%erst 1995 Java Palace (voorheen Yip Ming Garden) Alex d'Electrique brengt tegendraadse pulp-comedy Teerst' in Java Palace lemkenszand Mr 1300 Dieren op Zeelandia show te Heinkenszand Bsaloniki I Kees Slager liet zeven Zeeuwse vrouwen hun levensverhaal vertellen 2e KERSTDAG BRUNCH Groot Gemengd Koor bij Zangavond Kapelle PICCARD ffl' Donderdag en vrijdag in 't Beest Goes Nieuw onderkomen voor de Explorers 's-Gravenpolder "KERST 1995 A LA CARTE" (ook afhalen) Calé-fetaian 'DeEfeuwfeiger' Nieuwe uitgave De Koperen Tuin KERSTDINER A KERSTDINER B Van Stichting Woord en Daad - Ie en 2e Kerstdag geopend vanaf 12.00 uur - A* PR 4 4 Woensdag 13 december 1995 DE BEVELANDER 7 Reserveer tijdig: AS uur r I55»W\ I3iau^ TEL. 0118-413551 kW Ruime keuze uit warme en koude gerechten. Reserveren voor 19 december. Graag verzorgen wij ook Uw koude vis- of vleesschotels voor kerst of oud en nieuw. Kerstbestellingen voor 19 december en Oud- en Nieuwjaarsbestellingen voor 27 december doorgeven. ƒ35,- U bent beide kerstdagen van harte welkom op ons ^Kerstêrmcfi buffet De beste manier om in gezelschap van familie of vrienden de kerstdagen te vieren. RESERVERING GEWENST!!! Tel. 0113-215715 of tel. 0118-613022 OUD EN NIEUW GEOPEND Galerie Mi Parti 45,- p.p. minimaal twee personen Soep k van 12.30 tot 14.30 uur 39,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar HALVE PRIJS HALVE PRIJS 55,- p.p. minimaal twee personen U wordt ontvangen met een heerlijke kerstcocktail. Daarna kunt u genieten van een buffet, bestaande uit een keur van fijne gerechten in een sfeervolle kerstverpakking. -★Se Speciaal kindermenu frites met kip of saté of frikadel f 10,- Speciaal kerstbuffet Javaans buffet met Kantonese gerechten met soep vooraf le Kerstdag Klanten met Granton-kaart welkom 2e Kerstdag ƒ25,- A Q •st WW4 W Q a iJ 1 jwt STAU RAN Tj U| wm* L*-* I van 15:00 - 22:00 Galerie Mi Parti aan Plein 30 te 's-Heer Hendrikskinderen houdt tot en met 28 januari a.s. een eindejaarsexpositie met als titel "Candlelight". Diverse kunste naars nemen eraan deel, onder wie Rob Schaap, vormgever van binnen- en buitenhuisdecoraties, Titia de Veth, dessin-ontwerp- ster, Carien Poissonnier, Inge borg van Damme en Matthias Snoeck. Openingstijden: vrijdag tot en met zondag van 11.00- 16.30 uur, tevens op afspraak. HOTEL-RESTAURANT Badhuisstraat 178 - Vlissingen Vrijdag 15 december zal de scoutinggroep 's-Gravenpolder weer deelnemen aan de Kerstmarkt en het bakken van oliebollen verzor gen, zo meldt Jack de Vos. De groep heeft overigens al een feestelij ke Sinterklaasviering achter de rug, waarbij de Sint bereid was het nieuwe onderkomen van de Explorers van de Voortrappersgroep voor zijn rekening te nemen. De Explorers is een nieuwe speltak van deze scoutinggroep. Jeugd van 14 tot en met 17 jaar kan er zich bij aansluiten. Men verzorgt een eigen programma onder toeziend oog van een begeleider. Het nieuwe onderkomen kreeg de naam "De rid ders van het te kleine kot". Voor deze benaming werd gekozen omdat het onderkomen nu al te klein blijkt te zijn. Wie inlichtingen wil hebben over de Voortrappers kan bellen naar 0113-213174. ■k-fc-k Voorgerechten Tau Sie Yoek (varkenshaas met knoflook in zwarte bonensaus) LinMonKai (gefrituurde krokante kipfilet met verse citroensaus) SiewAp (geroosterde eend) (met nasi of bami of rijst) Koffie of ijs 1 Kinderen Tong Koe Soep Siauw Mai Ha Kou Krabschaar Qui Chap yu Pin (tongfilet met tomatensaus) Kif Seung Ha (gepelde Chinese garnalen met knoflook in gembersaus) Chen-Pi Ngnau Yoek (ossehaas met groenten in sinaasappelsmaak) (met nasi of bami of rijst) irkir Koffie of IJs Indisch-Chinees restaurant Ganzepoortstraat 30, Goes, 0113-230429 Èk. Beide kerstdagen 12.00-14.00 uur. Prijs p.p. 49,- 65+ 46,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar: 4,10 per jr. ctb lag Gorsel (Bariton en sopraan). Zij worden op de piano begeleid door Jeannety Geuze. Tijdens deze avond zal de voorlichter van de stichting Woord en Daad, dhr. H. de Pater ons iets vertel len van het werk onder de arme kinderen in India. Hij zal ons ver tellen hoe Woord en daad pro beert om voor deze kinderen te zorgen, hun voedsel en onder wijs te geven, en zo te proberen deze kinderen op een hoger plan te brengen, zodat ook zij straks een plaatsje mogen krijgen in de maatschappij. Na zijn appél- woord zal er een kollekte gehou den worden voor de warme maaltijden in India. Ook deze keer zullen we proberen zoveel mogelijk warme maaltijden op te halen. Vorige keer hebben we op onze zangavond in Kapelle 2055 maaltijden opgehaald. Wist u trouwens dat 1 maaltijd maar 0,75 kost? De zangavond in de N.H. Kerk te Kapelle begint om 19.30 uur. De deuren gaan om 19.00 uur open. De entree bedraagt 5,- voor volwassenen en ƒ2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. de gaten gehouden en men mag dan ook verwachten, dat ze gezond zijn. Tevens is het moge lijk om tijdens de tentoonstelling informatie te krijgen betreffende de juiste verzorging van de die ren. Ook kan men terecht voor informatie over het eventueel beoefenen van de hobby. Voor al deze zaken kan men zich o.a. richten tot het secretariaat op de show. Openingstijden: donderdag 14 december van 19.00-22.00 uur, vrijdag 15 december van 13.00- 22.00 uur en zaterdag 16 december van 10.00-17.00 uur. Toegangsprijzen: volwassenen: 3,50; kinderen tot 6 jaar onder geleide: gratis; kinderen van 6 t/m 12 jaar onder geleide: 2,00; ouderen op vertoon van bejaar denpas 2,00; doorlopend toe gangsbewijs; 5,00. en gezond 1996 De Kerstmenu's A en B zijn ook af te halen, tegen speciaal tarief, met gouden bloem kado Deze week donderdag 14, vrij dag 15 en zaterdag 16 december a.s. wordt in Heinkenszand de grote Zeelandiashow van klein dieren gehouden. Hans Dam- haar meldt namens de organisa tie de deelname van zo'n 1300 dieren. Deze zijn te zien in hun tijdelijke behuizing in de grote zalen van De Stenge. De inzen dingen komen niet alleen uit Zeeland. Ook dierenliefhebbers uit omlig gende provincies en zelfs uit Bel gië tonen er hun mooiste dieren. Het aantal soorten kleindieren is groot. Hans Damhaar vertelt: Men treft o.a. aan: kippen, konij nen, sierduiven, siervogels: - o.a. fazanten en sierwatervogels: o.a. eenden en ganzen. Verder is meestal ook een inzending van cavia's aanwezig. Soms ook kleine knagers zoals sier-ratten, -muizen, -hamsters en gerbils. Het totale aantal loopt tegen de 1300 dieren. Ondanks dat deze show uiter aard een belevenis vormt voor de sportfokkers, is iedere belangstellende van harte wel kom. In het achterliggende jaar hebben de fokkers hun uiterste best gedaan, om zo goed moge lijk jonge dieren groot te brengen en de uitgenodigde keurmees ters zullen uitmaken, wie daarin het beste is geslaagd. Voor de besten zijn er leuke prijzen te verdienen. Tevens kunnen de fokkers die ren te koop aanbieden, zodat anderen daar weer hun voordeel mee kunnen doen. Ook mensen, die zo maar een diertje voor de gezelligheid willen hebben, kun nen hier goed slagen. De inge zonden dieren worden goed in Heinkenszand Dorpsstraat 50, tel. 0113-561830 1 Het Groot Gemengd Koor "Met Hart en Stem" uit Terneuzen geeft op zaterdag 16 december a.s. haar medewerking aan een Kerstzangavond t.b.v. de stich ting Woord en Daad. Dit gemengd koor, dat uit meer dan 100 leden bestaat, staat onder bezielende leiding van dirigent Johan de Rijke. Hij weet op een spontane manier leiding te geven aan dit koor. Het koor zingt voornamelijk Nederlandsta lige psalmen en gezangen. Deze avond zal de muziek in het teken staan van de naderende Kerst dagen. Aan het orgel zit Bram van Wijck, die tevens de samen zangen zal begeleiden. Het con cert vindt plaats in de N.H. Kerk te Kapelle. Naast dit gemengd koor zal het Christelijk mannenkoor "Elim" uit 's-Gravenpolder o.l.v. Jan van Zweden zijn medewerking geven. Dit koor wordt begeleid door Pieter Heykoop aan het orgel, die ook samenzang bege leidt. Om wat afwisseling in het programma te krijgen zal er ook een optreden zijn van het solis tenechtpaar Rinus en Lia van Nog juist vóór het einde van het jaar presenteert uitgeverij "De Koperen Tuin" te Goes andermaal een boekuitgave. Het gaat om "Zeven Zeeuwse Vrouwen", waarin Kees Slager (auteur van De Ramp) zeven Zeeuwse vrouwen hun levens verhaal laat vertellen. Mensen hun eigen verhalen laten ver tellen, dat is de manier waarop Kees Slager de geschiedenis beschrijft. Deze manier van geschiedschrijving geeft een direct en persoonlijk verslag van wat ooggetuigen beleef den. De orale geschiedenis laat het verleden op een ande re manier zien en er komen ook feiten aan bod, die buiten de geschiedenisboeken blij ven. Eerder schreef Kees Sla ger o.a. 'Landarbeiders','Vis sers verhalen over hun leven in de Delta' en 'De ramp, een reconstructie'. In zijn nieuwe boek 'Zeven Zeeuwse vrou wen', vertellen zeven vrouwen aan Kees Slager hun levens verhaal. In het voorwoord con stateert hij: 'Het is me opgeval len, dat vrouwen zich vaak andere dingen herinneren dan mannen. Vooral persoonlijke, kleine en intieme details komen bij hen spontaan bovendrijven. Ze herinneren zich meer beelden en gebeur tenissen, die vertellen over de onderlinge verhoudingen bin nen huwelijk en gezin.' De zeven geïnterviewde vrouwen durfden het aan om in vertrou welijke en open gesprekken hem te vertellen over de vele emotionele en schrijnende, maar soms ook vrolijke en ver tederende momenten uit hun leven. De door Kees Slager geïnterviewde vrouwen brach ten het belangrijkste deel van hun leven in Zeeland door. Ze werden allemaal geboren in het eerste kwat van deze eeuw, tussen 1914 en 1924; ze variëren in leeftijd ongeveer tussen de zeventig tot tachtig jaar.Landarbeidster Marie is de oudste. Ze vertelt over de armoede die er in haar kinder jaren werd geleden: 'Toen we nog klein waren sliepen we in de bedstee. Maar omdat we zoveel kinderen hadden en er maar twee bedsteden waren, sliepen we met drie kinderen in één bedstee: overdwars. Dat kwam ook goed uit omdat we maar zo weinig dekens hadden; dan profiteerden er drie van één deken! En als het erg koud was, werden er wat oude kleren over de dekens gegooid'. De meeste arbeiders waren 's winters wel een tijdje werke loos. Om die tijd door te komen, moesten ze sparen. Op een keer raakte haar vader vroeg in het najaar ziek: 'Moe der kreeg alleen een rijksdaal- der van de kerk, daar moest ze maar van zien rond te komen.Die winter was de arm ste die ik heb meegemaakt.Ik herinner me dat we geen kolen hadden voor de kachel. Iedere morgen om 'n uur of Magdalenastraat 5, Goes Tel. 0113-215715 Gravenstraat 6, Middelburg Tel. 0118-613022 L «F Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 vanaf 12.00 tot 24.00 uur II wordt verwacht 's middags vanaf 12.00 t/m 17.00 uur, vanaf 17.00 t/m 20.00 uur of 's avonds vanaf 20.30 uur Klanten met Granton-kaart welkom vanaf 12.00 tot 17.00 uur Direktie en medewerkers, wensen U alvast prettige kerstdagen en een gelukkig zeven, nog in het donker, moest ik toen samen met m'n broertje langs de rivier gaan zoeken naar aangespoeld hout. Met een zakje op onze rug. We zochten net zo lang tot we dat zakje vol hadden, want we moesten met hout terugkomen. Anders hadden we geen warm eten en drinken en dan stierf je van de kou in huis. Ja, en moeder had nog een zogend kind. Maar we brachten hout mee hoor! Al moesten we er een paar paal tjes voor omver schoppen. Als we met ons hout thuiskwa men, deed moeder wat droge aanmaakhoutjes in de sleeka- chel. Als-ie dan eenmaal aan was, kon het hout dat wij gesprokkeld hadden er boven op en zo maakten we het een beetje warm in ons huisje. Dan kreeg ik een bakje lauwe koffie en een stuk brood en zo naar school. Ja jongen, we hebben het in die tijd zo arm gehad dat we droog brood aten. Het kwam voor dat we zo weinig in huis was, dat elk kind 's mor gens maar één kwart van een boterham kreeg. Het is zelfs gebeurd, dat we helemaal geen brood hadden. Dat moe der zei: "Ga maar aan de buur vrouw vragen of die brood heeft, want ik heb het niet. "Toen moest ik als kind om brood gaan bedelen. Dat heb ik echt gedaan hoor. Het is het meest vernederende dat me is overkomen in mijn leven". Omdat het leven van de zeven geïnterviewde vrouwen het grootste deel van deze eeuw beslaat, schetsen ze samen ook een geheel eigen beeld van de Zeeuwse samenle- veing in de twintigste eeuw: een samenleving, gezien door de ogen van vrouwen. In vaak meeslepende verhalen vertel len ze hoe ze als kind de crisis en als jonge vrouw de oorlog meemaakten, hoe ze meehiel pen in de wederopbouwperio de en hoe ze nu de welvaart en de nieuwe vrijheden van het einde van de eeuw bele ven en beoordelen. Het zijn op het oog doodgewone vrou wen, die niet uit de toon vallen, maar toch heeft het leven de meesten van hen op een bij zondere manier getekend en soms ook gekneusd. Ze gin gen er niet aan onderdoor, integendeel: ze zijn vaak ster ker en wijzer door geworden. In lange, vertrouwelijke ge sprekken, waarin ze taboe's en intimmiteiten niet uit de weg gingen, vertelde ze aan Kees Slager wat ze zich herin- nerenals het belangrijkste uit hun leven. Ter bescherming van de privacy heeft hij in enkele portretten de namen en plaatsnamen veranderd of weggelaten. Kees Slager, 'Zeven Zeeuwse vrouwen, zelfportretten van vrouwen, opgetekend door Kees Sla ger', ISBN 907213849 X, ƒ34,90. De Koperen Tuin, Goes (0113-231072), tekoop in iedere boekhandel. van 12:00 -15:00 Maandmenu en Javaans buffet zijn ook af te halen tijdens de kerstdagen Oudejaars- en Nieuwjaarsdag zijn wij geopend Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond ’96 In podium 't Beest staat op donderdag 14 decem ber en vrijdag 15 december Alex d'Electrique met 'Het Periodiek Systeem der Elementen', te omschrijven als een "tegendraadse pulp-comedy." Alex d'Electrique brengt dit seizoen een grote zaal- produktie, maar 't Beest overslaan is er niet bij. Sterker nog: de afmetingen van de zaal vormen het uitgangspunt voor de grootte van de zaal. Het publiek kent Alex d'Electrique als een spectaculai re, opwindende theatergroep. Snelle beeldwisse lingen, een fysieke speelstijl, absurde teksten en zwarte humor vormen de bouwstenen van elke Alex-voorstelling. Daarbij zoekt de groep doorlo pend naar het tegendraadse, de scherpe kanten van een voorstelling. Deze formule slaat in het bij zonder aan bij een generatie die beïnvloed is door zap, tv, film en video. Hun nieuwste produktie gaat op die lijn verder en belooft een multidisciplinair spektakel te worden in een grote bezetting. De zes man sterke kern van Alex wordt voor deze gele genheid dan ook aangevuld met nog eens zes acteurs. In het stuk volgen we een familie van grootindustriëlen die samen een chemisch concern runnen. Hun dagelijkse omgang met het periodiek systeem der elementen heeft sporen achtergelaten in de DNA-structuur van de hele familie. Liefde loosheid, opportunisme, cynisme en de drang om reden om ze te geloven. Aanvang 20.30 uur, de wereld te vervormen tot een geldmachine zijn entree 15,-, passen 12,50. tot absurde proporties uitgegroeid. Tijdens een zwaar alcoholisch kerstfeest wordt een kind gebo- (foto Dana scagiioia). ren aan wie ze ongeveer alles mis is wat maar mogelijk is. Oom Adolf ziet wel wat in dit abstracte mensje en wil het als kweekmateriaal gebruiken voor een nieuw ras. Ze noemen het kind Hamlet.. De groep belooft u zelf "Een loeiend optimistische pulp-comedy met een tempo waarbij de hartslag van een op coke gezette astronaut vlak vóór de lancering in het niets verzinkt". Wij hebben alle

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7