. v.d. Goeskade 49 bij Molenplein GOES Rapid Service Goes Kodak kerstgroepen. The very special sales of Benetton! u>p de gehele collectie! directie e/i mcc/etoeriters oa/t /et tirasul$77/eater wensen a^i/ae/eeste/a^e/b toe en een^/t/noo/ (99 Binnenlanden t RS-'-'óSr-'SI r Ook voor discovervoer: 0113-351717 3*^ Voor mij is Kerstfeest ook echt een féést VERSCHOORE t-ooA naa-T Joto /e-ï-ooóoo-ix? *Maximum I gratis CD per klant auiir LANGE VORSTSTRAAT 70 - GOES Accu's APK -:W 28.000 STUKS!! Goes “DE OPBRENGST IS NIET MEER BELANGRIJK, HET PAND MOET LEEG!! (Van een onzer redacteuren) Accu 36 Ah Prijs vanaf Wij gunnen u als klant graag het allerbeste: wij drukken daarom zelf binnen luur uw foto's af op Kodak Royal Paper, het beste fotopapier voor de helderste, scherpste afdrukken: Wij willen u graag persoonlijke service geven, óók de volgende 75 jaar! GOES -- Op Eerste Kerst dag komen alle kinderen en kleinkinderen van mevrouw Riet Kruitbosch bij haar eten. Een belangrijk onderdeel van die maaltijd is beschuit-met-muisjes. Het is een grappig gebruik, dat in het gezin Kruitbosch 10 a 15 jaar geleden met enige hilariteit werd ingevoerd. Maar de ondertoon van beschuit- met-muisjes is uiterst serieus. "Het is een leuke traditie gewor den. We moeten echter nooit vergeten, dat we met Kerstmis de geboorte van Christus vieren. Daar gaat het allemaal om", aldus mevrouw Kruitbosch (59). Want Riet Kruitbosch spaart kerststallen en -groepen. In de loop der jaren heeft ze er in totaal zo'n 100 verzameld: 90 groepen en 10 stallen. Géén gewone stallen, die je overal in de winkel kunt kopen. Maar figu ren die het produkt zijn van volkskunst. Gemaakt dus van eenvoudige materialen (steen, hout, papier, brooddeeg, lood) en bij voorkeur met de hand ver vaardigd. "Ik was geïnteresseerd in stalle tjes en groepjes, ik was geïnte resseerd in religieuze kunst in het algemeen, maar verder had mevrouw Kruitbosch alles te maken met haar afkomst en opvoeding. Ze groeide op in Zuid-Limburg. Toen ze in 1960 trouwde en in datzelfde jaar in Goes kwam wonen omdat haar man bij de Deltawerken ging werken als boekhouder, had ze zegge en schrijve één klein, armetierig kerstgroepje. "Ik heb toen eens uit mijn mond laten vallen: dat is mooi, dat wil ik óók wel! Nou, korte tijd later bracht een zus een groep voor me mee uit Nigeria. En toen was de beer los. Mijn interesse begon te groeien. Tegelijkertijd begon ook in de winkels het aanbod van ik er niks mee". Ze raakte pas goed 'besmet', toen een dochter tje een zelfgemaakt kerstgroepje mee van school bracht en haar ouders een soortgelijk cadeautje uit Mexico kregen. dit soort kunst te groeien. In onze eigen kerk (de r.k.-kerk in Goes) werd elk jaar een z.g. Gerardus- hoekje ingericht door koster Hagenaar. Dat alles bij elkaar heeft mijn hobby gestimuleerd". fflonmystroat 8 - (Centrum - Sou Bovendien kortingen Wij wensen u een gelukkig 1996 VERVOLG PAGINA WAT EEN STREEK Zoals we vorige week al berichtten, zal weekblad De Beve lander woensdag 27 december a.s. normaal verschijnen. Dat geldt ook voor de uitgave van woensdag 3 januari. Wel zijn de afsluittijden voor aanleveren van advertentiemateri aal en redaktiekopij voor beide uitgaven vervroegd. Advertenties voor de uitgave van 27 december moeten uiterlijk donderdagmiddag 21 december om 16.00 uur bin nen zijn. Redactiekopij kan tot donderdagochtend 09.00 uur worden aangeleverd. Voor de uitgave van woensdag 3 januari dienen adverten ties vrijdag 29 december om 12.00 uur te zijn aangeleverd. Kopij voor de redactie dient donderdag 28 december om 16.00 uur binnen te zijn. bestaan in 1996. Dit feit zal met een groot aantal muzikale’activi teiten gevierd worden. Daarover hoort u meer in het nieuwe jaar. De organisatie hiervan zal echter weer een behoorlijke aanslag op de financiële reserves beteke nen. Vandaar ook dat OKK de Wemeldingse bevolking vraagt extra gul haar waardering te laten blijken voor het kerstoptre- den, zodat de vereniging door kan gaan met het organiseren van de vele muzikale activiteiten. Kerstensembles zullen dan ook vergezeld gaan van een aantal collectanten, die u om een bijdra ge zullen vragen. Do. 21 dec. Vr. 22 dec. Za. 23 dec. Zo. 24 dec. Ma. 25 dec. Di. 26 dec. Wo. 27 dec. Do. 28 dec. Vr. 29 dec. Za. 30 dec. Ma. 1 jan. Di. 2 jan. Wo. 3 jan. Do. 4 jan. Vr. 5 jan. Za. 6 jan. Zo. 7 jan. Ma. 8 jan. Di. 9 jan. Wo. 10 jan. 20 00 u. 19.00-21.45 u. 19.00-21.45 u. 19.00 - 21.45 u. 20.00 u. 19.00 - 21.45 u. 20.00 u 20.00 u. 19.00-21.45 u. 19.00 - 21.45 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 19 00- 21.45 u. 19 00 - 21.45 u. 19.00-21.45 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. DONDERDAG 21-12 van 10.00-21.00 vrijdag 22-12 van 10.00 tot 17.00 zaterdag 23-12 van 10.00 tot 17.00 uur. Opril Grote Markt 1 0113-252400 NIEUW: Elke Ford gratis APK-keuren? vraag naar onze voorwaarden Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 0113-22 04 40 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. Exclusieve Modeschoenen Geprolongeerd: van donderdag 21 t/m zaterdag 30 december bij aankoop van een paar dames- of herenschoenen een héél OUDEJAARSLOT t.w.v. 25,- kado ffleren/tafflter 30% BIHBEL-BIOS 069363! ■BOMHJamtHW J UUR FOTOSERVICE Za. 23 dec Zo. 24 dec Ma. 25 dec Di. 26 dec Wo. 27 dec Do. 28 dec Vr. 29 dec. Za. 30 dec Zo. 31 dec Ma. 1 jan Di. 2 jan Wo. 3 jan Do. 4 jan Vr. 5 jan Za. 6 jan Zo. 7 jan Wo.10jan Pictures Presents Rondom Kerstmis worden in hui ze Kruitbosch te Goes méér tra dities 'aangesneden'. Elk jaar worden dozen vol kerststallen en kerstgroepen van de zolder gehaald en uitgestald in de huis kamer. Die kerstcollectie heeft intussen op de Bevelanden en daarbuiten een flinke bekend heid gekregen. ALBERT R. BROCCOLI mits PIERCE BROSNAN «s IAN FLEMING S JAMES BOND 007" m GOLDENEYE SEAN BEAN IZABELLA SCORUPCO FAMKE JANSSEN m JOE DON BAKER ERIC SERRA tZKPHILMEHEDX MICHAEL FRANCE “"""'“I JEFFREY CAINE and BRUCE FEIRSTEIN MICHAEL G. WILSON ano BABBABA BROCCOLI “'"K MARTIN CAMPBELL ICAT1JRINGGOLDENEYf DANA .un TUV CWT Pl HFOBMI.D TIIF.MF SONG WRITTEN 81 nu HU A Nil I nF. Mill F. u> UKI< ye rX»-T Joto 'ker-r'tcAvsryie F^JT^J Goes. Grote Markt 7 Hulst, 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen, Noordstraat 6 Middelburg, Lange Geere 28 Vlissingen, Walstraat 109-11 Zierikzee, Dam 5 Etten-Leur, Oude Bredaseweg 26 Haar liefde voor de kerststal is zo langzamerhand wijd en zijd bekend geworden door de lezin gen, die ze er regelmatig over geeft voor (bijvoorbeeld) de Plat telandsvrouwen, de Katholieke Bond van Ouderen, het Katho liek Vrouwen Gilde, de Unie Van Vrijwilligers, de Ópen School voor Ouderen, enzovoort. zondag winnend de Kerstdagen in met De belangstelling voor het fenomeen kerststallen en kerstgroepen heeft volgens Najaarsaktie: Bij Ontwikkelen Afdrukken van een filmrolletje GRATT I0 wenskaarten gemaakt van uw leukste negatief én: fantastische Kerst CD met bekende i Christmas songs Vorig jaar exposeerde ze een aantal kunststukken in het gebouw van dagblad De Tele graaf in Amsterdam. Dit jaar staan er collectieonderdelen in het museum van IJzendijke (Zws.-VI.). JU levensl^ APK? w.o. DEKBEDDEN, Europees topfabrikaat in anti-allergisch, in dubbele en deelbare 4 seizoenen uit voering, in halfdons, dons en 90% ganzedonsuitvoering. Alle maten voorr. ook extra lengtes. DEK BEDOVERTREKKEN, mooiste kleuren en dessins, ook kinderdessins en extra luxe uitv. in satijn, flanel en met ruches. Alle maten voorr. HOOFDKUSSENS in meer dan 10 versch. soorten w.o. anti-allergisch, kapok, dons, conforel, enz. enz. HOESLAKENS in 100% katoen, badstof, jersey, flanel en molton. MATRASSEN grootste sortering, alle mogelijke en onmogelijke maten voorr. in div. dik- |z tes en soortelijk gewichten o.a. POLYETHER, BINNEVERING, POCKETVEREN, LATEX enz. Alles Hollands topfabri- IK11^ g kaat en met volledige garantie. TEXELS j 1 I ROEM, zuiver scheerwol dekbedden, zifl M I kussens en onderdekens, het x|£|| I V I f 1*1 TEL 0113-214245 ibop binnen óf bei enen o/>!! jtfaaii oo/i een& ‘n/ gfybraab-■tijdens /too/taoond LET OP NEDERLANDS GESPROKEN VERSIE! Als gevolg van die voorkeur komen veel van de 'Kruitbosch- stallen' uit de binnenlanden van Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. De collectie telt voorts ook stukken uit de ex-DDR en Israël. "Het gaat niet om het heb ben, maar om de artististieke waarde. Ik zet ze weliswaar elk jaar in de huiskamer, maar ik wil absoluut niet dat het huis volge propt wordt met kerststallen en kerstgroepen. Ik selecteer streng". 1 iW' Tjj ****4^01 'T.yyy ^wjL**»*SsK** 'TTTn A-A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1